Ch 14 Luke

Luke 14

14:1 Ac mae'n digwydd bod, pan aeth Iesu i dŷ arweinydd penodol o'r Phariseaid ar y Saboth i fwyta bara, eu bod yn arsylwi arno.
14:2 Ac wele, rhyw ŵr ger ei fron ef a gystuddiwyd gyda oedema.
14:3 Ac ymateb, Siaradodd Iesu wrth y arbenigwyr yn y gyfraith ac at y Phariseaid, gan ddweud, "A yw'n gyfreithlon i wella ar y Saboth?"
14:4 Ond maent yn cadw dawel. Eto wirioneddol, cymryd gafael arno, efe a'u hiachaodd ef, ac anfonodd ef ymaith.
14:5 Ac ymateb iddynt, dywedodd, "Bydd Pa un gennych asyn neu syrthio ych i bydew, ac ni fydd yn ei dynnu allan yn brydlon, ar ddiwrnod y Saboth?"
14:6 Ac nid oeddent yn gallu ymateb iddo am y pethau hyn.
14:7 Yna efe hefyd wrth dameg, i'r rhai a wahoddwyd, sylwi sut y maent yn dewis y seddau cyntaf wrth y bwrdd, gan ddweud wrthynt:
14:8 "Pan fyddwch yn cael gwahoddiad i briodas, peidiwch eistedd i lawr yn y lle cyntaf, rhag efallai rhywun yn fwy anrhydeddu na chi eich hun efallai wedi cael eu gwahodd ganddo.
14:9 Ac yna efe a alwodd chi ac ef, agosáu, Efallai ei ddweud wrthych, 'Rhowch y lle hwn iddo. "Ac yna byddech yn dechrau, gyda cywilydd, i gymryd y lle olaf.
14:10 Ond pan fyddwch yn cael eu gwahodd, mynd, eistedd i lawr yn y lle isaf, fel bod, pan oedd yn eich gwahodd yn cyrraedd, gall ef ddweud wrthych, 'Ffrind, yn mynd i fyny yn uwch. "Yna bydd gennych ogoniant yng ngolwg y rhai sy'n eistedd wrth y bwrdd ynghyd â chi.
14:11 Ar gyfer pawb sy'n exalts fydd ei hun a ostyngir, a phwy bynnag ddarostwng ei hun a ddyrchefir. "
14:12 Yna dywedodd hefyd i'r un a oedd wedi ei wahodd: "Pan fyddwch yn paratoi cinio neu swper, peidiwch â dewis i alw eich ffrindiau, neu dy frodyr, neu eich perthnasau, neu eich cymdogion cyfoethog, rhag efallai y gallent wedyn yn eich gwahodd yn gyfnewid ac ad-dalu a fyddai'n gwneud i chi.
14:13 Ond pan fyddwch yn paratoi gwledd, ffoniwch y tlawd, yr anabl, y cloff, ac mae'r deillion.
14:14 A byddwch yn bendithio am nad oes ganddynt fodd i ad-dalu i chi. Felly, yna, bydd eich ad-daliad yn atgyfodiad y cyfiawn. "
14:15 Pan fydd rhywun yn eistedd wrth y bwrdd gydag ef wedi clywed pethau hyn, dywedodd wrtho, "Bendigedig yw'r hwn a fydd yn bwyta bara yn nheyrnas Dduw."
14:16 Felly dywedodd wrtho: "Mae dyn penodol paratoi gwledd fawr, a gwahoddodd lawer.
14:17 Ac efe a anfonodd ei was, ar yr awr y wledd, i ddweud wrth y gwahoddiad i ddod; am nawr mae popeth yn barod.
14:18 Ac ar yr un pryd maent i gyd yn dechrau gwneud esgusodion. Y dweud gyntaf wrtho: 'Prynais fferm, ac mae angen i mi fynd allan i weld. Yr wyf yn gofyn i chi i esgus i mi. '
14:19 A dywedodd un arall: 'Prynais bum iau o ychen, ac yr wyf yn mynd i edrych arnynt. Yr wyf yn gofyn i chi i esgus i mi. '
14:20 A dywedodd un arall, 'Rwyf wedi cymryd gwraig, ac felly nid wyf yn gallu mynd. '
14:21 A dychwelyd, y gwas adroddwyd pethau hyn at ei arglwydd. Yna y tad y teulu, dod yn ddig, dywedodd wrth ei was: 'Dos allan yn gyflym i mewn i'r strydoedd a chymdogaethau y ddinas. Ac nac arwain yma y tlawd, a phobl anabl, ac mae'r deillion, a'r cloff. '
14:22 A'r gwas a ddywedodd: 'Mae wedi bod yn ei wneud, yn union fel chi archebu, arglwydd, ac mae lle. '
14:23 Ac yr arglwydd a ddywedodd wrth y gwas: 'Dos allan i'r priffyrdd a gwrychoedd, ac yn gorfodi iddynt fynd i mewn, fel y gall fy nhŷ yn cael ei llenwi.
14:24 Oherwydd yr wyf yn dweud wrthych, nad oedd yr un o ddynion y rhai a wahoddwyd, bydd blas o fy wledd. '"
14:25 Nawr torfeydd mawr yn teithio gydag ef. A throi o gwmpas, dywedodd wrthynt:
14:26 "Os oes unrhyw un yn dod i mi, ac nid yw'n casáu ei dad, a mam, a gwraig, a phlant, a brodyr, a chwiorydd, a do, hyd yn oed ei fywyd ei hun, Nid yw'n gallu i fod yn fy ddisgybl.
14:27 Ac pwy bynnag nad yw'n dwyn ei groes ac yn dod ar fy ôl, Nid yw gallu i fod yn fy ddisgybl.
14:28 Ar gyfer pwy yn eich plith, sydd am adeiladu twr, Ni fyddai yn gyntaf yn eistedd i lawr ac yn penderfynu ar y costau y mae'n ofynnol, i weld a oes ganddo'r modd i gwblhau?
14:29 Fel arall, ar ôl bydd wedi gosod y sylfaen ac nid wedi gallu orffen, pawb sy'n gweld efallai y bydd yn dechrau watwar,
14:30 gan ddweud: 'Dechreuodd y dyn i adeiladu yr hyn nad oedd yn gallu gorffen.'
14:31 Neu, pa brenin, hyrwyddo i gymryd rhan yn y rhyfel yn erbyn brenin arall, Ni fyddai yn eistedd i lawr yn gyntaf ac ystyried a gall fod yn gallu, gyda deng mil, i gwrdd un sy'n dod yn ei erbyn ag ugain mil?
14:32 Os nad yw, Yna, tra bod y llall yn dal i fod yn bell i ffwrdd, anfon dirprwyaeth, byddai'n gofyn iddo am delerau heddwch.
14:33 Felly, Nid yw pawb ohonoch nad yw'n ymwrthod pob ei fod yn meddu gallu i fod yn fy ddisgybl.
14:34 Da yw'r halen. But if the salt has lost its flavor, with what will it be seasoned?
14:35 It is useful neither in soil, nor in manure, so instead, it shall be thrown away. Pwy bynnag sydd glustiau i wrando, gadael iddo glywed. "