Ch 16 Luke

Luke 16

16:1 Ac efe a ddywedodd hefyd wrth ei ddisgyblion: "Roedd rhyw ddyn cyfoethog oedd, ac yr oedd ganddo oruchwyliwr o'i ystad. Ac mae hyn yn dyn ei gyhuddo iddo o fod wedi afradloni ei nwyddau.
16:2 Galwodd ato a dweud wrtho: 'Beth yw hwn yr wyf yn clywed amdanoch chi? Rhowch ystyried eich stiwardiaeth. I allwch mwyach fy stiward. '
16:3 Ac mae'r stiward dywedodd wrtho'i hun: 'Beth a wnaf? Ar gyfer fy arglwydd yn cymryd y stiwardiaeth i ffwrdd oddi wrthyf. Nid wyf yn ddigon cryf i gloddio. Yr wyf gormod o gywilydd i gardota.
16:4 Rwy'n gwybod beth fyddaf yn ei wneud fel bod, pan fyddaf wedi cael eu tynnu oddi ar y stiwardiaeth, efallai y byddant yn fy nerbyn i mewn i'w tai. '
16:5 Ac felly, yn galw ei gilydd mae pob un o ddyledwyr ei feistr, meddai wrth y cyntaf, 'Faint ydych chi'n sy'n ddyledus fy arglwydd?'
16:6 Felly dywedodd, 'Roedd cant jariau o olew. "Ac efe a ddywedodd wrtho, 'Cymerwch eich anfoneb, ac yn gyflym, eistedd i lawr ac ysgrifennu hanner cant. '
16:7 Nesaf, meddai wrth un arall, 'Mewn gwirionedd, faint ydych ddyledus gennych?'Ac efe a ddywedodd, 'Roedd cant corus o wenith. "Dywedodd wrtho, 'Cymerwch eich llyfrau cofnodion, ac ysgrifennu wyth deg. '
16:8 Ac yr arglwydd canmol y stiward anghyfiawn, yn ei fod wedi ymddwyn yn ddoeth. Ar gyfer y meibion ​​yr oes hon yn fwy darbodus â'u cenhedlaeth nag feibion ​​golau.
16:9 Ac felly yr wyf yn dweud i chi, gwneud ffrindiau i chi eich hun gan ddefnyddio mamon anghyfiawn, fel bod, pryd y byddwch wedi mynd heibio i ffwrdd, efallai y maent yn ei dderbyn i chi i mewn i bebyll tragwyddol.
16:10 Pwy bynnag yn ffyddlon yn yr hyn sydd lleiaf, yn ffyddlon yn yr hyn yn fwy hefyd. A phwy bynnag yn anghyfiawn yn yr hyn yn fach, yn anghyfiawn yn yr hyn yn fwy hefyd.
16:11 Felly, yna, os nad ydych wedi bod yn ffyddlon gyda mamon anghyfiawn, a fydd yn eich ymddiried â'r hyn sy'n wir?
16:12 Ac os nad ydych wedi bod yn ffyddlon gyda'r hyn yn perthyn i un arall, a fydd yn rhoi i chi beth yw eich un chi?
16:13 Dim gwas yn gallu gwasanaethu dau arglwyddi. Ar gyfer naill ai efe a gasâ y naill ac yn caru'r llall, neu bydd yn glynu at y naill ac yn dirmygu'r llall. Ni allwch wasanaethu Duw a mamon. "
16:14 Ond y Phariseaid, a oedd yn farus, yn gwrando ar yr holl bethau hyn. Ac maent yn gwneud hwyl iddo.
16:15 Ac efe a ddywedodd wrthynt: "Rydych yn y rhai sy'n cyfiawnhau'r eich hunain yng ngolwg dynion. Ond mae Duw yn adnabod eich calonnau. Ar gyfer yr hyn a ddyrchafu gan ddynion yn ffiaidd yng ngolwg Duw.
16:16 The law and the prophets were until John. Since then, the kingdom of God is being evangelized, and everyone acts with violence toward it.
16:17 But it is easier for heaven and earth to pass away, than for one dot of the law to fall away.
16:18 Everyone who divorces his wife and marries another commits adultery. And whoever marries her who has been divorced by her husband commits adultery.
16:19 A certain man was wealthy, and he was clothed in purple and in fine linen. And he feasted splendidly every day.
16:20 And there was a certain beggar, named Lazarus, who lay at his gate, covered with sores,
16:21 wanting to be filled with the crumbs which were falling from the wealthy man’s table. But no one gave it to him. And even the dogs came and licked his sores.
16:22 Then it happened that the beggar died, and he was carried by the Angels into the bosom of Abraham. Now the wealthy man also died, and he was entombed in Hell.
16:23 Then lifting up his eyes, while he was in torments, he saw Abraham far away, and Lazarus in his bosom.
16:24 A gweiddi, dywedodd: ‘Father Abraham, take pity on me and send Lazarus, so that he may dip the tip of his finger in water to refresh my tongue. For I am tortured in this fire.’
16:25 And Abraham said to him: 'Son, recall that you received good things in your life, and in comparison, Lazarus received bad things. But now he is consoled, and truly you are tormented.
16:26 And besides all this, between us and you a great chaos has been established, so that those who might want to cross from here to you are not able, nor can someone cross from there to here.’
16:27 Ac efe a ddywedodd: ‘Then, tad, I beg you to send him to my father’s house, for I have five brothers,
16:28 so that he may testify to them, lest they also come into this place of torments.’
16:29 And Abraham said to him: ‘They have Moses and the prophets. Let them listen to them.’
16:30 Felly dywedodd: ‘No, father Abraham. But if someone were to go to them from the dead, they would repent.’
16:31 Ond meddai ef wrtho: ‘If they will not listen to Moses and the prophets, neither will they believe even if someone has resurrected from the dead.’ ”