Ch 21 Luke

Luke 21

21:1 Ac edrych o gwmpas, gwelodd y cyfoethog rhoi eu rhoddion i mewn i'r offrwm.
21:2 Yna efe a hefyd yn gweld gwraig weddw penodol, yn tlodion, rhoi dau ddarn pres bach.
21:3 Ac efe a ddywedodd: "Yn wir, Rwy'n dweud wrthych, fod y weddw dlawd wedi rhoi mwy na phawb arall.
21:4 Ar gyfer y rhain i gyd, allan o'u helaethrwydd, wedi ychwanegu at y rhoddion i Dduw. Ond mae hi, allan yr hyn oedd ei angen arni, wedi rhoi popeth a oedd ganddi i fyw arno. "
21:5 A phan rhai ohonynt yn dweud, am y deml, ei bod yn haddurno gyda cherrig ardderchog ac anrhegion, dywedodd,
21:6 "Mae'r pethau a welwch, Bydd y dyddiau yn cyrraedd pan na fydd yn cael ei gadael ar ôl carreg ar garreg, nad yw'n cael ei daflu i lawr. "
21:7 Yna maent yn ei holi, gan ddweud: "Athro, pryd y bydd y pethau hyn yn? A beth fydd yr arwydd pan fydd pethau hyn yn digwydd?"
21:8 Ac efe a ddywedodd: "Byddwch yn ofalus, rhag i chi fod yn dy ddenu. I lawer, bydd yn dod yn fy enw i, gan ddweud: 'Er fy mod ef,'a, 'Mae'r amser wedi tynnu agos.' Ac felly, peidiwch â dewis mynd ar eu hôl.
21:9 A phryd y byddwch wedi clywed am brwydrau ac ymbleidio, peidiwch â bod ofn. Rhaid i'r rhain i bethau ddigwydd yn gyntaf. Ond nid yw'r diwedd mor fuan. "
21:10 Yna efe a ddywedodd wrthynt: "Bydd pobl yn codi i fyny yn erbyn pobl, a theyrnas yn erbyn teyrnas.
21:11 A bydd daeargrynfeydd mawr mewn mannau amrywiol, a pestilences, a newyn, ac ofn o'r nefoedd; a bydd arwyddion mawr.
21:12 Ond cyn yr holl bethau hyn, Bydd iddynt osod eu dwylo ar chi ac yn eich erlid, trosglwyddo chi dros i synagogau ac yn y ddalfa, ydych yn llusgo gerbron brenhinoedd a llywodraethwyr, o achos fy enw.
21:13 A bydd hyn yn gyfle i chi roi tystiolaeth.
21:14 Felly, osod hyn yn eich calonnau: na ddylech ystyried o flaen llaw sut y gallech chi ymateb.
21:15 Ar gyfer Rhoddaf i chwi geg a doethineb, Ni fydd eich holl wrthwynebwyr yn gallu gwrthsefyll neu'n gwrth-ddweud.
21:16 A byddwch yn cael eich trosglwyddo gan eich rhieni, a brodyr, a pherthnasau, a ffrindiau. A byddant yn arwain at farwolaeth rhai ohonoch.
21:17 A chas fyddwch gan bawb o achos fy enw.
21:18 Ac eto, Ni fydd blewyn o'ch pen ddifethir.
21:19 Gan eich amynedd, Rhaid i chi feddu ar eich eneidiau.
21:20 Yna, pryd y byddwch wedi gweld Jerwsalem amgylchynu gan fyddin, gwybod wedyn bod ei anghyfannedd wedi tynnu ger.
21:21 Yna gadewch y rhai sydd yn Jwdea ffoi i'r mynyddoedd, a'r rhai sydd yn ei chanol dynnu'n ôl, a'r rhai sydd yn y cefn gwlad â mynd i mewn iddo.
21:22 Ar gyfer y rhain yn ddyddiau dial, fel y gall pob peth yn cael eu cyflawni, sydd wedi cael eu hysgrifennu.
21:23 Yna Gwae y rhai sy'n feichiog neu nyrsio yn y dyddiau hynny. Ar gyfer bydd yna ofid mawr ar y tir a digofaint mawr ar y bobl.
21:24 A byddant yn syrthio trwy y min y cleddyf. A byddant yn cael eu harwain i ffwrdd fel caethion i mewn i holl genhedloedd. A bydd Jerwsalem yn cael ei sathru gan y Cenhedloedd, hyd nes y bydd amseroedd y cenhedloedd yn cael eu cyflawni.
21:25 A bydd arwyddion yn yr haul a'r lleuad a'r sêr. A fydd yna, ar y ddaear, trallod ymysg y cenhedloedd, allan o ddryswch yn rhuad y môr ac y tonnau:
21:26 dynion yn gwywo i ffwrdd allan o ofn ac allan o bryder dros y pethau a fydd yn gorlethu y byd i gyd. Ar gyfer y pwerau y nefoedd yn cael ei symud.
21:27 Ac yna bydd gwelant Fab y Dyn yn dyfod ar gwmwl, gyda nerth mawr a mawredd.
21:28 Ond pan y pethau hyn yn dechrau digwydd, Codwch eich pennau ac edrych o'ch cwmpas, oherwydd bod eich adbrynu yn tynnu agos. "
21:29 Ac efe a dweud wrthynt cymhariaeth: "Cymerwch hysbysiad am y ffigysbren a'r holl goed.
21:30 Pan bryd maent yn cynhyrchu ffrwyth oddi wrthynt eu hunain, gwyddoch fod yr haf yn agos.
21:31 Felly rydych hefyd, pryd y byddwch wedi gweld pethau hyn yn digwydd, yn gwybod fod teyrnas Dduw yn agos.
21:32 Amen wyf yn dweud wrthych, Ni fydd llinach hon heibio, nes bod yr holl bethau hyn yn digwydd.
21:33 Bydd Nef a daear a ânt heibio. Ond ni fydd fy ngeiriau basio i ffwrdd.
21:34 Ond byddwch yn astud ar eich hunain, rhag efallai gall eich calonnau yn cael eu pwyso i lawr trwy hunan-indulgence a inebriation a gofalon y bywyd hwn. Ac yna efallai y diwrnod hwnnw gorlethu byddwch yn sydyn.
21:35 Ar gyfer fel magl, bydd yn gorlethu pawb sy'n eistedd ar wyneb y ddaear gyfan.
21:36 Ac felly, fod ar eu gwyliadwriaeth, gweddïo ar bob adeg, er mwyn i chi yn cael ei gynnal yn deilwng i ddianc rhag yr holl bethau hyn, sydd yn y dyfodol, ac i sefyll o flaen Mab y Dyn. "
21:37 Now in the daytime, he was teaching in the temple. ond yn wir, departing in the evening, he lodged on the mount that is called Olivet.
21:38 And all the people arrived in the morning to listen to him in the temple.