Ch 9 Luke

Luke 9

9:1 Yna alw ynghyd y deuddeg Apostol, rhoddodd iddynt nerth ac awdurdod dros yr holl gythreuliaid, ac i wella clefydau.
9:2 Ac efe a anfonodd hwy i bregethu teyrnas Dduw ac i iacháu'r y methedig.
9:3 Ac efe a ddywedodd wrthynt: "Dylech gymryd dim ar gyfer y daith, nid staff, nac bag teithio, nac bara, nac arian; ac ni ddylech gael dwy tiwnigau.
9:4 Ac i mewn pa bynnag dŷ yr wyt i fynd i mewn, gyflwyno yno, ac nid ydynt yn symud i ffwrdd oddi yno.
9:5 Ac ni fydd pwy bynnag wedi derbyn chi, ar wyro oddi wrth y ddinas, ysgwyd oddi ar hyd yn oed y llwch ar eich traed, fel, yn rhybudd iddynt. "
9:6 Ac yn mynd allan, maent yn teithio o amgylch, trwy drefi, evangelizing a halltu ym mhob man.
9:7 Nawr Herod clywodd y tetrarch am yr holl bethau a oedd yn cael ei wneud ganddo ef, ond fod yn amau, oherwydd ei fod yn dweud
9:8 gan rai, "I Mae John wedi codi oddi wrth y meirw,"Ac eto yn wirioneddol, gan eraill, "I Elijah wedi ymddangos,"A thrwy dal i eraill, "Am un o'r proffwydi o hen wedi codi eto."
9:9 A dywedodd Herod: "Torrais i ei ben Ioan. Felly, yna, pwy yw hwn, am bwy yr wyf yn clywed y fath bethau?"Ac efe a geisiodd i'w weld.
9:10 And when the Apostles returned, they explained to him all the things that they had done. And taking them with him, he withdrew to a deserted place apart, which belongs to Bethsaida.
9:11 But when the crowd had realized this, hwy a'i canlynasant ef. And he received them and spoke to them about the kingdom of God. And those who were in need of cures, he healed.
9:12 Then the day began to decline. And drawing near, the twelve said to him: “Dismiss the crowds, fel bod, by going into the surrounding towns and villages, they may separate and find food. For we are here in a deserted place.”
9:13 Ond meddai ef wrthynt, “You give them something to eat.” And they said, “There is with us no more than five loaves and two fish, unless perhaps we are to go and buy food for this entire multitude.”
9:14 Now there were about five thousand men. So he said to his disciples, “Have them recline to eat in groups of fifty.”
9:15 And they did so. And they caused them all to recline to eat.
9:16 Yna, taking the five loaves and the two fish, he gazed up to heaven, and he blessed and broke and distributed them to his disciples, in order to set them before the crowd.
9:17 Ac maent i gyd yn bwyta ac yn fodlon. And twelve baskets of fragments were taken up, which were left over from them.
9:18 Ac mae'n digwydd bod, pan oedd yn gweddïo ei ben ei hun, Hefyd, roedd ei ddisgyblion gydag ef, a gofynnodd iddynt, gan ddweud: "Pwy mae'r tyrfaoedd yn dweud fy mod yn?"
9:19 Ond maent Atebodd drwy ddweud: "Ioan Fedyddiwr. Ond mae rhai yn dweud Elïas. Eto wirioneddol, mae eraill yn dweud mai un o'r proffwydi oddi gerbron wedi codi eto. "
9:20 Yna efe a ddywedodd wrthynt, "Ond pwy ydych chi'n dweud fy mod?"Mewn ymateb, Meddai Simon Pedr, "Mae Crist Duw."
9:21 Ond siarad yn sydyn iddynt, efe cyfarwyddyd i beidio â dweud wrth hyn i unrhyw un,
9:22 gan ddweud, "Am y Mab y dyn, rhaid ddioddef llawer, a chael ei wrthod gan yr henuriaid a'r arweinwyr y offeiriaid a'r ysgrifenyddion, ac yn cael ei ladd, ac ar y trydydd dydd atgyfodi. "
9:23 Then he said to everyone: "Os oes unrhyw un yn barod i ddod ar fy ôl: ymwaded ag ef ei hun, and take up his cross every day, a dilyn fi.
9:24 For whoever will have saved his life, Bydd ei golli. Yet whoever will have lost his life for my sake, will save it.
9:25 Ar gyfer sut mae'n fudd dyn, if he were to gain the whole world, yet lose himself, or cause himself harm?
9:26 For whoever will be ashamed of me and of my words: of him the Son of man will be ashamed, when he will have arrived in his majesty and that of his Father and of the holy Angels.
9:27 Ac eto, I tell you a truth: There are some standing here who shall not taste death, until they see the kingdom of God.”
9:28 Ac mae'n digwydd bod, tua wyth diwrnod ar ôl y geiriau hyn, cymerodd Pedr ac Iago ac Ioan, ac efe a esgynnodd i'r mynydd, er mwyn iddo weddïo.
9:29 A thra oedd ef yn gweddïo, ymddangosiad ei wyneb ei newid, ac aeth ei urddwisg gwyn a disgleirio.
9:30 Ac wele, dau ddyn yn siarad ag ef. A'r rhai hyn oedd Moses ac Elias, ymddangos mewn mawredd.
9:31 Ac eu bod yn siarad am ei ymadawiad, y byddai yn ei chyflawni yn Jerwsalem.
9:32 Eto wirioneddol, Pedr a'r rhai oedd gydag ef eu pwyso i lawr gan gwsg. Ac effro dod, eu bod yn gweld ei fawredd a'r ddau ddyn oedd yn sefyll gydag ef.
9:33 Ac mae'n digwydd bod, gan fod y rhain yn gwyro oddi wrtho, A dywedodd Pedr wrth Iesu: "Athro, mae'n dda ein bod ni yma. Ac felly, gwnawn dair pabell: un i chi, ac un i Moses, ac un i Elias. "Am nad oedd yn gwybod beth oedd yn ei ddweud.
9:34 Yna, gan ei fod yn dweud y pethau hyn, daeth cwmwl a chysgodi drostynt. Ac fel y rhain yn mynd i mewn i'r cwmwl, eu bod yn ofni.
9:35 A daeth llais o'r cwmwl, gan ddweud: "Dyma fy mab annwyl. Gwrando arno. "
9:36 Ac er bod y llais yn cael ei uttered, dod o hyd i Iesu gael ei i fod yn ei ben ei hun. Ac yr oeddent yn dawel a dweud nad oes neb, yn y dyddiau hynny, unrhyw un o'r pethau hyn, yr oeddent wedi eu gweld.
9:37 But it happened on the following day that, as they were descending from the mountain, a great crowd met him.
9:38 Ac wele, a man from the crowd cried out, gan ddweud, "Athro, Erfyniaf arnoch, look kindly on my son, for he is my only son.
9:39 Ac wele, a spirit takes hold of him, and he suddenly cries out, and it throws him down and convulses him, so that he foams. And though it tears him apart, it leaves him only with difficulty.
9:40 And I asked your disciples to cast him out, and they were unable.”
9:41 Ac mewn ymateb, Dywedodd Iesu: “O unfaithful and perverse generation! How long will I be with you and endure you? Bring your son here.”
9:42 And as he was approaching him, the demon threw him down and convulsed him.
9:43 A'r Iesu a geryddodd yr ysbryd aflan, ac efe a'u hiachaodd y bachgen, ac efe a adferwyd ef i'w dad.
9:44 Ac roedd pob un yn rhyfeddu at fawredd Duw. Ac fel yr oeddwn yn meddwl pawb dros yr holl ei fod yn gwneud, meddai wrth ei ddisgyblion: "Mae'n rhaid i chi osod y geiriau hyn yn eich calonnau. Ar gyfer bydd yn y bydd Mab y Dyn yn cael ei gyflwyno i ddwylo dynion. "
9:45 Ond nid oeddent yn deall gair hwn, ac yr oedd yn guddiedig oddi wrthynt, fel nad oeddent yn ei weld. Ac eu bod yn ofni i'w holi am y gair hwn.
9:46 Nawr syniad aeth i mewn iddynt, ynghylch pa un ohonynt yn fwy.
9:47 Ond yr Iesu, canfod feddyliau eu calonnau, Cymerodd blentyn a sefyll yn ei ymyl ef.
9:48 Ac efe a ddywedodd wrthynt: "Pwy bynnag fydd yn derbyn y plentyn hwn yn fy enw, yn derbyn fi; a phwy bynnag yn derbyn mi, derbyn ef hanfonodd i. Ar gyfer pwy bynnag yw'r lleiaf chi i gyd plith, mae'r un peth yn fwy. "
9:49 Ac ymateb, Dywedodd John: "Athro, gwelsom un benodol bwrw allan gythreuliaid yn dy enw. Ac rydym wahardd ef, am nad yw'n dilyn gyda ni. "
9:50 Dywedodd Iesu wrtho: "Peidiwch â gwahardd iddo. Ar gyfer pwy bynnag nid yw yn eich erbyn, ar eich cyfer chi. "
9:51 Nawr mae'n digwydd bod, tra bod y dyddiau ei afradlonedd yn cael eu cwblhau, ef ddiysgog yn gosod ei wyneb i fynd i Jerwsalem.
9:52 Ac efe a anfonodd genhadau o'i flaen. A mynd ar, maent yn mynd i mewn i ddinas y Samariaid, i baratoi ar ei gyfer.
9:53 Ac ni fyddent yn cael ef, am fod ei wyneb yn mynd tua Jerwsalem.
9:54 A phan ei ddisgyblion, Iago ac Ioan, wedi gweld hyn, maent yn dweud, "Arglwydd, a ydych am i ni alw am dân i ddisgyn o'r nef ac yn eu bwyta?"
9:55 a throi, efe ceryddodd hwy, gan ddweud: "Onid ydych yn gwybod am ei ysbryd yr ydych yn?
9:56 Daeth Mab y Dyn, Nid yw i ddinistrio bywydau, ond i'w hachub. "A hwy a aethant i mewn i dref arall.
9:57 Ac mae'n digwydd bod, gan eu bod yn cerdded ar hyd y ffordd, Dywedodd rhywun wrtho, "Byddaf yn eich dilyn, ble bynnag y byddwch yn mynd. "
9:58 Dywedodd Iesu wrtho: "Mae llwynogod ffeuau cael, ac adar yr awyr nythod. Ond gan Fab y Dyn nid oes lle i roi ei ben. "
9:59 Yna meddai wrth un arall, "Canlyn fi." Ond dywedodd, "Arglwydd, caniatáu imi yn gyntaf fynd a chladdu fy nhad. "
9:60 Dywedodd Iesu wrtho: "Gadewch i'r meirw gladdu eu meirw. Ond byddwch yn mynd a chyhoeddi deyrnas Dduw. "
9:61 A dywedodd un arall: "Byddaf yn eich dilyn, Lord. Ond yn caniatáu i mi yn gyntaf i esbonio hyn i'r rhai sy'n fy nhŷ. "
9:62 Dywedodd Iesu wrtho, "Nid oes unrhyw un sy'n rhoi ei law ar yr aradr, ac yna yn edrych yn ôl, yn addas i deyrnas Dduw. "