Ch 2 Mark

Mark 2

2:1 Ac ar ôl rhai dyddiau, ef drachefn mewn i Gapernaum.
2:2 Ac yr oedd yn clywed ei fod yn y tŷ. A chymaint o gasglu nad oedd unrhyw lle ar ôl, Nid yw hyd yn oed wrth y drws. Ac efe a siaradodd y gair â nhw.
2:3 A hwy a ddaethant ato, gan ddod â barlysu, a oedd yn cael ei gario gan bedwar dyn.
2:4 A phan nad oeddent yn gallu cyflwyno ef iddo oherwydd y dyrfa, maent yn datgelu y to lle'r oedd. Ac agor ei, maent yn gostwng i lawr y stretsier y cafodd y claf yn gorwedd.
2:5 Yna, pan Iesu wedi gweld eu ffydd, dywedodd wrth y claf, "Son, eich pechodau wedi eu maddau i chi. "
2:6 Ond mae rhai o'r ysgrifenyddion yn eistedd yn y lle hwnnw a meddwl yn eu calonnau:
2:7 "Pam fod y dyn hwn yn siarad fel hyn? Mae'n cael ei chablu. Pwy all faddau pechodau, ond Duw ei ben ei hun?"
2:8 Ar unwaith, Iesu, sylweddoli yn ei ysbryd eu bod yn meddwl hyn o fewn eu hunain, Meddai wrthynt: "Pam yr ydych yn meddwl y pethau hyn yn eich calonnau?
2:9 Pa yn haws, i ddweud wrth y claf, 'Eich bechodau wedi eu maddau i chi,', Ai ynteu dweud, 'Cyfod, cymryd eich stretsier, a cherdded?'
2:10 Ond er mwyn i chwi wybod fod gan Fab y dyn awdurdod ar y ddaear i faddau pechodau,"Meddai wrth y claf:
2:11 "Yr wyf yn dweud i chi: Cyfod, cymryd eich stretsier, ac yn mynd i mewn i'ch ty. "
2:12 Ac yn y man efe a gododd, a chodi i fyny ei stretsier, aeth ymaith yng ngolwg nhw i gyd, fel eu bod i gyd yn meddwl tybed. Ac maent yn anrhydeddu Duw, drwy ddweud, "Nid ydym erioed wedi gweld dim byd fel hyn."
2:13 And he departed again to the sea. And the entire crowd came to him, and he taught them.
2:14 And as he was passing by, he saw Levi of Alphaeus, sitting at the customs office. Ac efe a ddywedodd wrtho, "Canlyn fi." Ac yn codi i fyny, efe yn ei ddilyn.
2:15 Ac mae'n digwydd bod, as he sat at table in his house, many tax collectors and sinners sat at table together with Jesus and his disciples. For those who followed him were many.
2:16 And the scribes and the Pharisees, seeing that he ate with tax collectors and sinners, Dywedodd wrth ei ddisgyblion, “Why does your Teacher eat and drink with tax collectors and sinners?"
2:17 Iesu, having heard this, Meddai wrthynt: “The healthy have no need of a doctor, but those who have maladies do. For I came not to call the just, ond pechaduriaid. "
2:18 Ac mae'r disgyblion Ioan, a'r Phariseaid, yn ymprydio. Ac iddynt gyrraedd a dweud wrtho, "Pam y mae disgyblion Ioan a'r Phariseaid yn ymprydio, ond dy ddisgyblion yn gwneud nid yn gyflym?"
2:19 Dywedodd Iesu wrthynt: "Sut y gall y meibion ​​y briodas gyflym tra bod y priodfab yn dal i fod gyda nhw? Yn ystod pa bynnag amser y maent yn cael y priodfab gyda hwy, Nid ydynt yn gallu gyflym.
2:20 Ond bydd y dyddiau yn cyrraedd pan fydd y priodfab yn cael ei gymryd i ffwrdd oddi wrthynt, ac yna yr ymprydiant, yn y dyddiau hynny.
2:21 Nid oes unrhyw un gwnïo clwt o frethyn newydd ar hen ddilledyn. Fel arall, yr ychwanegiad newydd yn tynnu oddi wrth yr hen, ac mae'r rhwyg yn gwaethygu.
2:22 Ac nid oes neb yn rhoi gwin newydd i hen wineskins. Fel arall, Bydd y gwin byrstio y wineskins, a bydd y gwin arllwys allan, a bydd y wineskins cael ei golli. Yn lle hynny, Rhaid gwin newydd yn cael eu rhoi mewn wineskins newydd. "
2:23 Ac unwaith eto, while the Lord was walking through the ripe grain on the Sabbath, his disciples, as they advanced, began to separate the ears of grains.
2:24 But the Pharisees said to him, "Wele, why are they doing what is not lawful on the Sabbaths?"
2:25 Ac efe a ddywedodd wrthynt: “Have you never read what David did, when he had need and was hungry, both he and those who were with him?
2:26 How he went into the house of God, under the high priest Abiathar, and ate the bread of the Presence, which it was not lawful to eat, except for the priests, and how he gave it to those who were with him?"
2:27 Ac efe a ddywedodd wrthynt: “The Sabbath was made for man, and not man for the Sabbath.
2:28 Ac felly, the Son of man is Lord, hyd yn oed y Saboth. "