Ch 6 Mark

Mark 6

6:1 Ac wyro oddi yno, he went away to his own country; and his disciples followed him.
6:2 And when the Sabbath arrived, he began to teach in the synagogue. And many, upon hearing him, were amazed at his doctrine, gan ddweud: “Where did this one get all these things?"A, “What is this wisdom, which has been given to him?"A, “Such powerful deeds, which are wrought by his hands!"
6:3 “Is this not the carpenter, the son of Mary, the brother of James, a Joseph, a Jude, a Simon? Are not his sisters also here with us?” And they took great offense at him.
6:4 Dywedodd Iesu wrthynt, "Nid yw proffwyd heb anrhydedd, except in his own country, and in his own house, and among his own kindred.”
6:5 And he was not able to perform any miracles there, except that he cured a few of the infirm by laying his hands on them.
6:6 And he wondered, oblegid eu hanghrediniaeth hwynt, and he traveled around in the villages, addysgu.
6:7 Ac efe a alwodd y deuddeg. Ac efe a ddechreuodd eu hanfon allan bob yn ddau, a rhoddodd awdurdod dros ysbrydion aflan yn eu.
6:8 Ac efe a rhoi cyfarwyddyd iddynt beidio â chymryd unrhyw beth ar gyfer y daith, ac eithrio staff: dim bag teithio, dim bara, a dim gwregys arian,
6:9 ond i wisgo sandalau, ac i beidio â gwisgo ail grys.
6:10 Ac efe a ddywedodd wrthynt: "Pryd bynnag y byddwch wedi mynd i mewn i dŷ, aros yno hyd nes y byddwch yn ymadael o'r lle.
6:11 A phwy bynnag ni fydd y naill yn derbyn chi, nac gwrando arnoch, wrth i chi fynd i ffwrdd oddi yno, ysgydwch y llwch oddi ar eich traed fel yn rhybudd iddynt. "
6:12 Ac yn mynd allan, eu bod yn pregethu, fel y byddai pobl yn edifarhau.
6:13 Ac maent yn bwrw allan lawer o gythreuliaid, ac maent yn eneinio llawer o gleifion ag olew ac yn eu hiacháu.
6:14 And king Herod heard of it, (for his name had become well-known) ac efe a ddywedodd: “John the Baptist has risen again from the dead, and because of this, miracles are at work in him.”
6:15 But others were saying, “Because it is Elijah.” Still others were saying, “Because he is a prophet, like one of the prophets.”
6:16 When Herod had heard it, dywedodd, “John whom I beheaded, the same has risen again from the dead.”
6:17 Ar gyfer Herod ei hun wedi anfon i gipio John, ac wedi clymu ef yn y carchar, oherwydd Herodias, gwraig ei frawd Philip; i fod wedi ei phriodi.
6:18 Ar gyfer John yn dweud i Herod, "Nid yw'n gyfreithlon iti gael gwraig dy frawd."
6:19 Nawr Herodias yn dyfeisio brad yn ei erbyn; a hi eisiau ei ladd, ond nid oedd yn gallu.
6:20 Ar gyfer Herod yn bryderus o John, gan wybod iddo fod yn ddyn cyfiawn a sanctaidd, ac felly efe a gwarchod ef. Ac efe a glywodd ei fod yn accomplishing llawer o bethau, ac felly efe a gwrando arno yn barod.
6:21 A phan amser da wedi cyrraedd, gynnal Herod wledd ar ei ben-blwydd, gydag arweinwyr, a'r tribuniaid, ac mae'r llywodraethwyr cyntaf Galilea.
6:22 A phan y ferch o'r un Herodias wedi mynd i, a dawnsio, ac yn falch Herod, ynghyd â'r rhai a oedd wrth y bwrdd gydag ef, dywedodd y brenin wrth y ferch, "Cais oddi wrthyf beth bynnag rydych eisiau, a byddaf yn ei roi i chi. "
6:23 Ac efe a dyngodd iddi, "Mae unrhyw beth yr ydych yn gofyn am, Byddaf yn rhoi i chi, hyd yn oed hyd at hanner fy nheyrnas. "
6:24 A phan oedd hi wedi mynd allan, meddai hi at ei mam, "Beth ddylwn i wneud cais?"Ond dywedodd ei mam, "Mae pen Ioan Fedyddiwr."
6:25 Ac yn y man, pan oedd hi wedi mynd ar frys at y brenin, hi deisebu ef, gan ddweud: "Rwyf am i chi roi i mi ar unwaith, ben Ioan Fedyddiwr ar ddysgl."
6:26 A'r brenin yn drist yn fawr. Ond oherwydd ei lw, ac oherwydd y rhai a oedd yn eistedd gydag ef wrth y bwrdd, nad oedd yn barod i siomi hi.
6:27 Felly, ar ôl anfon dienyddiwr, ef gyfarwyddo bod ei ben yn cael ei ddwyn ar blât.
6:28 Ac efe a ddienyddiwyd ef yn y carchar, ac efe a ddug ei ben ar blât. Ac fe'i rhoddodd y ferch, a rhoddodd y ferch ei mam ei.
6:29 Pan glywodd ei ddisgyblion am y peth, daethant, a mynd ei gorff, ac maent yn gosod mewn bedd.
6:30 A'r Apostolion, dychwelyd i Iesu, adroddwyd iddo bopeth eu bod wedi gwneud a'u dysgu.
6:31 Ac efe a ddywedodd wrthynt, "Ewch allan eu pennau eu hunain, i mewn i le anghyfannedd, a gorffwys am ychydig. "Am fod cymaint o oedd yn mynd a dod, nad oeddent hyd yn oed yn cael amser i fwyta.
6:32 A dringo i mewn i gwch, aethant ymaith i le anghyfannedd ei ben ei hun.
6:33 Ac maent yn eu gweld mynd i ffwrdd, ac mae llawer yn gwybod am y peth. A gyda'i gilydd maent yn rhedeg ar droed o holl ddinasoedd, ac iddynt gyrraedd ger eu bron.
6:34 A'r Iesu, mynd allan, gwelodd dyrfa fawr. Ac efe a gymerodd drueni arnynt, am eu bod fel defaid heb fugail, a dechreuodd ddysgu iddynt lawer o bethau.
6:35 A phan mae llawer o oriau yn awr wedi mynd heibio, Tynnodd ei ddisgyblion yn agos ato, gan ddweud: "Mae hwn yn lle anghyfannedd, ac yr awr yn awr yn hwyr.
6:36 Anfon nhw i ffwrdd, fel bod drwy fynd allan i bentrefi a threfi cyfagos, gallent brynu darpariaethau ar gyfer eu hunain i fwyta. "
6:37 Ac ymateb, dywedodd wrthynt, "Rhowch rywbeth i'w fwyta eich hunain." A dywedasant wrtho, "Gadewch i ni fynd allan i brynu bara am ddau chant o ddarnau, ac yna byddwn yn rhoi rhywbeth i'w fwyta iddyn nhw. "
6:38 Ac efe a ddywedodd wrthynt: "Pa sawl torth sydd gennych? Ewch i weld. "Ac wedi iddynt ddarganfod, maent yn dweud, "Pum, a dau bysgodyn. "
6:39 Ac efe cyfarwyddyd iddynt wneud nhw i gyd eistedd mewn grwpiau ar y glaswellt gwyrdd.
6:40 A hwy a eisteddasant mewn adrannau gan gannoedd a chan pumdegau.
6:41 Ac wedi derbyn y pum torth a'r ddau bysgodyn, syllu i fyny i'r nef, bendithiodd a dorrodd y bara, ac fe'i rhoddodd i'w ddisgyblion i'w gosod ger eu bron. A'r ddau bysgodyn ganddo rhannu ymhlith nhw i gyd.
6:42 Ac maent i gyd yn bwyta ac yn fodlon.
6:43 Ac maent yn dwyn ynghyd y gweddill: ddeuddeg basgedaid yn llawn o ddarnau ac o bysgod.
6:44 Nawr y rhai oedd yn bwyta pum mil o ddynion.
6:45 And without delay he urged his disciples to climb into the boat, so that they might precede him across the sea to Bethsaida, while he dismissed the people.
6:46 And when he had dismissed them, he went to the mountain to pray.
6:47 And when it was late, the boat was in the midst of the sea, and he was alone on the land.
6:48 And seeing them struggling to row, (for the wind was against them,) and about the fourth watch of the night, efe a ddaeth atynt, cerdded ar y môr. And he intended to pass by them.
6:49 But when they saw him walking upon the sea, they thought it was an apparition, and they cried out.
6:50 For they all saw him, and they were very disturbed. And immediately he spoke with them, ac efe a ddywedodd wrthynt: “Be strengthened in faith. Mae'n wyf. Paid ag ofni."
6:51 And he climbed into the boat with them, and the wind ceased. And they became even more astonished within themselves.
6:52 For they did not understand about the bread. For their heart had been blinded.
6:53 And when they had crossed over, iddynt gyrraedd y tir Genesaret, and they reached the shore.
6:54 And when they had disembarked from the boat, the people immediately recognized him.
6:55 And running throughout that entire region, they began to carry on beds those who had maladies, to where they heard that he would be.
6:56 And in whichever place he entered, in towns or villages or cities, they placed the infirm in the main streets, and they pleaded with him that they might touch even the hem of his garment. And as many as touched him were made healthy.