Ch 1 Matthew

Matthew 1

1:1 Mae'r llyfr o linach Iesu Grist, yn fab i David, yn fab i Abraham.
1:2 Abraham Isaac feichiogodd. Ac Isaac Jacob feichiogodd. A Jacob a feichiogodd Jwda a'i frodyr.
1:3 A Jwda a feichiogodd Perez a Sera gan Tamar. Ac Perez feichiogodd Hesron. A Hesron feichiogodd Ram.
1:4 Ac Ram Lluniwr Ammin'adab,. Ac Amminadab feichiogodd Nahson. A Nahson feichiogodd Eog.
1:5 Ac Salmon feichiogodd Boas gan Rahab. A Boas feichiogodd Obed gan Ruth. Ac Obed feichiogodd Jesse.
1:6 A Jesse a feichiogodd y Brenin Dafydd. A'r brenin Dafydd feichiogodd Solomon, gan ei a oedd wedi bod gwraig Ureias.
1:7 A Solomon feichiogodd Rehoboam. A Rehoboam a feichiogodd Abeia. Ac Abeia feichiogodd Asa.
1:8 Ac Asa feichiogodd Jehosaffat. A Jehosaffat a feichiogodd Joram. A Joram feichiogodd Usseia.
1:9 Ac Usseia feichiogodd Jotham. A Jotham feichiogodd Ahas. Ac Ahas feichiogodd Heseceia.
1:10 A Heseceia feichiogodd Manasse. A Manasse feichiogodd Amos. Ac Amos feichiogodd Josiah.
1:11 A Joseia feichiogodd Jechoniah a'i frodyr yn y transmigration Babilon.
1:12 Ac ar ôl y transmigration Babilon, Jechoniah feichiogodd Salathiel. Ac Salathiel feichiogodd Sorobabel.
1:13 A Sorobabel feichiogodd Abiud. Ac Abiud feichiogodd Eliacim. Ac Eliacim feichiogodd Azor.
1:14 Ac Azor feichiogodd Sadoc. A Sadoc feichiogodd Achim. Ac Achim feichiogodd Eliud.
1:15 Ac Eliud feichiogodd Eleasar. Ac Eleasar feichiogodd Mathan. A Mathan feichiogodd Jacob.
1:16 A Jacob a feichiogodd Joseff, y gŵr Mair, o'r hon y ganed Iesu, a elwir Crist.
1:17 Ac felly, yr holl genedlaethau o Abraham hyd Dafydd, sydd pedair cenhedlaeth ar ddeg; ac o Dafydd wrth y transmigration Babilon, pedair cenhedlaeth ar ddeg; ac o'r transmigration Babilon i'r Grist, pedair cenhedlaeth ar ddeg.
1:18 Nawr bod y procreation y Crist digwydd yn y modd hwn. Ar ôl ei fam Mair wedi cael ei dyweddïo i Joseff, cyn eu bod yn byw gyda'i gilydd, Daethpwyd o hyd iddi wedi cenhedlu yn ei chroth gan yr Ysbryd Glân.
1:19 Yna Joseff, ei gŵr, gan ei fod yn unig oedd ac nid oedd yn barod i law hi dros, yn well i anfon hi ymaith yn ddirgel.
1:20 Ond er bod yn meddwl dros y pethau hyn, wele, ymddangosodd Angel yr Arglwydd iddo yn ei gwsg, gan ddweud: "Joseff, mab Dafydd, peidiwch â bod ofn i dderbyn Mair yn wraig i ti. Ar gyfer yr hyn wedi cael ei ffurfio ynddi yn yr Ysbryd Glân.
1:21 A hi a rhoi genedigaeth i fab. A bydd byddwch yn galw ei enw IESU. Canys efe gyflawni'r iachawdwriaeth ei bobl oddi wrth eu pechodau. "
1:22 Yn awr i gyd Digwyddodd hyn er mwyn cyflawni yr hyn a ddywedwyd gan yr Arglwydd trwy'r proffwyd, gan ddweud:
1:23 "Wele, morwyn a fydd feichiog yn ei chroth, a hi a rhoi genedigaeth i fab. A hwy a alwant ei enw ef Emmanuel, pa fodd: Duw gyda ni. "
1:24 Yna Joseff, sy'n codi o gwsg, gwnaeth yn union fel yr Angel yr Arglwydd wedi gorchymyn iddo, ac derbyniodd hi fel ei wraig.
1:25 Ac nid oedd yn gwybod ei, ac eto esgorodd ei mab, y cyntaf-anedig. Ac efe a alwodd ei enw ef IESU.