Ch 10 Matthew

Matthew 10

10:1 Ac wedi galw ynghyd ei ddeuddeg disgybl, rhoddodd iddynt awdurdod dros ysbrydion aflan, i'w bwrw allan, ac i iacháu pob clefyd a phob llesgedd.
10:2 Nawr bod enwau y deuddeg Apostolion yw'r rhain: y cyntaf, Simon, a elwir Pedr, ac Andreas ei frawd,
10:3 James Sebedeus, ac Ioan ei frawd, Philip a Bartholomeus, Thomas a Mathew'r casglwr trethi, a James Alffeus, a Thadeus,
10:4 Simon Canaaneaid, a Jwdas Iscariot, sydd hefyd a'i bradychodd ef.
10:5 Anfonodd yr Iesu y deuddeg, eu cyfarwyddo, gan ddweud: "Peidiwch â theithio gan y ffordd y Cenhedloedd, ac nid ydynt yn mynd i mewn i'r ddinas y Samariaid,
10:6 ond yn hytrach yn mynd i'r defaid sydd wedi cael codwm ffwrdd oddi wrth y tŷ Israel.
10:7 Ac yn mynd allan, pregethu, gan ddweud: 'Er y mae teyrnas nefoedd wedi tynnu agos.'
10:8 Cure yr methedig, codi y meirw, glanhau gwahangleifion, bwrw allan gythreuliaid. Rydych wedi derbyn rhydd, felly rhowch rhydd.
10:9 Do not choose to possess gold, nor silver, nor money in your belts,
10:10 nor provisions for the journey, nor two tunics, nac esgidiau, nor a staff. For the laborer deserves his portion.
10:11 Nawr, into whatever city or town you will enter, inquire as to who is worthy within it. And stay there until you depart.
10:12 Yna, when you enter into the house, greet it, gan ddweud, 'Tangnefedd i'r teulu hwn.'
10:13 ac os, yn wir, that house is worthy, your peace will rest upon it. But if it is not worthy, your peace will return to you.
10:14 And whoever has neither received you, nor listened to your words, departing from that house or city, shake off the dust from your feet.
10:15 Amen wyf yn dweud wrthych, it will be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrah in the day of judgment, than for that city.
10:16 Wele, I am sending you like sheep in the midst of wolves. Felly, be as prudent as serpents and as simple as doves.
10:17 But beware of men. For they will hand you over to councils, and they will scourge you in their synagogues.
10:18 And you shall be led before both rulers and kings for my sake, as a testimony to them and to the Gentiles.
10:19 But when they hand you over, do not choose to think about how or what to speak. For what to speak shall be given to you in that hour.
10:20 For it is not you who will be speaking, but the Spirit of your Father, who will speak in you.
10:21 And brother will hand over brother to death, and father will hand over son. And children will rise up against parents and bring about their deaths.
10:22 And you will be hated by all for the sake of my name. But whoever will have persevered, hyd y diwedd, the same shall be saved.
10:23 Now when they persecute you in one city, flee into another. Amen wyf yn dweud wrthych, you will not have exhausted all the cities of Israel, before the Son of man returns.
10:24 The disciple is not above the teacher, nor is the servant above his master.
10:25 It is sufficient for the disciple that he be like his teacher, and the servant, like his master. If they have called the Father of the family, ‘Beelzebub,’ how much more those of his household?
10:26 Felly, do not fear them. For nothing is covered that shall not be revealed, nor hidden that shall not be known.
10:27 What I tell you in darkness, speak in the light. And what you hear whispered in the ear, preach above the rooftops.
10:28 And do not be afraid of those who kill the body, but are not able to kill the soul. But instead fear him who is able to destroy both soul and body in Hell.
10:29 Are not two sparrows sold for one small coin? And yet not one of them will fall to the ground without your Father.
10:30 For even the hairs of your head have all been numbered.
10:31 Felly, peidiwch â bod ofn. Yr ydych yn werth mwy na llawer o adar y to.
10:32 Felly, everyone who acknowledges me before men, I also will acknowledge before my Father, sydd yn y nefoedd.
10:33 But whoever will have denied me before men, I also will deny before my Father, sydd yn y nefoedd.
10:34 Peidiwch â meddwl mai i mi ddod i ddanfon tangnefedd ar y ddaear. Fe ddes, peidio ag anfon heddwch, ond y cleddyf.
10:35 Er i mi ddod i rannu dyn yn erbyn ei dad, a merch yn erbyn ei mam, a merch-yng-nghyfraith yn erbyn ei mam-yng-nghyfraith.
10:36 A bydd y gelynion o ddyn fod rhai ei aelwyd ei hun.
10:37 Pwy bynnag fydd yn caru tad neu fam yn fwy na myfi nid yw'n deilwng ohonof fi. A phwy bynnag caru mab neu ferch yn fwy na myfi nid yw'n deilwng ohonof fi.
10:38 Ac pwy bynnag nad yw'n cymryd ei groes, a dilyn nid fi yn deilwng ohonof fi.
10:39 Pwy bynnag fydd yn dod o hyd ei fywyd, Bydd ei golli. A phwy bynnag fydd wedi colli ei fywyd oherwydd mi, bydd yn ei chael yn.
10:40 Pwy bynnag fydd yn derbyn chi, yn derbyn fi. A phwy bynnag yn derbyn fi, derbyn ef hanfonodd i.
10:41 Pwy bynnag yn derbyn proffwyd, yn enw proffwyd, Rhaid derbyn y wobr o proffwyd. A phwy bynnag yn derbyn y cyfiawn yn enw'r y cyfiawn a fydd yn derbyn y wobr y cyfiawn.
10:42 A phwy bynnag a rydd, hyd yn oed i un o'r lleiaf o'r rhain, cwpan o ddŵr oer i'w yfed, yn unig yn enw yn ddisgybl: Amen wyf yn dweud wrthych, ni bydd efe yn colli ei wobr. "