Ch 11 Matthew

Matthew 11

11:1 Ac mae'n digwydd bod, pan Iesu wedi cwblhau gyfarwyddo ei ddeuddeg disgybl, aeth i ffwrdd oddi yno er mwyn addysgu ac i bregethu yn eu dinasoedd.
11:2 Now when John had heard, in prison, about the works of Christ, sending two of his disciples, dywedodd wrtho,
11:3 "A ydych yn ef sydd i ddod, or should we expect another?"
11:4 A'r Iesu, ymateb, Meddai wrthynt: "Ewch ac yn adrodd i Ioan yr hyn yr ydych wedi ei glywed ac yn ei weld.
11:5 The blind see, y daith gerdded cloff, y gwahangleifion yn cael eu glanhau, byddariaid yn clywed, y cynnydd meirw eto, y tlawd yn cael eu efengylodd.
11:6 And blessed is he who has found no offense in me.”
11:7 Yna, after they departed, Jesus began to speak to the crowds about John: “What did you go out to the desert to see? A reed shaken by the wind?
11:8 So what did you go out to see? A man in soft garments? Wele, those who are clothed in soft garments are in the houses of kings.
11:9 Then what did you go out to see? A prophet? Ydw, Rwy'n dweud wrthych, and more than a prophet.
11:10 For this is he, of whom it is written: 'Wele, I send my Angel before your face, who shall prepare your way before you.’
11:11 Amen wyf yn dweud wrthych, ymhlith y rhai a anwyd o fenywod, nid wedi codi unrhyw un sy'n fwy na Ioan Fedyddiwr. Eto i gyd mae'r lleiaf yn nheyrnas nefoedd yn fwy nag ef.
11:12 Ond o ddyddiau Ioan Fedyddiwr, hyd yn oed hyd yn hyn, y mae teyrnas nefoedd wedi dioddef trais, a'r treisgar gario i ffwrdd.
11:13 Ar gyfer yr holl broffwydi a'r gyfraith proffwydo, hyd yn oed tan John.
11:14 Ac os ydych yn barod i dderbyn, ef yw Elias, sydd i ddod.
11:15 Pwy bynnag sydd glustiau i wrando, gadael iddo glywed.
11:16 Ond i ba byddaf yn cymharu y genhedlaeth hon? Mae fel plant yn eistedd yn y farchnad,
11:17 pwy, galw allan at eu cyfeillion, dweud: 'Rydym yn chwarae cerddoriaeth ar eich cyfer chi, ac nad oeddech yn dawnsio. Rydym yn lamented, ac nad oeddech yn galaru. '
11:18 Canys daeth Ioan heb na bwyta nac yfed; ac maent yn dweud, 'Mae ganddo cythraul.'
11:19 Daeth Mab y Dyn yn bwyta ac yfed; ac maent yn dweud, 'Wele, dyn sy'n bwyta awchus ac sy'n yfed gwin, cyfaill i gasglwyr trethi a phechaduriaid. 'A doethineb a gyfiawnhawyd gan ei meibion. "
11:20 Yna efe a ddechreuodd ei geryddu y dinasoedd y mae llawer o'i wyrthiau eu cyflawni, canys yn dal wedi edifarhau.
11:21 "Gwae chi, Chorasin! Gwae chi, Bethsaida! Oherwydd os y gwyrthiau a wnaed ynoch chwi wedi eu gwneud yn Tyrus a Sidon, hwy a edifarhasent er ys talm mewn haircloth a lludw.
11:22 Eto wirioneddol, Rwy'n dweud wrthych, Bydd Tyrus a Sidon gael maddeuant yn fwy na chi, ar ddydd y farn.
11:23 A ydych yn, Capernaum, byddech yn ddyrchefir yr holl ffordd i'r nefoedd? Byddwch lawr yr holl ffordd i Uffern. Oherwydd os y gwyrthiau a wnaed ynoch chwi wedi ei wneud yn Sodom, efallai y byddai wedi aros yn, hyd yn oed heddiw.
11:24 Eto wirioneddol, Rwy'n dweud wrthych, y bydd y tir Sodom gael maddeuant yn fwy na chi, ar ddydd y farn. "
11:25 Ar y pryd, Ymatebodd yr Iesu a ddywedodd: "Yr wyf yn cydnabod eich, Dad, Arglwydd Nef a daear, am eich bod wedi cuddio y pethau hyn rhag y doethion a'r ddoeth, ac wedi eu datgelu i rhai bach.
11:26 Ydw, Dad, am hyn oedd yn braf cyn i chi.
11:27 Pob peth wedi cael eu cyflwyno i mi gan fy Nhad. Ac nid oes neb yn adnabod y Mab ond y Tad, ac nid yw unrhyw un yn gwybod y Tad ond y Mab, a'r rhai hynny y mae'r Mab yn barod i ddatgelu iddo.
11:28 Dewch ataf, pob ohonoch sydd lafur ac wedi cael eu dwyn y baich, a byddaf yn adnewyddu i chi.
11:29 Cymerwch fy iau arnoch, a dysgu oddi wrthyf, canys addfwyn ydwyf a gostyngedig o galon; a bydd gewch orffwystra i'ch eneidiau.
11:30 Ar gyfer fy iau yn felys ac mae fy baich yn ysgafn. "