Ch 14 Matthew

Matthew 14

14:1 Yn y cyfnod hwnnw, Clywodd Herod y tetrarch y newyddion am Iesu.
14:2 Ac efe a ddywedodd wrth ei weision: "Mae hyn yn Ioan Fedyddiwr. Mae wedi codi oddi wrth y meirw, a dyna pam gwyrthiau yn y gwaith ynddo ef. "
14:3 Am Herod, wedi ei ddal John, ac a'i rhwymodd ef, ac a'i rhoddodd ef yn y carchar, oherwydd Herodias, gwraig ei frawd.
14:4 Ar gyfer John yn dweud wrtho, "Nid yw'n gyfreithlon i ti ei chael hi."
14:5 Ac er ei fod eisiau ei ladd, ei fod yn ofni y bobl, oherwydd eu bod yn cynnal ef i fod yn broffwyd.
14:6 Yna, ar ben-blwydd Herod yn, y dawnsiodd merch Herodias yn eu plith, ac mae'n plesio Herod.
14:7 Ac felly efe a addawodd trwy lw i roi ei beth bynnag y byddai'n gofyn amdano.
14:8 Ond, ar ôl cael cyngor gan ei mam, dywedodd, "Rhowch i mi fan hyn, ar blât, ben Ioan Fedyddiwr. "
14:9 A'r brenin yn drist yn fawr. Ond oherwydd ei lw, ac oherwydd y rhai oedd yn eistedd wrth y bwrdd gydag ef, gorchmynnodd iddo gael ei roi.
14:10 Ac efe a anfonodd, ac a ddienyddiwyd John yn y carchar.
14:11 A'i ben Daethpwyd ar blât, ac fe'i rhoddwyd i'r ferch, a daeth ef i'w mam.
14:12 A'i ddisgyblion gysylltu a chymerodd y corff, a chladdasant ei. ac yn cyrraedd, maent yn adrodd i Iesu.
14:13 Pan fydd Iesu wedi clywed ei fod yn, gadawodd yno mewn cwch, i le anghyfannedd ganddo ef ei hun. A phan fydd y tyrfaoedd wedi clywed amdano, hwy a'i canlynasant ef ar droed o'r dinasoedd.
14:14 Ac yn mynd allan, gwelodd dyrfa fawr, a chymerodd drueni arnynt, ac iachaodd eu cleifion.
14:15 A phan noson wedi cyrraedd, ei ddisgyblion ato, gan ddweud: "Mae hwn yn lle anghyfannedd, ac yr awr wedi mynd heibio bellach. Gwrthod y tyrfaoedd, fel bod, drwy fynd i mewn i'r trefi, efallai y byddant yn prynu bwyd ar gyfer eu hunain. "
14:16 Ond yr Iesu a ddywedodd wrthynt: "Nid oes ganddynt unrhyw angen i fynd. Rhowch rywbeth i'w fwyta eich hunain. "
14:17 Maent Atebodd y Phariseaid ef, "Rydym wedi dim byd yma, heblaw pum torth a dau bysgodyn. "
14:18 Meddai wrthynt, "Dewch â nhw yma i mi."
14:19 Ac wedi iddo gorchymyn y dyrfa eistedd ar y glaswellt, cymerodd y pum torth a'r ddau bysgodyn, a syllu i fyny i'r nef, bendithiodd a thorri a rhoddodd y bara at y disgyblion, ac yna disgyblion i'r torfeydd.
14:20 Ac maent i gyd yn bwyta ac yn fodlon. A chodasant gweddillion: deuddeg basgedaid yn llawn o ddarnau.
14:21 Nawr bod y nifer y rhai oedd yn bwyta yn bum mil o ddynion, heblaw gwragedd a phlant.
14:22 A'r Iesu a gorfodi yn brydlon ei ddisgyblion i ddringo i mewn i'r cwch, ac i ragflaenu ef yn croesi'r môr, tra roedd ddiswyddo y tyrfaoedd.
14:23 Ac wedi ei ddiswyddo y dyrfa, ac esgynnodd ei ben ei hun ymlaen i fynydd i weddïo. A phan gyrhaeddodd gyda'r nos, yr oedd yn ei ben ei hun yno.
14:24 Ond yn y nghanol y môr, y cwch yn cael ei taflu yn sgil y tonnau. Am y gwynt oedd yn eu herbyn.
14:25 Yna, yn y bedwaredd wylfa o'r nos, efe a ddaeth atynt, cerdded ar y môr.
14:26 A gweld ef yn cerdded ar y môr, cawsant eu tarfu, gan ddweud: "Mae'n rhaid ei fod yn apparition." A hwy a lefasant, oherwydd ofn.
14:27 Ac yn y man, Siaradodd Iesu wrthynt, gan ddweud: "Dweud ffydd. Mae'n wyf. Paid ag ofni."
14:28 Yna ymatebodd Pedr trwy ddweud, "Arglwydd, os yw'n i chi, gorchymyn i mi ddod i chi yn ystod y dyfroedd. "
14:29 Ac efe a ddywedodd, "Tyrd." Pedr, disgyn o'r cwch, cerdded dros y dŵr, fel ag i fynd at yr Iesu.
14:30 Eto wirioneddol, gweld bod y gwynt yn gryf, efe a ofnodd. Ac wrth iddo ddechrau suddo, efe a lefodd allan, gan ddweud: "Arglwydd, achub fi. "
14:31 Ac yn y man ymestyn Iesu ei law a gafael yn ei. Ac efe a ddywedodd wrtho, "O bach mewn ffydd, pam wnaethoch chi amau?"
14:32 Ac wedi iddynt esgynnodd i mewn i'r cwch, peidiodd y gwynt.
14:33 Yna y rhai a oedd yn y cwch nesaodd ac addoli ef, gan ddweud: "Yn wir, chi yw Mab Duw. "
14:34 Ac wedi croesi'r môr, iddynt gyrraedd y tir Genesaret.
14:35 A phan y gwŷr y lle hwnnw wedi cydnabod iddo, hwy a anfonasant i holl ranbarth y, ac yr oeddent yn dwyn ato yr holl a oedd wedi maladies.
14:36 Ac maent yn deisebu ef, fel y gallent gyffwrdd hyd yn oed y ymyl ei wisg ef. A chynifer ag cyffwrdd ei fod wedi eu gwneud cyfan.