Ch 16 Matthew

Matthew 16

16:1 And Pharisees and Sadducees approached him to test him, and they asked him to show them a sign from heaven.
16:2 But he responded by saying to them: “When evening arrives, rydych yn ei ddweud, ‘It will be calm, for the sky is red,'
16:3 ac yn y bore, ‘Today there will be a storm, for the sky is red and gloomy.’ So then, you know how to judge the appearance of the sky, but you are unable to know the signs of the times?
16:4 An evil and adulterous generation seeks a sign. And a sign shall not be given to it, except the sign of the prophet Jonah.” And leaving them behind, aeth ymaith.
16:5 And when his disciples went across the sea, they forgot to bring bread.
16:6 Ac efe a ddywedodd wrthynt, “Consider and beware of the leaven of the Pharisees and the Sadducees.”
16:7 But they were thinking within themselves, gan ddweud, “It is because we have not brought bread.”
16:8 Yna yr Iesu, wybod hyn, Dywedodd: “Why do you consider within yourselves, O little in faith, that it is because you have no bread?
16:9 Do you not yet understand, nor remember, the five loaves among the five thousand men, and how many containers you took up?
16:10 Or the seven loaves among the four thousand men, and how many baskets you took up?
16:11 Why do you not understand that it was not because of bread that I said to you: Beware of the leaven of the Pharisees and the Sadducees?"
16:12 Then they understood that he was not saying that they should beware of the leaven of bread, but of the doctrine of the Pharisees and the Sadducees.
16:13 Yna aeth Iesu i mewn i rannau Cesarea Philipi. A gofynnodd ei ddisgyblion, gan ddweud, "Pwy y mae dynion yn dweud bod y Mab y dyn yn?"
16:14 A hwy a ddywedasant, "Mae rhai yn dweud Ioan Fedyddiwr, ac eraill yn ei ddweud Elïas, yn dal i eraill yn dweud Jeremeia neu un o'r proffwydi. "
16:15 Meddai Iesu wrthynt, "Ond pwy ydych chi'n dweud fy mod?"
16:16 Ymatebodd Simon Pedr trwy ddweud, "Ti yw'r Meseia, Mab y Duw byw. "
16:17 Ac mewn ymateb, Dywedodd Iesu wrtho: "Bendigedig wyt ti, Simon fab Jona. Ar gyfer nid cig a gwaed a ddatguddiodd hyn i chi, ond mae fy Nhad, sydd yn y nefoedd.
16:18 Ac yr wyf yn dweud i chi, eich bod yn Peter, ac ar y graig hon yr adeiladaf fy eglwys, ac ni fydd y pyrth Hell ei gorchfygu.
16:19 A byddaf yn rhoi allweddau teyrnas nefoedd i chi. A beth bynnag yr wyt i rhwymo ar y ddaear, a fydd rhwymedig, hyd yn oed yn y nef. A beth bynnag yr wyt i ryddhau ar y ddaear yn cael ei rhyddhau, hyd yn oed yn y nefoedd. "
16:20 Yna efe cyfarwyddo ei ddisgyblion, na ddywedent i unrhyw un ei fod yn Iesu y Meseia.
16:21 O'r amser hwnnw, dechreuodd Iesu ddangos i'w ddisgyblion bod angen iddo fynd i Jerwsalem, ac i ddioddef llawer o henuriaid a'r ysgrifenyddion a'r arweinwyr yr offeiriaid, ac i gael ei ladd, ac i godi eto ar y trydydd dydd.
16:22 A Peter, gan gymryd ef o'r neilltu, ddechreuodd ei geryddu ef, gan ddweud, "Arglwydd, gall fod yn bell oddi wrthych; Ni fydd hyn yn digwydd i chi. "
16:23 A throi i ffwrdd, Dywedodd Iesu wrth Pedr: "Get tu ôl i mi, Satan; ydych yn rhwystr i mi. Am nad ydych yn ymddwyn yn ôl yr hyn sydd o Dduw, ond yn ôl yr hyn sydd o ddynion. "
16:24 Yna y dywedodd yr Iesu wrth ei ddisgyblion: "Os oes unrhyw un yn barod i ddod ar fy ôl, ymwaded ag ef ei hun, a chyfoded ei groes, a dilyn fi.
16:25 Ar gyfer pwy bynnag fyddai'n achub ei fywyd, Bydd ei golli. Ond pwy bynnag fydd wedi colli ei fywyd er fy mwyn, bydd yn ei chael yn.
16:26 Ar gyfer sut mae'n fudd dyn, os bydd yn ennill yr holl fyd, ac eto yn wirioneddol yn dioddef difrod i ei enaid? Neu beth a rydd dyn yn gyfnewid am ei enaid?
16:27 Ar gyfer bydd y Mab y dyn yn cyrraedd yng ngogoniant ei Dad, gyda'i Angels. Ac yna bydd yn ad-dalu bob un yn ôl ei weithred.
16:28 Amen wyf yn dweud wrthych, mae rhai ymhlith y rhai oedd yn sefyll yma, pwy ni fydd brofi marwolaeth, nes eu bod yn gweld y Mab y dyn yn cyrraedd yn ei deyrnasiad. "