Ch 17 Matthew

Matthew 17

17:1 Ac ar ôl chwe diwrnod, cymerodd Iesu Pedr ac Iago ac Ioan ei frawd, ac efe a'u harwain ymlaen i fynydd aruchel ar wahân.
17:2 Ac gweddnewidiwyd ef yn eu blaen. A'i wyneb shined llachar fel yr haul. A'i ddillad a wnaed yn wyn fel eira.
17:3 Ac wele, roedd yn ymddangos iddynt hwy Moses ac Elias, siarad gydag ef.
17:4 A Phedr a atebodd drwy ddweud wrth Iesu: "Arglwydd, mae'n dda ein bod ni yma. Os ydych yn fodlon, gwnawn dair pabell yma, un i chi, un i Moses, ac un i Elias. "
17:5 Ac er ei fod yn dal i siarad, wele, cwmwl disglair cysgodi drostynt. Ac wele, roedd llais o'r cwmwl, gan ddweud: "Hwn yw fy Mab, yr Anwylyd, Yr wyf yn ymhyfrydu gyda hwy. Gwrando arno. "
17:6 A'r disgyblion, mae hyn clyw, Syrthiodd dueddol ar ei wyneb, ac yr oedd arnynt ofn iawn.
17:7 A'r Iesu a nesaodd ac yn eu cyffwrdd. Ac efe a ddywedodd wrthynt, "Cyfod a pheidiwch â bod ofn."
17:8 A chodi eu llygaid, maent yn gweld unrhyw un, ond Iesu ei ben ei hun.
17:9 Ac fel yr oeddent yn disgyn o'r mynydd, Iesu cyfarwyddo hwy, gan ddweud, "Dywedwch nad oes neb am y weledigaeth, hyd nes y bydd Mab y Dyn wedi codi oddi wrth y meirw. "
17:10 Ac ei ddisgyblion ei holi, gan ddweud, "Pam felly y mae'r ysgrifenyddion yn dweud bod yn angenrheidiol i Elias i gyrraedd yn gyntaf?"
17:11 Ond mewn ymateb, dywedodd wrthynt: "Elijah, yn wir, Bydd cyrraedd ac adfer pob peth.
17:12 Ond yr wyf yn dweud i chi, fod Elias eisoes wedi cyrraedd, ac nid oeddent yn adnabod ef, ond gwnaethant beth bynnag y maent yn dymuno iddo. Felly hefyd y bydd Mab y Dyn yn dioddef oddi wrthynt. "
17:13 Yna deallodd y disgyblion ei fod wedi siarad â nhw am Ioan Fedyddiwr.
17:14 And when he had arrived at the multitude, a man approached him, falling to his knees before him, gan ddweud: "Arglwydd, take pity on my son, for he is an epileptic, and he suffers harm. For he frequently falls into fire, and often also into water.
17:15 And I brought him to your disciples, but they were not able to cure him.”
17:16 Then Jesus responded by saying: “What an unbelieving and perverse generation! How long shall I be with you? Pa mor hir y byddaf yn goddef chi? Bring him here to me.”
17:17 And Jesus rebuked him, and the demon went out of him, and the boy was cured from that hour.
17:18 Then the disciples approached Jesus privately and said, “Why were we unable to cast him out?"
17:19 Meddai Iesu wrthynt: “Because of your unbelief. Amen wyf yn dweud wrthych, yn sicr, if you will have faith like a grain of mustard seed, you will say to this mountain, ‘Move from here to there,’ and it shall move. And nothing will be impossible for you.
17:20 But this kind is not cast out, except through prayer and fasting.”
17:21 And when they were conversing together in Galilee, Meddai Iesu wrthynt: “The Son of man shall be delivered into the hands of men.
17:22 A byddant yn ei ladd, ond bydd yn atgyfodi ar y trydydd dydd. "A hwy yn drist dros ben.
17:23 Ac wedi iddynt gyrraedd Capernaum, y rhai a gasglodd y hanner sicl cysylltu Pedr, ac meddent wrtho, "Nid yw eich Athro talu'r hanner sicl?"
17:24 Dywedodd, "Ie." Ac wedi iddo mynd i mewn i'r tŷ, aeth Iesu o'i flaen ef, gan ddweud: "Sut mae'n ymddangos i chi, Simon? Mae brenhinoedd y ddaear, gan bwy ydyn nhw'n eu derbyn teyrnged neu'r dreth cyfrifiad: o'u meibion ​​eu hunain neu o tramorwyr?"
17:25 Ac efe a ddywedodd, "O'r tramorwyr." Meddai Iesu wrtho: "Yna meibion ​​yn rhad ac am ddim.
17:26 Ond fel y mae'n bosibl na fyddwn yn dod yn rhwystr iddynt hwy: mynd i'r môr, a bwrw mewn bachyn, a chymryd y pysgodyn cyntaf sy'n cael ei ddwyn i fyny, a phan fyddwch wedi agor ei geg, byddwch yn dod o hyd i sicl. Cymerwch ef a rhoi iddyn nhw, i mi ac i chi. "