Ch 2 Matthew

Matthew 2

2:1 Ac felly, wedi i'r Iesu ei eni ym Methlehem Jwda, yn nyddiau'r Brenin Herod, wele, Magi o'r dwyrain cyrraedd yn Jerwsalem,
2:2 gan ddweud: "Ble mae ef a aned yn frenin yr Iddewon? I gwelsom ei seren yn y dwyrain, ac rydym wedi dod i addoli ef. "
2:3 Nawr brenin Herod, mae hyn clyw, Roedd tarfu, a Jerwsalem i gyd gydag ef.
2:4 A chasglu ynghyd holl arweinwyr y offeiriaid, a'r ysgrifenyddion y bobl, efe a ymgynghorodd â hwy o ran ble y byddai'r Meseia yn cael ei eni.
2:5 A hwy a ddywedasant wrtho: "Ym Methlehem Jwdea. Am felly mae wedi cael ei ysgrifennu gan y proffwyd:
2:6 'A ydych yn, Bethlehem, wlad Jwda, yn nid yn lleiaf ymhlith yr arweinwyr Jwda. Canys oddi Rhaid i chi fynd allan y pren mesur a fydd yn arwain fy mhobl Israel. ' "
2:7 yna Herod, dawel ffonio'r Magi, Dysgodd ddiwyd oddi wrthynt yr amser pan ymddangosodd y seren atynt.
2:8 A'u hanfon i mewn i Bethlehem, dywedodd: "Ewch ac yn ddiwyd ofyn cwestiynau am y bachgen. A phan fyddwch wedi dod o hyd iddo, adrodd yn ôl i mi, er mwyn i mi, hefyd, Efallai y dewch i addoli ef. "
2:9 Ac wedi iddynt glywed y brenin, aethant ymaith. Ac wele, y seren eu bod wedi gweld yn y dwyrain a aeth o'u blaen, hyd yn oed hyd nes y, cyrraedd, yr oedd yn dal yn uwch na'r man lle y mae'r plentyn yn.
2:10 Yna, gweld y seren, cawsant eu gladdened gan llawenydd mawr iawn.
2:11 Ac yn mynd i mewn i'r cartref, maent yn dod o hyd i'r bachgen gyda'i fam Mary. Ac felly, disgyn ymledol, maent yn addoli ef. Ac agor eu trysorau, offrymasant iddo anrhegion: aur, thus, a myrr.
2:12 Ac wedi derbyn ymateb yn cysgu na ddylent ddychwelyd i'r Herod, maent yn mynd yn ôl drwy ffordd arall at eu rhanbarth eu hunain.
2:13 Ac ar ôl iddynt wedi mynd i ffwrdd, wele, ymddangosodd Angel yr Arglwydd yn cysgu i Joseph, gan ddweud: "Cyfod, ac yn cymryd y bachgen a'i fam, a ffo i'r Aifft. Ac yn aros yno nes i mi ddweud wrthych. Ar gyfer bydd yn digwydd y bydd Herod yn ceisio y bachgen i ddinistrio ef. "
2:14 Ac yn mynd i fyny, fe gymerodd y bachgen a'i fam o hyd nos, a gadawodd i'r Aifft.
2:15 Ac efe a arhosodd yno, hyd farwolaeth Herod, er mwyn cyflawni yr hyn a ddywedwyd gan yr Arglwydd trwy'r proffwyd, gan ddweud: "O'r Aifft, Gelwais fy mab. "
2:16 yna Herod, gweld ei fod wedi cael eich twyllo gan y Magi, yn ddig iawn. Ac felly efe a anfonodd i ladd holl fechgyn oedd ym Methlehem, ac yn ei holl derfynau, o ddwy oed ac o dan, yn ôl yr amser ei fod wedi dysgu drwy holi'r Magi.
2:17 Yna beth a ddywedwyd trwy'r proffwyd Jeremeia yn cyflawni, gan ddweud:
2:18 "Llais wedi cael ei glywed yn Rama, wylo mawr ac wylofain: Rachel crio am ei meibion. Ac nid oedd yn barod i gael eu cysur, oherwydd dim mwy oeddynt. "
2:19 Yna, when Herod had passed away, wele, an Angel of the Lord appeared in sleep to Joseph in Egypt,
2:20 gan ddweud: "Cyfod, ac yn cymryd y bachgen a'i fam, and go into the land of Israel. For those who were seeking the life of the boy have passed away.”
2:21 Ac yn codi i fyny, he took the boy and his mother, and he went into the land of Israel.
2:22 Yna, hearing that Archelaus reigned in Judea in place of his father Herod, he was afraid to go there. And being warned in sleep, he withdrew into parts of Galilee.
2:23 ac yn cyrraedd, he lived in a city which is called Nazareth, in order to fulfill what was spoken through the prophets: “For he shall be called a Nazarene.”