Ch 22 Matthew

Matthew 22

22:1 Ac ymateb, unwaith eto yn siarad Iesu wrthynt ar ddamhegion, gan ddweud:
22:2 "Y mae teyrnas nefoedd yn debyg i ddyn a oedd yn frenin, a ddathlodd priodas am ei fab.
22:3 Ac efe a anfonodd ei weision i alw'r rhai a oedd yn gwahodd i'r briodas. Ond nid oeddent yn barod i ddod.
22:4 Eto, efe a anfonodd weision eraill,, gan ddweud, 'Dywedwch wrth y gwahoddir: Wele, Rwyf wedi paratoi fy mhryd. Mae fy teirw a pasgedigion wedi eu lladd, a phob yn barod. Dewch i briodas. '
22:5 Ond maent yn anwybyddu hyn ac aethant ymaith: un at ei ystad wlad, ac un arall i'w fusnes.
22:6 Eto wirioneddol, Cymerodd weddill gafael ar ei weision a, ar ôl yn eu trin gyda dirmyg, lladd nhw.
22:7 Ond pan glywodd y brenin hwn, yr oedd yn ddig. Ac anfon allan ei fyddinoedd, dinistriodd llofruddion y rhai, ac efe a losgodd eu dinas.
22:8 Yna meddai wrth ei weision: 'The briodas, yn wir, wedi ei baratoi. Ond nid y rhai a wahoddwyd yn deilwng.
22:9 Felly, yn mynd allan at y ffyrdd, a galw pwy bynnag fe welwch i'r briodas. '
22:10 A'i weision, gadael i mewn i'r ffyrdd, casglu'r holl rhai y maent yn dod o hyd, drwg a da, ac mae'r briodas yn llawn o westeion.
22:11 Yna y brenin a aeth i weld y gwesteion. Ac efe a welodd ddyn yno nad oedd yn gwisgo mewn gwisg priodas.
22:12 Ac efe a ddywedodd wrtho, 'Ffrind, sut mae'n eich bod wedi mynd i mewn yma heb fod gennyt wisg priodas?'Ond roedd yn rhyfeddu.
22:13 Yna dywedodd y brenin wrth y gweinidogion: 'Rhwymwch ei ddwylo a'i draed, a'i fwrw i mewn i'r tywyllwch eithaf, lle bydd yno wylo a rhincian dannedd.
22:14 I lawer yn cael eu galw, ond ychydig wedi eu hethol. ' "
22:15 Yna y Phariseaid, mynd allan, took counsel as to how they might entrap him in speech.
22:16 And they sent their disciples to him, with the Herodians, gan ddweud: "Athro, we know that you are truthful, and that you teach the way of God in truth, and that the influence of others is nothing to you. For you do not consider the reputation of men.
22:17 Felly, tell us, how does it seem to you? Is it lawful to pay the census tax to Caesar, or not?"
22:18 Ond yr Iesu, knowing their wickedness, Dywedodd: “Why do you test me, chwi ragrithwyr?
22:19 Show me the coin of the census tax.” And they offered him a denarius.
22:20 Dywedodd Iesu wrthynt, “Whose image is this, and whose inscription?"
22:21 Meddent wrtho, “Caesar’s.” Then he said to them, “Then render to Caesar what is of Caesar; and to God what is of God.”
22:22 And hearing this, they wondered. And having left him behind, aethant ymaith.
22:23 Yn y dydd, the Sadducees, who say there is to be no resurrection, cysylltu ag ef. A hwy a holwyd ef,
22:24 gan ddweud: "Athro, Dywedodd Moses: If anyone will have died, having no son, his brother shall marry his wife, and he shall raise up offspring to his brother.
22:25 Now there were seven brothers with us. And the first, having taken a wife, Bu farw. And having no offspring, he left his wife to his brother:
22:26 similarly with the second, and the third, even to the seventh.
22:27 Ac yn olaf o'r holl, the woman also passed away.
22:28 Yn yr atgyfodiad, Yna,, whose wife of the seven will she be? For they all had her.”
22:29 But Jesus responded to them by saying: “You have gone astray by knowing neither the Scriptures, nor the power of God.
22:30 For in the resurrection, they shall neither marry, nor be given in marriage. Yn lle hynny, they shall be like the Angels of God in heaven.
22:31 But concerning the resurrection of the dead, have you not read what was spoken by God, saying to you:
22:32 ‘I am the God of Abraham, a Duw Isaac, and the God of Jacob?’ He is not the God of the dead, but of the living.”
22:33 And when the crowds heard this, they wondered at his doctrine.
22:34 Ond y Phariseaid, clywed ei fod wedi achosi i'r Sadwceaid i fod yn ddistaw, dod at ei gilydd fel un.
22:35 Ac un ohonynt, meddyg y gyfraith, Holodd ef, i brofi iddo:
22:36 "Athro, hwn yw'r gorchymyn mawr yn y gyfraith?"
22:37 Dywedodd Iesu wrtho: " 'Byddwch yn caru yr Arglwydd dy Dduw oddi wrth eich holl galon, ac â'th holl enaid ac â'th holl feddwl. '
22:38 Dyma'r gorchymyn mwyaf ac yn gyntaf.
22:39 Ond mae'r ail yn debyg iddo: 'Câr dy gymydog fel ti dy hun.'
22:40 Ar y ddau orchymyn y gyfraith cyfan yn dibynnu, a hefyd y proffwydi. "
22:41 Yna, when the Pharisees were gathered together, Jesus questioned them,
22:42 gan ddweud: “What do you think about the Christ? Whose son is he?"Roedden nhw'n dweud wrtho, “David’s.”
22:43 Meddai wrthynt: “Then how can David, in the Spirit, call him Lord, gan ddweud:
22:44 ‘The Lord said to my Lord: Sit at my right hand, nes i mi osod dy elynion eich droedfainc?'
22:45 Felly, yna, if David calls him Lord, how can he be his son?"
22:46 And no one was able to respond to him a word. And neither did anyone dare, from that day forward, to question him.