Ch 25 Matthew

Matthew 25

25:1 "Yna bydd teyrnas nefoedd yn debyg i ddeg o forynion, pwy, cymryd eu lampau, mynd allan i gyfarfod y priodfab a'r briodferch.
25:2 Ond mae pump ohonynt yn ffôl, a phump yn ddarbodus.
25:3 Ar gyfer y pum ffôl, wedi dod â'u lampau, nid oedd yn cymryd olew gyda hwy.
25:4 Eto wirioneddol, y rhai doeth a ddygwyd yr olew, yn eu cynhwysyddion, gyda'r lampau.
25:5 Ers y priodfab ei oedi, maent i gyd yn syrthio i gysgu, ac maent yn cysgu.
25:6 Ond yn y nghanol y nos, Aeth yn crio allan: 'Wele, y priodfab yn cyrraedd. Ewch allan i gyfarfod ag ef. '
25:7 Yna holl forynion y rhai a godasant ac trimio eu lampau.
25:8 Ond dywedodd y rhai ffôl i doethion, 'Rhowch i ni o'ch olew, ar gyfer ein lampau yn cael eu diffodd. '
25:9 Ymatebodd y doeth drwy ddweud, 'Rhag efallai nad efallai na fydd digon i ni ac i chi, byddai'n well i chi fynd at y gwerthwyr a phrynu peth i chwi eich hunain. '
25:10 Ond tra oeddynt yn mynd i'w brynu, cyrhaeddodd y priodfab. A'r rhai a oedd yn barod i mewn gydag ef i'r briodas, ac mae'r drws ar gau.
25:11 Eto wirioneddol, ar ddiwedd, hefyd gyrraedd y morynion yn weddill, gan ddweud, 'Lord, Lord, agor i ni. '
25:12 Ond fe ymatebodd drwy ddweud, 'Amen rwy'n dweud wrthych, Nid wyf yn gwybod i chi. '
25:13 Ac felly mae'n rhaid i chi fod yn wyliadwrus, oherwydd nad ydych yn gwybod y dydd neu yr awr.
25:14 Am ei fod yn debyg i ddyn yn nodi ar daith hir, a alwodd ei weision a gyflwynir iddynt ei nwyddau.
25:15 Ac i un fe roddodd bum cod, ac i arall ddwy, eto i un arall rhoddodd un, i bob un yn ôl ei allu ei hun. ac yn brydlon, efe a nodir.
25:16 Yna efe a oedd wedi derbyn pum talent a aeth allan, a gwnaeth ddefnydd o'r rhain, ac enillodd pump arall.
25:17 Ac yn yr un modd, ef a oedd wedi derbyn dau enillodd dau arall.
25:18 Ond yr oedd wedi derbyn un, mynd allan, cloddio i mewn i'r ddaear, ac efe a guddiodd arian ei arglwydd.
25:19 Eto wirioneddol, ar ôl amser hir, arglwydd y gweision hynny a etholir ac ymsefydlodd cyfrifon gyda nhw.
25:20 Ac wedi iddo a oedd wedi derbyn pum talent cysylltu, efe a ddug bum talent arall, gan ddweud: 'Lord, chi gyflwyno bum talent i mi. Wele, Rwyf wedi cynyddu iddo gan bump arall. '
25:21 Meddai ei feistr wrtho: 'Da iawn, ngwas da a ffyddlon. Ers i chi wedi bod yn ffyddlon dros ychydig o bethau, Byddaf yn eich penodi dros lawer o bethau. Rhowch i mewn i'r llawenydd dy feistr. '
25:22 Yna efe a oedd wedi derbyn dau talentau hefyd cysylltu, ac efe a ddywedodd: 'Lord, chi gyflwyno dau doniau i mi. Wele, Rwyf wedi ennill dau arall. '
25:23 Meddai ei feistr wrtho: 'Da iawn, ngwas da a ffyddlon. Ers i chi wedi bod yn ffyddlon dros ychydig o bethau, Byddaf yn eich penodi dros lawer o bethau. Rhowch i mewn i'r llawenydd dy feistr. '
25:24 Yna efe a oedd wedi derbyn un dalent, agosáu, Dywedodd: 'Lord, Gwn eich bod yn ddyn caled. Rydych yn medi lle nad ydych wedi hau, ac yn casglu lle nad ydych wedi gwasgaru.
25:25 Ac felly, bod ofn, Es i allan a chuddio dy dalent yn y ddaear. Wele, mae'n rhaid i chi beth yw eich un chi. '
25:26 Ond dywedodd ei arglwydd wrtho mewn ymateb: 'Rydych drwg a diog gwas! Rydych yn gwybod fy mod yn medi lle nad wyf wedi hau, ac yn casglu lle nad wyf wedi gwasgaru.
25:27 Felly, dylech fod wedi adneuo fy arian gyda bancwyr, ac yna, ar fy cyrraedd, o leiaf byddwn wedi eu derbyn beth yw mwyngloddio sydd â diddordeb.
25:28 Ac felly, cymryd y dalent i ffwrdd oddi wrtho ac yn rhoi yr un sydd wedi ddeg talent.
25:29 Er i bawb sydd wedi, Bydd mwy yn cael ei roi, ac efe a gaiff yn helaeth. Ond oddi wrtho ni sydd, hyd yn oed yn yr hyn y mae'n ymddangos i gael, yn cael ei gymryd i ffwrdd.
25:30 Ac a fwriodd y gwas diwerth i'r tywyllwch eithaf, lle bydd yno wylo a rhincian dannedd. '
25:31 Ond pan fydd y Mab y dyn wedi cyrraedd yn ei fawredd, a'r holl Angylion gydag ef, yna bydd yn eistedd ar y sedd ei fawredd.
25:32 A bydd yr holl genhedloedd yn cael ei chasglu at ei gilydd ger ei fron ef. A bydd ef yn eu gwahanu oddi wrth ei gilydd, yn union fel y mae bugail yn gwahanu'r defaid oddi wrth y geifr.
25:33 Ac efe orsaf defaid, yn wir, ar ei dde, ond mae'r geifr ar ei chwith.
25:34 Yna fe ddywed y Brenin wrth y rhai a fydd ar ei dde: 'Dewch, chi fendigedigion fy Nhad. Meddu ar y deyrnas a baratowyd i chwi er seiliad y byd.
25:35 I Roeddwn yn llwglyd, a roddaist imi i'w fwyta; Roeddwn yn sychedig, a roddaist imi i'w yfed; Bûm ddieithr, ac rydych yn cymryd i mi yn;
25:36 noeth, ac rydych yn cynnwys fi; sâl, ac rydych yn ymweld â mi; Roeddwn i yn y carchar, a daethoch ataf. '
25:37 Yna y cyfiawn y bydd ei ateb, gan ddweud: 'Lord, pan fydd yn rhaid i ni eich gweld newynog, a'u bwydo i chi; sychedig, a roddwyd i chi ei yfed?
25:38 A phan rydym wedi gweld chi yn ddieithr, a gymerwyd gennych yn? neu noeth, ac wedi'i orchuddio i chi?
25:39 Neu pan wnaethom ni eich gweld yn sâl, neu yn y carchar, ac yn ymweld â chi?'
25:40 Ac mewn ymateb, bydd y Brenin yn dweud wrthynt, 'Amen rwy'n dweud wrthych, pryd bynnag y byddwch yn gwneud hyn ar gyfer un o'r rhain, y lleiaf o fy mrodyr, wnaethoch chi i mi. '
25:41 Yna efe a hefyd yn dweud, i'r rhai a fydd yn ar ei ochr chwith: 'Gadael oddi wrthyf, chi rhai ysgymunbeth, i'r tân tragwyddol, a gafodd ei baratoi ar gyfer y diafol a'i angylion.
25:42 I Roeddwn yn llwglyd, ac ni roesoch i mi fwyta; Roeddwn yn sychedig, ac ni roesoch i mi i yfed;
25:43 Bûm yn ddieithr ac na wnaethoch gymryd mi yn; noeth, ac na wnaethoch chi dalu i mi; sâl ac yn y carchar, ac nad oeddech yn ymweld â mi. '
25:44 Yna byddant hefyd yn ei ateb, gan ddweud: 'Lord, pan wnaethom ni eich gweld newynog, neu'n sychedig, neu ddieithryn, neu noeth, neu sâl, neu yn y carchar, ac nid oedd yn weinidog i chi?'
25:45 Yna efe ymateb iddynt drwy ddweud: 'Amen rwy'n dweud wrthych, pryd bynnag na wnaethoch chi i un o'r rhain lleiaf, ni wnaethoch chi ei wneud i mi. '
25:46 A bydd y rhain yn mynd i mewn i gosb dragwyddol, ond mae'r cyfiawn a fydd yn mynd i mewn i fywyd tragwyddol. "