Ch 28 Matthew

Matthew 28

28:1 Now on the morning of the Sabbath, when it began to grow light on the first Sabbath, Mary Magdalene and the other Mary went to see the sepulcher.
28:2 Ac wele, a great earthquake occurred. For an Angel of the Lord descended from heaven, and as he approached, he rolled back the stone and sat down on it.
28:3 Now his appearance was like lightning, and his vestment was like snow.
28:4 Yna, out of fear of him, the guards were terrified, and they became like dead men.
28:5 Then the Angel responded by saying to the women: "Peidiwch â bod ofn. For I know that you are seeking Jesus, who was crucified.
28:6 He is not here. For he has risen, just as he said. Come and see the place where the Lord was placed.
28:7 Ac wedyn, go quickly, and tell his disciples that he has risen. Ac wele, he will precede you to Galilee. There you shall see him. Lo, I have told you beforehand.”
28:8 And they went out of the tomb quickly, with fear and in great joy, running to announce it to his disciples.
28:9 Ac wele, Cyfarfu Iesu hwy, gan ddweud, "Henffych well." Ond ddaethant yn agos ac yn gafael yn ei draed, ac maent yn addoli ef.
28:10 Yna dywedodd Iesu wrthynt: "Peidiwch â bod ofn. Ewch, cyhoeddi i fy mrodyr, er mwyn iddynt fynd i Galilea. Yno y maent yn fy ngweld. "
28:11 Ac wedi iddynt ymadael, wele, mae rhai o'r milwyr yn mynd i mewn i'r ddinas, ac maent yn adrodd i'r arweinwyr yr offeiriaid oedd wedi digwydd.
28:12 A chasglu ynghyd â'r henuriaid, cael cyngor a gymerwyd, maent yn rhoi swm helaeth o arian i'r milwyr,
28:13 gan ddweud: "Dywedwch fod ei ddisgyblion yn cyrraedd yn ystod y nos ac yn dwyn i ffwrdd, er ein bod yn cysgu.
28:14 Ac os y procuradur yn clywed am hyn, byddwn berswadio, a byddwn yn diogelu chi. "
28:15 Yna, wedi derbyn yr arian, a wnaethant fel y maent yn eu cyfarwyddo. Ac mae y gair hwn wedi cael ei ledaenu ymhlith yr Iddewon, hyd yn oed heddiw.
28:16 Now the eleven disciples went on to Galilee, to the mountain where Jesus had appointed them.
28:17 A, seeing him, they worshipped him, but certain ones doubted.
28:18 A'r Iesu, nesáu, spoke to them, gan ddweud: “All authority has been given to me in heaven and on earth.
28:19 Felly, go forth and teach all nations, eu bedyddio hwy yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân,
28:20 teaching them to observe all that I have ever commanded you. Ac wele, I am with you always, even to the consummation of the age.”