Ch 3 Matthew

Matthew 3

3:1 Nawr yn y dyddiau hynny, Cyrhaeddodd Ioan Fedyddiwr, bregethu yn yr anialwch Jwdea,
3:2 ac yn dweud: "Edifarhewch. Ar gyfer y mae teyrnas nefoedd wedi tynnu agos. "
3:3 Ar gyfer hyn yw'r un a oedd yn siarad am drwy'r proffwyd Eseia, gan ddweud: "Llais gweiddi yn yr anialwch: Paratowch ffordd yr Arglwydd. Gwnewch yn syth ei lwybrau. "
3:4 Nawr yr un fath Roedd John wedi ddilledyn gwneud o gwallt camelod, a gwregys o groen am ei ganol. A'i fwyd oedd locustiaid a mêl gwyllt.
3:5 yna Jerusalem, a phob Jwdea, a'r rhanbarth cyfan o amgylch yr Iorddonen yn mynd allan ato.
3:6 Ac maent yn cael eu bedyddio ganddo yn afon Iorddonen, gan gydnabod eu pechodau.
3:7 Yna, gweld llawer o'r Phariseaid a'r Sadwceaid yn cyrraedd am ei fedydd, dywedodd wrthynt: "Epil gwiberod, a rhybuddio i chi i ffoi rhag y digofaint agosáu?
3:8 Felly, cynhyrchu ffrwythau deilwng o edifeirwch.
3:9 A pheidiwch â dewis ddweud o fewn eich hunain, 'Mae gennym ni Abraham fel ein tad.' I 'rwy'n dweud wrthych fod gan Dduw y pŵer i godi i fyny feibion ​​i Abraham o'r cerrig hyn.
3:10 Am hyd yn oed heddiw mae'r fwyell wedi ei gosod wrth wraidd y coed. Felly, Bydd pob coeden heb ffrwyth da yn tyfu yn cael ei thorri i lawr a'i bwrw i'r tân.
3:11 Yn wir, Rwyf yn eich bedyddio â dŵr er edifeirwch, ond efe a fydd yn dod ar fy ôl yn fwy pwerus na fi. Nid wyf fi'n deilwng i gario ei esgidiau. Bydd ef yn eich bedyddio â'r tân yr Ysbryd Glân.
3:12 Mae ei fan nithio yn ei law. Ac efe a lwyr lanhau ei lawr dyrnu. A bydd yn casglu ei rawn i'r ysgubor. Ond yr us, bydd yn llosgi â thân anniffoddadwy. "
3:13 Then Jesus came from Galilee, to John at the Jordan, in order to be baptized by him.
3:14 But John refused him, gan ddweud, “I ought to be baptized by you, and yet you come to me?"
3:15 Ac ymateb, Dywedodd Iesu wrtho: “Permit this for now. For in this way it is fitting for us to fulfill all justice.” Then he allowed him.
3:16 A'r Iesu, having been baptized, ascended from the water immediately, ac wele, the heavens were opened to him. And he saw the Spirit of God descending like a dove, and alighting on him.
3:17 Ac wele, there was a voice from heaven, gan ddweud: "Hwn yw fy Mab, yr Anwylyd, in whom I am well pleased.”