Ch 7 Matthew

Matthew 7

7:1 “Do not judge, fel y efallai na fyddwch yn cael eu barnu.
7:2 For with whatever judgment you judge, so shall you be judged; and with whatever measure you measure out, so shall it be measured back to you.
7:3 And how can you see the splinter in your brother’s eye, and not see the board in your own eye?
7:4 Neu sut y gallwch ddweud wrth eich brawd, ‘Let me take the splinter from your eye,’ while, wele, a board is in your own eye?
7:5 rhagrithiwr, first remove the board from your own eye, and then you will see clearly enough to remove the splinter from your brother’s eye.
7:6 Do not give what is holy to dogs, and do not cast your pearls before swine, lest perhaps they may trample them under their feet, ac yna, turning, they may tear you apart.
7:7 Gofynnwch, a bydd yn cael ei roi i chi. Ceisio, a byddwch yn dod o hyd. Knock, a bydd yn cael ei agor i chi.
7:8 Ar gyfer pawb sy'n gofyn, derbyn; a phwy bynnag yn ceisio, darganfyddiadau; ac i unrhyw un sy'n curo, bydd yn cael ei hagor.
7:9 Neu a oes un dyn yn eich plith, pwy, os yw ei fab yn gofyn iddo am fara, Byddai cynnig iddo garreg;
7:10 neu pe bai'n gofyn iddo am bysgodyn, Byddai cynnig neidr iddo?
7:11 Felly, os ydych, er eich bod yn ddrwg, yn gwybod sut i roi anrhegion da i'ch meibion, pa faint mwy y bydd eich Tad, sydd yn y nefoedd, bethau da i'r rhai sy'n gofyn iddo?
7:12 Felly, popeth o gwbl eich bod yn dymuno y byddai dynion yn ei wneud i chi, yn gwneud hynny hefyd iddynt hwy. Ar gyfer hyn yw'r gyfraith a'r proffwydi.
7:13 Enter through the narrow gate. For wide is the gate, and broad is the way, which leads to perdition, and many there are who enter through it.
7:14 How narrow is the gate, and how straight is the way, which leads to life, and few there are who find it!
7:15 Gwyliwch rhag gau broffwydi, sy'n dod i chi mewn dillad defaid, ond oddi mewn bleiddiaid yn ravenous.
7:16 Byddwch yn gwybod iddynt gan eu ffrwythau. A all grawnwin yn cael ei chasglu o ddrain, neu ffigys oddi ar ysgall?
7:17 Felly, yna, pob coeden dda yn dwyn ffrwyth da, a'r goeden drwg yn cynhyrchu ffrwythau drwg.
7:18 Nid yw coeden dda yn gallu cynhyrchu ffrwythau drwg, ac nid coeden drwg yn gallu cynhyrchu ffrwyth da.
7:19 Bydd pob coeden nad yw'n cynhyrchu ffrwyth da yn cael ei thorri i lawr a'i bwrw i'r tân.
7:20 Felly, Wrth eu ffrwythau byddwch yn eu hadnabod.
7:21 Nid yw pob sy'n dweud wrthyf, 'Lord, Lord,'Bydd fynd i mewn i deyrnas nefoedd. Ond pwy bynnag sy'n gwneud ewyllys fy Nhad, sydd yn y nefoedd, Bydd yr un peth fyned i mewn i deyrnas nefoedd.
7:22 Bydd llawer yn dweud wrthyf yn y dydd hwnnw, 'Lord, Lord, Ni wnaethom ni proffwydo yn dy enw, ac yn bwrw allan gythreuliaid yn dy enw, ac yn perfformio nifer o weithredoedd pwerus yn eich enw?'
7:23 Ac yna byddaf yn datgelu iddyn nhw: 'Nid wyf erioed wedi gwybod i chi. Gadael oddi wrthyf, chi gweithredwyr anwiredd. '
7:24 Felly, Bydd pawb sy'n gwrando y geiriau hyn o'r eiddof ac yn eu gwneud yn cael eu cymharu i ddyn doeth, a adeiladodd ei dŷ ar y graig.
7:25 A'r glaw a ddisgynnodd, ac y llifogydd gyfododd, a'r gwyntoedd a chwythasant, ac yn rhuthro ar y tŷ hwnnw, ond nid oedd yn disgyn, ar ei gyfer ei sefydlu ar y graig.
7:26 Ac mae pawb sy'n gwrando ar y geiriau hyn o'r eiddof ac nid yw'n gwneud fydd ohonynt fod fel dyn ffôl, a adeiladodd ei dŷ ar y tywod.
7:27 A'r glaw a ddisgynnodd, ac y llifogydd gyfododd, a'r gwyntoedd a chwythasant, ac yn rhuthro ar y tŷ hwnnw, ac yr oedd yn disgyn, ac mawr oedd ei adfail. "
7:28 Ac mae'n digwydd, pan Iesu wedi cwblhau geiriau hyn, that the crowds were astonished at his doctrine.
7:29 For he was teaching them as one who has authority, and not like their scribes and Pharisees.