Ch 9 Matthew

Matthew 9

9:1 A dringo i mewn i gwch, he crossed the sea, and he arrived at his own city.
9:2 Ac wele, they brought to him a paralytic, lying on a bed. A'r Iesu, seeing their faith, said to the paralytic, “Be strengthened in faith, mab; eich pechodau wedi eu maddau i chi. "
9:3 Ac wele, some of the scribes said within themselves, “He is blaspheming.”
9:4 And when Jesus had perceived their thoughts, dywedodd: “Why do you think such evil in your hearts?
9:5 Sy'n haws i'w ddweud, 'Eich bechodau wedi eu maddau i chi,', Ai ynteu dweud, 'Rise i fyny a cherdded?'
9:6 Ond, so that you may know that the Son of man has authority on earth to forgive sins,” he then said to the paralytic, "Cyfod, mynd ar drywydd eich gwely, ac yn mynd i mewn i'ch ty. "
9:7 And he arose and went into his house.
9:8 Then the crowd, gweld hyn, was frightened, and they glorified God, who gave such power to men.
9:9 A phan pasio Iesu ymlaen o hynny, gwelodd, yn eistedd yn y swyddfa dreth, dyn o'r enw Mathew. Ac efe a ddywedodd wrtho, "Canlyn fi." Ac yn codi i fyny, efe yn ei ddilyn.
9:10 Ac mae'n digwydd bod, gan ei fod yn eistedd i lawr i fwyta yn y tŷ, wele, llawer o gasglwyr trethi a phechaduriaid cyrraedd, ac maent yn eistedd i lawr i fwyta gyda Iesu a'i ddisgyblion.
9:11 A'r Phariseaid, gweld hyn, Dywedodd wrth ei ddisgyblion, "Pam y mae eich athro yn bwyta gyda chasglwyr trethi a phechaduriaid?"
9:12 Ond yr Iesu, mae hyn clyw, Dywedodd: "Nid yw'n rheiny sy'n iach sydd mewn angen o meddyg, ond y rhai sydd wedi maladies.
9:13 Felly, yna, mynd allan a dysgwch beth yw ystyr hyn: 'Trugaredd dw i eisiau ac nid aberth.' Am nad wyf wedi dod i alw'r unig, ond pechaduriaid. "
9:14 Yna y disgyblion Ioan nesaodd ato, gan ddweud, "Pam yr ydym ni a'r Phariseaid yn ymprydio yn aml, ond dy ddisgyblion yn gwneud nid yn gyflym?"
9:15 Dywedodd Iesu wrthynt: "Sut y gall feibion ​​y priodfab alaru, tra bod y priodfab yn dal i fod gyda nhw? Ond bydd y dyddiau yn cyrraedd pan fydd y priodfab yn cael ei gymryd i ffwrdd oddi wrthynt. Ac yna yr ymprydiant.
9:16 Am fyddai unrhyw un yn gwnïo clwt o frethyn newydd ar hen ddilledyn. Am ei fod yn tynnu ei llawnder i ffwrdd oddi wrth y dilledyn, ac mae'r rhwyg yn waeth.
9:17 Nid ydynt ychwaith yn tywallt gwin newydd i hen wineskins. Fel arall, y rhwyg wineskins, a gwin arllwys allan, ac mae'r wineskins cael eu dinistrio. Yn lle hynny, maent yn tywallt gwin newydd i wineskins newydd. Ac felly, ddau yn cael eu cadw. "
9:18 As he was speaking these things to them, wele, a certain ruler approached and adored him, gan ddweud: "Arglwydd, my daughter has recently passed away. But come and impose your hand upon her, and she will live.”
9:19 A'r Iesu, yn codi i fyny, followed him, with his disciples.
9:20 Ac wele, a woman, who had suffered from a flow of blood for twelve years, approached from behind and touched the hem of his garment.
9:21 For she said within herself, “If I will touch even his garment, I shall be saved.”
9:22 Ond yr Iesu, turning and seeing her, Dywedodd: “Be strengthened in faith, daughter; your faith has made you well.” And the woman was made well from that hour.
9:23 And when Jesus had arrived in the house of the ruler, and he had seen the musicians and the tumultuous crowd,
9:24 dywedodd, "Gadael. For the girl is not dead, but asleep.” And they derided him.
9:25 And when the crowd had been sent away, he entered. And he took her by the hand. And the girl rose up.
9:26 And the news of this went out to that entire land.
9:27 Ac fel yr Iesu heibio oddi yno, dau ddyn dall yn ei ddilyn, crio allan ac yn dweud, "Cymerwch drueni arnom, Fab Dafydd. "
9:28 Ac wedi iddo gyrraedd y tŷ, y dynion deillion mynd ato. Dywedodd Iesu wrthynt, "Ydych chi'n ymddiried fy mod yn gallu gwneud hyn ar eich rhan?"Maen nhw'n dweud wrtho, "Yn sicr, Arglwydd. "
9:29 Yna cyffyrddodd eu llygaid, gan ddweud, "Yn ôl eich ffydd, felly gadewch iddo gael ei wneud i chi. "
9:30 A'u llygaid a agorwyd. A'r Iesu a rhybuddio nhw, gan ddweud, "Gweler iddo nad oes neb yn gwybod o hyn."
9:31 Ond mynd allan, eu bod yn lledaenu'r newyddion ohono at yr holl dir hwnnw.
9:32 Yna, when they had departed, wele, they brought him a man who was mute, having a demon.
9:33 And after the demon was cast out, the mute man spoke. And the crowds wondered, gan ddweud, “Never has anything like this been seen in Israel.”
9:34 But the Pharisees said, “By the prince of demons does he cast out demons.”
9:35 A'r Iesu a Teithiodd ar draws pob un o'r dinasoedd a threfi, ddysgu yn eu synagogau, a phregethu efengyl y deyrnas, ac iacháu pob afiechyd a phob llesgedd.
9:36 Yna, gweld y torfeydd, oedd ganddo dosturiodd wrthynt, oherwydd eu bod yn ofidus ac yn lledorwedd, fel defaid heb fugail.
9:37 Yna efe a ddywedodd wrth ei ddisgyblion: "Mae'r cynhaeaf yn wir yn wych, ond y gweithwyr yn brin.
9:38 Felly, ddeisebu yr Arglwydd y cynhaeaf, fel y gall anfonodd allan lafurwyr at ei gynhaeaf. "