Jonah

Jonah 1

1:1 And the word of the Lord came to Jonah the son of Amittai, gan ddweud:
1:2 Rise and go to Nineveh, y ddinas fawr, and preach in it. For its malice has ascended before my eyes.
1:3 And Jonah rose in order to flee from the face of the Lord to Tarshish. And he went down to Joppa and found a ship bound for Tarshish. And he paid its fare, and he went down into it, in order to go with them to Tarshish from the face of the Lord.
1:4 But the Lord sent a great wind into the sea. And a great tempest took place in the sea, and the ship was in danger of being crushed.
1:5 And the mariners were afraid, and the men cried out to their god. And they threw the containers that were in the ship into the sea in order to lighten it of them. And Jonah went down into the interior of the ship, and he fell into a painful deep sleep.
1:6 And the helmsman approached him, ac efe a ddywedodd wrtho, “Why are you weighed down with sleep? Rise, call upon your God, so perhaps God will be mindful of us and we might not perish.”
1:7 And a man said to his shipmate, "Dewch, and let us cast lots, so that we may know why this disaster is upon us.” And they cast lots, and the lot fell upon Jonah.
1:8 A hwy a ddywedasant wrtho: “Explain to us what is the reason that this disaster is upon us. What is your work? Which is your country? And where are you going? Or which people are you from?"
1:9 Ac efe a ddywedodd wrthynt, “I am Hebrew, and I fear the Lord God of heaven, who made the sea and the dry land.”
1:10 And the men were greatly afraid, ac meddent wrtho, "Pam ydych chi wedi gwneud hyn?" (For the men knew that he was fleeing from the face of the Lord, because he had told them.)
1:11 A hwy a ddywedasant wrtho, “What are we to do with you, so that the sea will cease for us?” For the sea flowed and swelled.
1:12 Ac efe a ddywedodd wrthynt, “Take me, and cast me into the sea, and the sea will cease for you. For I know that it is because of me that this great tempest has come upon you.”
1:13 And the men were rowing, so as to return to dry land, but they did not succeed. For the sea flowed and swelled against them.
1:14 And they cried out to the Lord, ac maent yn dweud, “We beseech you, Lord, do not let us perish for this man’s life, and do not attribute to us innocent blood. For you, Lord, have done just as it pleased you.”
1:15 And they took Jonah and cast him into the sea. And the sea was stilled from its fury.
1:16 And the men feared the Lord greatly, and they sacrificed victims to the Lord, and they made vows.

Jonah 2

2:1 And the Lord prepared a great fish to swallow Jonah. And Jonah was in the belly of the fish for three days and three nights.
2:2 And Jonah prayed to the Lord, ei Dduw, from the belly of the fish.
2:3 Ac efe a ddywedodd: “I cried out to the Lord from my tribulation, and he heeded me. From the belly of hell, I cried out, and you heeded my voice.
2:4 And you have thrown me into the deep, yng nghanol y môr, and a flood has encircled me. All your whirlpools and your waves have passed over me.
2:5 A dywedais: I am expelled from the sight of your eyes. Eto i gyd, wirioneddol, I will see your holy temple again.
2:6 The waters surrounded me, even to the soul. The abyss has walled me in. The ocean has covered my head.
2:7 I descended to the base of the mountains. The bars of the earth have enclosed me forever. And you will raise up my life from corruption, Lord, fy Nuw.
2:8 When my soul was in anguish within me, I called to mind the Lord, so that my prayer might come to you, to your holy temple.
2:9 Those who in vain observe vanities, abandon their own mercy.
2:10 Ond dwi, with a voice of praise, will sacrifice to you. I will repay whatever I have vowed to the Lord, because of my salvation.”
2:11 And the Lord spoke to the fish, and it vomited Jonah onto dry land.

Jonah 3

3:1 A daeth gair yr Arglwydd at Jona yr eildro, gan ddweud:
3:2 Rise, ac ewch i Ninefe, y ddinas fawr. Ac bregethu ynddo y pregethu a ddywedaf i chi.
3:3 A Jona rhosyn, ac efe a aeth i Ninefe yn unol â gair yr Arglwydd. A Ninefe oedd ddinas fawr o daith tri diwrnod.
3:4 A Jona dechreuodd i fynd i mewn i'r ddinas daith un diwrnod. Ac efe a lefodd allan a dywedodd, "Deugain niwrnod mwy a Ninefe yn cael ei dinistrio."
3:5 A gwŷr Ninefe yn credu yn Nuw. A hwy a chyhoeddasant ympryd, ac maent yn gwisgo sachliain, o'r mwyaf yr holl ffordd i'r lleiaf.
3:6 Ac gair cyrraedd y brenin Ninefe. Ac efe a gyfododd oddi ar ei orsedd, ac efe a daflodd oddi ar ei wisg oddi ef ei hun a oedd wedi ei wisgo mewn sachliain, ac efe a eisteddodd mewn lludw.
3:7 Ac efe a lefodd allan a siarad: "Yn Ninefe, o geg y brenin ac ar ei dywysogion, gadael iddo fod yn dweud: Dynion a bwystfilod a gwartheg a defaid efallai na fydd yn blasu unrhyw beth. Ni bydd yn bwydo neu yfed dŵr.
3:8 A gadael dynion a bwystfilod yn cael eu cynnwys mewn sachliain, a gadael iddyn nhw weiddi i'r Arglwydd gyda chryfder, a gall dyn eu trosi o'i ffordd ddrwg, ac oddi wrth anwiredd sydd yn eu dwylo.
3:9 Pwy a ŵyr os gall Duw troi a maddau, a gall droi i ffwrdd oddi wrth ei ddigofaint ffyrnig, fel y efallai na choll?"
3:10 Gwelodd Duw eu gweithiau, eu bod wedi cael eu trawsnewid gan eu ffyrdd drygionus. A Duw gymerodd drueni arnynt, ynghylch y niwed ei fod wedi dweud y byddai'n ei wneud iddynt hwy, ac nid oedd yn gwneud hynny.

Jonah 4

4:1 A Jona a gystuddiwyd gyda blinder mawr, ac yr oedd yn ddig.
4:2 Ac efe a weddïodd ar yr Arglwydd, ac efe a ddywedodd, "Rwy'n erfyn i chi, Lord, Roedd hyn yn Nid yw fy ngair, pan oeddwn yn dal yn fy nhir hun? Oherwydd hyn, Roeddwn yn gwybod ymlaen llaw i ffoi i Tarsis. Am fy mod yn gwybod eich bod yn Dduw drugarog a thrugarog, cleifion ac yn wych mewn tosturi, a maddau er gwaethaf ewyllys sâl.
4:3 Ac yn awr, Lord, Yr wyf yn gofyn i chi gymryd fy mywyd oddi wrthyf. Canys gwell i mi farw na byw. "
4:4 A dywedodd yr Arglwydd, "Ydych chi wir yn meddwl eich bod yn iawn i fod yn ddig?"
4:5 A Jona a aeth allan o'r ddinas, ac efe a eisteddodd gyferbyn nwyrain y ddinas. Ac efe a wnaeth ei hun lloches yno, ac yr oedd yn eistedd oddi tano yn y cysgod, hyd nes y gallai ef weld beth fyddai'n befall y ddinas.
4:6 A'r Arglwydd Dduw paratoi eiddew, ac mae'n esgyn dros ben Jona er mwyn fod yn gysgod dros ei ben, ac i amddiffyn ei (i fod wedi llafurio yn galed). A Jona yn llawenhau oherwydd yr eiddew, gyda gorfoledd mawr.
4:7 A Duw paratoi mwydyn, pan wawr cysylltu ar y diwrnod nesaf, ac mae'n taro y eiddew, ac mae'n sychu i fyny.
4:8 A phan yr haul wedi codi, gorchmynnodd yr Arglwydd gwynt poeth a llosgi. A'r haul guro i lawr ar ben Jona, ac efe a losgodd. Ac efe a deisebu am ei enaid y gallai efe farw, ac efe a ddywedodd, "Mae'n well i mi farw na byw."
4:9 A dywedodd yr Arglwydd wrth Jona, "Ydych chi wir yn meddwl eich bod yn iawn i fod yn ddig oherwydd y eiddew?"Ac efe a ddywedodd, "Fy mod yn iawn i fod yn ddig hyd angau."
4:10 A dywedodd yr Arglwydd, "Rydych yn galaru am y eiddew, lle nad ydych wedi llafurio ac sydd nad oeddech yn achosi i dyfu, er ei fod wedi cael ei eni yn ystod un noson, ac yn ystod un noson farw.
4:11 A byddaf yn peidio sbâr Ninefe, y ddinas fawr, lle mae mwy na 120,000 o ddynion, nad ydynt yn gwybod y gwahaniaeth rhwng eu hawl a'u chwith, a llawer o greaduriaid?"