Signup ar gyfer negeseuon e-bost dyddiol

Darlleniadau Daily E-bost Cofrestru

Cofrestru i dderbyn Daily Darlleniadau Offeren yr Eglwys Gatholig. Eich cyfeiriad e-bost yn ddiogel gyda ni. Ni fyddwn yn ei defnyddio at unrhyw ddiben arall, nac byddwn yn dosbarthu ei. Byddwn ond yn anfon yr Efengyl a darllen(s) bob dydd. God Bless chi!
  • Dewiswch eich iaith uwchben. Rydym yn bwriadu ychwanegu nodwedd sy'n trosi y darlleniadau dyddiol - drwy Cyfieithu Google awtomatig - at yr iaith o'ch dewis.
  • Mae'r maes hwn ar gyfer dibenion dilysu a dylid eu gadael heb eu newid.