Αγία Γραφή

Όλα τα βιβλία τόσο της Καινής Διαθήκης και της Παλαιάς Διαθήκης εμφανίζονται στην υπο-σελίδες μας. Η έκδοση της Βίβλου είναι η Καθολική Δημόσιος Τομέας Έκδοση, το οποίο είναι ένα πρόσφατο, αρχική έκδοση από τον Ronald L. Conte Jr., ο μεταφραστής και επιμελητής.

Καινή Διαθήκη

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ