Paul's 1st Letter to the Corinthians

1 Korintanoj 1

1:1 paul, nomita kiel apostolo de Jesuo Kristo per la volo de Dio; kaj Sostenes, frato:
1:2 al la eklezio de Dio, kiu estas en Korinto, al tiuj sanktigitaj en Kristo Jesuo, vokitaj sanktuloj kun ĉiuj kiuj alpreĝante la nomo de nia Sinjoro Jesuo Kristo en ĉiu loko de ilia Sinjoro kaj nia.
1:3 Graco al vi kaj paco de Dio, nia Patro, kaj de la Sinjoro Jesuo Kristo.
1:4 Mi dankas mian Dion senĉese por vi, pro la graco de Dio, kiu estas donita al vi, por Kristo.
1:5 De tiu graco, cxiel, vi estos bonstata en li, en ĉiu vorto kaj cxia scio.
1:6 Kaj tiel, la atesto de Kristo estis fortigita en vi.
1:7 Tiel, nenio mankas al vi en neniu gracia, kiel vi atendas la malkasxon de nia Sinjoro Jesuo Kristo.
1:8 kaj li, tro, fortigos vin, eĉ ĝis la fino, sen kulpo, ĝis la tago de la alveno de nia Sinjoro Jesuo Kristo.
1:9 Dio estas fidela. per li, vi estas alvokitaj en la kunulecon de Lia Filo, Jesuo Kristo, nia Sinjoro.
1:10 Kaj tiel, Mi petas vin, fratoj, per la nomo de nia Sinjoro Jesuo Kristo, ke cxiu el vi diras same, kaj ke estu neniaj skismoj inter vi. Do eble vi fariĝi perfekta, kun la sama spirito kaj kun la sama juĝo.
1:11 Por ĝi markis por mi, pri vi, miaj fratoj, de tiuj, kiuj estas kun Chloes, ke ekzistas inter vi malpacoj.
1:12 Nun mi diras lin ĉar ĉiu el vi diras: "Certe, Mi estas de Pauxlo;"" Sed mi estas de Apolo;"" Vere, Mi de Kefas;" kaj ankaŭ: "Mi estas de Kristo."
1:13 Ĉu Kristo estas dividita? Pauxlo krucumigxis por vi? Aŭ ĉu vi baptiĝis en la nomon de Paŭlo?
1:14 Mi dankas Dion, ke mi baptis neniun el vi, krom Krispo kaj Gajo,
1:15 por ke neniu diru, ke vi baptigxis en mian nomon.
1:16 Kaj mi baptis ankaux la familion de Stefanas. Inter tiuj, Mi ne memoras se mi baptis neniun aliaj.
1:17 CXar Kristo sendis min, ne por bapti, sed evangelizar: ne tra la saĝeco de vortoj, por ke la kruco de Kristo fariĝis malplenaj.
1:18 Cxar la vorton de la Kruco estas certe malsaghe pereantoj. Sed al tiuj, kiuj estas konservitaj, tio estas, al ni, ĝi estas la potenco de Dio.
1:19 Cxar estas skribite: "Mi pereos la sagxeco de sagxulo, Mi malakceptas la kompetentecon de la kompetentuloj. "
1:20 Kie estas la sagxulo? Kie estas la skribistoj? Kie estas la vero-serĉantoj de la mondo? Cxu Dio ne la saĝecon de la mondo malsagxigu?
1:21 Por la mondo ne sciis Dio per saĝo, kaj tiel, en la saĝeco de Dio, bonvolis Dio plenumi la savo de kredantoj, per la malsagxeco de la prediko.
1:22 Cxar la Judoj postulas signojn, kaj Grekoj sercxas sagxecon.
1:23 Sed ni predikas Kriston krucumitan. certe, al la judoj, tio estas skandalo, kaj al la nacianoj, tio estas malsagxeco.
1:24 Sed al tiuj, kiuj estas vokitaj, Judoj krom grekoj, Kristo estas la virto de Dio, kaj la saĝecon de Dio.
1:25 Cxar kio estas malsagxeco al Dio estas konsiderita saĝa de viroj, kaj kio estas malforto al Dio estas konsiderita forta de viroj.
1:26 Tiel prizorgi via alvokiĝo, fratoj. Cxar ne multaj sagxuloj laux la karno, Ne multaj estas potencaj, Ne multaj estas noblaj.
1:27 Sed Dio elektis la malsagxajn de la mondo, por ke li hontigi la sagxulojn. Kaj Dio elektis la malfortajn de la mondo, tiel por hontigi la fortajn.
1:28 Kaj Dio elektis la malnobla kaj malestiminda de la mondo, kiuj estas nenio, por ke li povas redukti al nenio kiuj estas io.
1:29 Tial, nenio estas de la karno fieru antaŭ.
1:30 Sed vi estas de li en Kristo Jesuo, kiu estis farita de Dio al nia saĝo kaj justeco kaj sanktigo, kaj elacxeto.
1:31 Kaj tiel, en la sama vojo, ĝi estis skribita: "Kiu gloroj, fieru en la Eternulo. "

1 Korintanoj 2

2:1 Kaj tiel, fratoj, Kiam mi venis al vi, anoncante al vi la misteron de Kristo, Mi ne alportis ekzaltita vortoj aŭ altega saĝo.
2:2 Ĉar mi ne juĝis min mem scii ion ajn inter vi, krom Jesuo Kristo, kaj lin krucumis.
2:3 Kaj Mi estis kun vi en malforteco, kaj en timo, kaj kun multa tremado.
2:4 Kaj Miaj vortoj kaj predikante ne la allogaj paroloj de homa saĝeco, sed estis demonstracio de la Spirito kaj de virto,
2:5 por ke via fido ne estus bazitaj sur la saĝeco de homoj, sed sur la virto de Dio.
2:6 Nun, ni parolas sagxecon inter la perfektan, tamen vere, tio ne estas la saĝeco de ĉi tiu mondo, nek tiu de la gvidantoj de tiu epoko, kiu estos reduktita al nenio.
2:7 Anstataŭ, ni parolas la sagxecon de Dio en mistero kiu estis kaŝita, kiun Dio antauxdifinis antaŭ tiu aĝo por nia gloro,
2:8 io, ke neniu el la gvidantoj de tiu mondo konis. Cxar se ili gxin scius, Ili neniam krucumus la Sinjoron de gloro.
2:9 Sed tio estas ĝuste kiel estas skribite: "La okulo ne vidis, kaj la orelo ne aŭdis, nek ĝi eniris en la koron de homo, kion Dio preparis por tiuj, kiuj Lin amas. "
2:10 Sed Dio rivelis tion al ni per sia Spirito. Cxar la Spirito esploras cxion, ecx la profundajxojn de Dio.
2:11 Kaj kiu povas scii la aferojn de iu homo, krom la spiriton, kiu estas ene de tiu viro? Do ankaŭ, neniu konas la proprajxon de Dio, krom la Spirito de Dio.
2:12 Sed ni ne ricevis la spiriton de la mondo, sed la Spirito, kiu estas de Dio, tiel ke ni komprenu la aferojn, kiuj estas donitaj al ni de Dio.
2:13 Kaj ni ankaŭ parolas de tion, ne en la lernitaj vortoj de homa saĝeco, sed en la doktrino de la Spirito, alportante spiritaj aferoj kune kun spiritaj aferoj.
2:14 Sed la besta naturo de la homo ne perceptas tiujn aferojn de la Spirito de Dio. Cxar gxi estas por li malsagxeco, kaj li ne povas kompreni ĝin, ĉar ĝi devas esti ekzamenita spirite.
2:15 Sed la spirita naturo de homo juĝas ĉion, kaj li mem povas esti jugxata de neniu.
2:16 CXar kiu sciis la menson de la Eternulo,, por ke li instruu Lin? Sed ni havas la menson de Kristo.

1 Korintanoj 3

3:1 Kaj tiel, fratoj, Mi ne povis paroli al vi kvazaŭ al tiuj, kiuj estas spiritaj, sed prefere kvazaŭ la logxantojn karna. Cxar vi estas kiel infanoj en Kristo.
3:2 Mi donis vin per lakto, Ne solida manĝaĵo. Cxar vi ankoraux tion ne kapablis. kaj efektive, nun, vi ne povas; cxar vi estas ankoraux karna.
3:3 Kaj ĉar ne estas ankoraŭ envio kaj disputo inter vi, ĉu vi ne estas karnaj, kaj vi ne irante laux homo?
3:4 Cxar se oni diras, "Certe, Mi estas de Pauxlo,"Dum alia diras, "Mi estas de Apolo,"Ĉu vi ne estas homoj? Sed kio estas Apolono, kaj kio estas Paŭlo?
3:5 Ni estas nur la ministroj pri persono, kiu vi kredis, kiel la Sinjoro donis al ĉiu el vi.
3:6 mi plantis, Apollo akvumis, sed Dio disponigis la kresko.
3:7 Kaj tiel, nek la plantanto, nek la akvumanto, estas io, sed nur Dio, kiu disponigas la kresko.
3:8 Nun la plantanto, kaj la akvumanto, estas unu. Sed cxiu ricevos sian propran rekompenco, laŭ liaj laboroj.
3:9 Cxar ni estas la Dia helpantoj. Vi estas Dia kultivo; vi estas Dia konstruo.
3:10 Laux la graco de Dio, kiu estis donita al mi, Mi metis fundamenton kiel saĝa arkitekto. Sed aliaj surkonstruas. Tial, lasu ĉiu zorgu, kiel li surkonstruas.
3:11 Cxar neniu povas meti alian fundamenton, en loko de tiu, kiu estas metita, kiu estas Kristo Jesuo.
3:12 Sed se iu konstruas sur la fundamento, ĉu oro, arĝento, valoraj ŝtonoj, ligno, tie, aŭ pajlero,
3:13 cxies laborajxo evidentigxos. Cxar la tago de la Sinjoro gxin montros, ĉar ĝi estas malkasxita en fajro. Kaj tiu fajro mem provos cxies laboro, kiel al kia ĝi estas.
3:14 Se ies laborajxo, kiun li konstruigis sur ĝi, restaĵoj, tiam li ricevos rekompencon.
3:15 Se ies laborajxo forbrulos, li suferos lia perdo, sed li mem ankoraŭ savita, sed nur kiel tra fajro.
3:16 Ĉu vi ne scias ke vi estas la Templo de Dio, kaj ke la Spirito de Dio loĝas en vi?
3:17 Sed se iu malobservas la Templo de Dio, Dio ekstermos lin. Cxar la templo de Dio estas sankta, kaj vi estas tiu Templo.
3:18 Neniu sin trompu. Se iu el vi opinias sin sagxa en cxi tiu aĝo, li farigxu malsagxulo, por ke li restadu vere saĝa.
3:19 CXar la sagxeco de cxi tiu mondo estas malsagxeco cxe Dio. Kaj tiel ĝi estis skribita: "Mi kaptos la sagxulojn per ilia propra astuteness."
3:20 kaj denove: "La Eternulo scias la pensojn de sagxuloj, ke ili estas vantaj. "
3:21 Kaj tiel, neniu fanfaronu pri homoj.
3:22 Por ĉiuj estas la viaj: cxu Pauxlo, aŭ Apollo, aŭ Kefas, aŭ la mondo, aŭ vivo, aŭ morto, aŭ la aktualan, aŭ la estonteco. jes, ĉiuj estas via.
3:23 Sed vi apartenas al Kristo, kaj Kristo al Dio.

1 Korintanoj 4

4:1 laŭe, kaj la homoj konsideras nin esti ministroj de Kristo kaj asistantoj de la misteroj de Dio.
4:2 Tie kaj nun, ĝi postulas de servistoj ke ĉiu esti trovita esti fidela.
4:3 Sed mi, ĝi estas tia malgranda afero esti jugxata de vi, aŭ per la aĝo de la homaro. Kaj nek mi jugxas min mem.
4:4 Cxar mi havas nenion en mia konscienco. Sed mi ne estas pro tio pravigita. Cxar la Eternulo estas la Unu kiu jugxas min,.
4:5 Kaj tiel, ne elektas juĝi antaŭ la tempo, ĝis la Sinjoro redonas. Li lumigas la kasxejoj de la mallumo, kaj li klarigos la decidoj de koroj. Kaj tiam cxiu ricevos gloron de Dio.
4:6 Kaj tiel, fratoj, Mi prezentis tion en mi mem kaj en Apollo, pro vi, por ke vi lernu, per ni, ke neniu devus esti ŝveligitaj kontraŭ unu persono kaj por alia, Ne preter kio estis skribita.
4:7 Por kio distingas vin de alia? Kaj kion vi havas, kion vi ne ricevis? Sed se vi gxin ricevis, kial vi gloro, kvazaux vi gxin ne ricevus?
4:8 tiel, Nun vi estas plenigitaj, kaj nun vi estis farita riĉan, kvazaŭ regxis sen ni? Sed mi deziras, ke vi regxu, por ke ni, tro, regxu kun vi!
4:9 Ĉar mi pensas ke Dio prezentis al ni kiel la lasta Apostoloj, kiel tiuj destinitaj por morto. Cxar ni farigxis en spektaklo por la mondo, kaj por anĝeloj, kaj por viroj.
4:10 Do ni estas malsagxuloj pro Kristo, sed vi pripensas en Kristo? Ni estas malfortaj, sed vi estas fortaj? Vi estas nobla, sed ni estas malnobla?
4:11 Gxis la nuna horo, ni malsatas kaj soifas, kaj ni estas nudaj, kaj multfoje batita, kaj ni estas malfirma.
4:12 Kaj ni penadas, laborante per niaj propraj manoj. Ni kalumniis, kaj tial ni benas. Ni suferas kaj toleri persekutadon.
4:13 Ni malbenitajn, kaj tiel ni preĝu. Ni farigxis kiel la balaaĵo de la mondo, kiel la loĝas de ĉiu, gxis nun.
4:14 Mi skribas tion por konfuzi vin, sed por admoni vin, kiel kara filoj.
4:15 Cxar vi havu dek mil pedagogojn en Kristo, sed ne tiel multajn patrojn. Cxar en Kristo Jesuo, tra la Evangelio, Mi naskigis vin.
4:16 Tial, Mi petas vin, estu imitantoj de mi, ĝuste kiam mi de Kristo.
4:17 Tial, Mi sendis al vi Timoteon, kiu estas mia plej kara filo, kaj kiu estas fidela al la Sinjoro. Li memorigas pri miaj vojoj, kiu estas en Kristo Jesuo, kiel mi instruas cxie, en cxiu eklezio.
4:18 Iuj personoj iĝis ŝveligitaj en pensanta ke mi ne revenos al vi.
4:19 Sed mi revenos al vi baldaŭ, se la Sinjoro tion volos. Mi konsideros, ne la vortojn de tiuj, kiuj estas ŝveligitaj, sed la virto.
4:20 CXar la regno de Dio estas ne en vortoj, sed en virto.
4:21 Kion vi preferas? Ĉu mi revenos al vi per vergo, aŭ kun karitato kaj per spirito de mildeco?

1 Korintanoj 5

5:1 Super ĉio, ĝi estas parolata ke estas cxe vi malcxasteco, eĉ malĉasteco de tia speco, ke ne estas inter la nacianoj, tiel ke iu havus la edzinon de sia patro.
5:2 Kaj tamen vi estas ŝveligitaj, kaj vi ne anstataŭe malgxojis, tial tiu, kiu faris tion estus prenita for de via mezo.
5:3 certe, kvankam korpe forestante, Mi estas spirite cxeestante. tiel, Mi jam jugxis, kvazaŭ cxeestante, Tiu, kiu faris tion.
5:4 En la nomo de nia Sinjoro Jesuo Kristo, vi kunvenis kun mia spirito, en la potenco de nia Sinjoro Jesuo,
5:5 transdoni tian homon kiel tiu al Satano, por la detruo de la karno, por ke la spirito savigxu en la tago de nia Sinjoro Jesuo Kristo.
5:6 Ne estas bone por vi gloro. Ĉu vi ne scias ke malmulto da fermentajxo koruptas la tuta maso?
5:7 Pekliberigu la malnova fermentaĵo, por ke vi farigxu la nova pano, cxar vi estas nefermentintaj. por Kristo, nia Pasko, nun buĉas.
5:8 Kaj tiel, Ni kunfestenas, ne per malnova fermentajxo, ne per fermentajxo de malico kaj malboneco, sed per la senfermenta pano de sincereco kaj vereco.
5:9 Kiel mi skribis al vi en epistolo: "Ne asocias kun malcxastuloj,«
5:10 certe ne kun la malcxastuloj de cxi tiu mondo, nek per avidaj, nek kun rabistoj, nek kun la servantoj de idolservado. alie, vi devus foriri el ĉi tiu mondo.
5:11 Sed nun mi skribas al vi: ne asocias kun iu ajn, kiu nomiĝas fraton kaj tamen estas malcxastulo, aŭ avidaj, aŭ Sklavo de idolservado, aŭ kalumniojn, aŭ ebriaj, aux rabisto. Kun tia, kiel tiu, eĉ ne prenas manĝon.
5:12 Por kio havas mi kaj juĝi la eksteruloj? Sed ne eĉ vi mem juĝi tiujn, kiuj estas ene?
5:13 Por la eksteruloj, Dio juĝos. Sed sendi tiun malbonan personon for de vi mem.

1 Korintanoj 6

6:1 Kial iu de vi, havi kverelo kontraŭ alia, kuraĝus esti jugxata antaux la maljustega, kaj ne antaux la sanktuloj?
6:2 Aux cxu vi ne scias, ke la sanktuloj de tiu aĝo jugxu? Kaj se la mondon vi jugxos, vi malinda, tiam, juĝi eĉ la plej malgrandajn aferojn?
6:3 Ĉu vi ne scias, ke ni jugxos angxelojn? Kiom pli la aferojn de cxi tiu mondo?
6:4 Tial, se vi havas aferojn por juĝi pri tiu aĝo, kial ne nomumi tiujn kiuj plej senvalora en la Eklezio juĝi tion!
6:5 Sed mi parolas tiel kiel por hontigi vin. Ĉu neniu el vi estas sufiĉe saĝa, por ke li povus decidi inter siaj fratoj?
6:6 Anstataŭ, frato asertas kontraŭ frato en tribunalo, kaj tio antaŭ la malfidela!
6:7 Nun estas certe ofendo inter vi, preter ĉio alia, kiam vi havas kortumkazoj kontraŭ unu la alian. Se vi ne akceptas lezo anstataŭe? Vi devas elteni esti trompita anstataŭe?
6:8 Kaj vi faras la vundante kaj la kaptiloj, kaj tiu al fratoj!
6:9 Ĉu vi ne scias ke la maljustega ne posedos la regnon de Dio? Ne elektas vagi eraru. Cxar nek malcxastuloj, nek sklavoj de idolservado, nek adultuloj,
6:10 nek molmoruloj, nek viroj kiuj dormas kun viroj, nek sxtelistoj, nek la avara, nek la ebriaj, nek insultantoj, nek rabemuloj ekposedos la regnon de Dio.
6:11 Kaj iujn el vi estis tiel. Sed vi estis absolvitaj, sed vi estis sanktigitaj, sed vi justigxis: en la nomo de nia Sinjoro Jesuo Kristo kaj en la Spirito de nia Dio.
6:12 Ĉio estas por mi permesata, sed ne ĉiu tio utilas. Ĉio estas por mi permesata, sed mi ne estos malakceptitaj de la aŭtoritato de iu.
6:13 Manĝaĵo estas por la stomako, kaj la stomako estas por manĝaĵo. Sed Dio neniigos kune la stomako kaj manĝaĵo. Kaj la korpo estas ne por malcxasteco, sed por la Sinjoro; kaj la Sinjoro por la korpo.
6:14 Vere, Dio levis la Sinjoron, Li restarigos nin per Sia potenco.
6:15 Ĉu vi ne scias, ke viaj korpoj estas parto de Kristo? Tial, mi prenas parton de Kristo kaj fari ĝin parto de publikulino? GXi ne tiel!
6:16 Kaj ĉu vi ne scias, ke cxiu kuniĝas kun malĉastistino, unu korpo? "Por la du," li diris, "Estos kiel unu karno."
6:17 Sed kiu kunigxas kun la Sinjoro, estas kun li unu spirito.
6:18 Forkuru de malcxasteco. Ĉiu peko ajn tiu homo faras, estas ekster la korpo, sed kiu ajn fornicates, pekas kontraux sia propra korpo.
6:19 Aux cxu vi ne scias, ke viaj korpoj estas la Templo de la Sankta Spirito, kiu estas en vi, kiun vi havas de Dio, kaj ke vi ne estas via propra?
6:20 Por vi estis aĉetita ĉe granda prezo. Gloru kaj portas Dion en via korpo.

1 Korintanoj 7

7:1 Nun rilate al la aferoj, pri kiuj vi skribis al mi: Estas bone por viro, ne tusxi virinon.
7:2 Sed, pro malĉasteco, cxiu viro havu propran edzinon, kaj cxiu virino havu propran edzon.
7:3 Edzo devas plenumi sian devon al sia edzino, kaj kiel edzinon devus ankaŭ agas simile al sia edzo.
7:4 Ne estas la edzino, sed la edzo, havante auxtoritaton super ŝia korpo. Sed, simile ankaŭ, ĝi ne estas la edzo, sed la edzino, kiu regas sian korpon.
7:5 tiel, ne mankas en via devoj al si, krom eble kun konsento, por limigita tempo, por ke vi malplenigi mem por preĝo. Kaj tiam, revenu kune denove, ke Satano tenti vin per via abstinado.
7:6 Sed mi diras ĉi, nek kiel indulgo, nek kiel ordono.
7:7 Ĉar mi preferus ĝin se vi estis ĉiuj ŝatas min. Sed ĉiu homo havas sian propran donacon de Dio,: oni tiamaniere, tamen alia en tiu maniero.
7:8 Sed mi diras al senedzinuloj kaj al vidvinoj: Estas bone por ili, se ili restus kiel ili estas, kiel mi ankaux estas imitanto.
7:9 Sed se ili ne povas reteni sin, ili geedziĝas. CXar pli bone edziĝi, ol esti bruligita.
7:10 Sed al tiuj, kiuj estas kunigitaj en geedzeco, ĝi ne estas mi, kiu ordonas al vi, sed la Sinjoro: edzinon ne disigi sian amanton.
7:11 Sed se ŝi apartigis de li, ŝi devas resti fraŭla, aux denove konsentigxu kun sia edzo. Kaj edzo ne forsendu sian edzinon.
7:12 Pri la ceteraj, Mi parolas, ne la Sinjoro. Se iu frato havas nekredantan edzinon, kaj sxi konsentas logxadi kun li, li ne forigu ŝin.
7:13 Se la virino havas nekredantan edzon, kaj li konsentas logxadi kun sxi, ŝi ne forigu ŝia edzo.
7:14 CXar la nekredanta edzo estas sanktigita per la kredante edzino, kaj la nekredanta edzino estas sanktigita per la kredante edzo. alie, viaj infanoj estus profanaj, dum anstataŭe ili estas sanktigitaj.
7:15 Tamen se la nekredanto foriras, li foriru. Por frato aux fratino ne estas submetitaj al servuteco tiamaniere. Ĉar Dio vokis nin en paco.
7:16 Kaj kiel vi scias, edzino, cxu vi savos vian edzon? Aŭ kiel vi scias, edzo, cxu vi savos vian edzinon?
7:17 tamen, cxiu el promeno kiel la Sinjoro disdonis al li, ĉiu ĝuste kiam Dio vokis lin. Kaj tiel mi instruas en ĉiuj preĝejoj.
7:18 CXu cirkumciditaj viro nomis? Li ne kovris liajn cirkumcido. CXu necirkumciditaj viro nomis? Li ne cirkumcidigxos.
7:19 Cirkumcido estas nenio, kaj necirkumcido estas nenio; ekzistas nur la observado de la ordonoj de Dio.
7:20 Lasu ĉiuj kaj ĉiu restas en tiu voksorto, en kiu li estis nomita.
7:21 Ĉu vi estas servisto, kiu estis nomata? Ne zorgu pri tio. Sed se vi iam havas la kapablon esti libera, uzi ŝin.
7:22 Por ajna servanto kiu estis vokita en la Sinjoro estas libera en la Sinjoro. simile, iu libera persono kiu estis nomita estas servisto en Kristo.
7:23 Vi estas acxetitaj per prezo. Ne volonte servos al viroj.
7:24 fratoj, cxiu el, en kia ajn stato estis nomita, restas en tiu stato kun Dio.
7:25 Nun, rilate al virgulinoj, Mi ne havas ordonon de la Sinjoro. Sed mi donas konsilojn, kiel unu kiu akiris la kompato de la Sinjoro, por esti fidela.
7:26 Tial, Mi opinias tion bona, pro la nuna neceseco: ke estas bone por viro esti kiel mi estas.
7:27 Ĉu vi estas ligita kun edzino? Ne dezirante liberigita. Ĉu vi estas libera de edzinon? Ne sercxu edzinon.
7:28 Sed se vi prenos edzinon, vi ne pekas. Kaj se virgulino geedziĝis, sxi ne pekas. Eĉ tiel, kiel ekzemple tiuj havos la aflikto de la karno. Sed mi volas indulgi vin de tiu.
7:29 Kaj tiel, tio estas, kion mi diras, fratoj: La tempo estas mallonga. Kio restas de ĝi estas tia, ke: tiuj, kiuj havas edzinojn estu kvazaŭ ili ne havus;
7:30 kaj la plorantoj, kvazaŭ ili ne ploras; kaj gxojantoj, kvazaŭ ili ne estis ĝojante; kaj tiuj, kiuj aĉetas, kvazaŭ ili posedis nenion;
7:31 kaj tiuj, kiuj uzas la aferoj de tiu ĉi mondo, kvazaŭ ili ne uzi ilin. Por la figuro de ĉi tiu mondo forpasas.
7:32 Sed mi preferus ke vi estu sen zorgoj. Kiu ajn estas sen edzino estas maltrankviligita de la aferoj de la Sinjoro, kiel al kiel li povos placxi al Dio.
7:33 Sed kiu ajn estas kun edzino estas maltrankviligita de la aferoj de la mondo, kiel al kiel li povos placxi al sia edzino. Kaj tiel, li estas dividita.
7:34 Kaj la needzinigxinto kaj junulinon pripensi la aferojn de la Sinjoro, por ke sxi estu sankta korpe kaj spirite. Sed ŝi, kiu estas edziĝinta pensas pri la proprajxon de la mondo, kiel al kiel ŝi povos plaĉi al sia edzo.
7:35 Plie, Mi diras por via propra utilo, ne por jxeti kaptilon sur vin, sed al kio ajn estas honesta kaj kio ajn provizas vin kun la kapableco esti sen malhelpo, tiel kiel adori la Sinjoron.
7:36 Sed se iu opinias sin ŝajni malhonoraj, pri virgulino, kiu estas de plenaĝa aĝo, kaj do ĝi devus esti, plenumi tion li volas. Se li edzigxas kun, li ne pekas.
7:37 Sed se li decidis firme en la koro, kaj li ne havas devon, sed nur la potencon de lia libera volo, kaj se li decidis en sia koro, lasi ŝin resti virgulino, li faras bone.
7:38 Kaj tiel, tiu, kiu aliĝas per la virgulino en geedzeco faras bone, kaj tiu, kiu ne volas esti kun ŝi faros pli bone.
7:39 Virino estas ligita sub la leĝo tiel longe kiel vivas sxia edzo. Se sxia edzo mortis, ŝi estas libera. Ŝi eble geedziĝos ajn ŝi deziras, sed nur en la Sinjoro.
7:40 Sed ŝi estos pli benita, se ŝi restas en tiu stato, konforme al mia konsilo. Kaj mi pensas, ke mi, tro, havas la Spiriton de Dio.

1 Korintanoj 8

8:1 Rilate tiujn aferojn, kiuj estas oferitaj al idoloj: ni scias, ke ni cxiuj havas scion. Scio blovesxveligas, sed bonfarado akumuliĝas.
8:2 Sed se iu opinias sin por scii ion ajn, Li ankoraŭ ne scias tiel, kiel li devus scii.
8:3 Por se iu amas Dion, Li estas konata de Li.
8:4 Sed pri la nutraĵoj kiuj buĉas al idoloj, ni scias, ke idolo en la mondo estas nenio, kaj ke neniu estas Dio, krom Unu.
8:5 Por kvankam estas aĵoj tiel nomataj dioj, cxu en la cxielo aux sur la tero, (se oni eĉ konsideras tie esti multaj dioj kaj multaj nobeloj)
8:6 tamen ni scias, ke ekzistas nur unu Dio, la Patro, de kiu cxio estas, kaj en kiu ni estas, kaj unu Sinjoro Jesuo Kristo, per kiu ĉio estas, kaj por kiu ni estas.
8:7 Sed scio ne estas en ĉiuj. Por iuj personoj, nun, kun konsento al idolo, manĝi kion oni oferis al idolo. Kaj ilia konscienco, esti neforta, fariĝas poluitaj.
8:8 Tamen nutraĵo ne rekomendos nin al Dio. Ĉar se ni manĝas, ni ne havas pli, kaj se ni ne manĝas, Ni ne havas malpli.
8:9 Sed atentu ne lasi vian liberecon fariĝis falilo inter tiuj kiuj estas malfortaj.
8:10 Ĉar se iu vidas iu kun scio sidiĝante manĝi en idolkulto, ĉu ne lian propran konsciencon, esti neforta, ne kuragxigxos mangxi tion, kio estas idoloferitajxo?
8:11 Kaj devus an neforta frato pereas pro via scio, eĉ se Kristo mortis por li?
8:12 Do kiam vi pekas tiamaniere kontraŭ la fratoj, kaj vi damaĝi sian malfortigita konscienco, tiam vi pekos antaux Kristo.
8:13 Pro ĉi tio, se nutraĵo kondukas mia frato peki, Mi neniam manĝas viandon, ke mi kondukas mian fraton peki.

1 Korintanoj 9

9:1 Ĉu mi ne estas libera? Ĉu mi ne estas apostolo? Ĉu mi ne vidis Kriston Jesuon, nian Sinjoron? Ĉu vi ne estas mia laborajxo en la Sinjoro?
9:2 Se mi ne estas apostolo, tamen ankoraŭ mi estas cxe vi. Por vi estas la sigelo de mia apostoleco en la Sinjoro.
9:3 Mia respondo al tiuj, kiuj pridubas mi estas tiu:
9:4 Ĉu ni ne havas la aŭtoritaton por manĝi kaj trinki?
9:5 Ĉu ni ne havas la aŭtoritaton por vojaĝi ĉirkaŭe kun virino kiu estas fratino, kiel faras la aliaj Apostoloj, kaj la fratoj de la Sinjoro, kaj Kefas?
9:6 Aŭ estas ĝi nur mi kaj Barnabason, kiuj ne havas la aŭtoritaton agi tiamaniere?
9:7 Kiu iam servis kiel soldato kaj pagis sian salajro? Kiu plantas vinbergxardenon, kaj ne mangxas el siajn produktajxojn? Kiu pastizales sxafaron kaj ne trinkas el la lakto de la sxafaro?
9:8 Ĉu mi diris tion laux homo? Aŭ faras la leĝon ne ankaŭ diri tion?
9:9 CXar estas skribite en la instruo de Moseo: "Vi ne ligos la buŝo de bovo, dum estas drasxanta. "Ĉu Dio ĉi tie koncernas la bovojn?
9:10 Aŭ li diras ĉi, fakte, pro ni? Tio estis skribita specife por ni, ĉar pluganto, devas plugi kun espero, kaj tiu, kiu threshes, tro, en espero ricevi la produktoj.
9:11 Se ni semis spiritaj aferoj en vi, estas grava, se ni ricevos de via tutmonde aferoj?
9:12 Se aliaj partoprenas en ĉi aŭtoritaton super vi, kial ni ne pli titolitan? Tamen ni ne uzis cxi tiun potencon. Anstataŭ, ni eltenas cxion, por ke ni donu ajna malhelpu la evangelion de Kristo.
9:13 Ĉu vi ne scias, ke tiuj, kiuj laboras en la sanktejo manĝi tion, kio por la sanktejo, kaj ke tiuj, kiuj dejxoras cxe la altaro ankaŭ dividas kun la altaro?
9:14 tiel, tro, estas la Sinjoro ordonis, ke tiuj, kiuj anonci la evangelion devus vivi de la Evangelio.
9:15 Sed mi uzis nenion el tiuj rajtoj. Kaj Mi skribis tiel ke tion povas fari por mi. CXar pli bone por mi morti, kaj ne lasi iu ajn malplenigi mian gloron.
9:16 Cxar se mi predikas la evangelion, ne gloro por mi. Por devigo estis kolektita sub mi. Kaj ve al mi, se mi ne predikus la evangelion.
9:17 Cxar se mi tion volonte, Mi havas rekompencon. Sed se mi tion kontraŭvole, kiel administranto estas permesite al mi.
9:18 kaj kion, tiam, estus mia rekompenco? tiel, kiam predikante la Evangelion, Mi donu la Evangelio sen preni, por ke mi ne malbonuzu mian aŭtoritaton en la Evangelio.
9:19 Cxar kiam mi estas libera homo al ĉiuj, Mi min servanto de ĉiuj, por ke mi gajnu des pli.
9:20 Kaj tiel, al la judoj, Mi fariĝis kiel Judo, por ke mi gajnu Judojn.
9:21 Al tiuj, kiuj estas sub la leĝo, Mi fariĝis kvazaŭ mi estis sub la leĝo, (kvankam mi ne estis sub la leĝo) por ke mi gajnu tiujn, kiuj estas sub la leĝo. Al tiuj, kiuj estis sen la leĝo, Mi fariĝis kvazaŭ mi estis ekster la leĝo, (kvankam mi ne estis sen la leĝo de Dio, Per la leĝo de Kristo) por ke mi gajnu tiujn, kiuj estas sen legxo.
9:22 Al la malforta, Mi farigxis malforta, por ke mi gajnu la malfortulojn. por ĉiuj, Mi iĝis ĉiuj, tiel ke mi povus savi ĉiujn.
9:23 Kaj mi faras ĉion por la konsidero de la Evangelio, por ke mi fariĝu lia partnero.
9:24 Ĉu vi ne scias ke, de tiuj, kiuj kuras en la areno, ĉiuj ili, certe, estas kuristoj, sed nur unu atingas la premion. simile, Vi devas kuri, por ke vi povu atingi.
9:25 Kaj kiu konkurencas en konkurso abstiene cxio. Kaj ili faros tiun, Kompreneble, tiel ke ili povas atingi pereontan kronon. Sed ni faros ĉi, kaj ni atingi kion estas nekorupteblaj.
9:26 Do mi kuros, sed ne kun necerteco. Do mi batalos, sed ne per flailing en la aero.
9:27 Anstataŭ, Mi kontuzas mian korpon, tiel kiel redirekti gxin subpremas. alie, Mi prediku al aliaj, sed fariĝis mem forpelito.

1 Korintanoj 10

10:1 Ĉar mi ne volas, ke vi nesciu, fratoj, ke niaj prapatroj estis cxiuj sub la nubo, kaj ili ĉiuj iris trans la maro.
10:2 Kaj en Moses, ili ĉiuj estis baptitaj, en la nubo kaj en la maro.
10:3 Kaj cxiuj mangxis la saman spiritan manĝaĵon.
10:4 Kaj cxiuj trinkis el la sama spirita trinkaĵon. Kaj tiel, ili ĉiuj trinkis el spirita roko, serĉante akiri ilin; kaj la roko estis Kristo.
10:5 Tamen la plejmulto el ili, Dio ne placxas. Por ili mortigis en dezerto.
10:6 Nun tio okazis kiel ekzemplon por ni, tiel ke ni eble ne deziras malbonon, kiel ili deziris.
10:7 Kaj tiel, ne partopreni idolservado, kiel kelkaj el ili faris,, kiel estis skribite: "La popolo sidiĝis por manĝi kaj trinki, kaj poste ili leviĝis por amuzi. "
10:8 Kaj ni ne malcxastadu, kiel kelkaj el ili fornicated, do dudek tri mil trafis unu tago.
10:9 Kaj ni ne incitu la Eternulon, kiel kelkaj el ili incitis, kaj tiel ili pereis per serpentoj.
10:10 Kaj vi ne murmuru, kiel kelkaj el ili murmuris, kaj tiel ili pereis per la ekstermanto.
10:11 Nun ĉiuj Tio okazis al ili kiel ekzemplo, kaj tiel ili estis skribita por nia korekto, ĉar la fina aĝo falis sur nin.
10:12 Kaj tiel, iu, kiu konsideras sin esti staranta, li atenti ne falu.
10:13 Tento devus ne trafis vin, krom kio estas homa. Ĉar Dio estas fidela, kaj li ne permesos al vi esti tentita preter vian kapablon. Anstataŭ, Li efektivigi sian Providenco, eĉ dum tento, por ke vi povu ĝin elporti.
10:14 Pro ĉi tio, plej amata de mia, forkuri de la adorado de idoloj.
10:15 Ekde mi parolas al tiuj, kiuj estas prudenta, juĝi, kion mi diras al vi.
10:16 La kaliko de beno, kiun ni benas, ĉu ne komuneco en la Sango de Kristo? Kaj la pano, kiun ni dispecigas, ĉu ne al partopreno en la Korpo de la Sinjoro?
10:17 Tra la pano, ni, kvankam multaj, estas unu korpo: ni ĉiuj, kiuj partoprenas en la pano.
10:18 konsideru Israelo, laŭ la karno. Ĉu tiuj, kiuj manĝas el la oferojn, partoprenantoj en la altaro?
10:19 Kio estas proksima? Se mi diras ke kion oni buĉis al idoloj estas io? Aŭ ke la idolo estas io?
10:20 Sed tio, ke la popoloj buĉas, ili buĉas al demonoj, kaj ne al Dio. Kaj mi ne volas ke vi farigxu partoprenantoj kun demonoj.
10:21 Vi ne povas trinki la kalikon de la Sinjoro, kaj la kalikon de demonoj. Vi ne povas partopreni cxe la tablo de la Sinjoro, kaj partoprenantoj en la tablo de demonoj.
10:22 Aŭ ĉu ni ofendas la Sinjoro al ĵaluzo? Ĉu ni pli forta ol li? Ĉio estas por mi permesata, sed ne ĉiu tio utilas.
10:23 Ĉio estas por mi permesata, sed ne ĉiuj estas edifa.
10:24 Neniu celu por li mem, sed por aliaj.
10:25 Kion oni vendas en la merkato, vi povas manĝi, sen demandi demandoj pro konscienco.
10:26 "La tero kaj ĉiuj ĝiaj pleneco apartenas al la Sinjoro."
10:27 Se vi estas invitita de iu nekredantoj, kaj vi pretas iri, Vi povas manĝi kion oni metas antaŭ vi, sen demandi demandoj pro konscienco.
10:28 Sed se iu diras, "Tio estis idoloferitajxo,"Ne manĝi ĝin, pro tiu, kiu parolis al vi, kaj pro konscienco.
10:29 Sed mi pensas pri la konsciencon de la alia persono, Ne al la via. Kial mia libereco jugxos la konsciencon de la alia?
10:30 Se mi danke partoprenas, Kial mi kalumniis super tio, pro kio mi donas dankon?
10:31 Tial, ĉu vi manĝas aŭ trinkas, aŭ kio ajn alia vi povas fari, faru ĉion por la gloro de Dio.
10:32 Estu sen ofendo al la Judoj, kaj por la nacianoj, kaj al la eklezio de Dio,
10:33 kiel mi ankaŭ, cxiel, bonvolu ĉiuj, celante ne kio estas plej bona por mi mem, sed kio estas plej bona por multaj aliaj, por ke ili savigxu.

1 Korintanoj 11

11:1 Estu imitantoj de mi,, kiel mi ankaux estas imitanto de Kristo.
11:2 Mi lauxdas vin, fratoj, ĉar vi memoras min en ĉio, tiel kiel por teni mian regulojn kiel mi transdonis ilin al vi.
11:3 Do mi volas ke vi sciu, ke la kapo de cxiu viro estas Kristo. Sed la estro de virino estas viro. Tamen vere, la kapo de Kristo estas Dio.
11:4 CXiu viro, pregxanta aux profetanta kun kapo kovrita disgraces kapon.
11:5 Sed cxiu virino, pregxanta aux profetanta kun kapo ne estas kovrita disgraces kapon. Por ĝi estas la sama kvazaŭ la kapon estus razita.
11:6 Do se virino ne estas vualita, lasu sian hararon ekstermiĝos. vere tiam, se ĝi estas malhonoro por virino esti kun haroj tonditaj for, aŭ havi sian kapon razita, tiam ŝi devus kovri la kapon.
11:7 certe, viro devas ne havi la kapon, ĉar li estas la bildo kaj gloro de Dio. Sed virino estas la gloro de viro.
11:8 CXar viro ne estas el virino, sed virino estas el viro,.
11:9 kaj efektive, viro ne estas kreita por virino, sed virino estis kreita por la homo.
11:10 Tial, virino devas havi signon de aŭtoritato sur la kapo, pro la Anĝeloj.
11:11 Tamen vere, viro ne ekzisti sen virino, nek estus virino ekzisti sen viro, en la Sinjoro.
11:12 CXar kiel virino estis en ekzisto de la homo, tiel ankaŭ faras homon ekzistas tra virino. Sed cxio estas de Dio.
11:13 Juĝu vi mem. Ĉu taŭga por virino preĝu al Dio rivelis?
11:14 CXu ecx la naturo mem ne instruas vin, ke, fakte, se iu kreskas haroj longaj, ĝi estas malhonoro por li?
11:15 Tamen vere, se virino kreskas sian hararon longaj, ĝi estas gloro por ŝi, ĉar ŝiaj haroj estas donita al ŝi kiel kovraĵo.
11:16 Sed se iu havas menson esti disputema, ni ne havas tian kutimon, nek faras la Preĝejo de Dio.
11:17 Nun mi singardemo vin, sen laŭdi, pri tiu: ke vi kolektos kune, kaj ne por bone, sed por malbone.
11:18 Antaŭ ĉio, fakte, Mi aŭdas, ke kiam vi kunvenas kune en la preĝejo, ekzistas skismoj inter vi. Kaj mi kredas tiun, delvis.
11:19 Cxar nepre esti herezoj, por ke tiuj, kiuj estis provitaj estu montrataj inter vi.
11:20 Kaj tiel, kiam vi kolektos kune kiel unu, ĝi ne plu estas por manĝi la Sinjoran vespermanĝon.
11:21 Por ĉiu unua prenas sian propran vespermangxon manĝi. Kaj rezulte, unu persono malsatas, dum alia estas ebriaj.
11:22 Ĉu vi ne havas domojn, en kiu manĝi kaj trinki? Aŭ ĉu vi havas tian malestimon por la eklezio de Dio, ke vi konfuzas tiujn, kiuj ne havas tian malestimon? Kion mi diras al vi? Ĉu mi vin laŭdos? Mi ne laŭdante vi en tiu.
11:23 CXar mi ricevis de la Sinjoro tion, kion mi ankaux transdonis al vi: ke la Sinjoro Jesuo, sur la sama nokto ke li estis transdonita, prenis panon,
11:24 kaj dankante, li dispecigis, kaj diris: "Prenu kaj manĝu. Tio estas mia korpo, kiu estos destinitaj por vi. Cxi tion faru por memorigo pri mi. "
11:25 simile ankaŭ, kalikon, Post kiam li mangxis vespermanĝo, dirante: "Ĉi tiu kaliko estas la nova interligo en mia sango. Ĉu tiu, kiel ofte kiel vi trinki ĝin, por memorigo pri mi. "
11:26 Cxar kiam vi mangxos cxi tiun panon kaj trinkos la kalikon, vi proklamos la morton de la Sinjoro, ĝis li revenas.
11:27 Kaj tiel, kiu ajn manĝas la panon, aŭ trinkaĵoj el la kalikon de la Sinjoro, malinde, tiu estos en dangxero de la korpo kaj sango de la Sinjoro.
11:28 Sed oni sin provu, kaj, tiel, mangxu el la pano, kaj trinku el la kaliko.
11:29 CXar kiu mangxas kaj trinkas malinde, manĝas kaj trinkas jugxon kontraux li mem, ne pripensas ĝin por esti la korpo de la Sinjoro.
11:30 Tial, multaj estas malfortaj kaj malsanaj inter vi, kaj multaj jam ekdormis.
11:31 Sed se ni mem estis pripensas, tiam certe ni ne estus jugxitaj.
11:32 Tamen kiam ni estas jugxataj, ni estas korektita de la Sinjoro, tiel ke ni eble ne estu kondamnitaj kune kun la mondo.
11:33 Kaj tiel, miaj fratoj, kiam vi kolektos kune manĝi, atentu al unu alia.
11:34 Se iu malsatas, li mangxu hejme, por ke vi ne kunveni kune al juĝo. La ceteraj, Mi elmetu kiam mi alvenos.

1 Korintanoj 12

12:1 Rilate spiritajn aferojn, Mi ne volas, ke vi nesciu, fratoj.
12:2 Vi scias, ke kiam vi estis nacianoj, vi proksimiĝis muta idoloj, fari kion vin kondukis fari.
12:3 Pro ĉi tio, Mi volas sciigi vin, ke neniu parolanta en la Spirito de Dio eldiras malbenon kontraŭ Jesuo. Kaj neniu povas diri: Jesuo estas Sinjoro, krom per la Sankta Spirito.
12:4 Vere, ekzistas diversaj favoroj, sed la sama Spirito.
12:5 Kaj estas diversaj ministerioj, kaj la sama Sinjoro.
12:6 Kaj estas diversaj verkoj, sed la sama Dio, kiu laboras ĉio en ĉiuj.
12:7 tamen, la elmontro de la Spirito estas donita al ĉiu unu kun kio estas utilaj.
12:8 certe, al unu, tra la spirito, donas vortoj de saĝeco; sed al alia, laŭ la sama Spirito, vortoj de scio;
12:9 al alia, en la sama spirito, fido; al alia, en la unu Spirito, la donaco de resanigo;
12:10 al alia, mirakla verkoj; al alia, profetaĵo; al alia, la kompetentecon de spiritoj; al alia, malsamaj specoj de lingvoj; al alia, la interpreto de vortoj.
12:11 Sed unu sama Spirito laboras ĉiuj ĉi tiuj aferoj, dividante al cxiu laux lia volo.
12:12 CXar kiel la korpo estas unu, kaj ankoraŭ havas multajn partojn, tiel ĉiuj partoj de la korpo, kvankam ili estas multaj, Estas nur unu korpo. Tiel same ankaux estas Kristo.
12:13 kaj efektive, en unu Spirito, ni cxiuj baptigxis en unu korpon, cxu Judoj aux Grekoj, ĉu sklavo aŭ liberulo. Kaj ni ĉiuj trinkis en la unu Spirito.
12:14 Por la korpo, tro, ne unu parto, sed multaj.
12:15 Se la piedo dirus, "Ĉar mi ne estas la mano, Mi ne estas de la korpo,"Ĉu tiam ne estus de la korpo?
12:16 Kaj se la orelo dirus, "Ĉar mi ne estas la okulo, Mi ne estas de la korpo,"Ĉu tiam ne estus de la korpo?
12:17 Se la tuta korpo estus okulo, Kiel volus ŝin aŭdi? Se la tuta estus auxdado, Kiel volus gxin odoras?
12:18 sed anstataŭ, Dio metis la partoj, ĉiu el ili, en la korpo, kiel ĝi plaĉis al li.
12:19 Do se cxiuj estus unu parto, kiel estus, korpo?
12:20 sed anstataŭ, estas multaj partoj, fakte, sed unu korpo.
12:21 Kaj la okulo ne povas diri al la mano, "Mi ne bezonas viajn verkojn." Kaj denove, la kapo ne povas diri al la piedoj, "Vi tute ne utilas al mi."
12:22 Fakte, tiom pli necesa estas tiuj partoj de la korpo, kiujn sxajne malfortaj.
12:23 Kaj kvankam ni konsideras iuj partoj de la korpo esti malpli nobla, Ni ĉirkaŭas tiujn kun pli abunda digno, kaj tiel, tiuj partoj kiuj estas malpli presentable fino supre kun pli da abunda respekto.
12:24 tamen, nia presentable partoj ne havas tian bezonon, ĉar Dio kunakordigis la korpon, distribuas la pli abundan honoron al la kiu havas la neceson,
12:25 tiel ke eble estu skismo en la korpo, sed anstataŭ la partoj mem povus prizorgi unu la alian.
12:26 Kaj tiel, se unu parto suferas ion, ĉiuj partoj kune suferas. aŭ, se unu parto trovas gloro, ĉiuj partoj kungxojas.
12:27 Nun vi do estas la korpo de Kristo, kaj partoj kiel ajna parto.
12:28 kaj efektive, Dio establis certa ordo en la Preĝejo: unua Apostoloj, dua profetoj, tria Instruistoj, sekva miraklo-laboristoj, kaj tiam la graco de resanigo, helpi aliajn, de reganta, de malsamaj specoj de lingvoj, kaj de la lego de vortoj.
12:29 Estas ĉiuj Apostoloj? Ĉiuj estas Profetoj? Estas ĉiuj Instruistoj?
12:30 Ĉiuj estas laboristoj de mirakloj? Cxu cxiuj havas la gracon de resanigo? Ĉu ĉiuj parolas per lingvoj? Cxu cxiuj interpretas?
12:31 Sed esti fervora por la pli bona charisms. Kaj mi malkaŝas al vi ankoraŭ pli bonega vojo.

1 Korintanoj 13

13:1 Se mi parolus la lingvon de homoj, aŭ de Anĝeloj, ankoraŭ ne havas bonfarado, Mi estus kiel tintanta sonorilo aŭ plorkriado cimbalo.
13:2 Kaj se mi posedus la profetpovon, kaj lerni ĉiu mistero, kaj akiri ĉiu kono, kaj ekposedu la tuta fido, tiel ke mi povis movi montojn, ankoraŭ ne havas bonfarado, tiam mi estas nenio.
13:3 Kaj se mi distribuas mian tutan havon por nutri la malsatulojn, kaj se mi transdoni mian korpon por forbrulo, ankoraŭ ne havas bonfarado, ĝi proponas senpagajn.
13:4 Karitato estas pacienca, estas afabla. Karitato ne envias, ne agas erare, ne ŝveligitaj.
13:5 Karitato ne ambicia, ne celas por si mem, ne kolerigis, intencas malbonon.
13:6 Karitato ne ĝojas pri maljusteco, sed kungxojas kun vereco.
13:7 Karitato suferas ĉiuj, kredas ĉiuj, esperas ĉiuj, eltenas la tutan.
13:8 Karitato neniam disŝirita for, eĉ se profetaĵoj forpasos, aŭ lingvoj ĉesas, aŭ scio estas detruita.
13:9 Ĉar ni scias nur parte, kaj ni profetadas nur parte.
13:10 Sed kiam la perfekta alvenas, la neperfekta forpasas.
13:11 Kiam mi estis infano, Mi parolis kiel infano, Mi komprenis kiel infano, Mi pensis kiel infano. Sed kiam mi fariĝis viro, Mi metis flanken la aferojn de infano.
13:12 Nun ni vidas per spegulo malhele. Sed tiam ni vidos vizaĝo al vizaĝo. Nun mi konas lauxparte, sed tiam mi scios,, kiel mi konata.
13:13 Sed nuntempe, tiuj tri daŭrigi: fido, esperas, kaj bonfarado. Kaj la plej granda el ili estas amo.

1 Korintanoj 14

14:1 persekuti bonfarado. Farigxos fervora por spiritaj aferoj, sed nur por ke vi profetadu.
14:2 Por iu, kiu parolos per lingvoj, parolas, ne al homoj, sed al Dio. Por neniu komprenas. Tamen en la inspiro, li parolas misterojn.
14:3 Sed kiu ajn profetanto parolas al homoj por edifado kaj konsilon kaj konsolon.
14:4 Kiu ajn lingvoj parolanta, edifas sin mem. Sed kiu ajn profetanto edifas la Preĝejo.
14:5 Nun mi volas ke vi ĉiuj parolu per lingvoj, sed pli tiel por profeti. Ĉar li estas la profetanto, pli granda ol la per lingvoj parolanta, krom se eble li interpretas, por ke la eklezio ricevu edifon.
14:6 sed nun, fratoj, se mi venus al vi, parolante per lingvoj, kiom ĉu profitigi vin, krom se anstataŭ mi parolas al vi en revelacio, aŭ en scio, aŭ en profetaĵo, aŭ en doktrino?
14:7 Eĉ tiuj aferoj sen animo povas fari sonojn, ĉu ĝi estas vento aŭ korda instrumento. Sed se ili prezentu distingo ene de la sonoj, kiel oni scias, kiu estas de la pipo kaj kiu estas de la ĉeno?
14:8 Ekzemple, se la trumpeto faris necertan vocxon, kiu pretigxos por batalo?
14:9 Same estas kun vi ankaŭ, cxar se vi ne rakontos pri la lango en ebenaĵo parolado, kiel oni scios, kio diras? Por tiam vi parolus en la aeron.
14:10 Konsideru ke estas tiom da malsamaj specoj de lingvoj en la mondo, kaj neniu estas sen voĉo.
14:11 Tial, se mi ne komprenas la naturon de la voĉo, Tiam mi estos kiel fremdulo al la kun kiu mi parolas; kaj tiu, kiu parolas estos kiel fremdulo por mi.
14:12 Same estas kun vi ankaŭ. Kaj ĉar vi estas fervora por kio spirita, serĉi la edifo de la eklezio, por ke vi havu abunde.
14:13 Tial, tro, iu, kiu parolos per lingvoj, li preĝu por la interpreto.
14:14 tiel, se mi preĝas per lingvoj, mia spirito pregxas, Sed mia menso estas sen fruktoj.
14:15 Kio estas proksima? Mi pregxos spirite, kaj ankaŭ preĝu kun la menso. Mi muziku de spirito, kaj ankaŭ deklami psalmojn kun la menso.
14:16 alie, se vi benas nur per la spirito, kiel povas iun, en stato de nescio, aldonas "Amen" al via beno? Ĉar li ne scias, kion vi diras.
14:17 Tiuokaze, certe, vi bone dankesprimas, sed la alia ne estas edifata.
14:18 Mi dankas Dion, ke mi parolas per lingvoj por vi ĉiuj.
14:19 Sed en la Preĝejo, Mi preferas paroli kvin vortojn el mia menso, por ke mi instruu ankaux aliajn, ol dek mil vortojn per lingvoj.
14:20 fratoj, ne elektas havi la mensoj de infanoj. Anstataŭ, esti libera de malico kiel infanoj, sed esti matura en viaj spiritoj.
14:21 Ĝi estas skribita en la leĝo: "Mi parolos al ili aliajn lingvojn kaj aliaj lipoj, kaj tiel, ili ne atentis min, diras la Sinjoro. "
14:22 Kaj tiel, lingvoj estas signo, Ne por kredantoj, sed por nekredantoj; kaj profetaĵoj ne al la nekredantoj, sed por kredantoj.
14:23 Se tiam, la tuta eklezio estis kolekti kune kiel unu, kaj se ĉiu estis paroli en langoj, kaj poste senscia aŭ nekredantaj homoj estis eniri, cxu ili ne diros, ke vi estas freneza?
14:24 Sed se ĉiuj profetos, kaj iu kiu ne scias aŭ nekredantaj eniras, li povas esti konvinkita de tio ĉiu, ĉar li komprenas ĉion.
14:25 La sekretoj de lia koro estos tiam elmontrita. Kaj tiel, fali al la vizaĝo, li adoras Dion, proklamante ke Dio ja estas cxe vi.
14:26 Kio estas proksima, fratoj? Kiam vi kolektos, ĉiu el vi eble havas psalmon, aŭ doktrino, aŭ revelacio, aŭ lingvo, aŭ interpreto, sed lasu ĉio Faru por edifado.
14:27 Se iu parolas per lingvoj, Estu nur du, aŭ maksimume tri, kaj poste laŭvice, ke iu interpretas.
14:28 Sed se estas neniu interpreti, Li devus resti silenta en la preĝejo, tiam li povas paroli kiam li estas sola kun Dio.
14:29 Kaj la profetoj parolu, du-tri, kaj la aliaj interdiferencigu.
14:30 Sed tiam, Se io estas rivelita al alia kiu sidas, lasu la unua iĝi silenta.
14:31 Por vi ĉiuj povos profeti unuope, por ke cxiuj lernu, kaj cxiuj ricevu kuraĝigis.
14:32 Por la spiritoj de la profetoj estas submetataj al la profetoj.
14:33 Kaj Dio ne de malpaco, sed de paco, kiel mi ankaŭ instruas en ĉiuj eklezioj de la sanktuloj.
14:34 Virinoj silentu en la preĝejoj. Ĉar estas malpermesita por ili paroli; sed anstataŭe, Ili devus esti subulo, kiel ankaux diras la legxo.
14:35 Kaj se ili volas lerni ion ajn, ili demandu al siaj edzoj hejme. Ĉar tio estas hontinda por virino paroli en preĝejo.
14:36 Do nun, faris la Vorto de Dio iras de vi? Aŭ estis ĝi sendis al vi sole?
14:37 Se iu ŝajnas esti profeto aux lauxspirita persono, li komprenis tion, kion mi skribas al vi, ke tio estas la ordono de la Sinjoro.
14:38 Se iu ne agnoskas tion, li ne estos rekonita.
14:39 Kaj tiel, fratoj, estu fervoraj por profeti, kaj ne malpermesi paroli en lingvoj.
14:40 Sed ĉio fari respekte kaj laŭ ĝusta ordo.

1 Korintanoj 15

15:1 Tial mi sciigas al vi, fratoj, la evangelion, kiun mi predikis al vi, kiu vi ankaŭ ricevis, kaj sur kiu vi staras.
15:2 Per la Evangelio, tro, vi estas savita, se vi tenas al la kompreno ke mi predikis al vi, por ke vi kredas vane.
15:3 Ĉar mi transdonis al vi, antaŭ ĉio, kion mi ankaŭ ricevis: ke Kristo mortis pro niaj pekoj, laŭ la Skriboj;
15:4 kaj ke li estis entombigita; kaj ke li relevigxis la trian tagon, laŭ la Skriboj;
15:5 kaj ke li aperis al Kefas, kaj poste de la dek unu.
15:6 Sekva li aperis al pli ol kvincent fratoj samtempe, multaj el kiuj restas, eĉ ĝis niaj tagoj, kvankam kelkaj jam ekdormis.
15:7 sekva, li aperis al Jakobo, poste al cxiuj apostoloj.
15:8 Kaj fine, li aperis ankaŭ de mi, kvazaŭ mi estis iu naskiĝis en la malĝusta tempo.
15:9 Ĉar mi estas la plej malgranda el la apostoloj. Mi ne meritas esti nomata apostolo, ke mi persekutis la Preĝejo de Dio.
15:10 Sed, por la gracia de Dio, mi estas kio mi estas. Kaj Lia graco en mi ne estis malplena, kiam mi laboregis pli abunde ol ili ĉiuj. Tamen ĝi ne estas mi, sed la graco de Dio en mi.
15:11 Cxar kio estas mi aŭ ili: tiel ni predikas, kaj tiel vi kredis.
15:12 Nu, se Kristo estas predikata, ke li relevigxis el la mortintoj, kial kelkaj el vi, ke ne ekzistas relevigxo de mortintoj?
15:13 Por se ne ekzistas relevigxo de mortintoj, ankaux Kristo ne relevigxis.
15:14 Kaj se Kristo ne relevigxis, tiam nia predikado estas senutila, kaj via fido estas ankaŭ senutila.
15:15 Tiam, tro, ni estus trovita esti falsaj atestantoj de Dio, ĉar ni donus ateston kontraŭ Dio, dirante, ke li relevis Kriston, kiam li ne vekis lin, se, fakte, la mortintoj ne plu levigxos.
15:16 CXar se la mortintoj ne plu levigxos, tiam ankaŭ Kristo relevigxis.
15:17 Sed se Kristo ne relevigxis, tiam via fido estas vana; cxar vi ankoraŭ estus en viaj pekoj.
15:18 Tiam, tro, tiujn, kiuj endormigxis en Kristo estus pereintaj.
15:19 Se ni esperis en Kristo por cxi tiu vivo, tiam ni estas pli mizera ol ĉiuj viroj.
15:20 Sed nun Kristo relevigxis el la mortintoj, kiel la unua-fruktoj de tiuj kiu dormo.
15:21 Por certe, morto venis tra viro. Kaj tiel, la resurekto de la mortinta venis tra viro
15:22 Kaj kiel en Adam cxiuj mortas, tiel ankaŭ en Kristo ĉiuj estos alportita al vivo,
15:23 sed ĉiu en sia bonorda celo: Kristo, kiel la unuaajxojn, kaj apud, kiuj apartenas al Kristo, kiuj fidis al lia alveno.
15:24 Poste estas la fino, kiam li estos transdonita la regxecon al Dio la Patro, kiam li elsxutis la tutan princlandon, kaj aŭtoritato, kaj potenco.
15:25 Cxar estas necese por li ekregxis, gxis li starigos cxiujn malamikojn sub siajn piedojn.
15:26 Finfine, la malamiko nomis morto krevos. Cxar li submetis cxion al siaj piedoj. Kaj kvankam li diras,
15:27 "Ĉio estas submetita al li,"Sen dubo li ne inkludas la Unu kiu submetis cxion al li.
15:28 Kaj kiam cxio estos submetita al li, tiam la Filo mem estos submetita al Tiu, kiu submetis cxion al li, por ke Dio estu cxio en cxio.
15:29 alie, kio tiuj kiuj estas baptitaj por la mortintoj, Se la mortintoj ne plu levigxos entute? Kial do ili baptigxi por ili?
15:30 Kial ankaŭ ni elteni provoj ĉiuhore?
15:31 Ĉiutaga mia morto, per via fanfaronado, fratoj: vi, kiun mi havas en Kristo Jesuo, nia Sinjoro.
15:32 Se, laux homo, Mi batalis kun la bestoj en Efeso, kiom estus kiuj profitigas min, Se la mortintoj ne plu levigxos? "Ni manĝu kaj trinku, cxar morgaux ni mortos. "
15:33 Ĉu ne estu erarigitaj. Malbono komunikado koruptas bona moralo.
15:34 estu atenta, vi nur tiuj, kaj ne volos peki. Por iuj personoj havas nenian scion pri Dio. Mi diras tion al vi kun respekto.
15:35 Sed iu povas diri, "Ĉu al la mortintoj levigxas?"aŭ, "Kio tipo de korpo ili alportas returne?«
15:36 kiom malsaĝa! Kion vi semas, ne povas esti alportita reen al vivo, se antauxe mortas.
15:37 Kaj kion vi semas, estas ne la estonta korpo estos en la estonteco, sed nuda grenero, kiel de tritiko, aŭ de alia speco.
15:38 Ĉar Dio donas al gxi korpon, kion li volos, kaj laŭ ĉiu plua taŭga korpo.
15:39 Ne ĉiu karno estas unu sama karno. Sed tiu estas ĝuste de la homoj, alia vere estas de bestoj, alia estas de birdoj, kaj alia estas de fiŝo.
15:40 Ankaŭ, ekzistas ĉielaj korpoj kaj korpoj teraj. Sed dum la, certe, havas la gloro de la ĉielo, la aliaj havas la gloro de tero.
15:41 Unu havas la helecon de la suno, alia la brilo de la luno, kaj alia la brilo de la steloj. Ĉar eĉ stelo diferencas de stelo en brilo.
15:42 Do ĝi estas ankaŭ kun la resurekto de la mortintoj. Kio estas semata en putreco leviĝos al senputreco.
15:43 Kio estas semata en malhonoro leviĝos fieri. Kio estas semata en malforteco leviĝos al potenco.
15:44 Kio estas semita kun besto korpo aperos kun spirita korpo. Se estas besto korpo, ekzistas ankaŭ spirita.
15:45 Kiel estis skribite, ke la unua homo, adam, estis farita kun viva animo, tiel estos la lasta Adamo esti farita kun spirito alportita reen al vivo.
15:46 Do kio estas, unue, ne spirita, sed besto, sekva iĝas spirita.
15:47 La unua homo, estanta surtera, Estis de la tero; la dua homo, esti ĉiela, Estos cxielan.
15:48 Tion, kion similas la tero estas surtera; kaj tion, kion similas la cxielo elcxieluloj.
15:49 Kaj tiel, kiel ni portis la figuron de kion estas surtera, Ni ankaŭ portas la bildon de kio estas ĉielaj.
15:50 Nun mi diras, fratoj, cxar ne karno kaj sango ne povas posedi la regnon de Dio; En mallumo kio korupti posedi kio incorrupto.
15:51 Jen, Mi diras al vi misteron. certe, ni ĉiuj relevigxi, sed ni ne ĉiuj estos transformita:
15:52 en momento, en la fulmrapide, cxe la lasta trumpetsono. Por la trumpeto sonos, kaj la mortintoj ribelos, nepereema. Kaj ni estos transformita.
15:53 tiel, Ĝi estas necesa por ĉi corruptibility al la survestado per senmorteco, kaj por tiu morteco al la survestado per senmorteco.
15:54 Kaj tiu morteco estis vestitaj per senmorteco, tiam la vorto, kiu estis skribita devas okazi: "La morto forglutigxis en venko."
15:55 "Ho morto, kie estas via venko? ho morto, kie estas via pikilo?«
15:56 La pikilo de la morto estas la peko, kaj la potenco de la peko estas la leĝo.
15:57 Sed danko estu al Dio,, kiu donis al ni venkon per nia Sinjoro Jesuo Kristo.
15:58 Kaj tiel, miaj amataj fratoj, estos firma kaj nemoveblaj, abundo ĉiam en la laboro de la Sinjoro, sciante, ke via penado ne senutila en la Sinjoro.

1 Korintanoj 16

16:1 Nun rilate al la kolektoj kiuj estas faritaj por la sanktuloj: tiel, kiel mi aranĝis ke la eklezioj de Galatujo, do devus ankaŭ esti farita kun vi.
16:2 La unuan tagon de la semajno, sabato, cxiu el vi prenas el si mem, vantigante kio estos placxas al li, por ke kiam mi alvenos, la kolektoj ne devos esti farita poste.
16:3 Kaj kiam mi estas, kiu vi devas aprobi tra literoj, tiujn mi sendos, por porti viajn donacojn al Jerusalemo.
16:4 Se tio estas deca por mi tro, ili vojagxos kun mi.
16:5 Nun mi vizitos vin post mi trapasis Makedonio. Por mi estos trapasinta Makedonujon.
16:6 Kaj eble mi restos kun vi, kaj eĉ pasigi la vintron, por ke vi konduku min sur mia vojo, kiam ajn mi foriros.
16:7 Por mi ne estas preta por vidi vin nun nur preterpase, ĉar mi esperas, ke mi restos kun vi dum kelka tempodaŭro, se la Sinjoro permesas.
16:8 Sed mi devas resti en Efeso, eĉ ĝis Pentekosto.
16:9 Por pordon, granda kaj neevitebla, malfermis al mi, kaj ankaŭ multaj kontrauxstarantoj.
16:10 Se Timoteo alvenas, Vidi al ĝi ke li estu cxe vi sentime. Por li faras la laboron de la Sinjoro, kiel mi ankaux;.
16:11 Tial, Neniu malestimu lin. Anstataŭ, kondukas lin sur vojo pace, por ke li venu al mi. Ĉar mi atendas lin kun la fratoj.
16:12 Sed pro nia frato, Apolono, Mi sciigi iun, ke mi petegis lin ege iri al vi kun la fratoj, kaj klare ne estis lia volo iri tiutempe. Sed li alvenos kiam estas spaco de tempo por li.
16:13 estu atenta. Staru kun fido. Agi kuraĝe kaj fortikigxu.
16:14 CXiuj, kiu estas la via inmerso en bonfarado.
16:15 Kaj mi petas vin, fratoj: Vi konas la domon de Stefanas, kaj de Fortunato, kaj de Ahxaiko, ke ili estas la unuaj produktoj de la Ahxaja lando, kaj ke ili sin dediĉis al la servo de la sanktuloj.
16:16 Do vi devus esti subjekto ankaŭ al personoj kiel ekzemple tiu, kaj ankaŭ al ĉiuj, kiuj kunlaboras kaj labori kun ili.
16:17 Nun mi ĝojas pri la ĉeesto de Stephanus kaj Fortunato kaj Ahxaiko, ĉar kio mankis cxe vi, ili plenigis.
16:18 CXar ili refresxigis mian spiriton kaj vian. Tial, rekoni personojn kiel ekzemple tiu.
16:19 La eklezioj de Azio vin salutas. Akvila kaj Priskila vin salutas multe en la Sinjoro, kun la preĝejo de sia domanaro, kie mi ankaux estas gasto.
16:20 CXiuj fratoj vin salutas. Salutu unu la alian per sankta kiso.
16:21 Jen saluto de propramane, paul.
16:22 Se iu ne amas nian Sinjoron Jesuo Kristo, tiu estu anatemita! Maran Atha.
16:23 La graco de nia Sinjoro Jesuo Kristo estu kun vi ĉiuj.
16:24 Mia bonfarado estas kun vi ĉiuj en Kristo Jesuo. Amen.