Ch 1 John

John 1

1:1 En la komenco estis la Vorto, kaj la Vorto estis kun Dio, kaj Dio estis la Vorto.
1:2 Estis kun Dio en la komenco.
1:3 Ĉio estiĝis per Li, kaj nenion, kio estis farita estis farita sen Li.
1:4 Vivo estis en Li, kaj Vivo estis la lumo de la homoj,.
1:5 Kaj la lumo brilas en la mallumo, kaj la mallumo gxin ne venkis.
1:6 Estis viro sendita de Dio, kies nomo estis Johano.
1:7 Li alvenis kiel atestanto proponi ateston pri la Lumo, tiel ke ĉiuj kredus tra li.
1:8 Li ne estis la lumo, sed li estis proponi ateston pri la Lumo.
1:9 La vera Lumo, kiu lumigas ĉiun homon, venis en ĉi tiun mondon.
1:10 Tiu estis en la mondo, kaj la mondo per li estigxis, kaj la mondo ne rekonis lin.
1:11 Li iris al sia propra, kaj lia propra ne akceptis lin.
1:12 Tamen kiu ajn faris akcepti lin, kiuj fidis al lia nomo, li donis al ili la rajton farigxi filoj de Dio.
1:13 Ĉi tiuj naskiĝas, ne de sango, nek el volo de karno,, nek el volo de homo, sed al Dio,.
1:14 Kaj la Vorto farigxis karno, Li logxis inter ni, kaj ni vidis lian gloron, gloro kiel tiu de la solenaskita filo de la Patro, plena de graco kaj vero.
1:15 John proponas ateston pri li, kaj li ekkrias, dirante: "Ĉi tiu estas tiu, pri kiu mi diris: "Li, kiu estis venonta post mi, estis metita antaŭen de mi, ĉar li ekzistis pli frue ol mi. ' "
1:16 Kaj el lia pleneco, ni cxiuj ricevis, eĉ graco por graco.
1:17 CXar la legxo estis donita kvankam Moses, la graco kaj la vero estigxis per Jesuo Kristo.
1:18 Neniu iam vidis Dion; la solenaskita Filo, kiu estas en la sino de la Patro, li mem priskribis lin.
1:19 Kaj jen estas la atesto de Johano,, kiam la Judoj sendis al li pastrojn kaj Levidojn el Jerusalem al li, por ke ili povu demandi lin, "Kiu vi estas?«
1:20 Kaj li konfesis ĝin kaj ne neis ŝin; kaj tion, kion li konfesis estis: "Mi ne estas la Kristo."
1:21 Kaj ili demandis lin: "Do kio estas vi? CXu vi estas Elija?"Kaj li diris, "Mi ne estas." "Ĉu vi estas la profeto?"Kaj li respondis, "Ne"
1:22 Tial, Ili diris al li: "Kiu vi estas, por ke ni donu respondon al niaj sendintoj? Kion vi diras pri vi mem?«
1:23 Li diris, "Mi estas voĉo kriante en la dezerto, Rektigu la vojon de la Sinjoro,'Kiel diris la profeto Jesaja. "
1:24 Kaj kelkaj de tiuj kiu estis sendita estis de la Fariseoj.
1:25 Kaj ili demandis lin, kaj diris al li, "Do kial vi baptas, se vi ne estas la Kristo, kaj ne Elija, kaj ne la Profeto?«
1:26 Johano respondis al ili, dirante: "Mi baptas per akvo. Sed inter vi staras unu, kiun vi ne konas.
1:27 La sama estas li kiu estas veni post mi, kiu estis metita antaŭen de mi, la ŝulaĉoj de liaj sxuoj mi ne estas inda malligi. "
1:28 Tio okazis en Betania, trans Jordan, kie Johano baptadis.
1:29 La sekvan tagon, Li vidis Jesuon venanta al li, kaj tiel li diris: "Jen, la Ŝafido de Dio. Jen, tiu, kiu forportas la pekon de la mondo.
1:30 Ĉi tiu estas la unu pri kiu mi diris, Post mi alvenas viron, kiu estis metita antaŭen de mi, ĉar li ekzistis pli frue ol mi. '
1:31 Kaj mi ne sciis lin. Tamen estas tial, ke mi venis, baptante per akvo: por ke li estu montrita al Izrael. "
1:32 Kaj John proponis ateston, dirante: "Ĉar mi vidis la Spiriton malsupreniranta de la cxielo kiel kolombo; kaj li restis sur li.
1:33 Kaj mi ne sciis lin. Sed kiu sendis min por bapti per akvo, Tiu diris al mi: "Li super kiu vi vidos la Spiriton malsupreniranta kaj restanta sur li, tio estas tiu la baptanto per la Sankta Spirito.
1:34 Kaj mi vidis, kaj mi atestadis: ke ĉi tiu estas la Filo de Dio. "
1:35 La postan tagon denove, Staris Johano, kaj du el liaj disĉiploj.
1:36 Kaj, ekvidante Jesuo marŝi, li diris, "Jen, la Ŝafido de Dio. "
1:37 Kaj du disĉiploj estis aŭskultante lin paroli. Kaj sekvis Jesuon.
1:38 Tiam Jesuo, sin turninte kaj vidinte ilin sekvante lin, diris al ili, "Kion vi serĉas?"Kaj ili diris al li, "Rabeno (kio signifas en traduko, instruisto), kie vi loĝas?«
1:39 Li diris al ili, "Venu." Ili iris kaj vidis, kie li logxas, kaj ili restis cxe li tiun tagon. Nun ĝi estis pri la deka horo.
1:40 kaj Andrew, la frato de Simon Petro, Estis unu el la du, kiuj aŭdis pri li de John kaj sekvis lin.
1:41 unua, li trovis sian fraton Simon, kaj li diris al li, "Ni trovis la Mesion,« (kiu estas tradukita kiel la Kristo).
1:42 Kaj li kondukis lin al Jesuo. Kaj Jesuo, rigardante lin, diris: "Vi estas Simon, filo de Jona. Vi estos nomata Kefas,« (kiu estas tradukita kiel Peter).
1:43 La sekvan tagon, Li volis iri en Galileon, kaj trovis Filipon. Kaj Jesuo diris al li, "Sekvu min."
1:44 Filipo estis el Betsaida, la urbo de Andreo kaj Petro.
1:45 Filipo trovis Natanaelon, kaj li diris al li, "Ni trovis la unu pri kiu skribis Moseo en la legxo kaj la profetoj: Jesuo, filo de Jozef, el Nazaret. "
1:46 Kaj Natanael diris al li, "CXu io bona esti el Nazaret?"Filipo diris al li, "Venu."
1:47 Jesuo vidis Natanaelon venanta al li, kaj li diris pri li, "Jen, Izraelido, en kiu vere estas neniu trompo. "
1:48 Natanael diris al li, "De kie vi min konas?"Jesuo respondis kaj diris al li, "Antaŭ ol Filipo vin vokis, kiam vi estis sub la figarbo, Mi vidis vin."
1:49 Natanael diris al li kaj diris: "Rabeno, Vi estas la Filo de Dio. Vi estas Regxo de Izrael. "
1:50 Jesuo respondis kaj diris al li: "Ĉar mi diris vin ke mi vidis vin sub la figarbo, vi kredas. Pli grandajn aferojn ol cxi tio, vi vidos."
1:51 Kaj li diris al li, "Amen, amen, Mi diras al vi, vi vidos la cxielon malfermita, kaj la anĝeloj de Dio suprenirantaj kaj malsuprenirantaj sur la Filon de homo. "