Ch 11 John

John 11

11:1 Nun estis unu malsanulo, Lazaro de Bethania, el la vilagxo de Maria kaj sxia fratino Marta.
11:2 Kaj Maria estis kiu sxmiris la Sinjoron per sxmirajxo kaj visxis liajn piedojn per siaj haroj; ŝia frato Lazaro estis malsana.
11:3 Tial, La fratinoj sendis al li, dirante: "Sinjoro, jen, tiu, kiun vi amas, estas malsana. "
11:4 Tiam, Aŭdinte ĉi, Jesuo diris al ili: "Ĉi tiu malsano estas ne por la morto, sed por la gloro de Dio, tial la Filo de Dio estu per gxi glorata. "
11:5 Kaj Jesuo amis Martan, kaj ŝia fratino Maria, kaj Lazaro.
11:6 Eĉ tiel, post li auxdis, ke li estis malsana, li tiam ankoraŭ restis en la sama loko por du tagoj.
11:7 Tiam, post tio, li diris al siaj discxiploj, "Ni iru returne en Judujon."
11:8 La discxiploj diris al li: "Rabeno, la judoj estas nun celis sxtonmortigi vin. Kaj ĉu vi iros tien?«
11:9 Jesuo respondis: "Ĉu ne estas dek du horoj en la tago? Se iu iras dum la taglumo, li ne faletas, cxar li vidas la lumon de cxi tiu mondo.
11:10 Se li promenas en la dumnokta, li faletas, ĉar la lumo ne estas en li. "
11:11 Li diris tion, kaj post tiu, li diris al ili: "Nia amiko Lazaro dormas. Sed mi iras, tiel ke mi povu veki lin el la dormo. "
11:12 Kaj tiel liaj discxiploj diris, "Sinjoro, se li dormas, li estos sana. "
11:13 Jesuo parolis pri lia morto. Tamen ili pensis, ke li parolas pri ripozo en dormo.
11:14 Tial, Jesuo do diris al ili klare, "Lazaro jam mortis.
11:15 Kaj mi ĝojas pro vi, ke mi ne cxeestis tie, por ke vi kredu,. Sed ni iru al li. "
11:16 Kaj poste Thomas, nomata Didimo, diris al siaj kundiscxiploj, "Ni iru, tro, por ke ni mortu kun li. "
11:17 Kaj do Jesuo iris. Li trovis, ke li jam estis en la tombo dum kvar tagoj.
11:18 (Nun Bethania estis proksime de Jerusalemo, dekkvin stadiojn.)
11:19 Kaj multaj el la Judoj jam venis al Marta kaj Maria, tiel kiel por konsoli ilin pri ilia frato.
11:20 Tial, Marta, kiam ŝi aŭdis, ke Jesuo alvenis, eliris al li renkonte. Sed Maria sidis hejme.
11:21 Kaj tiam diris Marta al Jesuo: "Sinjoro, se vi estus cxi tie, mia frato ne estus mortinta.
11:22 Sed eĉ nun, Mi scias, ke kion ajn vi petos de Dio, Dio donos al vi. "
11:23 Jesuo diris al ŝi, "Via frato releviĝos."
11:24 Marta diris al li, "Mi scias, ke li releviĝos, ĉe la releviĝo en la lasta tago. "
11:25 Jesuo diris al ŝi: "Mi estas la releviĝo kaj la vivo. Kiu kredas al mi, eĉ se li mortis, li vivos.
11:26 Kaj cxiu, kiu vivas kaj kredas al mi, ne mortos por eterneco. Ĉu vi kredas ĉi?«
11:27 Ŝi diris al li: "Certe, Sinjoro. Mi kredis, ke vi estas la Kristo, la Filo de la vivanta Dio, kiu venis en ĉi mondon. "
11:28 Kaj kiam ŝi tion diris, sxi foriris, kaj vokis sekrete sian fratinon Maria trankvile, dirante, "La Majstro cxeestas, kaj li vin alvokas. "
11:29 Kiam ŝi aŭdis tiun, ŝi leviĝis rapide kaj iris al li.
11:30 Por Jesuo ankoraux ne alvenis en la urbeto. Sed li ankoraŭ estis en tiu loko, kie Marta lin renkontis.
11:31 Tial, la Judoj, kiuj estis kun sxi en la domo kaj konsolis sxin, kiu, vidinte, ke Maria levigxis subite kaj eliris, ili sekvis ŝin, dirante, "Ŝi iras al la tombo, tiel ke por plori tie. "
11:32 Tial, Kiam Maria alvenis al kie Jesuo estis, vidante lin, sxi falis antaux liaj piedoj, kaj ŝi diris al li. "Sinjoro, se vi estus cxi tie, mia frato ne estus mortinta. "
11:33 Kaj tiam, kiam Jesuo vidis sxin ploranta, kaj la Judoj, kiuj venis kun sxi, plorantaj, li gxemis en la spirito kaj maltrankviligxis iĝis.
11:34 Kaj li diris, "Kie vi lin kusxigis?"Ili diris al li, "Sinjoro, venu kaj vidu. "
11:35 Kaj Jesuo ploris.
11:36 Tial, la Judoj diris, "Vidu kiom li amis lin!«
11:37 Sed iuj el ili diris, "Ĉu ne li, kiu malfermis la okulojn de homo, kiu naskigxis blinda povis kaŭzi tiun homon ne morti?«
11:38 Tial, Jesuo, denove gxemante en si el, iris al la tombo. GXi estis kaverno, kaj ŝtono estis metita super ĝi.
11:39 Jesuo diris, "Forigu la ŝtonon." Marta, la fratino de la mortinto, diris al li, "Sinjoro, de nun gxi odoras, cxar tia estas la kvara tago. "
11:40 Jesuo diris al ŝi, "Mi diris ja al vi, ke se vi kredos, vi vidos la gloron de Dio?«
11:41 Tial, forprenis la ŝtonon. Tiam, levinte siajn okulojn, Jesuo diris: "Patro, Mi dankas vin, ĉar vi aŭdis min.
11:42 Kaj mi scias, ke Vi cxiam auxskultas min, sed mi diris tion pro la popolo, kiu staris apude, por ke ili kredu, ke Vi min sendis. "
11:43 Dirinte tion, li kriis per laŭta voĉo, "Lazaro, eliri."
11:44 Kaj tuj, Li kiu estis mortinta eliris, ligita ĉe la piedoj kaj manoj kun sinua bandoj. Kaj lia vizagxo estis cxirkauxligita per aparta tuko. Jesuo diris al ili, "Senkatenigu lin, kaj lasu lin iri."
11:45 Tial, multaj Judoj, kiuj venis al Maria kaj Marta, kaj kiuj vidis la aferojn ke Jesuo faris, kredis en li.
11:46 Sed iuj el inter ili foriris al la Fariseoj, kaj rakontis al ili tion, kion Jesuo faris.
11:47 Kaj tiel, la ĉefpastroj kaj la Fariseoj kunvenigis sinedrion, kaj ili priparolis: "Kion ni povas fari? Por tiu viro plenumas multajn signojn.
11:48 Se ni lasas lin sole, tiamaniere ĉiuj kredos al li. Kaj la Romanoj venos kaj forigos nian lokon kaj nian nacion. "
11:49 Tiam unu el ili, Kajafas, ĉar li estis la alta pastro ke jaro, diris al ili: "Vi ne komprenas nenion.
11:50 Nek vi konscias ke ĝi estas por vi, ke unu homo mortu por la popolo, kaj ke la tuta nacio ne pereu. "
11:51 Tamen li diris tion ne de si mem, sed ĉar li estis la alta pastro ke jaro, li profetis, ke Jesuo mortos por la nacio.
11:52 Kaj ne nur por la nacio, Sed por kolekti kune kiel unu la infanoj de Dio kiu estis disvastigita.
11:53 Tial, De tiu tago, Ili planis meti lin al morto.
11:54 Kaj tiel, Jesuo ne plu iris publike kun la judoj. Sed li iris en regiono proksime al la dezerto, al urbo nomata Efraim. Kaj li pasigis tie kun liaj disĉiploj.
11:55 Kaj la Pasko de la Judoj alproksimigxis. Kaj multaj el la kamparo supreniris al Jerusalem antaux la Pasko, por ke ili povu sanktigas.
11:56 Tial, ili sercxis Jesuon. Kaj ili interkonsiligxis, starante en la templo: "Kion vi pensas? Ĉu li venos al la festo?«
11:57 Kaj la cxefpastroj kaj Fariseoj jam antauxe ordon, tiel ke se iu volas scii kie li restadu, li devus malkaŝi ĝin, por ke ili povus ekkapti lin.