Ch 3 John

John 3

3:1 Now there was a man among the Pharisees, named Nicodemus, a leader of the Jews.
3:2 He went to Jesus at night, kaj li diris al li: "Rabeno, we know that you have arrived as a teacher from God. For no one would be able to accomplish these signs, which you accomplish, unless God were with him.”
3:3 Jesuo respondis kaj diris al li, "Amen, amen, Mi diras al vi, unless one has been reborn anew, he is not able to see the kingdom of God.”
3:4 Nicodemus said to him: “How could a man be born when he is old? certe, he cannot enter a second time into his mother’s womb to be reborn
3:5 Jesuo respondis: "Amen, amen, Mi diras al vi, unless one has been reborn by water and the Holy Spirit, he is not able to enter into the kingdom of God.
3:6 What is born of the flesh is flesh, and what is born of the Spirit is spirit.
3:7 You should not be amazed that I said to you: You must be born anew.
3:8 The Spirit inspires where he wills. And you hear his voice, but you do not know where he comes from, or where he is going. So it is with all who are born of the Spirit.”
3:9 Nicodemus responded and said to him, “How are these things able to be accomplished
3:10 Jesuo respondis kaj diris al li: “You are a teacher in Israel, and you are ignorant of these things?
3:11 Amen, amen, Mi diras al vi, that we speak about what we know, and we testify about what we have seen. But you do not accept our testimony.
3:12 If I have spoken to you about earthly things, and you have not believed, then how will you believe, if I will speak to you about heavenly things?
3:13 Kaj neniu supreniris al ĉielo, krom tiu, kiu malsupreniris de la ĉielo: la Filo de homo, kiu estas en la ĉielo.
3:14 Kaj kiel Moseo levis la serpenton en la dezerto, tiel same devas la Filo de homo esti levita,
3:15 por ke kiu ajn kredas en Li ne pereos, sed havu eternan vivon.
3:16 CXar Dio tiel amis la mondon, ke Li donis Sian solenaskitan Filon, tiel ke cxiuj, kiuj kredas al li, ne pereu,, sed havu eternan vivon.
3:17 CXar Dio sendis Sian Filon en la mondon, por juĝi la mondon, sed por ke la mondo per li estu savita.
3:18 Whoever believes in him is not judged. But whoever does not believe is already judged, because he does not believe in the name of the only-begotten Son of God.
3:19 And this is the judgment: that the Light has come into the world, and men loved darkness more than light. For their works were evil.
3:20 For everyone who does evil hates the Light and does not go toward the Light, so that his works may not be corrected.
3:21 But whoever acts in truth goes toward the Light, so that his works may be manifested, because they have been accomplished in God.”
3:22 Post tio, Jesuo kaj liaj discxiploj en la landon Judujo. Kaj li logxis tie kun ili kaj baptadis.
3:23 Nun Johano ankaux baptadis, en Enon, proksime de Salim, ĉar tie multe da akvoj en tiu loko. Kaj ili estis alveni kaj baptiĝo.
3:24 CXar Johano ankoraux ne estis jxetita en malliberejon.
3:25 Tiam kverelo okazis inter la discxiploj de Johano kaj iu Judo, pri purigado.
3:26 Kaj eniris al Johano, kaj diris al li: "Rabeno, kiu estis kun vi transe de Jordan, pri kiu vi proponis ateston: jen, li baptas kaj ĉiuj iras al li. "
3:27 Johano respondis kaj diris: "Homo ne povas ion ricevi, se gxi ne estas donita al li el la ĉielo.
3:28 Vi mem proponis ateston pri mi, ke mi diris, 'Mi ne estas la Kristo,'Sed mi estas sendita antaŭ li.
3:29 Kiu havas la fiancxinon estas la grumo. Sed la amiko de la fianĉo, kiu staras kaj aŭskultas lin, jubilas ĝoje en la voĉo de la fianĉo. Kaj tiel, ĉi, mia ĝojo, estis plenumita.
3:30 Li devas altigxi, dum mi devas malaltigxi.
3:31 Kiu de supre venas,, estas super ĉio. Kiu estas de malsupre, Estas de la tero, kaj li parolas pri la tero. Kiu venas de la ĉielo estas super ĉio.
3:32 Kion li vidis kaj aŭdis, pri tiu li atestas. Kaj neniu akceptas lian ateston,.
3:33 Kiu akceptis lian ateston, tiu jam certigita ke Dio estas vera.
3:34 CXar tiu, kiun Dio sendis, parolas la vortojn de Dio. Por Dio ne donas la Spiriton mezuro.
3:35 La Patro amas la Filon, kaj li donis ĉion en lian manon.
3:36 Kiu fidas al la Filo, tiu havas eternan vivon. Sed kiu ajn estas nekredantaj al la Filo, tiu ne vidos vivon; anstataŭ la kolero de Dio restas sur li. "