Ch 6 John

John 6

6:1 Post tio, Jesuo veturis trans la maron de Galileo, kiu estas la maro de Tiberias.
6:2 Kaj granda homamaso sekvis lin, cxar ili vidis la signojn, kiujn li plenumi al tiuj, kiuj estis malfirmaj.
6:3 Tial, Jesuo venis sur la monton,, kaj li sidiĝis tie kun liaj disĉiploj.
6:4 Kaj la Pasko, la festo de la judoj, estis proksima.
6:5 Kaj tiel, kiam Jesuo levis siajn okulojn kaj vidis, ke granda homamaso venis al li, Li diris al Filipo, "De kie ni acxetu panojn, por ke cxi tiuj mangxu?«
6:6 Sed li diris, por provi lin. Cxar li mem sciis, kion li faros.
6:7 Filipo respondis al li, "Ducent denaroj de pano ne estus sufiĉa por ĉiu de ili ricevi eĉ malgrandan."
6:8 Unu el liaj disĉiploj, Andrew, la frato de Simon Petro, diris al li:
6:9 "Ekzistas unu knabon tie, kiu havas kvin hordeajn panojn kaj du fiŝojn. Sed kio estas tio por tiom da?«
6:10 Tiam Jesuo diris, "Ĉu la homoj, sidiĝu por manĝi." Nun, tie multe da herbo en tiu loko. Kaj do la viroj, nombre cxirkaux kvin mil, sidiĝis por manĝi.
6:11 Tial, Jesuo prenis la panon, kaj doninte dankon, li distribuis ĝin al tiuj, kiuj sidis malsupren manĝi; simile ankaŭ, de la fiŝoj, tiel kiel ili volis.
6:12 Tiam, kiam ili satigxis, li diris al siaj discxiploj, "Kolektu la postrestantajn fragmentojn, kiuj restis super, por ke ili ne perdiĝos. "
6:13 Kaj do ili kolektis, kaj ili plenigis dek du korbojn per la fragmentoj de la kvin hordeaj panoj, kiuj restis el la mangxantoj.
6:14 Tial, tiuj homoj, Kiam ili vidis ke Jesuo plenumis signon, ili diris, "Vere, ĉi tiu estas la profeto, kiu devis veni en la mondon. "
6:15 Kaj tiel, Kiam li rimarkis, ke oni celas veni kaj kapti lin kaj fari lin reĝo, Jesuo fuĝis reen al la monto, por li sola.
6:16 Tiam, kiam vespero alvenis, his disciples descended to the sea.
6:17 And when they had climbed into a boat, they went across the sea to Capernaum. And darkness had now arrived, and Jesus had not returned to them.
6:18 Then the sea was stirred up by a great wind that was blowing.
6:19 Kaj tiel, when they had rowed about twenty-five or thirty stadia, they saw Jesus walking on the sea, and drawing near to the boat, kaj ili timis.
6:20 Sed li diris al ili: “It is I. Ne timu."
6:21 Tial, they were willing to receive him into the boat. But immediately the boat was at the land to which they were going.
6:22 La sekvan tagon, the crowd which was standing across the sea saw that there were no other small boats in that place, except one, and that Jesus had not entered into the boat with his disciples, but that his disciples had departed alone.
6:23 Tamen vere, other boats came over from Tiberias, next to the place where they had eaten the bread after the Lord gave thanks.
6:24 Tial, when the crowd had seen that Jesus was not there, nor his disciples, they climbed into the small boats, and they went to Capernaum, seeking Jesus.
6:25 And when they had found him across the sea, Ili diris al li, "Rabeno, when did you come here
6:26 Jesus answered them and said: "Amen, amen, Mi diras al vi, you seek me, not because you have seen signs, but because you have eaten from the bread and were satisfied.
6:27 Do not work for food that perishes, but for that which endures to eternal life, which the Son of man will give to you. For God the Father has sealed him.”
6:28 Tial, Ili diris al li, “What should we do, so that we may labor in the works of God
6:29 Jesuo respondis kaj diris al ili, “This is the work of God, that you believe in him whom he sent.”
6:30 Kaj do ili diris al li: “Then what sign will you do, so that we may see it and believe in you? What will you work?
6:31 Our fathers ate manna in the desert, kiel estas skribite, ‘He gave them bread from heaven to eat.’ ”
6:32 Tial, Jesuo diris al ili: "Amen, amen, Mi diras al vi, Moses did not give you bread from heaven, but my Father gives you the true bread from heaven.
6:33 For the bread of God is he who descends from heaven and gives life to the world.”
6:34 Kaj do ili diris al li, "Sinjoro, give us this bread always.”
6:35 Tiam Jesuo diris al ili: “I am the bread of life. Whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst.
6:36 Sed mi diras al vi, that even though you have seen me, you do not believe.
6:37 Ĉio, kion la Patro donas al mi, venos al mi. Kaj kiu venas al mi,, Mi ne elpelas.
6:38 Ĉar mi malsupreniris de la cxielo, ne fari mian volon, sed la volon de Tiu, kiu min sendis,.
6:39 Tamen estas la volo de Tiu, kiu min sendis,: ke mi ne perdu ion el cxio, kion Li donis al mi, sed mi devas levi ilin supren sur la lasta tago.
6:40 Tial, estas la volo de mia Patro, kiu sendis min: ke cxiu, kiu vidas la Filon kaj kredas al li, havu eternan vivon, kaj mi levos tiun en la lasta tago. "
6:41 Tial, la judoj murmuris pri li, ĉar li diris: "Mi estas la viva pano, kiu malsupreniris de la ĉielo. "
6:42 Kaj ili diris: "Ĉu ĉi tiu ne estas Jesuo, filo de Jozef, kies patron kaj patrinon ni konas? Tiam tiu ne povas diri: 'Ĉar mi malsupreniris de la cxielo?'"
6:43 Kaj do Jesuo respondis kaj diris al ili: "Ne elektas murmuru inter vi.
6:44 Neniu povas veni al mi,, krom se la Patro, kiu min sendis, tiris lin. Kaj mi levos tiun en la lasta tago.
6:45 Ĝi estis skribita en la Profetoj: Kaj cxiuj estos instruitaj de Dio. 'Ĉiu kiu aŭskultis kaj lernis de la Patro venas al mi.
6:46 Ne Neniu vidis la Patron, krom tiu, kiu estas de Dio; ĉi tiu vidis la Patron.
6:47 Amen, amen, Mi diras al vi, kiu kredas al mi, tiu havas eternan vivon.
6:48 Mi estas la pano de vivo.
6:49 Viaj patroj mangxis la manaon en la dezerto, kaj ili mortis.
6:50 Ĉi tiu estas la pano, kiun desciende de la ĉielo, tiel ke se iu manĝos de ĝi, li ne mortu.
6:51 Mi estas la viva pano, kiu malsupreniris de la ĉielo.
6:52 If anyone eats from this bread, he shall live in eternity. And the bread that I will give is my flesh, for the life of the world.”
6:53 Tial, the Jews debated among themselves, dirante, “How can this man give us his flesh to eat
6:54 Kaj tiel, Jesuo diris al ili: "Amen, amen, Mi diras al vi, unless you eat the flesh of the Son of man and drink his blood, you will not have life in you.
6:55 Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up on the last day.
6:56 For my flesh is true food, and my blood is true drink.
6:57 Whoever eats my flesh and drinks my blood abides in me, kaj mi en li.
6:58 Just as the living Father has sent me and I live because of the Father, so also whoever eats me, the same shall live because of me.
6:59 This is the bread that descends from heaven. It is not like the manna that your fathers ate, for they died. Whoever eats this bread shall live forever.”
6:60 He said these things when he was teaching in the synagogue at Capernaum.
6:61 Tial, many of his disciples, Aŭdinte ĉi, diris: “This saying is difficult,"kaj, “Who is able to listen to it
6:62 sed Jesuo, knowing within himself that his disciples were murmuring about this, diris al ili: “Does this offend you?
6:63 Then what if you were to see the Son of man ascending to where he was before?
6:64 It is the Spirit who gives life. The flesh does not offer anything of benefit. The words that I have spoken to you are spirit and life.
6:65 But there are some among you who do not believe.” For Jesus knew from the beginning who were unbelieving and which one would betray him.
6:66 Kaj tial li diris, "Tial, I said to you that no one is able to come to me, unless it has been given to him by my Father.”
6:67 Post tiu, many of his disciples went back, and they no longer walked with him.
6:68 Tial, Jesus said to the twelve, “Do you also want to go away
6:69 Then Simon Peter answered him: "Sinjoro, to whom would we go? You have the words of eternal life.
6:70 And we have believed, and we recognize that you are the Christ, the Son of God.”
6:71 Jesuo respondis al ili: “Have I not chosen you twelve? And yet one among you is a devil.”
6:72 Now he was speaking about Judas Iscariot, the son of Simon. For this one, even though he was one of the twelve, was about to betray him.