Ch 19 Luko

Luko 19

19:1 Kaj enirinte, li marŝis tra Jericho.
19:2 Kaj jen, tie estis viro, nomata Zakĥeo. Kaj li estis la ĉefo de la impostistoj, kaj li estis riĉa.
19:3 Kaj li penis vidi Jesuon, vidi, kiu li estas. Sed li estis nekapabla fari tion, pro la homamaso, cxar li estis malgranda je staturo.
19:4 Kaj kurante antaŭen, Li grimpis supren sikomorarbon, por ke li povu vidi lin. Cxar li estis preterpasonta tie proksime.
19:5 Kaj kiam li alvenis al la loko, Jesuo levis siajn okulojn kaj vidis lin, kaj li diris al li: "Zakĥeo, rapidi malsupren. Por hodiaŭ, Mi devus tranokti en via domo. "
19:6 Kaj rapidante, malsuprenirado, kaj li akceptis lin ĝoje.
19:7 Kaj kiam cxiuj vidis tiun, ili murmuris, dirante, ke li iras, por pekulo.
19:8 Sed Zakĥeo, haltis, diris al la Sinjoro: "Jen, Sinjoro, duonon de miaj posedaĵoj mi donacas al la malriĉuloj. Kaj se mi trompis iu ajn afero, Mi redonos al li kvaroblon. "
19:9 Jesuo diris al li: "Hodiaŭ, venis savo al ĉi tiu domo; pro ĉi tio, Li ankaŭ estas filo de Abraham.
19:10 CXar la Filo de homo venis, por sercxi kaj savi kio estis perdita. "
19:11 Kiel oni auxdis tion, daŭrigi sur, li parolis parabolon, ĉar li estis proksima al Jerusalemo, kaj ĉar ili konjektis, ke la regno de Dio estu montrita sen prokrasto.
19:12 Tial, li diris: "Unu viro de nobelaro vojaĝis al malproksima regiono, ricevi al si regnon, kaj reveni.
19:13 Kaj vokinte al si dek servantoj, li donis al ili dek min'ojn, kaj li diris al ili: 'Ĉu negocon ĝis mi revenos.'
19:14 Sed liaj regnanoj lin malamis. Kaj tiel ili sendis delegitaron post li, dirante, 'Ni ne volas ke tiu viro regxu super ni.
19:15 Kaj okazis, ke li revenis, ricevinte la regnon. Kaj li ordonis al la servistoj, al kiuj li donis la monon, por nomi kaj li scias kiom ĉiu gajnis farante negoco.
19:16 La unua aliris, dirante: 'Sinjoro, via unu funton gajnis dek funtoj. "
19:17 Kaj li diris al li: 'Bone farita, bona servisto. De kiam vi estas fidela en malgranda afero, Vi tenas aŭtoritaton super dek urboj.
19:18 Kaj venis la dua, dirante: 'Sinjoro, via unu funton gajnis kvin funtoj. "
19:19 Kaj li diris al li, 'Kaj tiel, vi estos super kvin urboj.
19:20 Kaj alia proksimiĝis, dirante: 'Sinjoro, jen via unu funton, kiun mi konservis, stokita en vesto.
19:21 Ĉar mi timis vin, ĉar vi estas homo severa. Vi prenas tion, kion vi ne demetis, kaj vi rikoltos kion vi ne semis.
19:22 Li diris al li: 'Per via propra buŝo, mi juĝos vin, Ho malbona servisto. Vi sciis, ke mi estas homo severa, prenas tion, kion mi ne demetis, kaj rikoltas tion, kion mi ne semis;.
19:23 Kaj tiel, kial vi ne donis mian monon al la banko, tiel ke, mian revenon, Mi forlogis lin kun intereso?'
19:24 Kaj li diris al la apudstarantoj, Prenu la funton for de li, kaj donu ĝin al tiu, kiu havas la dek min'ojn.
19:25 Kaj ili diris al li, 'Sinjoro, li havas dek min'ojn.
19:26 Tial, Mi diras al vi, ke al ĉiuj, kiuj havas, estos donite, kaj li havos multe da. Kaj de tiu, kiu ne havas, eĉ tio, kion li havas, estos prenita de li.
19:27 'Tamen vere, pri tiujn miajn malamikojn, kiu ne volas, ke mi regxu super ili, konduku cxi tien, kaj mortigis ilin antaŭ mi. ' "
19:28 Kaj tion dirinte, Li antaŭeniris, suprenirante al Jerusalem.
19:29 Kaj ĝi okazis ke, kiam li estis jam proksime de Betfage kaj Betania, al la monto, kiu estas nomata Olivarba, li sendis per siaj discxiploj,
19:30 dirante: "Iru en la urbon, kiu estas kontraux vi. Al la eniri ŝin, vi trovos la ĉevalido de azeno, ligis, sur kiu neniu iam sidis. malligu, kaj gvidi ĝin ĉi tie.
19:31 Kaj se iu demandos al vi, Kial vi gxin malligas?'Vi diros al li tion: 'La Sinjoro petis lian servon.' "
19:32 Kaj la senditoj foriris, kaj ili trovis azenidon staris, kiel li diris al ili.
19:33 Tiam, kiel ili malligis la azenidon, gxiaj posedantoj diris al ili, "Kial vi malligas la azenidon?«
19:34 Ili do diris, "La Sinjoro gxin bezonas."
19:35 Kaj ili alkondukis gxin al Jesuo. Kaj enjxetantajn siajn vestojn sur la azenidon, ili helpis Jesuon sur gxin.
19:36 Tiam, kiel li vojaĝis, ili metis siajn vestojn sur la vojo.
19:37 Kaj kiam li jam alproksimigxis, malsuprenironte la deklivon de la monto Olivarba, la tuta amaso de la discxiploj komencis laŭdi Dion ĝoje, per granda voĉo, la tutan potencan verkoj, kiun ili vidis,
19:38 dirante: "Feliĉa estas la reĝo, kiu alvenis en la nomo de la Sinjoro! Paco en la cxielo kaj gloro en la alteco!«
19:39 Kaj iuj Fariseoj ene la homamaso diris al li, "Majstro, admonu viajn discxiplojn. "
19:40 Kaj li diris al ili, "Mi rakontos al vi, ke se ĉi tiuj gardos silenta, la ŝtonoj mem ekkrios. "
19:41 Kaj kiam li alproksimiĝis, vidante la urbo, Li ploris super ĝi, dirante:
19:42 "Se nur vi komprenus, ja eĉ en tio ĉi via tago, kiuj aferoj estas por via paco. Sed nun ili estas kasxitaj for de viaj okuloj.
19:43 Por la tagoj atingos vin. Kaj viaj malamikoj ĉirkaŭas vin kun valo. Kaj ili cxirkauxos vin kaj HEM vi ĉiuflanke.
19:44 Kaj ili frapas vin sur la teron, kun viaj filoj, kiuj estas en vi. Kaj ili ne lasos ŝtonon sur ŝtonon en vi, ĉar vi ne rekonis la tempon de via vizitado. "
19:45 Kaj enirinte en la templon, li komencis elpeli la vendantojn en ĝi, kaj la acxetantojn,
19:46 dirante al ili: "Ĝi estas skribita: Mia domo estos domo de preĝo. 'Sed vi faris gxin kaverno de rabistoj. "
19:47 Kaj li instruis en la templo ĉiutaga. Kaj la gvidantoj de la pastroj, kaj skribistoj, kaj la ĉefoj de la popolo penadis lin pereigi,.
19:48 Sed ili ne trovis, kion fari al li. CXar la tuta popolo auxskultis lin atente.