Ch 5 Luko

Luko 5

5:1 Jen okazis ke, kiam la amasoj premis al li, por ke ili povu aŭdi la vorton de Dio, li staris apud la lago de Genesaret.
5:2 Kaj li vidis du sxipetojn starantajn apud la lago. Sed la fiŝkaptistoj grimpis malsupren, kaj ili lavis la retojn.
5:3 Kaj tiel, grimpado en unu el la barkoj, kiu apartenis al Simon, Li demandis lin tiri reen malgrandan de la lando. Kaj sidiĝinte, Li instruis la homamason el la sxipeto.
5:4 Tiam, kiam li ĉesis paroli, li diris al Simon, "Gvidu nin en profunda akvo, kaj liberigi la retojn por akirado. "
5:5 Kaj en respondo, Simon diris al li: "Majstro, labori dum la nokto, ni kaptis nenion. Sed via vorto, Mi liberigos la reton. "
5:6 Kaj kiam ili jam faris tion, ili enfermis tia abunda da fisxoj ke iliaj retoj rupturing.
5:7 Kaj ili geste signis al siaj kompanianoj, kiuj estis en la sxipeto, por ke ili venu kaj helpu ilin. Kaj ili venis kaj plenigis ambaŭ boatojn, tiel ke ili preskaŭ mergita.
5:8 Sed kiam Simon Peter vidis tiun, falis teren antaux la genuoj de Jesuo, dirante, "Foriru de mi, Sinjoro, cxar mi estas pekulo. "
5:9 Por miro envolvita lin, kaj cxiujn, kiuj estis kun li, pro la preno de fisxoj, kiun ili prenis.
5:10 Nun la sama estis vera de James kaj John, la filoj de Zebedeo, kiuj estis kompanianoj de Simon. Kaj Jesuo diris al Simon: "Ne timu. Ekde nun, vi estos kaptisto de homoj. "
5:11 Kaj li kondukis siajn sxipetojn, lasante malantaŭ ĉio, ili sekvis lin.
5:12 Kaj ĝi okazis ke, while he was in a certain city, jen, there was a man full of leprosy who, upon seeing Jesus and falling to his face, petis lin, dirante: "Sinjoro, if you are willing, vi povas min purigi. "
5:13 And extending his hand, he touched him, dirante: "Mi estas preta. Be cleansed.” And at once, the leprosy departed from him.
5:14 And he instructed him that he should tell no one, “But go, show yourself to the priest, and make the offering for your cleansing, just as Moses has commanded, por atesto al ili. "
5:15 Yet word of him traveled around all the more. And great crowds came together, so that they might listen and be cured by him from their infirmities.
5:16 And he withdrew into the desert and prayed.
5:17 Kaj okazis, unu tagon, ke li denove sidiĝis, instruado. Kaj cxeestis Fariseoj kaj legxinstruistoj, sidantaj apude, kiuj alvenis el cxiu vilagxo de Galileo kaj el Judujo kaj Jerusalem. Kaj la potenco de la Eternulo alestis,, sanigi ilin.
5:18 Kaj jen, iuj viroj estis portantaj en la lito de viro kiu estis paralizita. Kaj ili serĉis vojon alporti lin en, kaj meti lin antaŭ li.
5:19 Kaj ne trovanta vojon de kiu ili povas enporti lin,, pro la homamaso, Ili grimpis ĝis la tegmento, kaj mallevis lin tra la tegoloj, kun la tegmento lito, en ilian mezon, antaŭ Jesuo.
5:20 Kaj kiam li vidis lian fidon, li diris, "Viro, viaj pekoj estas pardonitaj. "
5:21 Kaj la skribistoj kaj Fariseoj komencis pensi, dirante: "Kiu estas ĉi tiu, kiu estas parolanta blasfemojn? Kiu povas pardoni pekojn, krom Dio sola?«
5:22 Sed kiam Jesuo rimarkis iliajn pensojn, respondado, li diris al ili: "Kio estas vi pensanta en viaj koroj?
5:23 Kio estas pli facila diri: Viaj pekoj estas pardonita vin,Aux diri, Levigxu kaj piediru?'
5:24 Sed por ke vi sciu, ke la Filo de homo havas auxtoritaton sur la tero pardoni pekojn,"Li diris al la paralizulo, "Mi diras al vi: Leviĝu, prenu vian liton, kaj iru al via domo. "
5:25 Kaj samtempe, konstante en iliaj okuloj, Li prenis la liton, sur kiu li kuŝis, kaj li iris al sia propra domo, pligrandiganta Dio.
5:26 Kaj mirego kaptis ĉiujn, kaj ili gloris Dion. Kaj ili plenigxis de timo, dirante: "Ĉar ni vidis miraklojn hodiaŭ."
5:27 Kaj post tio, li eliris, kaj li vidis impostiston, nomatan Levi, sidas ĉe la kutimojn oficejo. Kaj li diris al li, "Sekvu min."
5:28 Kaj lasante post ĉio, konstante, Li sekvis lin.
5:29 Kaj Levi faris grandan festenon por li en lia domo. Kaj estis granda amaso da impostistoj kaj aliaj, kiuj sidis cxe mangxo kun ili.
5:30 Sed la Fariseoj kaj la skribistoj murmuris, dirante al siaj disĉiploj, "Kial vi mangxas kaj trinkas kun impostistoj kaj pekuloj?«
5:31 Kaj respondado, Jesuo diris al ili: "Ĝi ne estas tiuj, kiuj bone kiuj bezonas kuraciston, sed tiuj, kiuj havas malsanojn.
5:32 Mi venis, por alvoki ne justulojn, sed pekulojn. "
5:33 Sed ili diris al li, "Kial fastas la discxiploj de Johano rapida ofte, kaj faras pregxojn, kaj tiuj el la Fariseoj agi simile, dum viaj mangxas kaj trinkas?«
5:34 Kaj li diris al ili: "Kiel povas vin kaŭzas la filojn de la grumo fasti, dum la grumo estas ankoraŭ kun ili?
5:35 Sed venos tagoj, kiam la fianĉo estos prenita for de ili, kaj tiam ili fastos, en tiuj tagoj. "
5:36 Tiam li ankaŭ faris komparon por ili: "Ĉar neniu alkudras flikajxon el nova vesto sur malnovan veston. alie, Li ambaŭ interrompas la novan unu, kaj la flikrimedo de la nova unu ne aliĝi kune kun la malnova.
5:37 Kaj neniu enversxas novan vinon en malnovajn felsakojn. alie, la mosto rompoj la felsakojn, kaj gxi estos dissxprucigita, kaj la felsakoj perdiĝos.
5:38 Anstataŭ, la mosto estas metita en novajn felsakojn, kaj ambaux konservigxas.
5:39 Kaj neniu trinkas la malnova, baldaŭ deziras por la nova. Cxar li diras, La malnova estas preferinda. "