Ch 10 Marko

Marko 10

10:1 Kaj levigxinte, li iris de tie al la areo de Judujo trans Jordan. kaj denove, la homamaso kunvenis cxe li. Kaj kiel li kutimis fari, Poste li instruis ilin.
10:2 kaj alproksimigante, la Fariseoj demandis al li, provi lin: "Ĉu estas permesate al viro forsendi sian edzinon?«
10:3 Sed en respondo, li diris al ili, "Kion faris Moseo instrukcii vin?«
10:4 Kaj ili diris, "Moseo donis permeson skribi eksedzigan leteron kaj adiaŭi ŝin."
10:5 Sed Jesuo respondis per dirado: "Estis pro la malmoleco de via koro, ke li skribis ke ordonon por vi.
10:6 Sed de la komenco de kreo, Li faris ilin vira kaj virina.
10:7 Pro ĉi tio, viro forlasos malantaŭ lia patro kaj patrino, kaj li aligxos al sia edzino.
10:8 Kaj tiuj du estos unu karno. Kaj tiel, ili nun, ne du, sed unu karno.
10:9 Tial, kion Dio kunigis, neniu disigi. "
10:10 kaj denove, en la domo, liaj discxiploj demandis lin pri la sama afero.
10:11 Kaj li diris al ili: "Kiu forĵetas sian edzinon, kaj edzigxos kun alia, adultas kontraŭ ŝi.
10:12 Se edzino flankenbalaas ŝia edzo, kaj estas edziĝinta al alia, ŝi adultas. "
10:13 Kaj ili alportis al li la infanojn, por ke li tusxu ilin. Sed la discxiploj admonis kiuj alportis ilin.
10:14 Sed Jesuo, vidinte ĉi, Li ofendis, kaj li diris al ili: "Lasu la infanojn veni al mi, kaj ne malpermesi ilin. Cxar el tiaj estas la regno de Dio.
10:15 Amen mi diras al vi, Kiu ne akceptos la regnon de Dio kiel infano,, ne eniros en ĝin. "
10:16 Kaj brakumante ilin, kaj metinte la manojn sur ilin, li benis ilin.
10:17 Kaj kiam li foriris sur la vojo, certa unu, kurante supren kaj genuis antaŭ li, demandis, "Bona Majstro, kion mi faru, por ke mi povu atingi la eternan vivon?«
10:18 Sed Jesuo diris al li, "Kial vokas min bone? Neniu estas bona krom la unu Dio.
10:19 Vi scias la ordonojn: "Ne adultu. Ne mortigas. Ne ŝteli. Ne parolu malveran ateston. Ne trompu. Respektu vian patron kaj patrinon. "
10:20 Sed en respondo, Li diris al li, "Majstro, ĉiuj tiuj mi observis detempe de mia juneco. "
10:21 Tiam Jesuo, rigardante lin, amis, kaj li diris al li: "Unu afero estas mankanta al vi. iri, vendu cxion, kion vi havas, kaj donu al malriĉuloj, kaj tiam vi havos trezoron en la ĉielo. kaj venu, sekvu min."
10:22 Sed foriris kaj funebras, estinte tre afliktita de la vorto. Cxar li havis multajn posedajxojn.
10:23 Kaj Jesuo, cxirkauxrigardante, diris al siaj disĉiploj, "Kiel malfacile tiuj, kiuj havas ricxon, eniros en la regnon de Dio!«
10:24 Kaj la discxiploj miris pro liaj vortoj. sed Jesuo, respondas, diris al ili: "Little filoj, kiel malfacile estas por tiuj, kiuj fidas mono eniri en la regnon de Dio!
10:25 Estas pli facile por kamelo iri tra trueton de kudrilo, ol por ricxulo eniri en la regnon de Dio. "
10:26 Kaj ili miris eĉ pli, dirante al, "Kiu, tiam, povas esti savita?«
10:27 Kaj Jesuo, rigardante ilin, diris: "Ĉe homoj tio estas neebla; sed ne cxe Dio. Cxar kun Dio ĉio estas ebla. "
10:28 Kaj Peter komencis diri al li, "Jen, ni forlasis niajn proprajxojn, kaj sekvis vin. "
10:29 Responde, Jesuo diris: "Amen mi diras al vi, Ekzistas neniu, kiu forlasis malantaŭ domo, aŭ fratojn, aŭ fratinoj, aŭ patro, aŭ patrino, aŭ infanoj, aŭ lando, pro mi kaj pro la Evangelio,
10:30 Kiu ne akceptos unu centoble, Nun en ĉi tiu tempo: domoj, kaj fratoj, kaj fratinoj, kaj patrinoj, kaj infanoj, kaj tero, kun persekutado, kaj en la estonteco aĝo eterna vivo.
10:31 Sed multaj de la unua estos lasta, kaj lastaj estos unuaj. "
10:32 Now they were on the way ascending to Jerusalem. And Jesus went ahead of them, kaj oni miris. And those following him were afraid. kaj denove, taking aside the twelve, he began to tell them what was about to happen to him.
10:33 “For behold, we are going up to Jerusalem, and the Son of man will be handed over to the leaders of the priests, and to the scribes, kaj pliaĝuloj. And they will condemn him to death, and they will hand him over to the Gentiles.
10:34 And they will mock him, and spit on him, and scourge him, and put him to death. And on the third day, he will rise again.”
10:35 Kaj James kaj John, la filoj de Zebedeo, alproksimiĝis al li, dirante, "Majstro, ni deziras, ke, kion ajn ni petos, vi faros por ni. "
10:36 Sed li diris al ili, "Kion vi volas, ke mi faru por vi?«
10:37 Kaj ili diris, "Donu al ni, ke ni povu sidi, unu dekstre kaj la alia ĉe via maldekstra, en via gloro. "
10:38 Sed Jesuo diris al ili: "Vi ne scias, kion vi petas. Ĉu vi povas trinki el la kaliko, el kiu mi trinkas, aŭ esti baptitaj per la bapto, per kiu mi estas baptata?«
10:39 Sed ili diris al li, "Ni povas." Tiam Jesuo diris al ili: "Fakte, vi trinku el la kaliko, el kiu mi trinkas; kaj vi estos baptitaj per la bapto, per kiu mi estas baptata.
10:40 Sed sidi dekstre de mi, mi aux maldekstre, ne apartenas al mi por vi, sed gxi estas por tiuj, por kiuj gxi estas preparita. "
10:41 Kaj la dek, Aŭdinte ĉi, komencis esti indignis al Jakobo kaj Johano.
10:42 sed Jesuo, nomante ilin, diris al ili: "Vi scias, ke tiuj, kiuj ŝajnas esti gvidantoj de nacianoj domini ilin, kaj liaj ĉefoj potencas inter ili.
10:43 Sed ne estos tiel inter vi. Anstataŭ, kiu ajn fariĝus pli granda estos via servanto;
10:44 kaj kiu volas esti la unua inter vi, tiu estu la servanto de ĉiuj.
10:45 tiel, tro, la Filo de homo venis, ne por ke ili volus servi al Li, sed por ke li volus ministro kaj donus sian vivon kiel elaĉeton por multaj. "
10:46 Kaj ili venis en Jerihxon. Kaj dum li foriris el Jerihxo kun siaj discxiploj kaj tre grandan amason, Bartimeo, la filo de Timeo, blindulo, sidis almozpetante apud la vojo.
10:47 Kaj kiam li auxdis, ke gxi estas Jesuo, la Nazaretano, li komencis krii kaj diri, "Jesuo, Filo de Davido, kompatu min. "
10:48 Kaj multaj admonis lin, ke ili silentu. Sed li des tiom pli, "Filo de Davido, kompatu min. "
10:49 Kaj Jesuo, haltis, instrukciis al li nomi. Kaj ili alvokis la blindulon, dirante al li: "Estu en paco. Leviĝu. Li alvokas al vi. "
10:50 Kaj, deĵetinte la veston, Li saltis supren kaj iris al li.
10:51 Kaj en respondo, Jesuo diris al li, "Kion vi volas, ke mi faru por vi?"Kaj la blindulo diris al li, "majstro, por ke mi vidu. "
10:52 Tiam Jesuo diris al li, "Iru, via fido vin tutaj. "Kaj tuj li vidis, kaj li sekvis lin sur la vojo.