Ch 14 Marko

Marko 14

14:1 La festo de Pasko kaj de macoj estis du tagojn for. Kaj la gvidantoj de la pastroj, kaj skribistoj, sercxis rimedon per kiu ili eble ne honeste kaptu lin kaj mortigos lin.
14:2 Sed ili diris, "Ne dum la festo, por ke ne eble estas levigxu tumulto cxe la popolo. "
14:3 Kaj kiam li estis en Betania, en la domo de Simon, leprulo, kaj sidas manĝi, virino alvenis havanta alabastran ujo da sxmirajxo, altvaloraj pura narda. Kaj rompi malferman la alabastro ujo, ŝi verŝis ĝin sur lian kapon.
14:4 Sed estis kiuj indignis inter si kaj kiuj diris: "Kio estas la kialo de ĉi tiu malŝparo de la ŝmiraĵo?
14:5 CXar cxi tiun sxmirajxon oni povus vendi por pli ol tricent denaroj, kaj doni al malriĉuloj. "Kaj ili murmuris kontraux sxi.
14:6 Sed Jesuo diris: "Permesu ke ŝi. Kio estas la kialo, ke vi problemojn ŝi? Ŝi faris bonan faron al mi.
14:7 Por la malriĉuloj, vi havas kun vi ĉiam. Kaj kiam ajn vi volas,, vi povas bonfari al ili. Sed vi ne devas min ĉiam.
14:8 Sed ŝi faris kion ŝi povis. Ŝi alvenis anticipe por sanktolei mian korpon por entombigo.
14:9 Amen mi diras al vi, kie ajn tiu evangelio estos predikata tra la tuta mondo, tion ŝi faris ankaŭ ricevos informon, memore al ŝi. "
14:10 Kaj Judas Iskariota, unu el la dek du, foriris, al la gvidantoj de la pastroj, por transdoni lin al ili.
14:11 ili, kiam li aŭdis ŝin, gxojigis. Ili promesis al li, ke ili donu al li monon. Kaj li serĉis oportunan rimedoj, per kiuj li povus perfidi lin.
14:12 Kaj en la unua tago de la macoj, kiam buĉas Paskon, la disĉiploj diris al li, "De kie vi volas ke ni iru, kaj pretigu por vi, por mangxi la Paskon?«
14:13 Kaj li sendis du el siaj disĉiploj, kaj li diris al ili: "Iru en la urbon. Kaj vi renkontos viro, portanta krucxon da akvo; sekvi lin.
14:14 Kaj kien ajn li eniris, diras al la posedanto de la domo, La Majstro diras: Kie estas mia manĝoĉambro, en kiu mi mangxos la Paskon kun miaj disĉiploj?'
14:15 Kaj li montros al vi grandan cenáculo, plene meblita. Kaj tie, vi pretigu por ni. "
14:16 Kaj liaj disĉiploj iris, kaj venis en la urbon. Ili trovis tiel, kiel li diris al ili,. Kaj ili pretigis la Paskon.
14:17 Tiam, kiam vesperigxis, Li alvenis kun la dek du.
14:18 Dum sidis kaj manĝis kun ili ĉe manĝo, Jesuo diris, "Amen mi diras al vi, ke unu el vi, kiu manĝas kun mi, perfidos min. "
14:19 Sed ili komencis malgxoji, kaj diri al li, unuope: "Ĉu mi?«
14:20 Kaj li diris al ili: "Ĝi estas unu el la dek du, kiu trempas kun mi la manon en la pladon.
14:21 kaj efektive, la Filo de homo iros, kiel estas skribite pri li. Sed ve al tiu viro, de kiu la Filo de homo estos transdonita. Estus pli bone por tiu, se li neniam estus naskita. "
14:22 Dum manĝado kun ili, Jesuo prenis panon. Kaj benante lin, li rompis ĝin kaj donis al ili, kaj li diris: "Prenu. Tio estas mia korpo. "
14:23 Kaj li prenis la kalikon, dankante, Li donis ĝin al ili. Kaj cxiuj trinkis el ĝi.
14:24 Kaj li diris al ili: "Ĉi tiu estas mia sango de la interligo,, kiu estos verŝita por multaj.
14:25 Amen mi diras al vi, ke mi ne plu trinkos el ĉi tiu frukto de la vinberarbo, ĝis tiu tago, kiam mi trinkos gxin novan en la regno de Dio. "
14:26 Kaj kantinte himnon, ili foriris al la monto Olivarba.
14:27 Kaj Jesuo diris al ili: "Vi ĉiuj falas for de mi en ĉi tiu nokto. Cxar estas skribite: Mi frapos la paŝtiston, kaj la sxafoj diskuros.
14:28 Tamen post mia relevigxo, Mi iros antaux vi en Galileon. "
14:29 Kaj Petro diris al li, "Eĉ se ĉiuj estos falinta for de vi, tamen mi ne volas. "
14:30 Kaj Jesuo diris al li, "Amen mi diras al vi, ke hodiaux, en ĉi tiu nokto, antaŭ la virkoko ekbruis dufoje, vi trifoje malkonfesos min. "
14:31 Sed li parolis plue, "Eĉ se mi devos morti kun vi, Mi ne neas vin. "Kaj ili ĉiuj parolis simile ankaŭ.
14:32 Kaj eniris al kampara bieno, per la nomo de Gethsemani. Kaj li diris al siaj discxiploj, "Sidiĝu tie, dum mi pregxos. "
14:33 Kaj li prenis kun si Petron, kaj James, kaj John kun li. Li komencis timi kaj laciĝis.
14:34 Kaj li diris al ili: "Mia animo suferanta, ecx gxis morto. Restu ĉi tie kaj esti atenta. "
14:35 Kaj denove iris iom manieroj, li falis sternita surgrunde. Kaj li preĝis ke, se povas, la horo pasu for de li.
14:36 Kaj li diris: "Abba, Patro, ĉio eblas por vi. Prenu tiun kalikon de mi. Sed tio estu, ne kiel mi volas, sed kiel Vi volas. "
14:37 Kaj li iris kaj trovis ilin dormantaj. Kaj li diris al Petro: "Simon, Ĉu vi dormas? Ĉu vi ne povis esti atenta por unu horo?
14:38 Viglu kaj pregxu, por ke vi ne eniru en tenton. La spirito ja estas fervora, sed la karno estas malforta. "
14:39 Kaj lasinte denove, li preĝis, dirante la samajn vortojn.
14:40 Kaj sur revenanta, kaj trovis ilin dormantaj plue, (por iliaj okuloj pezigxis) kaj ili ne sciis, kiel respondi al li.
14:41 Kaj li alvenis por la tria fojo, kaj li diris al ili: "Dormu nun, kaj prenos ripozon. Sufiĉas. La horo alvenis. Jen, la Filo de homo estos transdonita en la manojn de pekuloj.
14:42 Leviĝu, ni iru. Jen, tiu, kiu perfidos min estas proksima. "
14:43 Dum li ankoraux parolis, Judas Iskariota, unu el la dek du, alvenis, kaj kun li estis granda homamaso kun glavoj kaj bastonoj, senditaj de la gvidantoj de la pastroj, kaj skribistoj, kaj pliaĝuloj.
14:44 Nun lia perfidanto jam arangxis kun ili signon, dirante: "Li kiu mi kisos, Li estas Tiu. Prenu lin, kaj forkonduku lin singarde. "
14:45 Kaj kiam li alvenis, tuj proksimiĝis al li, li diris: "Hajlo, majstro!"Kaj li kisis lin.
14:46 Sed ili lin kaptis kaj tenis lin.
14:47 Tiam unu viro el la apudstarantoj, eligis glavon, frapis la sklavon de la cxefpastro, kaj detrancxis lian orelon.
14:48 Kaj en respondo, Jesuo diris al ili: "Ĉu vi ekiris por min kapti, kvazaŭ al rabisto, kun glavoj kaj bastonoj?
14:49 ĉiutaga, Mi estis kun vi en la templo, instruante, kaj vi ne trafis min. Sed tiamaniere, Skriboj finigxos. "
14:50 Tiam liaj disĉiploj, lasante lin malantaŭe, ĉiuj fuĝis for.
14:51 Nun unu junulo sekvis lin, havante nenion krom bona tolajxo super sin. Kaj ili kaptis lin.
14:52 sed li, malakcepti la bisino tuko, eskapis de ili nudaj.
14:53 Kaj oni forkondukis Jesuon al la cxefpastro;. Kaj el la pastroj, la skribistoj kaj la presbiteroj,.
14:54 Sed Petro sekvis lin de malproksime, eĉ en la palacon de la cxefpastro. Kaj li sidis kun la subuloj ĉe la fajro kaj varmigis sin.
14:55 Tamen vere, la gvidantoj de la pastroj kaj de la tuta sinedrio sercxis ateston kontraux Jesuo, por ke ili povu liveri lin al morto, sed ili ne trovis.
14:56 Dum multaj parolis falsan ateston kontraŭ li, kaj iliaj atestoj ne akordigxis.
14:57 Kaj iuj tiuj, konstante, malvere atestis kontraŭ li, dirante:
14:58 "Ĉar ni aŭdis lin diri, Mi detruos cxi tiun sanktejon, manfarita, kaj ene de tri tagoj mi konstruos alian, ne manfarita. ' "
14:59 Kaj ilia atesto ne akordigxis.
14:60 Kaj la cxefpastro, Mi konstante meze, demandis Jesuo, dirante, "Ĉu vi havas nenion por diri responde al la aferojn alportita kontraŭ vi de tiuj tiuj?«
14:61 Sed li silentis kaj respondis nenion. Denove, la cxefpastro demandis lin, kaj li diris al li, "Ĉu vi estas la Kristo, la Filo de la Benato Dio?«
14:62 Tiam Jesuo diris al li: "Mi estas. Kaj vi vidos la Filon de homo, sidantan cxe la dekstra mano de la Potenco de Dio kaj alvenante kun la nuboj de la ĉielo. "
14:63 Tiam la cxefpastro, dissxiris siajn vestojn, diris: "Kial ni ankoraŭ postulas atestantoj?
14:64 Vi auxdis la blasfemon. Kiel sxajnas al vi?"Kaj ili cxiuj jugxis lin, kiel kulpa por la morto.
14:65 Kaj iuj komencis kracxi sur lin, kaj cxirkauxkovri lian vizagxon, kaj bati lin per pugnoj, kaj diri al li, "Profetu." Kaj la servantoj frapis lin per la manplatoj siajn manojn.
14:66 Kaj dum Petro estis malsupre sur la korto, unu el la sklavinoj de la granda pastro alvenis.
14:67 Kaj kiam ŝi vidis Petron sin varmigantan, ŝi rigardis lin, kaj ŝi diris: "Vi ankaŭ estis kun Jesuo, la Nazaretano."
14:68 Sed li malkonfesis, dirante, "Mi ne scias, nek komprenas, kion vi diras." Kaj li eliris, antaŭ la tribunalo; kaj koko kriis.
14:69 tiam denove, kiam sklavinon vidis lin, ŝi komencis diri al la apudstarantoj, "Sed jen estas unu el ili."
14:70 Sed li denove malkonfesis. Kaj post iom da tempo, denove la apudstarantoj diris al Petro: "Vere, vi estas unu el ili. Por vi, tro, estas Galileano. "
14:71 Tiam li komencis malbeni kaj jxuri, dirante, "Ĉar mi ne scias tiun homon, pri kiu vi parolis. "
14:72 Kaj tuj koko kriis denove. Kaj Petro rememoris la vorton, kiun Jesuo diris al li, "Antaŭ koko krios dufoje, vi trifoje malkonfesos min. "Kaj li komencis plori.