Ch 3 Marko

Marko 3

3:1 kaj denove, li eniris en la sinagogon. And there was a man there who had a withered hand.
3:2 And they observed him, to see if he would cure on the Sabbaths, por ke ili povu lin akuzi.
3:3 And he said to the man who had the withered hand, “Stand up in the middle.”
3:4 Kaj li diris al ili: “Is it lawful to do good on the Sabbaths, aux malbonfari, to give health to a life, or to destroy?” But they remained silent.
3:5 And looking around at them with anger, being very saddened over the blindness of their hearts, li diris al la viro, "Etendi vian manon." Kaj li etendis gxin, and his hand was restored to him.
3:6 Tiam la Fariseoj, eliranta, immediately took counsel with the Herodians against him, kiel al kiel ili povus detrui lin.
3:7 Sed Jesuo kun siaj discxiploj foriris gxis la maro. Kaj granda homamaso lin sekvis el Galileo kaj el Judujo,
3:8 kaj de Jerusalemo, kaj el Edom kaj trans Jordanio. Kaj tiuj ĉirkaŭ Tiro kaj Cidon, kiam li aŭdis, kion li faras, venis al li en granda amaso.
3:9 Kaj li diris al siaj discxiploj, ke malgranda sxipeto estus utila al li, pro la homamaso, por ke ili ne premu lin.
3:10 Ĉar li kuracis tiom da, ke kiel multaj el ili kiel havis vundojn devus rapidi al li por tuŝi lin.
3:11 Kaj malpuraj spiritoj, vidinte lin, falis sternita antaŭ li. Kaj ili ekkriis, dirante,
3:12 "Vi estas la Filo de Dio." Kaj li forte admonis ilin, por ke ili ne konatigu lin.
3:13 Kaj suprenirante sur monton, he called to himself those whom he willed, and they came to him.
3:14 And he acted so that the twelve would be with him, and so that he might send them out to preach.
3:15 And he gave them authority to cure infirmities, and to cast out demons:
3:16 and he imposed on Simon the name Peter;
3:17 and also he imposed on James of Zebedee, and John the brother of James, the name ‘Boanerges,' tio estas, ‘Sons of Thunder;'
3:18 and Andrew, and Philip, and Bartholomew, and Matthew, and Thomas, and James of Alphaeus, and Thaddeus, and Simon the Canaanite,
3:19 kaj Judason Iskariotan, who also betrayed him.
3:20 Kaj ili iris al domo, kaj la homamaso kunvenis denove, tiel estas tuj kiam ili ne povis ecx mangxi panon.
3:21 Kiam lia propra aŭdis de ĝi, ili eliris ekkapti lin. Por ili diris: "Ĉar li iris frenezan."
3:22 Kaj la skribistoj, kiuj malsupreniris de Jerusalem, diris, "Ĉar li havas Beelzebub, kaj ĉar la estro de la demonoj faras li elpelas demonojn. "
3:23 Kaj ili vokis ilin kune, li parolis al ili parabole: "Kiel povas Satano elpeli Satanon?
3:24 Por se regno estas dividita kontraux si, tiu regno ne povas stari.
3:25 Kaj se domo estas dividita kontraux si, tiu domo ne povas stari.
3:26 Kaj se Satano ribelis kontraux si, li dividus, kaj li ne povas stari; anstataŭe ĝi atingas la finon.
3:27 Neniu povas rabi havon de la fortulo, enirinte en la domon, se unue li ne ligos la fortulon, kaj poste li trarabos lian domon.
3:28 Amen mi diras al vi, ke ĉiuj pekoj estos pardonitaj al la filoj de homoj,, kaj iliaj blasfemoj, per kiu ili malhonoras.
3:29 Sed tiu, kiu estos kiuj blasfemis kontraux la Sankta Spirito ne estos pardonita en eterneco; anstataŭe li estos kulpa pri eterna ofendo. "
3:30 Por ili diris: "Li havas malpuran spiriton."
3:31 And his mother and brothers arrived. And standing outside, they sent to him, calling him.
3:32 And the crowd was sitting around him. Kaj ili diris al li, "Jen, your mother and your brothers are outside, seeking you.”
3:33 Kaj respondi al ili, li diris, “Who is my mother and my brothers
3:34 And looking around at those who were sitting all around him, li diris: "Jen, my mother and my brothers.
3:35 For whoever has done the will of God, the same is my brother, and my sister and mother.”