Ch 19 Matthew

Matthew 19

19:1 Kaj ĝi okazis ke, kiam Jesuo finis tiujn vortojn, Li malproksimigis de Galileo, kaj li alvenis en la limojn de Judujo, trans Jordan.
19:2 And great crowds followed him, and he healed them there.
19:3 Kaj la Fariseoj proksimiĝis al li, provi lin, kaj dirante, "Ĉu estas permesate al viro apartigi de lia edzino, negrave kion la kaŭzo?«
19:4 Kaj li diris al ili en respondo, "Ĉu vi ne legis, ke kreis la homon de la komenco, faris ilin vira kaj virina?"Kaj li diris:
19:5 "Tial, iu aparta de patro kaj patrino, kaj li aligxos al sia edzino, kaj tiuj du estos unu karno.
19:6 Kaj tiel, Nun ili estas ne du, sed unu karno. Tial, kion Dio kunigis, neniu disigi. "
19:7 Ili diris al li, "Kial do Moseo ordonis lin doni eksedzigan leteron, kaj disigi?«
19:8 Li diris al ili: "Kvankam Moseo permesis vin apartigi de viaj edzinoj, pro la malmoleco de via koro, ĝi ne estis tiel de la komenco.
19:9 Kaj mi diras al vi, ke kiu estos apartigita de sia edzino, krom pro malĉasteco, kaj kiu edzigxis alia, adultas, kaj kiu volas esti edziĝinta ŝia kiu estis apartigita, adultas. "
19:10 Liaj discxiploj diris al li, "Se tia estas la kazo por viro kun edzino, tiam ne estas oportune edziĝi. "
19:11 Kaj li diris al ili: "Ne ĉiuj povas kompreni tiun vorton, sed nur tiuj, al kiuj tio estas donita.
19:12 Cxar ekzistas ĉasta personoj kiuj naskiĝis tiel el la patrina ventro, kaj estas ĉasta personoj, kiuj estis euxnukigitaj de homoj, kaj estas ĉasta personoj kiuj faris sin ĉasta pro la regno de la ĉielo. Kiu povas kompreni tiun, li komprenis ĝin. "
19:13 Tiam oni alportis al li infanojn, por ke li metus la manojn sur ilin kaj preĝu. Kaj la discxiploj admonis ilin.
19:14 Tamen vere, Jesuo diris al ili: "Lasu la infanojn veni al mi, kaj ne elektas malpermesi ilin. Cxar la regno de la cxielo estas inter tiaj. "
19:15 Kaj kiam li postulis la manojn sur ilin, li foriris de tie.
19:16 Kaj jen, iu alproksimiĝis kaj diris al li, "Bona Majstro, kion bonan mi faru, por ke mi ricevu eternan vivon?«
19:17 Kaj li diris al li: "Kial vi min demandas pri bono? Unu estas bona: dion. Sed se vi deziras eniri en la vivon, observi la ordonojn. "
19:18 Li diris al li, "Kiu?"Kaj Jesuo diris: "Ne murdu. Vi ne adultu. Ne ŝtelu. Ne parolu malveran ateston.
19:19 Respektu vian patron kaj vian patrinon. Kaj, amu vian proksimulon kiel vin mem. "
19:20 La junulo diris al li: "Ĉiuj tiuj mi observis de mia infanaĝo. Kio ankoraŭ mankas por mi?«
19:21 Jesuo diris al li: "Se vi volas esti perfekta, iri, vendu viajn posedajxojn, kaj donu al malriĉuloj, kaj tiam vi havos trezoron en la ĉielo. kaj venu, sekvu min."
19:22 Kaj kiam la junulo aŭdis tiun vorton, foriris malgxoja, ĉar li havis multajn posedaĵojn.
19:23 Tiam Jesuo diris al siaj disĉiploj: "Amen, Mi diras al vi, ke la riĉa eniros kun malfacileco en la regnon de la ĉielo.
19:24 Kaj denove mi diras al vi, Estas pli facile por kamelo iri tra trueton de kudrilo, ol por riĉuloj, eniri en la regnon de la ĉielo. "
19:25 Kaj kiam li aŭdis tiun, la discxiploj miris grande, dirante: "Kiu do povos esti savita?«
19:26 sed Jesuo, rigardante ilin, diris al ili: "Ĉe homoj, tio estas neebla. Sed cxe Dio, cxio estas ebla. "
19:27 Kaj Petro respondis dirante al li: "Jen, ni postlasis ĉion, kaj ni sekvis vin. Tial, kio estos pri ni?«
19:28 Kaj Jesuo diris al ili: "Amen mi diras al vi, ke ĉe la releviĝo, kiam la Filo de homo sidos sur la trono de sia gloro, tiuj el vi, kiuj min sekvis, tiu ankaux sidos sur dek du tronoj, jugxante la dek du tribojn de Izrael.
19:29 Kaj ĉiuj, kiuj postlasis hejmon, aŭ fratojn, aŭ fratinoj, aŭ patro, aŭ patrino, aŭ edzino, aŭ infanoj, aŭ lando, pro mia nomo, ricevos cent fojojn pli, kaj heredos eternan vivon.
19:30 Sed multaj el tiuj, kiuj unuaj estos lastaj, kaj lastaj estos unuaj. "