Ch 25 Matthew

Matthew 25

25:1 "Tiam la regno de la cxielo estos komparata al dek virgulinoj, kiuj, prenante la lampojn, eliris renkonte al la fianĉo kaj la fianĉino.
25:2 Sed kvin el ili estis malprudentaj, kaj kvin estis prudentaj,.
25:3 Por la kvin malsaĝa, alportis siajn lampojn, ne prenis oleon kun si.
25:4 Tamen vere, la mense sanaj alportis la oleo, en siaj ujoj, kun la lampoj.
25:5 Ekde la fiancxo malfruis, ili ĉiuj endormiĝis, kaj ili dormis.
25:6 Sed meze de la nokto, krio eliris: Jen, la edziĝanto alvenas. Iri renkonte al li. '
25:7 Tiam cxiuj tiuj virgulinoj levigxis, kaj ordigis siajn lampojn.
25:8 Sed la malprudentaj diris al la prudentaj, Donu al ni el via oleo, cxar niaj lampoj estas estanta estingita. '
25:9 Auxguriston Respondis dirante, 'Eble tute ne estos suficxe por ni kaj por vi, estus pli bone por vi eniri al la vendistoj kaj aĉetu por vi mem. '
25:10 Sed dum ili iris, por acxeti, la grumo alvenis. Kaj tiuj, kiuj estis pretaj eniris kun li al la edzigxa, kaj la pordo estis fermita.
25:11 Tamen vere, ĉe la fino, la ceteraj virgulinoj ankaŭ alvenis, dirante, 'Sinjoro, Sinjoro, malfermu al ni.
25:12 Sed li respondis jene, Amen mi diras al vi, Mi ne konas vin.'
25:13 Kaj tial vi devas esti gardisto, ĉar vi ne scias la tagon nek la horon.
25:14 Cxar gxi estas kiel homo elmontrante sur longa vojaĝo, alvokis siajn servistojn kaj komisiis al ili siajn posedajxojn.
25:15 Kaj al unu li donis kvin talantojn,, kaj al alia du, tamen al alia li donis unu, al cxiu laux lia kapableco. kaj senprokraste, Li ekiris.
25:16 Tiam tiu, kiu ricevis la kvin talantojn, iris, kaj li faris uzon de ĉi tiuj, kaj li gajnis alian kvin.
25:17 kaj simile, tiu, kiu ricevis du akiris alia du.
25:18 Sed tiu, kiu ricevis la unu,, eliranta, fosis en la tero, kaj kaŝis la monon de sia sinjoro.
25:19 Tamen vere, post longa tempo, la sinjoro de tiuj servistoj venis, kaj li faris kun ili kalkulon.
25:20 Kaj kiu akceptis kvin talentojn alproksimiĝis, Li alportis alia kvin talentoj, dirante: 'Sinjoro, Vi savis kvin talentojn al mi. Jen, Mi pliigis ĝin de alia kvin. '
25:21 Lia sinjoro diris al li: 'Bone farita, bona kaj fidela servisto. Ĉar vi estis fidela pri malmultaj aferoj, Mi difinas al vi pli da aferoj. Eniri en la gxojon de via sinjoro. '
25:22 Tiam tiu, kiu ricevis la du talantojn, ankaŭ alproksimiĝis, kaj li diris: 'Sinjoro, vi transdonis du talentojn al mi. Jen, Mi gajnis pluajn du. '
25:23 Lia sinjoro diris al li: 'Bone farita, bona kaj fidela servisto. Ĉar vi estis fidela pri malmultaj aferoj, Mi difinas al vi pli da aferoj. Eniri en la gxojon de via sinjoro. '
25:24 Tiam tiu, kiu ricevis la unu kikaro, alproksimiĝanta, diris: 'Sinjoro, Mi scias, ke vi estas severa homo. Vi rikoltas, kie vi ne semis, kaj kolektas, kie vi ne dissxutis.
25:25 Kaj tiel, timante, Mi eliris kaj kaŝis vian talanton en la tero. Jen, vi havas vian proprajxon.
25:26 Sed lia sinjoro diris al li en respondo: 'Vi malbona kaj mallaborema servisto! Vi sciis, ke mi rikoltas, kie mi ne semis, kaj kolektas, kie mi ne dissxutis.
25:27 Tial, vi mian monon al la bankistoj, kaj tiam, ĉe mia alveno, almenaŭ mi ricevus mian proprajxon kun intereso.
25:28 Kaj tiel, preni la talenton for de li kaj doni ĝin la unu kiu havas dek talentojn.
25:29 CXar al cxiu, kiu havas, estos donite, kaj li havos multe da. Sed kiu ajn ne, kion li sxajne havas, forprenata.
25:30 Kaj jxetis ke senutila servanto en la ekstera mallumo, tie estos la plorado kaj la grincado de dentoj.
25:31 But when the Son of man will have arrived in his majesty, and all the Angels with him, then he will sit upon the seat of his majesty.
25:32 And all the nations shall be gathered together before him. And he shall separate them from one another, just as a shepherd separates the sheep from the goats.
25:33 And he shall station the sheep, fakte, on his right, but the goats on his left.
25:34 Then the King shall say to those who will be on his right: Venu, you blessed of my Father. Possess the kingdom prepared for you from the foundation of the world.
25:35 For I was hungry, and you gave me to eat; I was thirsty, and you gave me to drink; I was a stranger, and you took me in;
25:36 naked, and you covered me; sick, and you visited me; I was in prison, and you came to me.’
25:37 Then the just will answer him, dirante: 'Sinjoro, when have we see you hungry, and fed you; thirsty, and given you drink?
25:38 And when have we seen you a stranger, and taken you in? Or naked, and covered you?
25:39 Or when did we see you sick, or in prison, and visit to you?'
25:40 Kaj en respondo, the King shall say to them, Amen mi diras al vi, whenever you did this for one of these, the least of my brothers, you did it for me.’
25:41 Then he shall also say, to those who will be on his left: ‘Depart from me, you accursed ones, into the eternal fire, which was prepared for the devil and his angels.
25:42 For I was hungry, and you did not give me to eat; I was thirsty, and you did not give me to drink;
25:43 I was a stranger and you did not take me in; naked, and you did not cover me; sick and in prison, and you did not visit me.’
25:44 Then they will also answer him, dirante: 'Sinjoro, when did we see you hungry, or thirsty, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister to you?'
25:45 Then he shall respond to them by saying: Amen mi diras al vi, whenever you did not do it to one of these least, neither did you do it to me.’
25:46 And these shall go into eternal punishment, but the just shall go into eternal life.”