Genezo

Genezo 1

1:1 En la komenco, Dio kreis la cxielon kaj la teron.
1:2 Sed la tero estis senhoma kaj neloĝata, kaj mallumoj estis super la supraĵo de la abismo; kaj tiel la spirito de Dio estis alportita super la akvoj.
1:3 Kaj Dio diris, "Estu lumo." Kaj lumo fariĝis.
1:4 Kaj Dio vidis la lumon, ke ĝi estas bona; kaj tiel li apartigis la lumon de la mallumoj.
1:5 Kaj li donis al la lumo, Tago,'Kaj la mallumoj, 'Nokto.' Kaj ĝi fariĝis vespero kaj mateno, iun tagon.
1:6 Dio ankaŭ diris, "Estu firmajxo inter la akvo, kaj ĝi apartigu akvon de akvo. "
1:7 Kaj Dio kreis la firmajxon, Li apartigis la akvon, kiu estas sub la firmajxo, de tiuj kiuj estas super la firmajxo. Kaj do ĝi fariĝis.
1:8 Kaj Dio nomis la firmajxon 'Ĉielo. "Kaj ĝi fariĝis vespero kaj mateno, la dua tago.
1:9 Vere Dio diris: "Diru la akvo de sub la ĉielo oni kolektu en unu loko; kaj aperu la sekajxo. "Kaj do ĝi fariĝis.
1:10 Kaj Dio nomis la sekajxon, 'Tero,'Kaj li nomis la kolektigxojn de la akvo, 'Maroj.' Kaj Dio vidis, ke ĝi estas bona.
1:11 Kaj li diris, "Lasu la tero elkreskas verdaj plantoj, ambaŭ tiuj semon, kaj arboj frutales, produktante fruktojn laŭ ilia speco, kies semo estas en si, super la tuta tero. "Kaj do ĝi fariĝis.
1:12 Kaj la tero elkreskigis verdajxon, ambaŭ tiuj semon, laŭ ilia speco, kaj arboj produktas fruktojn, kun ĉiu havanta sian propran vojon de semado, laŭ ĝia specio. Kaj Dio vidis, ke ĝi estas bona.
1:13 Kaj ĝi fariĝis vespero kaj la mateno, la tria tago.
1:14 Tiam Dio diris: "Estu lumaĵoj en la cxiela firmajxo,. Kaj oni dividu tagon de la nokto, kaj ili fariĝis signoj, ambaŭ de la sezonoj, kaj de la tagoj kaj jaroj.
1:15 Ili brilas en la firmamento de la ĉielo kaj lumigas la teron. "Kaj do ĝi fariĝis.
1:16 Kaj Dio faris la du grandajn lumaĵojn: pli grandan lumon, regi la tagon, kaj la malpli grandan lumajxon, por regi la nokton, kune kun la steloj.
1:17 Kaj li starigis ilin sur la cxiela firmajxo,, por lumi super la tuta tero,
1:18 kaj por ke ili regu la tagon kaj ankaŭ la nokto, kaj faru diferencon lumo kaj mallumo. Kaj Dio vidis, ke ĝi estas bona.
1:19 Kaj ĝi fariĝis vespero kaj mateno, la kvara tago.
1:20 Kaj tiam Dio diris, "La akvo produktas bestoj kun viva animo, kaj birdoj super la tero, sub la cxiela firmajxo. "
1:21 Kaj Dio kreis la grandajn balenojn,, kaj ĉio per viva animo kaj la kapablon movi ke la akvo produktita, laŭ sia specio, kaj ĉiuj birdoj, laŭ ilia speco. Kaj Dio vidis, ke ĝi estas bona.
1:22 Kaj li benis ilin, dirante: "Pliiĝo kaj multiĝu, kaj plenigu la akvon de la maro. Kaj la birdoj multigxu sur la tero. "
1:23 Kaj ĝi fariĝis vespero kaj mateno, la kvina tago.
1:24 Dio ankaŭ diris, "Kreskigu la tero verdajxon vivantaj animoj en ilia speco: brutoj, kaj bestoj, kaj sovaĝaj bestoj de la tero, laŭ sia specio. "Kaj do ĝi fariĝis.
1:25 Kaj Dio kreis la bestojn de la tero, laux ilia speco, kaj la brutojn, kaj ĉiu besto en la lando, laŭ sia speco. Kaj Dio vidis, ke ĝi estas bona.
1:26 Kaj li diris: "Ni kreu homon laux Nia bildo, similan al. Kaj li regu la fiŝojn de la maro, kaj la birdoj de la aero, Kaj cxiuj bestoj, kaj la tutan teron, kaj ĉiun bruton, kiu movigxas sur la tero. "
1:27 Kaj Dio kreis la homon laux lia bildo; al la bildo de Dio Li kreis lin; viro kaj virino, Li kreis ilin.
1:28 Kaj Dio benis ilin, kaj li diris, "Pliiĝo kaj multiĝu, kaj plenigu la teron, kaj submetu ĝin, kaj regu super la fiŝoj de la maro, kaj la birdoj de la aero, kaj super ĉiuj bestoj, kiuj moviĝas sur la tero. "
1:29 Kaj Dio diris: "Jen, Mi donis al vi ĉiujn semo-lagro planto sur la tero, kaj ĉiujn arbojn, kiuj havas en si la kapablon por semi sian propran specon, al vi kiel mangxajxo;,
1:30 kaj por ĉiuj bestoj de la tero, kaj por ĉiuj fluganta aferojn de la aero, kaj por cxio, kio movigxas sur la tero kaj en kiu estas viva animo, por ke ili havas tiujn sur kiu nutri. "Kaj do ĝi fariĝis.
1:31 Kaj Dio rigardis cxion, kion Li kreis. Ili estis tre bonaj. Kaj ĝi fariĝis vespero kaj mateno, la sesa tago.

Genezo 2

2:1 Kaj tial la ĉielo kaj la tero estis kompletigita, per sia tuta ornamo.
2:2 Kaj en la sepa tago, Dio plenumis lian laboron, kiun li faris. Kaj en la sepa tago Li ripozis de Sia tuta laboro, kiun li plenumis.
2:3 Kaj li benis la sepan tagon kaj sanktigis gxin. Ĉar en ĝi, Li ĉesis de la tuta laboro: la laboron per kio Dio kreis kion ajn li konstruu.
2:4 Jen estas la historio de la ĉielo kaj la tero, ilia naskigxo, en la tago de la Sinjoro Dio kreis la cxielon kaj la teron,
2:5 kaj ĉiu arbidon de la kampo, antaŭ ol ĝi estus levigxos en la lando, kaj ĉiu sovaĝa planto, antaŭ ol ĝi estus ĝermi. Ĉar la Sinjoro Dio lin alportis pluvon sur la teron, kaj ne ekzistis homo, por prilabori la teron.
2:6 Sed fontano supreniris de la tero, irrigando la tuta surfaco de la tero.
2:7 Kaj tiam la Eternulo, Dio kreis la homon el argilo de la tero, Li enblovis en lian nazon spiron de vivo, kaj la homo fariĝis viva animo.
2:8 La Sinjoro Dio plantis Paradizo de ĝuo de la komenco. En ĝi, Li metis la homon, kiun Li kreis.
2:9 Kaj de la grundo la Sinjoro Dio produktitaj ĉiu arbo, kiu estis belaspekta kaj agrabla por manĝi. Kaj eĉ la arbo de vivo estis en la mezo de la paradizo, kaj la arbon de sciado pri bono kaj malbono.
2:10 Kaj rivero eliras el la loko de ĝuo tiel kiel por irigacii Paradizo, kiu estas dividita de tie en kvar kapoj.
2:11 La nomo de unu estas la Pisxon; ĝi estas tiu, kiu fluas tra la tutan landon Hevilath, kie oro naskiĝas;
2:12 Kaj la oro de tiu lando estas la plej bela. En tiu loko troviĝas bedelio kaj la ŝtono onikso.
2:13 Kaj la nomo de la dua rivero estas la Gehon; ĝi estas tiu, kiu fluas tra la tutan landon Etiopujo.
2:14 Vere, la nomo de la tria rivero estas HXidekel; kiu antaŭas kontraŭ la Asirianoj. Sed la kvara rivero, ĝi estas la Eŭfrato.
2:15 tiel, la Sinjoro Dio venigis la viron, kaj metis lin en la Paradizo de ĝuo, tiel ke ĝi estus ĉeestis kaj konservita de li.
2:16 Kaj, klarigante lin, dirante: "De ĉiu arbo de la Paradizo, vi manĝos.
2:17 Sed de la arbo de sciado pri bono kaj malbono, ne mangxu. Ĉar en kio ajn tago vi manĝos de ĝi, vi mortos de la morto. "
2:18 La Sinjoro Dio ankaŭ diris: "Ne estas bone, ke la homo estu sola. Ni starigu al helpanto por li similas al si mem. "
2:19 Tial, Dio, la Sinjoro, esti formita el la grundo cxiuj bestoj de la tero kaj cxiuj birdoj de la aero, forkondukis al Adamo, por vidi, kiel li nomos ilin. Por kio ajn Adam vokus ke vivanto, kiu estus lia nomo.
2:20 Kaj Adam donis al ĉiu el la vivantaĵoj kaj nomoj: ĉiuj birdoj de la aero, kaj ĉiuj bestoj de la tero. Tamen vere, por la homo, tie ne trovigxis helpanto simila al li mem.
2:21 Kaj tiel la Eternulo eligis profundan dormon sur la homon. Kaj kiam Li dormis, Li prenis unu el liaj ripoj, Li kompletigis ĝin kun karno por ĝi.
2:22 Kaj Dio la Eternulo konstruis el la ripo,, kiun li prenis de la homo, , virinon. Kaj li kondukis sxin al la homo.
2:23 Kaj Adam diris: "Nun tio estas osto el miaj ostoj, kaj karnon de mia karno. Ĉi tiu estos nomata virino, ĉar ŝi prenis de la homo. "
2:24 Tial, viro forlasos malantaŭ lia patro kaj patrino, kaj li aligxos al sia edzino; kaj la du estos kiel unu karno.
2:25 Nun ili ambaŭ estis nudaj: adam, Kompreneble, kaj lia edzino. Kaj ili ne hontis.

Genezo 3

3:1 tamen, la serpento estis pli ruza, ol cxiuj rampajxoj de la tero, kiun la Eternulo, kiujn kreis Dio. Kaj li diris al la virino, "Por kio alia Li instrukciis vin, ke vi ne mangxu de cxiuj arboj de la paradizo?«
3:2 La virino respondis al li: "De la fruktoj de la arboj kiuj estas en la paradizo, ni manĝas.
3:3 Tamen vere, el la fruktoj de la arbo, kiu estas en la mezo de la paradizo, Dio instrukciis al ni, ke ni ne manĝu, kaj ke ni ne devas tuŝi ĝin, por ke ni mortu. "
3:4 Kaj la serpento diris al la virino: "Neniel vi mortu de morto.
3:5 Sed Dio scias, ke, sur kio ajn tago vi manĝos de ĝi, viaj okuloj estos malfermitaj; Kaj vi estos kiel dioj, vi scios bonon kaj malbonon. "
3:6 Kaj do la virino vidis, ke la arbo estas bona por manĝi, kaj bela por la okuloj, kaj plezuriga konsideri. Kaj ŝi prenis de gxiaj fruktoj, kaj ŝi manĝis. Kaj ŝi donis al sia edzo, kiu manĝis.
3:7 Kaj la okuloj de ili ambaŭ malfermiĝis. Kaj kiam ili rimarkis ke ili estas nudaj, ili kunvenis foliojn de figarbo kaj faris al si zonajxojn.
3:8 Kaj kiam ili aŭdis la voĉon de Dio la Eternulo promeni en Paradizo posttagmeze venteto, Adam kaj lia edzino kasxigxis de sur la Eternulo, Dio inter la arboj de la paradizo.
3:9 Kaj Dio la Eternulo vokis Adamon, kaj diris al li: "Kie vi estas?«
3:10 Kaj li diris, "Mi aŭdis vian voĉon en Paradizo, kaj mi timis, cxar mi estas nuda, do mi kaŝis min mem. "
3:11 Li diris al li, "Tiam kiu diris al vi ke vi estas nuda, se vi ne mangxis de la arbo, el kiu mi instruis vin ke vi ne manĝu?«
3:12 Kaj Adam diris, "La virino, kiujn Vi donis al mi kiel kunulo, donis al mi de la arbo, kaj mi manĝis. "
3:13 Kaj Dio la Eternulo diris al la virino, "Kial vi tion?"Kaj ŝi respondis, "La serpento tromplogis min, kaj mi manĝis. "
3:14 Kaj Dio la Eternulo diris al la serpento: "Ĉar vi tion faris, estu malbenita inter ĉiuj vivaj aferoj, eĉ la bestojn de la tero. Sur via brustajxo vi vojaĝas, kaj la teron, vi manĝas, tuta tempo de via vivo.
3:15 Kaj Mi metos malamikecon inter vi kaj la virino, inter via idaro kaj sxia idaro. Ŝi disbatos vian kapon, kaj vi embuskas kontraux ŝia kalkano. "
3:16 Al la virino, Li ankaŭ diris: "Mi multigos vian laboroj kaj viaj konceptoj. En doloro vi povos naski filojn, kaj vi estos sub via edzo potenco, kaj li regu super vi. "
3:17 Tamen vere, al Adamo, li diris: "Ĉar vi obeis la voĉon de via edzino, kaj vi mangxis de la arbo, de kiu mi ordonis al vi, ke vi ne manĝu, malbenita estas la lando, kiun vi laboras. En aflikto mangxu de ĝi, tuta tempo de via vivo.
3:18 Kaj dornojn kaj pikajxojn gxi devas produkti por vi, kaj vi mangxados herbojn de la tero.
3:19 En la sxvito de via vizagxo vi mangxados panon, gxis vi revenos en la teron, el kiu vi estas prenita. Cxar vi estas polvo, kaj al polvo vi revenos. "
3:20 Kaj Adam donis al sia edzino, 'Eve,'Cxar sxi estis patrino de cxiuj vivantoj.
3:21 La Sinjoro Dio ankaŭ faris por Adam kaj por lia edzino vestojn el felo, kaj li vestis ilin.
3:22 Kaj li diris: "Jen, Adam farigxis kiel unu el Ni, scios bonon kaj malbonon. Tial, nun eble li etendos sian manon kaj prenos ankaux de la arbo de vivo, kaj manĝi, kaj vivas en eterneco. "
3:23 Kaj tiel la Eternulo eligis lin el la Paradizo de ĝuo, por labori la teron, el kiu li estis prenita.
3:24 Kaj Li elpelis Adamon. Kaj antaŭ la Paradizo de ĝuo, Li metis la kerubon kun flamanta glavo, turnante kune, por gardi la vojon al la arbo de vivo.

Genezo 4

4:1 Vere, Adam ekkonis sian edzinon Eva, kiu koncipis kaj naskis Kainon, dirante, "Mi akiris homon per Dio."
4:2 Kaj denove ŝi naskis lian fraton Habel. Sed Habel fariĝis pastro de ŝafo, kaj Kain farigxis terlaboristo.
4:3 Tiam okazis, Post multe da tempo, Kain alportis donacojn al la Eternulo, el la fruktoj de la tero.
4:4 Habel ankaŭ alportis el la unuenaskitoj de siaj sxafoj, kaj el ilia graso. Kaj la Sinjoro rigardis Habelon kaj lian donacoj.
4:5 Tamen vere, li ne atentis Kainon kaj lian donacoj. Kaj Kain forte lin kolera, kaj lia vizagxo klinigxis.
4:6 Kaj la Sinjoro diris al li: "Kial vi koleras? Kaj kial klinigxis via vizagxo?
4:7 Se vi kondutos bone, ĉu vi ne ricevis? Sed se vi kondutos malbone, ne pekas samtempe ĉeesti en la pordo? Kaj tiel lia deziro estos en vi, kaj vi estos regita de ĝi. "
4:8 Kaj Kain parolis kun sia frato Habel, "Ni iru eksteren." Kaj kiam ili estis sur la kampo, Kain leviĝis kontraŭ sian fraton Habel, kaj li mortigis lin.
4:9 Kaj la Eternulo diris al Kain, "Kie estas via frato Habel?"Kaj tiu respondis: "Mi ne scias. Ĉu mi mia frato estas gardisto?«
4:10 Kaj li diris al li: "Kion vi faris? La voĉo de via frato sango krias al Mi de la tero.
4:11 Nun, tial, vi estos malbenita en la landon, kiu malfermis sian busxon, por preni la sangon de via frato el via mano.
4:12 Kiam vi laboras ĝi, ĝi ne donos al vi sian frukton; vaganto kaj forkuranto vi estos sur la tero. "
4:13 Kaj Kain diris al la Eternulo: "Mia krimo estas tro granda por meriti afableco.
4:14 Jen, Vi jxetis min hodiaux antaux la vizaĝo de la tero, kaj de via vizaĝo mi devas min kasxi; kaj mi estos vaganto kaj forkuranto sur la tero. Tial, iu ajn, kiu min renkontos, mortigos min. "
4:15 Kaj la Sinjoro diris al li: "Neniel estos tiel; prefere, kiu ajn mortigus Kain, volas puni sepoble. "Kaj la Sinjoro metis sigelon sur Kain, por ke ĉiu, kiu trovis lin ne mortigis lin.
4:16 Kaj do Kain, forirante el la vizagxo de la Sinjoro, vivis kiel en la lando Nod, la orienta regiono de Eden.
4:17 Kaj Kain ekkonis sian edzinon,, kaj ŝi gravediĝis kaj naskis HXanohxon. Kaj li konstruis urbon, kaj li donis lian nomon por la nomo de lia filo, Ĥanoĥ.
4:18 Poste, Ĥanoĥ gravediĝis Irad, kaj al Irad gravediĝis Mahujael, kaj Mahujael gravediĝis Metusxael, kaj al Metusxael gravediĝis Lemeĥ.
4:19 Lemeĥ prenis du edzinojn: la nomo de unu estis Ada, kaj la nomo de la dua havis la nomon Cila.
4:20 Kaj Ada gravediĝis Jabel, kiu estis la patro de tiuj, kiuj loĝas en tendoj kaj estas pasxtistoj.
4:21 Kaj la nomo de lia frato estis Jubal; li estis la patro de tiuj, kiuj kantas la harpo kaj la orgeno.
4:22 Cila ankaux gravedigxis Tubal-Kain, kiu estis hammerer kaj metiista en cxiu faro de kupro kaj fero. Fakte, la fratino de Tubal-Kain estis Naama.
4:23 Kaj Lemehx diris al siaj edzinoj Ada kaj Cila: "Aŭskultu mian voĉon, edzinoj de Lemehx, atentu mian parolon. Ĉar mi mortigis viron al mia propra damaĝo, kaj adoleskanto por tubero al mi.
4:24 Sepoble venĝo estos donita por Kain, sed por Lemeĥ, sepdek sep fojojn. "
4:25 Adam ekkonis sian edzinon, kaj ŝi naskis filon, kaj ŝi donis al li la nomon Set, dirante, "Dio metis al mi alian idaron, anstataux Habel, kiun mortigis Kain. "
4:26 Kaj al Set ankaux naskigxis filo, kiujn Li vokis Enos. Ĉi tiu komencis alvokadi la nomon de la Sinjoro.

Genezo 5

5:1 Jen estas la libro de la kasto de Adamo. En la tago, kiam Dio kreis la homon, Li faris lin laux la bildo de Dio.
5:2 Li kreis ilin, viro kaj virino; kaj li benis ilin. Kaj li donis al ili la nomon Homo, en la tago de ilia naskigxo.
5:3 Tiam travivis Adam por cent tridek jarojn. Kaj poste li gravedigxis je filo en sia bildo, similan, kaj li donis al li la nomon Set.
5:4 Kaj post kiam li konceptita Set, Adam vivis trakuris okcent jarojn. Kaj tiu gravediĝis filoj kaj filinoj.
5:5 Kaj la tuta tempo kiu pasis dum travivis Adam estis naŭcent tridek jaroj, kaj li mortis.
5:6 Set same vivis por unu cent kvin jarojn, kaj tiam li konceptita Enos.
5:7 Kaj post kiam li konceptita Enos, Set vivis, okcent sep jarojn, kaj li konceptita filoj kaj filinoj.
5:8 Kaj la tuta vivo de Set trakuris estis nauxcent dek du jaroj, kaj li mortis.
5:9 En vero, Enosx vivis nauxdek jarojn, kaj tiam li konceptita Kenan.
5:10 Post lia naskiĝo, li vivis, okcent dek kvin jarojn, kaj li konceptita filoj kaj filinoj.
5:11 Kaj la tuta vivo de Enosx trakuris estis nauxcent kvin jaroj, kaj li mortis.
5:12 Same, Kenan vivis sepdek jarojn, kaj tiam li konceptita Mahalalel.
5:13 Kaj post kiam li konceptita Mahalalel, Kenan vivis, okcent kvardek jarojn, kaj li konceptita filoj kaj filinoj.
5:14 Kaj la tuta vivo de Kenan trakuris estis nauxcent dek jaroj, kaj li mortis.
5:15 Kaj Mahalalel vivis sesdek kvin jarojn, kaj tiam li konceptita Jared.
5:16 Kaj post kiam li konceptita Jared, Kaj Mahalalel vivis, okcent tridek jarojn, kaj li konceptita filoj kaj filinoj.
5:17 Kaj la tuta vivo de Mahalalel trakuris okcent nauxdek kvin jaroj, kaj li mortis.
5:18 Kaj Jared vivis, por cent sesdek du jarojn, kaj tiam li konceptita Ĥanoĥ.
5:19 Kaj post kiam li konceptita Ĥanoĥ, Jared vivis dum ok cent jaroj, kaj li konceptita filoj kaj filinoj.
5:20 Kaj la tuta vivo de Jared trakuris estis nauxcent sesdek du jaroj, kaj li mortis.
5:21 Nun Ĥanoĥ vivis sesdek kvin jarojn, kaj tiam li konceptita Metuŝelaĥ.
5:22 Kaj HXanohx iradis kun Dio,. Kaj post kiam li konceptita Metuŝelaĥ, li vivis dum tri cent jaroj, kaj li konceptita filoj kaj filinoj.
5:23 Kaj la tuta vivo de Ĥanoĥ trakuris estis tricent sesdek kvin jaroj.
5:24 Kaj li iradis kun Dio,, kaj li montris sin plu, ĉar Dio lin prenis.
5:25 Same, Metuŝelaĥ vivis por cent okdek sep jarojn, kaj tiam li konceptita Lemeĥ.
5:26 Kaj post kiam li konceptita Lemeĥ, Metuŝelaĥ vivis por sepcent okdek du jarojn, kaj li konceptita filoj kaj filinoj.
5:27 Kaj la tuta vivo de Metuŝelaĥ trakuris estis naŭcent sesdek naŭ jaroj, kaj li mortis.
5:28 Tiam Lemeĥ vivis por cent okdek du jarojn, kaj li konceptita filon.
5:29 Kaj li donis al li la nomon Noa, dirante, "Ĉi tiu estos konsoli nin de la verkoj kaj penoj de niaj manoj, en la lando, kiun la Eternulo malbenis. "
5:30 Kaj post kiam li konceptita Noa, Lemeĥ vivis por kvincent nauxdek kvin jarojn, kaj li konceptita filoj kaj filinoj.
5:31 Kaj la tuta vivo de Lemeĥ trakuris estis sepcent sepdek sep jaroj, kaj li mortis. En vero, kiam Noa havis kvincent jaroj, li konceptita Ŝem, Ham, kaj Jafet.

Genezo 6

6:1 Kaj kiam la homoj komencis multigxi sur la tero, kaj filinoj al ili naskigxis,
6:2 la filoj de Dio, vidante, ke la filinoj de la homoj estis belaj, prenis al si edzinojn el cxiuj, kiujn ili elektis.
6:3 Kaj Dio diris: "Mia animo ne devas resti en la homoj eterne, ĉar li estas karno. Kaj tiel ilia vivo estu cent dudek jaroj. "
6:4 Gigantoj estis sur la tero en tiu tempo. Por post la filoj de Dio venis al la filinoj de la homoj, kaj ili gravediĝis, tiuj iĝis la potencaj de antikvaj tempoj, homoj eminentaj.
6:5 tiam Dio, vidante, ke granda estas la malboneco de la homoj estis granda sur la tero kaj ke cxiuj pensoj de ilia koro estis intense rigardis malbono en ĉiu tempo,
6:6 pentis, ke Li kreis la homon sur la tero. Kaj estante tuŝita interne kun kora doloro,
6:7 li diris, "Mi forigos viro, kiun Mi kreis,, de sur la tero, de viro al aliaj vivantaĵoj, de bestoj eĉ al la fluganta aferojn de la aero. Por dolorigas min ke Mi ilin kreis. "
6:8 Tamen vere, Noa akiris placxon en la okuloj de la Sinjoro.
6:9 Jen estas la historio de Noa. Noa estis homo virta, kaj tamen li superregas inter siaj generacioj, ĉar li iradis kun Dio,.
6:10 Kaj tiu gravediĝis tri filoj: Ŝem, Ham, kaj Jafet.
6:11 Tamen la tero malvirtigxis antaux la okuloj de Dio, kaj estis plena de maljusteco.
6:12 Kaj Dio vidis, ke la tero estis koruptitaj, (fakte, ĉiu karno malvirtigis sian vojon sur la tero)
6:13 li diris al Noa: "La fino de cxiu karno venis antaux miaj okuloj. La tero estis plena de maljusteco por lia ĉeesto, kaj Mi pereigos ilin, kune kun la tero.
6:14 Faru al vi arkeon el glatigis ligno. Kaj faru malgrandan loĝejon lokojn en la arkeon, kaj vi ŝmiri tonalton sur la internaj kaj eksteraj.
6:15 Kaj tiel faru gxin: La longo de la arkeo, estos tricent ulnoj, kvindek ulnoj gxia largxo, kaj la alton de tridek ulnoj.
6:16 Kaj faru la fenestro en la arkeo, kaj vi kompletigi ĝin ene de unu ulno de la supro. Tiam starigu la pordon de la arkeo ĉe ĝia flanko. Kaj faru en ĝi: malsupera parto, supraj ĉambroj, kaj tria nivelo.
6:17 Jen, Mi venigos la akvon de granda inundo sur la tero, tiel ke ili mortigu cxiun karnon, kiu estas la spiron de vivo sub la ĉielo. Ĉio, kio estas sur la tero, pereos.
6:18 Mi starigas Mian interligon kun vi, kaj vi eniros en la arkeon, vi kaj viaj filoj, via edzino kaj la edzinoj de viaj filoj kune kun vi.
6:19 Kaj de ĉiuj bestoj, de cxiuj, kiu estas karno, vi kondukos paroj en la arkeon, por ke ili postvivi kun vi: de la vira sekso kaj la ina,
6:20 de birdoj, laŭ ilia speco, kaj el la brutoj, en sia speco, kaj el cxiuj bestoj de la tero, laŭ ilia speco; paroj de ĉiu tiu venas kun vi, por ke ili povu vivi.
6:21 Tial, prenu kun vi el ĉiuj manĝaĵoj, kiuj estas kapablaj de esti manĝita, tiam elportu tiuj kun vi. Kaj ĉi tiuj estos uzataj kiel manĝaĵo, iuj por vi, kaj la ceteraj por ili. "
6:22 Kaj do Noa faris ĉion, kiel Dio ordonis al li.

Genezo 7

7:1 Kaj la Sinjoro diris al li: "Eniru la arkeo, vi kaj via familio. Ĉar mi vidis vin esti ĝuste antaŭ miaj okuloj, ene de ĉi tiu generacio.
7:2 El ĉiuj brutoj puraj, prenu po sep paroj, virbestojn kaj virinbestojn. Tamen vere, el la brutoj, kiuj malpura, prenu po du, virbestojn kaj virinbestojn.
7:3 Sed ankaŭ el la birdoj de la ĉielo, prenu po sep paroj, virbestojn kaj virinbestojn, por ke semo restu sur la supraĵo de la tuta tero.
7:4 CXar de tiu punkto, kaj la sep tagoj, Mi pluvigos sur la teron dum kvardek tagoj kaj kvardek noktoj. Mi forvisxos cxiun havon, kiun Mi kreis, de la surfaco de la tero. "
7:5 Tial, Noa faris ĉion ĝuste kiel la Eternulo al li ordonis.
7:6 Kaj li estis sescent jaroj, kiam la akvoj de la granda inundo inundis la teron.
7:7 Kaj Noa eniris en la arkeon, kaj liaj filoj, lia edzino, kaj la edzinoj de liaj filoj kune kun li, pro la akvo de la granda inundo.
7:8 Kaj de la bestoj tiel pura kaj malpura, kaj el la birdoj, kaj el cxio, kio movigxas sur la tero,
7:9 po unu paro venis ankaux en la arkeon al Noa, viro kaj virino, kiel la Eternulo ordonis al Noa.
7:10 Kaj kiam la sep tagoj pasigis, la akvon de grandega inundo inundis la teron.
7:11 En la sescenta jaro de la vivo de Noa, en la dua monato, en la dek-sepa tago de la monato, ĉiuj fontoj de la granda abismo estis liberigitaj, kaj la aperturoj de la cxielo malfermigxis.
7:12 Kaj estis pluvo sur la tero dum kvardek tagoj kaj kvardek noktoj.
7:13 GXuste en tiu tago, Noa kaj liaj filoj, Ŝem, Ham, kaj Jafet, kaj lia edzino kaj la tri edzinoj de liaj filoj kune kun ili, eniris la arkeon.
7:14 Ili, kaj cxiuj bestoj laux siaj specoj, kaj ĉiuj brutoj en sia speco, kaj cxio, kio movigxas sur la tero en sia speco, kaj ĉiu fluganta aferon laŭ sia speco, ĉiuj birdoj kaj ĉion, kio povas flugi,
7:15 eniris la arkeon al Noa, po unu paro el cxiuj, kiu estas karno, en kiu havas en si spiriton de vivo.
7:16 Kaj la venintoj virbesto kaj ino, el cxio, kio estas karno, kiel Dio ordonis al li. Kaj poste la Sinjoro fermis lin en de ekstere.
7:17 Kaj la granda inundo okazis dum kvardek tagoj sur la tero. Kaj la akvo pliigis, kaj ili levis la arkeon alte super la tero.
7:18 Kaj la akvo treege, kaj ili plenigis ĉiu sur la surfaco de la tero. Kaj tiam la arkeo estis forportita trans la akvon.
7:19 Kaj la akvo treege fortigxis kaj trans la teron. Kaj cxiuj altaj montoj estas sub la ĉielo kovriĝis.
7:20 La akvo estis dek kvin ulnoj pli alte ol la montoj kiuj kovris.
7:21 Kaj cxiu karno konsumis kio moviĝas sur la tero: flugante aferoj, bestoj, bestoj, kaj ĉiu movas aferojn rampi sur la tero. Kaj ĉiuj viroj,
7:22 kaj ĉio en kiu havas en si spiriton de vivo sur la Tero, mortis.
7:23 Kaj li viŝis sian tutan havon, kiun estis sur la tero, de viro al besto, la rampanta aferoj nur tiom, kiom la fluganta aferojn de la aero. Kaj ili ekstermigxis de sur la tero. Sed nur Noa restis, kaj tiuj, kiuj estis kun li en la arkeon.
7:24 Kaj la akvo posedis la teron dum cent kvindek tagoj.

Genezo 8

8:1 Kaj Dio rememoris Noan, kaj la tuta kreitaro, kaj ĉiuj brutoj, kiuj estis kun li en la arkeon, kaj li alportis vento trans la teron, kaj la akvo komencis malpliigita.
8:2 Kaj fermigxis la fontoj de la abismo kaj la aperturoj de la ĉielo estis fermitaj. Kaj la pluvo el la cxielo malhelpataj.
8:3 Kaj la akvo reakirus siajn tien kaj reen de la tero. Ili komencis malpliigi post cent kvindek tagoj.
8:4 Kaj la arkeo haltis en la sepa monato, en la dudek-sepa tago de la monato, sur la montoj de Armenio.
8:5 Tamen vere, la akvo komencis foriranta malpliigxadis gxis la deka monato. Ĉar en la deka monato, en la unua tago de la monato, la pintoj de la montoj.
8:6 Kaj dum kvardek tagoj pasis, Noa, malfermante la fenestro, kion Li kreis en la arkeo, ellasis korvon,
8:7 kiu eliris kaj ne revenis, ĝis la akvo sekiĝis trans la teron.
8:8 Same, li ellasis de si kolombon, por vidi, ĉu la akvo jam malfortigxis sur la tero sur la tero.
8:9 Sed kiam ŝi ne trovi lokon por siaj piedoj ripozi, ĝi revenis al li en la arkeon. Cxar akvo estis sur la tuta tero. Kaj li etendis sian manon kaj kaptis ŝin, kaj li venigis ŝin en la arkeon.
8:10 Kaj tiam, li atendis pli malproksimaj sep tagoj, li denove ellasis la kolombon el la arkeo.
8:11 Kaj ŝi venis al li en la vespero, portante en sia buŝo olivan branĉon kun verdaj folioj. Noa tiam komprenis, ke la akvo malfortigxis sur la tero.
8:12 kaj tamen, li atendis ankoraux aliajn sep tagojn. Kaj li ellasis la kolombon, kiuj ne plu revenis al li.
8:13 Tial, en la sescent-unua jaro, en la unua monato, en la unua tago de la monato, la akvo komencis malpliigis super la tero. kaj Noa, malfermante la kovrilo de la arkeo, rigardis eksteren kaj vidis, ke la surfaco de la tero fariĝis seka.
8:14 En la dua monato, en la dudek-sepa tago de la monato, la teron, kaj gxi elsekigxis.
8:15 Kaj Dio diris al Noa, dirante:
8:16 "Eliru el la arkeo, vi kaj via edzino, viaj filoj kaj la edzinoj de viaj filoj kune kun vi.
8:17 Elirigu kun vi cxiujn bestojn, kiuj estas kun vi, cxio, kio estas karno: kiel kun la birdoj, tiel ankaŭ kun la bestoj kaj ĉiuj bestoj, kiuj moviĝas sur la tero. Kaj eniri la landon: pliigi kaj multiĝu sur ĝi. "
8:18 Kaj do Noan kaj liajn filojn eliris, kaj lia edzino kaj la edzinoj de liaj filoj kune kun li.
8:19 Tiam ankaŭ la tuta kreitaro, kaj la brutojn, kaj la bestoj, kiuj moviĝas sur la tero, laux ilia speco, foriris de la arkeo.
8:20 Kaj Noa konstruis altaron al la Eternulo. Kaj, prenante unu de la brutoj kaj birdoj, kiuj estis puraj, Li oferis bruloferojn sur la altaro.
8:21 Kaj la Eternulo flaris la agrablan odoron, kaj diris: "Mi ne plu malbenos la teron pro la homo. Por la sentojn kaj pensojn de la homa koro estas malbona jam de lia juneco. Tial, Mi ne plu piko cxion vivantan, kiel Mi faris.
8:22 Dum la tuta tempo de la tero, semado kaj rikoltado, malvarmo kaj varmo, somero kaj vintro, nokte kaj tage, ne ĉesos. "

Genezo 9

9:1 Kaj Dio benis Noan kaj liajn filojn. Kaj li diris al ili: "Pliigas, kaj multiĝu, kaj plenigu la teron.
9:2 Kaj ili timu kaj tremanta de vi, cxiuj bestoj de la tero, kaj sur ĉiuj birdoj de la ĉielo, kune kun ĉiuj, kiuj movigxas tra la tero. Cxiujn fisxojn de la maro oni transdonis en viajn manojn.
9:3 Kaj cxio, kio movigxas kaj animon kiel mangxajxo. Ĝuste kiel kun la manĝebla plantoj, Mi transdonis ilin ĉiujn al vi,
9:4 krom ke karno kun sango, ne mangxu.
9:5 Ĉar mi ekzamenos la sango de viaj vivoj ĉe la manoj de cxiuj bestoj. Do ankaŭ, ĉe la manoj de la homaro, ĉe la manoj de ĉiu homo kaj lia frato, Mi ekzamenas la vivon de la homaro.
9:6 Kiu estos verŝita homa sango, lia sango estos dissxprucigita. Por viro estis ja farita por la bildo de Dio.
9:7 Sed vi: pliigi kaj multiĝu, kaj eliru sur la tero kaj plenumi ĝin. "
9:8 Al Noa kaj al liaj filoj kune kun li, Dio ankaŭ diris tion:
9:9 "Jen, Mi starigas Mian interligon kun vi, kaj kun via idaro post vi,
9:10 kaj kun cxiu viva ekzistajxo, kiu estas kun vi: tiel kun la birdoj kiel la brutoj kaj ĉiuj bestoj de la tero, kiuj eliris el la arkeo, kaj kun ĉiuj bestoj de la tero.
9:11 Mi starigas Mian interligon kun vi, kaj ne plu estos cxio, kio estas karno estu mortigita per akvo de granda inundo, kaj, nun, tie estos plu granda diluvo, por ekstermi la tero. "
9:12 Kaj Dio diris: "Tio estas la signo de la interkonsento kiun mi donos inter Mi kaj vi, kaj cxiu viva ekzistajxo, kiu estas kun vi, por eternaj generacioj.
9:13 Mi arangxos Mian arko en la nuboj, kaj tio estas la signo de la interkonsento inter mi kaj la tero.
9:14 Kaj kiam mi mallumigi la ĉielon kun nuboj, mia arko aperos en la nuboj.
9:15 Kaj Mi rememoros Mian interligon kun vi, kaj kun cxiu viva ekzistajxo, kiu enlivens karno. Kaj gxi ne plu estos akvon de granda diluvo, por forviŝi tutan estas karno.
9:16 Kaj la arko estos en la nubo;, kaj Mi gxin vidos,, kaj Mi rememoros la eterna interligo, kiu estis realigita inter Dio kaj cxiu viva ekzistajxo el ĉio, kio estas karno sur la tero. "
9:17 Kaj Dio diris al Noa, "Tio estas la signo de la interligo, kiun Mi starigis inter mi kaj cxio, kio estas karno sur la tero."
9:18 Kaj do la filoj de Noa, kiuj eliris el la arkeo, estis: SXem, Ham, kaj Jafet. Nun Ham mem estas la patro de Kanaan.
9:19 Tiuj tri estas la filoj de Noa. Kaj de tiuj de la tuta familio de la homaro estis disjxetitaj sur la tuta tero.
9:20 kaj Noa, bona terkulturisto, komencis kultivi la teron, kaj plantis vinberĝardenon.
9:21 Kaj per trinkante lia vino, li fariĝis ebriaj kaj nuda en lia tendo.
9:22 Pro ĉi tio, kiam Ham, la patro de Kanaan, efektive vidis la ordinaraj soldatoj de lia patro por esti nuda, Li raportis tion al siaj du fratoj ekstere.
9:23 Kaj vere, Ŝem kaj Jafet metis mantelon sur siaj brakoj, kaj, antaŭante malantaŭen, kovris la ordinaraj soldatoj de sia patro. Iliaj vizagxoj estis turnitaj malantauxen, por ke ili ne vidis de sia patro vireco.
9:24 tiam Noa, vekigxis de sia ebrieco, kiam li eksciis lia pli juna filo agis kun li,
9:25 li diris, "Malbenita estu Kanaan, Sklavo de sklavoj li estu cxe siaj fratoj. "
9:26 Kaj li diris: "Benata estu la Eternulo, Dio de Ŝem, Kanaan estu sklavo.
9:27 Dio disvastigu Jafeton, kaj Li vivas en la tendoj de Ŝem, Kaj Kanaan estu sklavo al ili. "
9:28 Kaj post la granda inundo, Noa vivis por tricent kvindek jarojn.
9:29 Kaj dum la tempo, estis kompletigita en naŭcent kvindek jaroj, kaj li mortis.

Genezo 10

10:1 Ĉi tiuj estas la generaciaro de la filoj de Noa: Ŝem, Ham, kaj Jafet, kaj el la idoj, kiuj naskigxis al ili post la granda inundo.
10:2 La filoj de Jafet: Gomer, kaj Magog, kaj Madaj, kaj Javan, kaj Tubal, kaj Meŝeĥ, kaj Tiras.
10:3 Kaj tiam la filoj de Gomer: Asxkenaz, kaj Rifat, kaj Togarma.
10:4 Kaj la filoj de Javan: Elisxa, kaj Tarŝiŝ, Kitim, kaj Dodanim.
10:5 La insuloj da popoloj estis dividitaj de tiuj en iliaj regionoj, cxiu laux sia lingvo, kaj iliajn familiojn en siaj nacioj.
10:6 Kaj la filoj de HXam: Kusx, kaj Micraim, kaj metu, kaj Kanaan.
10:7 Kaj la filoj de Kusx: Seba, HXavila, kaj Sabta, kaj Raama, kaj Sabtehxa. La filoj de Raama; SXeba kaj Dedan.
10:8 Kaj poste Kusx gravediĝis Nimrod; kiu komencis esti potenca sur la tero.
10:9 Kaj li estis kapabla ĉasisto antaŭ la Sinjoro. el tiu, instrua elvenis: 'Nur ŝatas Nimrod, kapabla ĉasisto antaŭ la Eternulo.
10:10 Kaj tiel, la komenco de lia regno estis Babel, kaj Erehx, kaj Akad, kaj Kalne, en la lando Ŝinar.
10:11 El cxi tiu lando, Asirio elvenis, kaj li konstruis la urbojn Nineve, kaj la stratoj de la urbo, kaj Kalahx,
10:12 kaj ankaŭ Resen, inter Nineve kaj Kalahx. Tiu estis la granda urbo.
10:13 Kaj vere, Micraim gravediĝis Ludidojn, kaj la Anamidojn, kaj la Lehabidojn, Naftuhxidojn,
10:14 kaj la Patrusidojn, la Kasluhxidojn, de kiuj devenis la Filisxtoj kaj la Kaftoridojn.
10:15 Tiam Kanaana gravediĝis Cidon, lia unuenaskito, la HXetido,
10:16 kaj la Jebusidoj, kaj la Amoridoj, la Girgasxidoj,
10:17 la Ĥividoj, kaj la Arkidoj: la Sinidoj,
10:18 kaj la Arvadian, la Samarite, la HXamatidoj. Post tio, popoloj de la Kanaanidoj iĝis ĝeneraligita.
10:19 Kaj la limoj de la Kanaanidoj estis, kiel oni vojaĝoj, de Cidon gxis Gerar, gxis Gaza, ĝis unu eniras Sodom kaj Gomora, kaj de Adma kaj Ceboim, eĉ al Lesa.
10:20 Tio estas la filoj de Ĥam en ilia parencaro, kaj lingvoj, kaj generacioj, kaj teroj, kaj nacioj.
10:21 Same, de Ŝem, la patro de cxiuj filoj de HXeber, pli maljuna frato de Jafet, filoj naskiĝis.
10:22 La filoj de SXem: Elam, Asxur, kaj Arpahxsxad, kaj Lud, kaj Aram.
10:23 La filoj de Aram: Uc, kaj HXul, kaj Geter, kaj Masx.
10:24 sed vere, Arpahxsxad gravediĝis SXela, de kiu naskiĝis Eber.
10:25 Kaj al Eber naskigxis du filoj: la nomo de unu estis Peleg, cxar en lia tempo la tero iĝis dividita, kaj nomo de lia frato estis Joktan.
10:26 Ĉi Joktan gravediĝis Almodad, kaj SXelef, kaj HXacarmavet, Jerahx
10:27 kaj Hadoram, kaj Uzal kaj Dikla,
10:28 kaj Obal kaj Abimael, Ŝeba
10:29 kaj Ofir, kaj HXavila kaj Jobab. Ĉiuj ĉi tiuj estis filoj de Joktan.
10:30 Kaj iliaj logxejoj etendis de Messa, kiel unu restadoj, gxis Sefar, monto en la oriento.
10:31 Tio estas la filoj de Ŝem laŭ siaj parencoj, kaj lingvoj, kaj la regionoj kaj nacioj.
10:32 Tio estas la gentoj de Noa, laŭ siaj gentoj kaj nacioj. La nacioj iĝis dividita laŭ tiuj, sur la tero post la granda inundo.

Genezo 11

11:1 La tero estis unu lingvo kaj unu parolmaniero.
11:2 Kaj kiam ili antauxeniris el la oriento, ili trovis valon en la lando Ŝinar, kaj ili eklogxis en gxi.
11:3 Kaj ili diris unu al la alia, "Venu, ni faru brikojn, kaj ni brulpretigu ilin per fajro. "Ili devis brikojn anstataŭ ŝtonoj, kaj pecxo anstataŭ pistujo.
11:4 Kaj ili diris: "Venu, ni faru urbon, kaj turon, tiel ke lia alteco atingos la cxielon. Kaj ni akiru nian nomon fama antaŭ ol ni estas dividitaj en ĉiuj landoj. "
11:5 Tiam la Eternulo malsupreniris por vidi la urbon kaj la turon, kiun la homidojn konstruado.
11:6 Kaj li diris: "Jen, la popolo estas unuigitaj, kaj ĉiuj havas unu lingvon. Kaj kiam ili komencis fari tion, ili ne deturnis sin de siaj planoj, ĝis ili finos sian laboron.
11:7 Tial, venu, Ni malsupreniri, kaj en tiu loko konfuzu tie ilian lingvon, por ke ili ne aŭskultas, ĉiu unu al la voĉo de sia najbaro. "
11:8 Kaj do la Sinjoro dividita ilin de tie sur cxiuj landoj, kaj ili ĉesis konstrui la urbon.
11:9 Kaj tial, lia nomo estis nomita 'Babel,'Ĉar en tiu loko la lingvon de la tuta tero fariĝis konfuzita. Kaj de tiam, la Eternulo disigis ilin trans la vizaĝo de ĉiu regiono.
11:10 Jen estas la historio de Ŝem. SXem havis cent jaroj, kiam li konceptita Arpahxsxad, du jarojn post la granda inundo.
11:11 Kaj post kiam li konceptita Arpahxsxad, Ŝem vivis dum kvin cent jaroj, kaj li konceptita filoj kaj filinoj.
11:12 sekva, Arpahxsxad vivis tridek kvin jarojn, kaj tiam li konceptita SXela.
11:13 Kaj post kiam li konceptita SXela, Arpahxsxad vivis por tricent tri jaroj, kaj li konceptita filoj kaj filinoj.
11:14 Same, SXelahx vivis tridek jarojn, kaj tiam li konceptita Eber.
11:15 Kaj post kiam li konceptita Eber, SXelahx vivis por kvarcent tri jarojn, kaj li konceptita filoj kaj filinoj.
11:16 Tiam Eber vivis tridek kvar jarojn, kaj li konceptita Peleg.
11:17 Kaj post kiam li konceptita Peleg, Eber vivis por kvarcent tridek jaroj, kaj li konceptita filoj kaj filinoj.
11:18 Same, Peleg vivis tridek jarojn, kaj tiam li konceptita Reu.
11:19 Kaj post kiam li konceptita Reu, Peleg vivis por ducent naŭ jarojn, kaj li konceptita filoj kaj filinoj.
11:20 Tiam Reu vivis tridek du jarojn, kaj tiam li konceptita Serug.
11:21 Same, post kiam gravediĝis Serug, Reu vivis por ducent sep jarojn, kaj li konceptita filoj kaj filinoj.
11:22 En vero, Serug vivis tridek jarojn, kaj tiam li konceptita Naĥor.
11:23 Kaj post kiam li konceptita Naĥor, Serug vivis por ducent jaroj, kaj li konceptita filoj kaj filinoj.
11:24 Kaj do Naĥor vivis dudek naux jarojn, kaj tiam li konceptita Teraĥ.
11:25 Kaj post kiam li konceptita Teraĥ, Naĥor vivis por cent dek naux jarojn, kaj li konceptita filoj kaj filinoj.
11:26 Kaj Terahx vivis sepdek jarojn, kaj tiam li konceptita Abramon, kaj Naĥor, kaj Haran.
11:27 Kaj jen estas la generaciaro de Terahx:. Teraĥ gravediĝis Abramon, Naĥor, kaj Haran. Sekva Ĥaran gravediĝis Lot.
11:28 Kaj Haran mortis antaux sia patro Terahx, en la lando de naskigxo, en Ur la HXaldea.
11:29 Kaj Abram kaj Nahxor prenis al si edzinojn. La nomo de la edzino de Abram estis Saraj. Kaj la nomo de la edzino de Nahxor estis Milka, filino de Haran, la patro de Milka, kaj la patro de Jiska.
11:30 Kaj Saraj estis senfrukta kaj ne havis infanon.
11:31 Kaj do Terahx prenis sian filon Abram, kaj sian nepon Lot,, filo de Haran, kaj lia filino bofiloj Saraj, la edzino de lia filo Abram, kaj li kondukis ilin el Ur la HXaldea, por iri en la landon Kanaanan. Ili proksimiĝis gxis HXaran, kaj tie ekloĝis.
11:32 Kaj Terahx atingis la agxon trakuris ducent kvin jaroj, kaj poste li mortis en Ĥaran.

Genezo 12

12:1 Tiam la Eternulo diris al Abram: "Foriru de via lando, kaj de via parencaro, kaj de via patrodomo, kaj venu en tiun landon, kiun Mi montros al vi.
12:2 Kaj Mi faros vin granda popolo, kaj Mi benos vin kaj grandigos vian nomon, kaj vi estos felicxa.
12:3 Mi benos viajn benantojn, malbenu tiujn, kiuj vin malbenas, kaj en vi cxiuj gentoj de la tero estos benita. "
12:4 Do Abram iris, kiel la Eternulo ordonis al li, kaj kun li iris Lot. Abram havis sepdek kvin jaroj, kiam li eliris el HXaran.
12:5 Kaj li prenis sian edzinon Saraj, kaj Lot, filo de lia frato, kaj ĉiuj substanco kiu ili venis, por ekposedi, kaj la vivoj kiujn ili akiris en HXaran, kaj ili iris, por iri al la lando Kanaana. Kaj kiam ili alvenis en ĝi,
12:6 Abram trapasis la landon gxis la loko SXehxem, ĝis la fama kruta valo. Nun tiutempe, la Kanaanidoj estis en la lando.
12:7 Kaj la Eternulo aperis al Abram, kaj li diris al li, "Al via idaro, Mi donos ĉi tiun landon. "Kaj li konstruis tie altaron al la Eternulo, kiu aperis al li.
12:8 Kaj irante de tie sur monton, kiu estis kontraŭa oriente de Bet-El, li arangxis tie sian tendon, ke Bet okcidente, kaj Aj oriente. Li ankaŭ konstruis tie altaron al la Eternulo, kaj li donis al li la nomon.
12:9 Kaj Abram vojaĝis, eliron kaj daŭrigas pli tie, suden.
12:10 Sed malsato okazis en la lando. Kaj Abram malsupreniris Egiptujon, por logxi tie. Por malsato tiel fortigxis en la lando.
12:11 Kaj kiam li estis proksima al eniri Egiptio, li diris al sia edzino Saraj: "Mi scias ke vi estu bela virino.
12:12 Kaj kiam la Egiptoj vin vidos, ili diros, SXi estas lia edzino. "Kaj ili mortigos min, kaj reteni vin.
12:13 Tial, Mi petas vin diri, ke vi estas mia fratino, por ke estu bone al mi pro vi, kaj por ke mia animo restu viva pro via favoro. "
12:14 Kaj tiel, Abram alvenis en Egiptio, la Egiptoj vidis, ke la virino estis tre bela.
12:15 La estroj raportis ĝin al Faraono, lauxdas sxin al li. Kaj la virino estis induktita en la domo de Faraono.
12:16 En vero, ili Abram estis bone pro sxi. Kaj li havis sxafojn kaj bovojn kaj azenojn, kaj viroj sklavoj, kaj virinoj sklavoj, kaj azeninojn, kaj kamelojn.
12:17 Kaj la Eternulo punis Faraonon kaj lian domon kun grandaj vundoj pro Saraj, la edzino de Abram.
12:18 Kaj Faraono alvokis Abramon, kaj li diris al li: "Kion vi faris al mi? Kial vi ne diris al mi: SXi estas mia edzino?
12:19 Pro kiu kaŭzo vi asertas ŝin por esti via fratino, tiel ke mi prenus ŝin al mi kiel edzinon? nun, jen via amiko, ricevi ŝin kaj iru. "
12:20 Kaj Faraono ordonis al siaj viroj sur Abramon. Kaj ili forkondukis lin kaj lian edzinon kaj lian tutan havon.

Genezo 13

13:1 Tial, Abram supreniris el Egiptujo, li kaj lia edzino, kaj cxio, kion li havis, kaj kun li ankaux Lot, al la suda regiono.
13:2 Sed li estis tre riĉa por la posedo de oro kaj arĝento.
13:3 Kaj tiu foriris de la vojo per kiu li venis, de la meridiano en Bet, tuta vojo al la loko, kie antaŭe li starigis sian tendon, inter Bet-El kaj Aj.
13:4 Tie, ĉe la loko de la altaro li faris antaux, li denove alvokis la nomon de la Sinjoro.
13:5 Kaj ankaux Lot, kiu estis kun Abram, havis sxafojn, kaj brutoj, kaj tendojn.
13:6 Nek estis la lando povis enhavi ilin, tial ili logxu kune. Fakte, ilia havo estis tiel granda, ke ili ne povis vivi en komuna.
13:7 Kaj ankaŭ tio levigxis konflikto inter la paŝtistoj de Abram kaj de Lot. En tiu tempo la Kanaanidoj kaj Perizidoj vivis en tiu lando.
13:8 Tial, Abram diris al Lot: "Mi petas vin, Ne estu malpaco inter mi kaj vi, kaj inter miaj paŝtistoj kaj viaj paŝtistoj. Ĉar ni estas fratoj.
13:9 Jen, la tuta lando estas antaŭ vi. Foriru de mi, Mi petas vin. Se vi iros maldekstren, Mi prenos la dekstra. Se vi elektas la dekstra, Mi pasos al la maldekstra. "
13:10 Kaj do Lot, levinte siajn okulojn, vidis la tutan regionon cxirkaux Jordan, kiu estis funde de irigaciatakampo, antaŭ la Sinjoro renversis Sodomon kaj Gomoran. Estis kiel la paradizo de la Sinjoro, gxi estis kiel la Egiptio, alproksimiĝas al Coar.
13:11 Kaj Lot elektis al si la la regiono ĉirkaŭ la Jordan, kaj li retiriĝis tra la oriento. Kaj ĝi dividiĝis, unu frato de la alia.
13:12 Abram enlogxigxis en la lando Kanaana. En vero, Lot restis en la urbojn, kiuj estis cxirkaux Jordan, kaj li loĝis en Sodom.
13:13 Sed la loĝantoj de Sodom estis tre malbonaj, kaj ili estis pekaj kontraux la Eternulo ne plu povis kalkuli.
13:14 Kaj la Eternulo diris al Abram, post kiam Lot dividita de li: "Levu la okulojn, kaj rigardadi ekstere de la loko, kie vi estas nun, norde kaj al la meridiano, oriente kaj okcidente.
13:15 La tuta lando, kiun vi vidas, Mi donos al vi, kaj al via idaro eterne.
13:16 Kaj Mi faros vian idaron kiel polvo de la tero. Se iu povos kalkuli la polvon de la tero, Li povas ilin kalkuli vian idaron tiel.
13:17 Leviĝu kaj trairu la landon en ĝia longo, kaj larĝo. Por mi donos al vi. "
13:18 Tial, kaj starigis siajn tendojn, Abram iris kaj restis cxe la kruta valo Mamre, kiu estas en Ĥebron. Kaj li konstruis tie altaron al la Eternulo.

Genezo 14

14:1 Now it happened in that time that Amraphel, king of Shinar, and Arioch, king of Pontus, and Chedorlaomer, king of the Elamites, and Tidal, king of the Nations,
14:2 went to war against Bera, king of Sodom, and against Birsha, king of Gomorrah, and against Shinab, king of Admah, and against Shemeber, king of Zeboiim, and against the king of Bela, that is Zoar.
14:3 All these came together in the wooded valley, which is now the Sea of Salt.
14:4 For they had served Chedorlaomer for twelve years, and in the thirteenth year they withdrew from him.
14:5 Tial, in the fourteenth year, Chedorlaomer arrived, and the kings who were with him. And they struck the Rephaim at Ashteroth of the two horns, and the Zuzim with them, and the Emim at Shaveh-Kiriathaim.
14:6 and the Chorreans in the mountains of Seir, even to the plains of Paran, which is in wilderness.
14:7 And they returned and arrived at the fountain of Mishpat, which is Kadesh. And they struck the entire region of the Amalekites, and the Amorites who dwelt in Hazazontamar.
14:8 And the king of Sodom, and the king of Gomorrah, and the king of Admah, and the king of Zeboiim, and indeed the king of Bela, which is Zoar, went forth. And they directed their point against them in the wooded valley,
14:9 nome, against Chedorlaomer, king of the Elamites, and Tidal, king of the Nations, and Amraphel, king of Shinar, and Arioch, king of Pontus: four kings against five.
14:10 Now the wooded valley had many pits of bitumen. And so the king of Sodom and the king of Gomorrah turned back and they fell there. And those who remained, fled to the mountain.
14:11 Then they took all the substance of the Sodomites and the Gomorrahites, and all that pertained to food, kaj ili foriris,
14:12 along with both Lot, the son of Abram’s brother, who lived in Sodom, and his substance.
14:13 Kaj jen, one who had escaped reported it to Abram the Hebrew, who lived in the steep valley of Mamre the Amorite, who was the brother of Eshcol, and the brother of Aner. For these had formed an agreement with Abram.
14:14 When Abram had heard this, nome, that his brother Lot had been taken captive, he numbered three hundred and eighteen of his own armed men and he went in pursuit all the way to Dan.
14:15 And dividing his company, he rushed upon them in the night. And he struck them and pursued them as far as Hobah, which is on the left hand of Damascus.
14:16 And he brought back all the substance, and Lot his brother, with his substance, likewise the women and the people.
14:17 Then the king of Sodom went out to meet him, after he returned from the slaughter at Chedorlaomer, and the kings who were with him at the valley of Shaveh, which is the valley of the king.
14:18 Tiam efektive, Melkicedek, la reĝo de Salem, , elportis panon kaj vinon, ĉar li estis pastro de Dio la Plejalta;
14:19 li benis lin, kaj li diris: "Dank al Abram de Dio Plejalta, kiu kreis la cxielon kaj la teron.
14:20 Kaj benata estu Dio Plejsupra, tra kies protekto la malamikoj estas en viaj manoj. "Kaj li donis al li dekonaĵon el ĉio.
14:21 Then the king of Sodom said to Abram, “Give me these souls, and take the rest for yourself.”
14:22 And he responded to him: “I lift up my hand to the Lord God, the Most High, the Possessor of heaven and earth,
14:23 that from one thread within a blanket, even to a single shoelace, I will not take anything from that which is yours, lest you say, ‘I have enriched Abram,'
14:24 except that which the young men have eaten, and the shares for the men who came with me: Aner, Eshcol, and Mamre. These will take their shares.”

Genezo 15

15:1 Kaj tiel, tion esti klopodita, la vorto de la Eternulo al Abram de vizio, dirante: "Ne timu, Abram, Mi estas via protektanto, kaj via rekompenco estas tre granda. "
15:2 Kaj Abram diris: "Sinjoro Dio, kion Vi donos al mi? Mi iros sen infanoj. La filo de la administranto de mia domo estas Eliezer el Damasko. "
15:3 Kaj Abram aldonitaj: "Tamen al mi vi ne idojn. Kaj jen, mia servanto mia domano estos mia heredanto. "
15:4 Kaj tuj la vorto de la Eternulo al li, dirante: "Ĉi tiu ne estos via heredanto. Sed tiu, kiu eliros el via lumbo, la sama estos vi havas por via heredanto. "
15:5 Kaj Li elirigis lin eksteren, kaj li diris al li, "Prenu en la ĉielo, kaj kalkulu la stelojn, se vi povas. "Kaj li diris al li, "Tiel same estos via idaro."
15:6 Abram kredis Dion, kaj tio estis kalkulita al li kiel virto.
15:7 Kaj li diris al li, "Mi estas la Sinjoro, kiu kondukis vin el Ur la HXaldea, tiel kiel por doni al vi ĉi tiun landon, kaj por ke vi posedu gxin. "
15:8 Sed li diris, "Sinjoro Dio, la manieron ĉu mi povos scii, ke mi ekposedos ilin?«
15:9 Kaj la Sinjoro respondis argumentante: "Prenu por Mi bovinon de tri jaroj, kaj kaprinon de tri jaroj, kaj sxafon tri jaroj, Ankaŭ turton kaj junan kolombon. "
15:10 Prenante ĉiuj tiuj, li dividis ilin per la meza, kaj metis ambaŭ partojn unu kontraux la alia. Sed la birdojn Li ne distrancxis.
15:11 Kaj birdoj malsupreniris sur la kadavrojn, sed Abram ilin forpelis.
15:12 Kaj kiam la suno estis subiranta, profunda dormo falis sur Abramon, kaj timego, grandaj kaj malhelaj, invadis lin.
15:13 And it was said to him: “Know beforehand that your future offspring will be sojourners in a land not their own, and they will subjugate them in servitude and afflict them for four hundred years.
15:14 Tamen vere, I will judge the nation that they will serve, and after this they will depart with great substance.
15:15 But you will go to your fathers in peace and be buried at a good old age.
15:16 But in the fourth generation, they will return here. For the iniquities of the Amorites are not yet completed, even to this present time.”
15:17 Tiam, Kiam la suno subiris, venis mallumo nebulo, kaj tie aperis forna fumo kaj lampo de fajro pasante inter tiuj dividoj.
15:18 En la sama tago, Dio kreis interligon kun Abram, dirante: "Al via idaro Mi donos ĉi tiun landon, de la rivero de Egiptujo, gxis la granda rivero Eŭfrato:
15:19 the land of the Kenites and the Kenizzites, the Kadmonites
15:20 and the Hittites, and the Perizzites, likewise the Rephaim,
15:21 and the Amorites, and the Canaanites, and the Girgashites, and the Jebusites.”

Genezo 16

16:1 Kaj Saraj, la edzino de Abram, ne gravediĝis infanoj. Sed, havanta egipta sklavino nomita Hagar,
16:2 ŝi diris al sia edzo: "Jen, la Eternulo fermis min, por ke mi ne nasku. Entajpu mian sklavinon, tiel ke eble mi ricevos filojn de ŝi minimume. "Kaj kiam li jesis al ŝia petado,
16:3 ŝi prenis Hagaron la Egiptinon, sian sklavinon, dek jaroj post kiam ili komencis vivi en la lando Kanaana, kaj ŝi donis ŝin al sia edzo kiel edzinon.
16:4 Kaj li eniris al ŝi. Sed kiam ŝi vidis, ke ŝi gravediĝis, ŝi malestimis sian sinjorinon.
16:5 Kaj Saraj diris al Abram: "Vi agis maljuste kontraŭ mi. Mi donis mian sklavinon en viajn brakojn, kiuj, kiam ŝi vidis, ke ŝi gravediĝis, tenis min en malestimo. La Eternulo jugxu inter mi kaj vi. "
16:6 Abram respondis al ŝi per dirado, "Jen, via sklavino estas en viaj manoj trakti kiel placxas al vi. "Kaj tiel, kiam Saraj mizeron, ŝi prenis flugon.
16:7 Kaj kiam la angxelo de la Eternulo estis trovis ŝin, proksime de la akva fonto en la dezerto, kiu estas la vojo al SXur en dezerto,
16:8 li diris al ŝi: "Hagar, sklavino de Saraj, kie vi venas? Kaj kie vi volas iri?"Kaj ŝi respondis, "Mi forkuru for de Saraj, mia mastrino. "
16:9 Kaj la angxelo de la Eternulo diris al ŝi, "Reiru al via sinjorino, kaj humiligxi sub la mano. "
16:10 Poste li diris, "Mi multigos vian idaron kontinue, kaj ili ne povas kalkuli pro ilia amaso. "
16:11 Sed poste li diris: "Jen, vi gravediĝis, kaj vi naskos filon. Kaj vi donos al li la nomon Isxmael, cxar la Eternulo auxdis vian suferon.
16:12 Li estos homo sovagxa. Lia mano estos kontraŭ ĉiuj, kaj cxiuj manoj kontraŭ li. Kaj li povus halti lian tendoj for de la regiono de ĉiuj siaj fratoj. "
16:13 Then she called upon the name of the Lord who had spoken to her: “You are the God who has seen me.” For she said, "Certe, here I have seen the back of the one who sees me.”
16:14 Pro ĉi tio, she called that well: ‘The well of the one who lives and who sees me.’ The same is between Kadesh and Bered.
16:15 Kaj Hagar naskis al Abram filon;, kiu donis al li la nomon Isxmael.
16:16 Abram havis la agxon de okdek ses jaroj, kiam Hagar naskis Isxmaelon al li.

Genezo 17

17:1 En vero, after he began to be ninety-nine years of age, the Lord appeared to him. Kaj li diris al li: “I am the Almighty God. Walk in my sight and become complete.
17:2 And I will set my covenant between me and you. And I will multiply you very exceedingly.”
17:3 Abram jxetis kuŝa sur la vizaĝo.
17:4 Kaj Dio diris al li: "MI ESTAS, kaj Mia interligo kun vi, kaj vi estos la patro de multaj nacioj.
17:5 Ne plu estos vi nomiĝas Abram. Sed vi estos vokis Abrahamon, por Mi starigis vin kiel la patro de multaj nacioj.
17:6 Kaj Mi revenigos vin pliigi tre tre, Mi direktos vin al la nacioj, kaj reĝoj eliros el vi.
17:7 Kaj Mi starigas Mian interligon inter Mi kaj vi, kaj kun via idaro post vi en iliaj generacioj, laux eterna interligo: esti Dio por vi kaj por via idaro post vi.
17:8 Kaj Mi donos al vi kaj al via idaro, la lando de via restado, tutan landon Kanaanan, kiel eterna posedo, kaj Mi estos ilia Dio. "
17:9 Denove Dio diris al Abraham: "Kaj vi observu Miajn interligo, kaj via idaro post vi en iliaj generacioj.
17:10 This is my covenant, which you shall observe, between me and you, and your offspring after you: All the males among you shall be circumcised.
17:11 And you shall circumcise the flesh of your foreskin, so that it may be a sign of the covenant between me and you.
17:12 An infant of eight days will be circumcised among you, every male in your generations. So also servants born to you, as well as those bought, shall be circumcised, even those who are not of your stock.
17:13 And my covenant shall be with your flesh as an eternal covenant.
17:14 The male, the flesh of whose foreskin will not be circumcised, that soul shall be eliminated from his people. For he has made my covenant void.”
17:15 God said also to Abraham: “Your wife Sarai, you shall not call Sarai, but Sarah.
17:16 And I will bless her, and from her I will give you a son, whom I will bless, and he will be among the nations, and the kings of the peoples will rise from him.”
17:17 Abraham fell on his face, and he laughed, saying in his heart: “Do you think a son can be born to a one hundred year old man? And will Sarah give birth at the age of ninety
17:18 And he said to God, “If only Ishmael would live in your sight.”
17:19 And God said to Abraham: “Your wife Sarah shall give birth to a son, and you shall call his name Isaac, and I will establish my covenant with him as a perpetual covenant, and with his offspring after him.
17:20 Same, concerning Ishmael, Mi auxdis. Jen, I will bless and enlarge him, and I will multiply him greatly. He will produce twelve leaders, and I will make him into a great nation.
17:21 Tamen vere, I will establish my covenant with Isaac, to whom Sarah will give birth for you at this time next year.”
17:22 And when he had finished speaking with him, God ascended from Abraham.
17:23 Then Abraham took his son Ishmael, and all who were born in his house, and all whom he had bought, every male among the men of his house, and he circumcised the flesh of their foreskin promptly, the very same day, kiel Dio ordonis al li.
17:24 Abraham was ninety-nine years old when he circumcised the flesh of his foreskin.
17:25 And his son Ishmael had completed thirteen years at the time of his circumcision.
17:26 GXuste en tiu tago, Abraham was circumcised with his son Ishmael.
17:27 And all the men of his house, those born in his house, as well as those who were bought, even the foreigners, were circumcised with him.

Genezo 18

18:1 Then the Lord appeared to him, in the steep valley of Mamre, when he was sitting at the door of his tent, in the very heat of the day.
18:2 And when he had lifted up his eyes, there appeared to him three men, standing near him. When he had seen them, he ran to meet them from the door of his tent, and he reverenced them on the ground.
18:3 Kaj li diris: “If I, O lord, have found grace in your eyes, do not pass by your servant.
18:4 But I will bring a little water, and you may wash your feet and rest under the tree.
18:5 And I will set out a meal of bread, so that you may strengthen your heart; after this you will pass on. It is for this reason that you have turned aside to your servant.” And they said, “Do as you have spoken.”
18:6 Abraham hurried into the tent to Sarah, kaj li diris al ŝi, “Quickly, mix together three measures of the finest wheat flour and make loaves baked under the ashes.”
18:7 En vero, he himself ran to the herd, and he took a calf from there, very tender and very good, and he gave it to a servant, who hurried and boiled it.
18:8 Same, he took butter and milk, and the calf which he had boiled, and he placed it before them. Tamen vere, he himself stood near them under the tree.
18:9 And when they had eaten, Ili diris al li, “Where is Sarah your wife?"Li respondis, "Jen, she is in the tent.”
18:10 Kaj li diris al li, “When returning, I will come to you at this time, with life as a companion, and your wife Sarah will have a son.” Hearing this, Sarah laughed behind the door of the tent.
18:11 Now they were both old, and in an advanced state of life, and it had ceased to be with Sarah after the manner of women.
18:12 And she laughed secretly, dirante, “After I have grown old, and my lord is elderly, shall I give myself to the work of delight
18:13 Then the Lord said to Abraham: “Why did Sarah laugh, dirante: ‘How can I, an old woman, actually give birth?'
18:14 Is anything difficult for God? According to the announcement, he will return to you at this same time, with life as a companion, and Sarah will have a son.”
18:15 Sarah denied it, dirante, “I did not laugh.” For she was terribly afraid. Sed la Sinjoro diris, “It is not so; for you did laugh.”
18:16 Tial, when the men had risen up from there, they directed their eyes against Sodom. And Abraham traveled with them, leading them.
18:17 Kaj la Sinjoro diris: “How could I hide what I am about to do from Abraham,
18:18 since he will become a great and very robust nation, and in him all the nations of the earth will be blessed?
18:19 For I know that he will instruct his sons, and his household after him, to keep to the way of the Lord, and to act with judgment and justice, tiel ke, for the sake of Abraham, the Lord may bring about all the things that he has spoken to him.”
18:20 Tial la Eternulo diris, "La kriado de Sodom kaj Gomora estas multiplikita, kaj ilia peko farigxu treege doloriga.
18:21 Mi malsupreniros kaj rigardos, cxu ili plenumis la laboron de la kriado, kiu atingis min, aŭ ĉu ĝi estas ne tiom, por ke mi sciu. "
18:22 Kaj ili turnis sin de tie, kaj ili iris al Sodom. Tamen vere, Abraham staris ankoraux antaux la okuloj de la Sinjoro.
18:23 Kaj kiel ili alproksimiĝis, li diris: "Vi pereigos virtulon kune kun malpia?
18:24 Se estis kvindek de la ĵus en la urbo, ili pereu kun la aliaj? Kaj vi ne indulgos la lokon pro la kvindek de la ĵus, se estis en ĝi?
18:25 Gardu vin fari tion, kaj mortigi la ĵus kun la malpia, kaj por la ĵus esti traktata kiel malpiulo. neniu, tiu ne estas kiel vi. Vi juĝu tutan teron; vi neniam faras tian juĝon. "
18:26 Kaj la Sinjoro diris al li, "Se Mi trovos en Sodom kvindek de justulo meze de la urbo, Mi liberigas la tutan lokon pro ili. "
18:27 Kaj Abraham respondis, dirante: "Ekde nun mi komencis, Mi parolos al mia Sinjoro, kvankam mi estas polvo kaj cindro.
18:28 Kio se estis kvin malpli ol kvindek de la ĵus? ĉu vi, malgraŭ la kvardek kvin, forigi la urbanojn?"Kaj li diris, "Mi ne forigi ĝin, se Mi trovos tie kvardek kvin. "
18:29 Poste li diris al li, "Sed se kvardek troviĝis, kion vi farus?" Li diris, "Mi ne batos, pro la kvardek. "
18:30 "Mi petas vin," li diris, "Ne koleru, Sinjoro, Se mi parolas. Eble tridek troviĝis?"Li respondis, "Mi ne agi, se Mi trovos tie tridek. "
18:31 "Ekde nun mi komencis," li diris, "Mi parolos al mia Sinjoro. Eble dudek troviĝis?" Li diris, "Mi ne mortigos, pro la dudek. "
18:32 "Bonvolu," li diris, "Ne koleru, Sinjoro, se mi parolos ankoraux nur unu fojon. Kio se dek troviĝis?"Kaj li diris, "Mi ne pereigos pro la dek."
18:33 And the Lord departed, after he had ceased speaking to Abraham, who then returned to his place.

Genezo 19

19:1 And the two Angels arrived at Sodom in the evening, and Lot was sitting at the gate of the city. And when he had seen them, he rose up and went to meet them. And he reverenced prone on the ground.
19:2 Kaj li diris: "Bonvolu, my lords, turn aside to the house of your servant, and lodge there. Wash your feet, and in the morning you will advance on your way.” And they said, “Not at all. But we will lodge in the street.”
19:3 He pressed them very much to turn aside to him. And when they had entered his house, he made a feast for them, and he cooked unleavened bread, and they ate.
19:4 But before they went to bed, the men of the city surrounded the house, from boys to old men, all the people together.
19:5 And they called out to Lot, kaj ili diris al li: “Where are the men who entered to you in the night? Bring them out here, so that we may know them.”
19:6 Lot went out to them, and blocking the door behind him, li diris:
19:7 “Do not, mi demandas al vi, miaj fratoj, do not be willing to commit this evil.
19:8 I have two daughters who as yet have not known man. I will bring them out to you; abuse them as it pleases you, provided that you do no evil to these men, because they have entered under the shadow of my roof.”
19:9 Sed ili diris, “Move away from there.” And again: “You have entered,” they said, “as a stranger; should you then judge? Tial, we will afflict you yourself more than them.” And they acted very violently against Lot. And they were now at the point of breaking open the doors.
19:10 Kaj jen, the men put out their hand, and they pulled Lot in to them, and they closed the door.
19:11 And they struck those who were outside with blindness, from the least to the greatest, so that they were not able to find the door.
19:12 Then they said to Lot: “Do you have here anyone of yours? All who are yours, sons-in-law, or sons, or daughters, bring them out of this city.
19:13 For we will eliminate this place, because the outcry among them has increased before the Lord, who sent us to destroy them.”
19:14 Kaj do Lot, eliranta, spoke to his sons-in-law, who were going to receive his daughters, kaj li diris: "Leviĝi. Depart from this place. For the Lord will destroy this city.” And it seemed to them that he was speaking playfully.
19:15 And when it was morning, the Angels compelled him, dirante, "Leviĝu, take your wife, and the two daughters that you have, lest you also should perish amid the wickedness of the city.”
19:16 Kaj, since he ignored them, they took his hand, and the hand of his wife, as well as that of his two daughters, because the Lord was sparing him.
19:17 And they brought him out, and placed him beyond the city. And there they spoke to him, dirante: “Save your life. Do not look not back. Neither should you stay in the entire surrounding region. But save yourself in the mountain, lest you also should perish.”
19:18 And Lot said to them: "Bonvolu, mia sinjoro,
19:19 though your servant has found grace before you, and you have magnified your mercy, which you have shown to me in saving my life, I cannot be saved on the mountain, lest perhaps some misfortune take hold of me and I die.
19:20 There is a certain city nearby, to which I can flee; it is a little one, and I will be saved in it. Is it not a modest one, and will not my soul live
19:21 Kaj li diris al li: "Jen, nun, I have heard your petitions about this, not to overturn the city on behalf of which you have spoken.
19:22 Hurry and be saved there. For I cannot do anything until you enter there.” For this reason, the name of that city is called Zoar.
19:23 The sun had risen over the land, and Lot had entered into Zoar.
19:24 Tial, the Lord rained upon Sodom and Gomorrah sulphur and fire, from the Lord, out of heaven.
19:25 And he overturned these cities, and all the surrounding region: all the inhabitants of the cities, and everything that springs from the land.
19:26 And his wife, looking behind herself, was turned into a statue of salt.
19:27 Then Abraham, leviĝanta matene, in the place where he had stood before with the Lord,
19:28 looked out toward Sodom and Gomorrah, and the entire land of that region. And he saw embers rising up from the land like smoke from a furnace.
19:29 For when God overthrew the cities of that region, remembering Abraham, he freed Lot from the overthrow of the cities, in which he had dwelt.
19:30 And Lot ascended from Zoar, and he stayed on the mountain, and likewise his two daughters with him, (for he was afraid to stay in Zoar) and he dwelt in a cave, he and his two daughters with him.
19:31 And the elder said to the younger: “Our father is old, and no man remains in the land who can enter to us according to the custom of the whole world.
19:32 Venu, let us inebriate him with wine, and let us sleep with him, so that we may be able to preserve offspring from our father.”
19:33 And so they gave their father wine to drink that night. And the elder went in, and she slept with her father. But he did not perceive it, neither when his daughter lay down, nor when she rose up.
19:34 Same, la sekvan tagon, the elder said to the younger: "Jen, yesterday I slept with my father, let us give him wine to drink yet again this night, and you will sleep with him, so that we may save offspring from our father.”
19:35 And then they gave their father wine to drink that night also, and the younger daughter went in, and slept with him. And not even then did he perceive when she lay down, or when she rose up.
19:36 Tial, the two daughters of Lot conceived by their father.
19:37 And the elder gave birth to a son, and she called his name Moab. He is the father of the Moabites, even to the present day.
19:38 Same, the younger gave birth to a son, and she called his name Ammon, tio estas, ‘the son of my people.’ He is the father of the Ammonites, even today.

Genezo 20

20:1 Abraham advanced from there into the southern land, and he lived between Kadesh and Shur. And he sojourned in Gerar.
20:2 And he said about his wife Sarah: “She is my sister.” Therefore, Abimelech, the king of Gerar, sent for her and took her.
20:3 Then God came to Abimelech through a dream in the night, kaj li diris al li: "Kio, you shall die because of the woman that you have taken. For she has a husband.”
20:4 En vero, Abimelech had not touched her, kaj tiel li diris: "Sinjoro, would you put to death a people, ignorant and just?
20:5 Did he not say to me, ‘She is my sister,’ and did she not say, ‘He is my brother?’ In the sincerity of my heart and the purity of my hands, I have done this.”
20:6 Kaj Dio diris al li: “And I know that you have acted with a sincere heart. And therefore I kept you from sinning against me, and I did not release you to touch her.
20:7 nun, return his wife to the man, for he is a prophet. And he will pray for you, and you will live. But if you are not willing to return her, know this: you shall die a death, you and all that is yours.”
20:8 And immediately Abimelech, rising up in the night, called all his servants. And he spoke all these words in their hearing, and all the men were very afraid.
20:9 Then Abimelech called also for Abraham, kaj li diris al li: “What have you done to us? How have we sinned against you, so that you would bring so great a sin upon me and upon my kingdom? You have done to us what you ought not to have done.”
20:10 And remonstrating him again, li diris, “What did you see, so that you would do this
20:11 Abraham responded: “I thought to myself, dirante: Perhaps there is no fear of God in this place. And they will put me to death because of my wife.
20:12 Ankoraŭ, in another way, she is also truly my sister, the daughter of my father, and not the daughter of my mother, and I took her as a wife.
20:13 Tiam, after God led me out of my father’s house, I said to her: ‘You will show this mercy to me. In every place, to which we will travel, you will say that I am your brother.’ ”
20:14 Tial, Abimelech took sheep and oxen, and men servants and women servants, and he gave them to Abraham. And he returned his wife Sarah to him.
20:15 Kaj li diris, “The land is in your sight. Dwell wherever it will please you.”
20:16 Then to Sarah he said: "Jen, I have given your brother one thousand silver coins. This will be for you as a veil for your eyes, to all who are with you and wherever you will travel. Kaj tiel, remember that you were taken.”
20:17 Then when Abraham prayed, God healed Abimelech and his wife, and his handmaids, and they gave birth.
20:18 For the Lord had closed every womb of the house of Abimelech, because of Sarah, the wife of Abraham.

Genezo 21

21:1 Then the Lord visited Sarah, just as he had promised; and he fulfilled what he had spoken.
21:2 And she conceived and gave birth to a son in her old age, at the time that God had foretold to her.
21:3 And Abraham called the name of his son, whom Sarah bore for him, isaac.
21:4 And he circumcised him on the eighth day, kiel Dio ordonis al li,
21:5 when he was one hundred years old. Fakte, at this stage of his father’s life, Isaac was born.
21:6 And Sarah said: “God has brought laughter to me. Whoever will hear of it will laugh with me.”
21:7 kaj denove, she said: “Hearing this, who would believe Abraham, that Sarah breast-fed a son, to whom she gave birth, despite being elderly
21:8 And the boy grew and was weaned. And Abraham made a great feast on the day of his weaning.
21:9 And when Sarah had seen the son of Hagar the Egyptian playing with her son Isaac, she said to Abraham:
21:10 “Cast out this woman servant and her son. For the son of a woman servant will not be heir with my son Isaac.”
21:11 Abraham took this grievously, for the sake of his son.
21:12 Kaj Dio diris al li: “Let it not seem harsh to you concerning the boy and your woman servant. In all that Sarah has said to you, listen to her voice. For your offspring will be invoked in Isaac.
21:13 Yet I will also make the son of the woman servant into a great nation, for he is your offspring.”
21:14 And so Abraham arose in the morning, and taking bread and a skin of water, he placed it upon her shoulder, and he handed over the boy, and he released her. And when she had departed, she wandered in the wilderness of Beersheba.
21:15 And when the water in the skin had been consumed, she set aside the boy, under one of the trees that were there.
21:16 And she moved away and sat in a distant area, as far as a bow can reach. For she said, “I shall not see the boy die.” And so, sitting opposite her, he lifted up his voice and wept.
21:17 But God heard the voice of the boy. And an Angel of God called to Hagar from heaven, dirante: “What are you doing, Hagar? Ne timu. For God has heeded the voice of the boy, from the place where he is.
21:18 Leviĝu. Take the boy and hold him by the hand. For I will make of him a great nation.”
21:19 And God opened her eyes. And seeing a well of water, she went and filled the skin, and she gave the boy to drink.
21:20 And God was with him. And he grew, and he stayed in the wilderness, and he became a young man, an archer.
21:21 And he lived in the desert of Paran, and his mother took a wife for him from the land of Egypt.
21:22 Samtempe, Abimelech and Phicol, the leader of his army, said to Abraham: “God is with you in everything that you do.
21:23 Tial, swear by God that you will do no harm to me, and to my posterity, and to my stock. But according to the mercy that I have done to you, you will do to me and to the land, to which you have turned as a newcomer.”
21:24 And Abraham said, “I will swear.”
21:25 And he reproved Abimelech because of a well of water, which his servants had taken away by force.
21:26 And Abimelech responded, “I do not know who did this thing, but you also did not reveal it to me, nor have I heard of it, before today.”
21:27 And so Abraham took sheep and oxen, and he gave them to Abimelech. And both of them struck a pact.
21:28 And Abraham set aside seven female lambs from the flock.
21:29 Abimelech said to him, “What purpose have these seven female lambs, which you have caused to stand separately
21:30 Sed li diris, “You will receive seven female lambs from my hand, so that they may be a testimony for me, that I dug this well.”
21:31 Tial, that place was called Beersheba, because there both of them did swear.
21:32 And they initiated a pact on behalf of the well of oath.
21:33 Then Abimelech and Phicol, the leader of his army, leviĝis, and they returned to the land of the Palestinians. En vero, Abraham planted a grove in Beersheba, and there he called upon the name of the Lord God Eternal.
21:34 And he was a settler in the land of the Palestinians for many days.

Genezo 22

22:1 After these things occurred, God tested Abraham, kaj li diris al li, “Abraham, Abraham.” And he answered, "Tie ĉi mi estas."
22:2 Li diris al li: “Take your only begotten son Isaac, whom you love, and go into the land of vision. And there you shall offer him as a holocaust upon one of the mountains, which I will show to you.”
22:3 And so Abraham, getting up in the night, harnessed his donkey, taking with him two youths, and his son Isaac. And when he had cut wood for the holocaust, he traveled toward the place, as God had instructed him.
22:4 Tiam, En la tria tago, levinte siajn okulojn, he saw the place at a distance.
22:5 And he said to his servants: “Wait here with the donkey. I and the boy will hurry further ahead to that place. After we have worshipped, will return to you.”
22:6 He also took the wood for the holocaust, and he imposed it upon his son Isaac. And he himself carried in his hands fire and a sword. And as the two continued on together,
22:7 Isaac said to his father, “My father.” And he answered, "Kion vi volas, filo?” “Behold," li diris, “fire and wood. Where is the victim for the holocaust
22:8 But Abraham said, “God himself will provide the victim for the holocaust, my son.” Thus they continued on together.
22:9 And they came to the place that God had shown to him. There he built an altar, and he set the wood in order upon it. And when he had bound his son Isaac, he laid him on the altar upon the pile of wood.
22:10 And he reached out his hand and took hold of the sword, in order to sacrifice his son.
22:11 Kaj jen, an Angel of the Lord called out from heaven, dirante, “Abraham, Abraham.” And he answered, "Tie ĉi mi estas."
22:12 Kaj li diris al li, “Do not extend your hand over the boy, and do not do anything to him. Now I know that you fear God, since you have not spared your only begotten son for my sake.”
22:13 Abraham lifted up his eyes, and he saw behind his back a ram among the thorns, caught by the horns, which he took and offered as a holocaust, instead of his son.
22:14 And he called the name of that place: ‘The Lord Sees.’ Thus, gxis nun, oni diras: ‘On the mountain, the Lord will see.’
22:15 Then the Angel of the Lord called out to Abraham a second time from heaven, dirante:
22:16 “By my own self, I have sworn, diras la Sinjoro. Because you have done this thing, and have not spared your only begotten son for my sake,
22:17 Mi benos vin, and I will multiply your offspring like the stars of heaven, and like the sand which is on the seashore. Your offspring will possess the gates of their enemies.
22:18 And in your offspring, all the nations of the earth will be blessed, because you obeyed my voice.”
22:19 Abraham returned to his servants, and they went to Beersheba together, and he lived there.
22:20 After these things occurred, it was reported to Abraham that Milcah, same, had borne sons for his brother Nahor:
22:21 Uz, la unuenaskiton, and Buz, lia frato, and Kemuel, the father of the Syrians,
22:22 and Chesed, and Hazo, likewise Pildash, and Jidlaph,
22:23 as well as Bethuel, of whom was born Rebekah. These eight Milcah bore for Nahor, the brother of Abraham.
22:24 En vero, his concubine, named Reumah, bore Tebah, and Gaham, and Tahash, and Maacah.

Genezo 23

23:1 Now Sarah lived for one hundred and twenty-seven years.
23:2 And she died in the city of Arba, which is Hebron, in the land of Canaan. And Abraham came to mourn and weep for her.
23:3 And when he had risen up from the funeral duties, he spoke to the sons of Heth, dirante:
23:4 “I am a newcomer and a sojourner among you. Give me the right of a sepulcher among you, so that I may bury my dead.”
23:5 The sons of Heth responded by saying:
23:6 “Hear us, O lord, you are a leader of God among us. Bury your dead in our chosen sepulchers. And no man shall be able to prohibit you from burying your dead within his memorial.”
23:7 Abraham arose, and he reverenced the people of the land, nome, the sons of Heth.
23:8 Kaj li diris al ili: “If it pleases your soul that I should bury my dead, aŭdi min, and intercede on my behalf with Ephron, the son of Zohar,
23:9 so that he may give me the double cave, which he has at the far end of his field. He may transfer it to me for as much money as it is worth in your sight, for the possession of a sepulcher.”
23:10 Now Ephron dwelt in the midst of the sons of Heth. And Ephron responded to Abraham in the hearing of everyone who was entering at the gate of his city, dirante:
23:11 “Let it never be so, mia sinjoro, but you should pay greater heed to what I say. The field I will transfer to you, and the cave that is in it. In the presence of the sons of my people, bury your dead.”
23:12 Abraham reverenced in the sight of the people of the land.
23:13 And he spoke to Ephron, standing in the midst of the people: “I ask you to hear me. I will give you money for the field. Take it, and so I will bury my dead in it.”
23:14 And Ephron responded: "Mia sinjoro, aŭdi min.
23:15 The land that you request is worth four hundred shekels of silver. This is the price between me and you. But how much is this? Bury your dead.”
23:16 And when Abraham had heard this, he weighed out the money that Ephron had requested, in the hearing of the sons of Heth, four hundred shekels of silver, of the approved public currency.
23:17 And having confirmed that the field, in which there was a double cave overlooking Mamre, formerly belonged to Ephron, both it and the sepulcher, and all its trees, with all its surrounding limits,
23:18 Abraham took it as a possession, in the sight of the sons of Heth and of everyone who was entering at the gate of his city.
23:19 Tial, Abraham buried his wife Sarah in the double cave of the field that overlooked Mamre. This is Hebron in the land of Canaan.
23:20 And the field was confirmed to Abraham, with the cave that was in it, as a memorial possession before the sons of Heth.

Genezo 24

24:1 Now Abraham was old and of many days. And the Lord had blessed him in all things.
24:2 And he said to the elder servant of his house, who was in charge of all that he had: “Place your hand under my thigh,
24:3 so that I may make you swear by the Lord, the God of heaven and earth, that you will not take a wife for my son from the daughters of the Canaanites, among whom I live.
24:4 But that you will proceed to my land and kindred, and from there take a wife for my son Isaac.”
24:5 The servant responded, “If the woman is not willing to come with me into this land, must I lead your son back to the place from which you departed
24:6 And Abraham said: “Beware that you never lead my son back to that place.
24:7 The Lord God of heaven, who took me from my father’s house, and from the land of my nativity, who spoke to me and swore to me, dirante, ‘To your offspring I will give this land,’ himself will send his Angel before you, and you will take from there a wife for my son.
24:8 But if the woman is not willing to follow you, you will not be held by the oath. Only do not lead my son back to that place.”
24:9 Tial, the servant placed his hand under the thigh of Abraham, his lord, and he swore to him on his word.
24:10 And he took ten camels from his lord’s herd, and he went forth, carrying with him things from all of his goods. And he set out, and continued on, to the city of Nahor, in Mesopotamia.
24:11 And when he had made the camels lie down outside of the town, near a well of water, in the evening, at the time when women are accustomed to go out to draw water, li diris:
24:12 "Ho Sinjoro, the God of my lord Abraham, meet with me today, Mi petas vin, and show mercy to my lord Abraham.
24:13 Jen, I stand near the fountain of water, and the daughters of the inhabitants of this city will go forth to draw water.
24:14 Tial, the girl to whom I will say, ‘Tip your pitcher, so that I may drink,’ and she will respond, ‘Drink. Fakte, I will give your camels a drink also,’ the same one is she whom you have prepared for your servant Isaac. And by this, I will understand that you have shown mercy to my lord.”
24:15 But he had not yet completed these words within himself, kiam, jen, Rebekah went out, the daughter of Bethuel, son of Milcah, the wife of Nahor, the brother of Abraham, having a pitcher on her shoulder.
24:16 She was an exceedingly elegant girl, and a most beautiful virgin, and unknown by man. And she descended to the spring, and she filled her pitcher, and then was returning.
24:17 And the servant ran to meet her, kaj li diris, “Provide me with a little water to drink from your pitcher.”
24:18 Kaj ŝi respondis, “Drink, my lord.” And she quickly brought down the pitcher on her arm, and she gave him a drink.
24:19 And after he drank, she added, “In fact, I will draw water for your camels also, until they all drink.”
24:20 And pouring out the pitcher into the troughs, she ran back to the well to draw water; and having drawn, she gave it to all the camels.
24:21 But he was contemplating her silently, wanting to know whether the Lord had caused his journey to prosper or not
24:22 Tiam, after the camels drank, the man took out gold earrings, weighing two shekels, and the same number of bracelets, ten shekels in weight.
24:23 Kaj li diris al ŝi: “Whose daughter are you? Tell me, is there any place in your father’s house to lodge
24:24 Ŝi respondis, “I am the daughter of Bethuel, the son of Milcah, to whom she gave birth for Nahor.”
24:25 And she continued, dirante, “There is very much straw and hay with us, and a spacious place to stay.”
24:26 The man bowed himself down, and he adored the Lord,
24:27 dirante, “Blessed be the Lord, the God of my lord Abraham, who has not taken away his mercy and truth from my lord, and who has led me on a direct journey to the house of the brother of my lord.”
24:28 And so the girl ran, and she reported all that she had heard in the house of her mother.
24:29 Now Rebekah had a brother, named Laban, who went out quickly to the man, where the spring was.
24:30 And when he had seen the earrings and bracelets in his sister’s hands, and he had heard all the words being repeated, “This is what the man spoke to me,” he came to the man who stood by the camels and near the spring of water,
24:31 kaj li diris al li: "Enter, O blessed of the Lord. Why do you stand outside? I have prepared the house, and a place for the camels.”
24:32 And he brought him into his guest quarters. And he unharnessed the camels, and he distributed straw and hay, and water to wash his feet and that of the men who arrived with him.
24:33 And bread was set out in his sight. Sed li diris, “I will not eat, until I have spoken my words.” He answered him, "Paroli."
24:34 Tiam li diris: “I am the servant of Abraham.
24:35 And the Lord has blessed my lord greatly, and he has become great. And he has given him sheep and oxen, silver and gold, men servants and women servants, camels and donkeys.
24:36 And Sarah, the wife of my lord, has given birth to a son for my lord in her old age, and he has given him all that he had.
24:37 And my lord made me swear, dirante: ‘You shall not take a wife for my son from the Canaanites, in whose land I dwell.
24:38 But you shall travel to my father’s house, and you shall take a wife of my own kindred for my son.’
24:39 sed vere, I answered my lord, ‘What if the woman is not willing to come with me?'
24:40 'La Lordo,’ he said, ‘in whose sight I walk, will send his Angel with you, and he will direct your way. And you shall take a wife for my son from my own kindred and from my father’s house.
24:41 But you will be innocent of my curse, se, when you will arrive at my close relatives, they will not grant this to you.’
24:42 Kaj tiel, today I arrived at the well of water, kaj mi diris: Ho Sinjoro, the God of my lord Abraham, if you have directed my way, in which I now walk,
24:43 jen, I stand next to the well of water, and the virgin, who will go forth to draw water, will hear from me, “Give me a little water to drink from your pitcher.”
24:44 And she will say to me, “You drink, and I will also draw for your camels.” Let the same be the woman, whom the Lord has prepared for the son of my lord.’
24:45 And while I thought over these things silently within myself, Rebekah appeared, arriving with a pitcher, which she carried on her shoulder. And she descended to the spring and drew water. And I said to her, ‘Give me a little to drink.’
24:46 And she quickly let down the pitcher from her arm, and said to me, ‘You drink, and to your camels I will also distribute drinking water.’ I drank, and she watered the camels.
24:47 And I questioned her, dirante, ‘Whose daughter are you?’ And she responded, ‘I am the daughter of Bethuel, the son of Nahor, whom Milcah bore to him.’ And so, I hung the earrings on her, to adorn her face, and I put the bracelets on her hands.
24:48 Kaj falis sternita, I adored the Lord, benante la Sinjoron, the God of my lord Abraham, who has led me along the straight path so as to take the daughter of my lord’s brother to his son.
24:49 Tial, if you would act according to mercy and truth with my lord, tell me so. But if it pleases you otherwise, say that to me also, so that I may go either to the right, or to the left.”
24:50 And Laban and Bethuel responded: “A word has proceeded from the Lord. We are not able to speak anything else to you, beyond what pleases him.
24:51 ĝi, Rebekah is in your sight. Take her and continue on, and let her be the wife of the son of your lord, just as the Lord has spoken.”
24:52 When Abraham’s servant had heard this, falling down to the ground, he adored the Lord.
24:53 And bringing forth vessels of silver and gold, kaj ankaŭ vestaĵoj, he gave them to Rebekah as a tribute. Same, he offered gifts to her brothers and her mother.
24:54 And a banquet began, and they feasted and drank together, and they lodged there. Kaj levigxinte matene, the servant said, “Release me, so that I may go to my lord.”
24:55 And her brothers and mother responded, “Let the girl remain for at least ten days with us, and after that, she will continue on.”
24:56 “Do not be willing," li diris, “to delay me, for the Lord has directed my way. liberigu min, so that I may journey to my lord.”
24:57 Kaj ili diris, “Let us call the girl, and ask her will.”
24:58 Kaj kiam, having been called, she arrived, they wanted to know, “Will you go with this man?” And she said, “I will go.”
24:59 Tial, they released her and her nurse, and the servant of Abraham and his companions,
24:60 wishing prosperity for their sister, dirante: “You are our sister. May you increase to thousands of thousands. And may your offspring possess the gates of their enemies.”
24:61 Kaj tiel, Rebekah and her maids, riding upon camels, followed the man, who quickly returned to his lord.
24:62 Tiam, samtempe, Isaac was walking along the way that leads to the well, whose name is: ‘of the One who lives and who sees.’ For he dwelt in the southern land.
24:63 And he had gone out to meditate in the field, as daylight was now declining. And when he had lifted up his eyes, he saw camels advancing from afar.
24:64 Same, Rebekah, having seen Isaac, descended from the camel.
24:65 And she said to the servant, “Who is that man who advances to meet us through the field?” And he said to her, “That is my lord.” And so, quickly taking up her cloak, she covered herself.
24:66 Then the servant explained to Isaac all that he had done.
24:67 And he led her into the tent of Sarah his mother, and he accepted her as wife. And he loved her so very much, that it tempered the sorrow which befell him at his mother’s death.

Genezo 25

25:1 En vero, Abraham took another wife, named Keturah.
25:2 And she bore to him Zimran, and Jokshan, and Medan, and Midian, and Ishbak, and Shuah.
25:3 Same, Jokshan conceived Sheba and Dedan. The sons of Dedan were Asshurim, and Letushim, and Leummim.
25:4 Kaj vere, from Midian was born Ephah, and Epher, and Hanoch, and Abida, and Eldaah. All these were the sons of Keturah.
25:5 And Abraham gave everything that he possessed to Isaac.
25:6 But to the sons of the concubines he gave generous gifts, and he separated them from his son Isaac, while he still lived, toward the eastern region.
25:7 Now the days of Abraham’s life were one hundred and seventy-five years.
25:8 And declining, he died in a good old age, and at an advanced stage of life, and full of days. And he was gathered to his people.
25:9 And his sons Isaac and Ishmael buried him in the double cave, which was situated in the field of Ephron, of the son of Zohar the Hittite, across from the region of Mamre,
25:10 which he had bought from the sons of Heth. There he was buried, with his wife Sarah.
25:11 And after his passing, God blessed his son Isaac, who lived near the well named ‘of the One who lives and who sees.’
25:12 These are the generations of Ishmael, la filo de Abraham, whom Hagar the Egyptian, Sarah’s servant, bore to him.
25:13 And these are the names of his sons according to their language and generations. The firstborn of Ishmael was Nebaioth, then Kedar, and Adbeel, and Mibsam,
25:14 likewise Mishma, and Dumah, and Massa,
25:15 Hadad, and Tema, and Jetur, and Naphish, and Kedemah.
25:16 These are the sons of Ishmael. And these are their names throughout their fortresses and towns: the twelve princes of their tribes.
25:17 And the years of the life of Ishmael that passed were one hundred and thirty-seven. And declining, he died and was placed with his people.
25:18 Now he had lived from Havilah as far as Shur, which overlooks Egypt as it approaches the Assyrians. He passed away in the sight of all his brothers.
25:19 Same, these are the generations of Isaac, la filo de Abraham. Abraham koncipita Isaak,
25:20 kiuj, when he was forty years old, took Rebekah, the sister of Laban, the daughter of Bethuel the Syrian from Mesopotamia, as a wife.
25:21 And Isaac beseeched the Lord on behalf of his wife, because she was barren. And he heard him, and he gave conception to Rebekah.
25:22 But the little ones struggled in her womb. So she said, “If it was to be so with me, what need was there to conceive?” And she went to consult the Lord.
25:23 Kaj respondado, li diris, “Two nations are in your womb, and two peoples will be divided out of your womb, and one people will overcome the other people, and the elder will serve the younger.”
25:24 Now the time had arrived to give birth, kaj jen, twins were discovered in her womb.
25:25 He who departed first was red, and entirely hairy like a pelt; and his name was called Esau. At once the other departed and he held his brother’s foot in his hand; and because of this he was called Jacob.
25:26 Isaac was sixty years old when the little ones were born to him.
25:27 And as adults, Esau became a knowledgeable hunter and a man of agriculture, but Jacob, a simple man, dwelt in tents.
25:28 Isaac was fond of Esau, because he was fed from his hunting; and Rebekah loved Jacob.
25:29 Then Jacob boiled a small meal. Esau, when he had arrived weary from the field,
25:30 diris al li, “Give me this red stew, for I am very tired.” For this reason, his name was called Edom.
25:31 Jacob said to him, “Sell me your right of the firstborn.”
25:32 He answered, "Kio, I am dying, what will the right of the firstborn provide for me
25:33 Jacob said, “So then, swear to me.” Esau swore to him, and he sold his right of the firstborn.
25:34 Kaj tiel, taking bread and the food of lentils, he ate, and he drank, kaj li foriris, giving little weight to having sold the right of the firstborn.

Genezo 26

26:1 Tiam, when a famine arose over the land, after that barrenness which had happened in the days of Abraham, Isaac went to Abimelech, king of the Palestinians, in Gerar.
26:2 And the Lord appeared to him, kaj li diris: “Do not descend into Egypt, but rest in the land that I will tell you,
26:3 and sojourn in it, and I will be with you, kaj Mi benos vin. For to you and to your offspring I will give all these regions, completing the oath that I promised to Abraham your father.
26:4 And I will multiply your offspring like the stars of heaven. And I will give to your posterity all these regions. And in your offspring all the nations of the earth will be blessed,
26:5 because Abraham obeyed my voice, and kept my precepts and commandments, and observed the ceremonies and the laws.”
26:6 And so Isaac remained in Gerar.
26:7 And when he was questioned by the men of that place about his wife, he answered, “She is my sister.” For he was afraid to confess her to be his mate, thinking that perhaps they would put him to death because of her beauty.
26:8 And when very many days had passed, and he had remained in the same place, Abimelech, king of the Palestinians, gazing through a window, saw him being playful with Rebekah, lia edzino.
26:9 And summoning him, li diris: “It is clear that she is your wife. Why did you falsely claim her to be your sister?"Li respondis, “I was afraid, lest I might die because of her.”
26:10 And Abimelech said: “Why have you burdened us? Someone from the people could have lain with your wife, and you would have brought a great sin upon us.” And he instructed all the people, dirante,
26:11 “Whoever will touch the wife of this man will die a death.”
26:12 Then Isaac sowed in that land, and he found, in that same year, one hundredfold. And the Lord blessed him.
26:13 And the man was enriched, and he continued prospering as well as increasing, until he became very great.
26:14 Same, he had possessions of sheep and of herds, and a very large family. Pro ĉi tio, the Palestinians envied him,
26:15 tiel, tiam, they obstructed all the wells that the servants of his father Abraham had dug, filling them with soil.
26:16 It reached a point where Abimelech himself said to Isaac, “Move away from us, for you have become very much more powerful than we.”
26:17 kaj foriranta, he then went toward the torrent of Gerar, and he dwelt there.
26:18 Denove, he dug up other wells, which the servants of his father Abraham had dug, and which, after his death, the Philistines had formerly obstructed. And he called them by the same names that his father had called them before.
26:19 And they dug in the torrent, and they found living water.
26:20 But in that place also the shepherds of Gerar argued against the shepherds of Isaac, dirante, “It is our water.” For this reason, he called the name of the well, because of what had happened, ‘Calumny.’
26:21 Then they dug up yet another one. And over that one also they fought, and he called it, ‘Enmity.’
26:22 Advancing from there, he dug another well, over which they did not contend. And so he called its name, ‘Latitude,’ saying, “Now the Lord has expanded us and caused us to increase across the land.”
26:23 Then he ascended from that place into Beersheba,
26:24 where the Lord appeared to him on the same night, dirante: “I am the God of Abraham your father. Ne timu, for I am with you. Mi benos vin, and I will multiply your offspring because of my servant Abraham.”
26:25 And so he built an altar there. And he invoked the name of the Lord, and he stretched out his tent. And he instructed his servants to dig a well.
26:26 When Abimelech, and Ahuzzath, his friend, and Phicol, la ĉefo de la armea, had arrived from Gerar to that place,
26:27 Isaac said to them, “Why have you come to me, a man whom you hate, and whom you have expelled from among you
26:28 And they responded: “We saw that the Lord is with you, and therefore we said: Let there be an oath between us, and let us initiate a pact,
26:29 so that you may not do us any kind of harm, just as we have touched nothing of yours, and have not caused any injury to you, but with peace we released you, augmented by the blessing of the Lord.”
26:30 Tial, he made them a feast, and after the food and drink,
26:31 arising in the morning, they swore to one another. And Isaac sent them away peacefully to their own place.
26:32 Tiam, jen, on the same day the servants of Isaac came, reporting to him about a well which they had dug, kaj dirante: “We have found water.”
26:33 Tial, he called it, ‘Abundance.’ And the name of the city was established as ‘Beersheba,’ even to the present day.
26:34 En vero, at forty years of age, Esau took wives: Judith, the daughter of Beeri, la HXetido, and Basemath, the daughter of Elon, of the same place.
26:35 And they both offended the mind of Isaac and Rebekah.

Genezo 27

27:1 Now Isaac was old, and his eyes were cloudy, and so he was not able to see. And he called his elder son Esau, kaj li diris al li, "Mia filo?"Kaj tiu respondis, "Tie ĉi mi estas."
27:2 His father said to him: “You see that I am old, and I do not know the day of my death.
27:3 Take your weapons, the quiver and the bow, and go out. And when you have taken something by hunting,
27:4 make from it a small meal for me, just as you know I like, and bring it, so that I may eat and my soul may bless you before I die.”
27:5 And when Rebekah had heard this, and he had gone out into the field to fulfill his father’s order,
27:6 she said to her son Jacob: “I heard your father speaking with your brother Esau, and saying to him,
27:7 ‘Bring to me from your hunting, and make me foods, so that I may eat and bless you in the sight of the Lord before I die.’
27:8 Tial, now my son, agree to my counsel,
27:9 and go straight to the flock, and bring me two of the best young goats, so that from them I may make meat for your father, such as he willingly eats.
27:10 Tiam, when you have brought these in and he has eaten, he may bless you before he dies.”
27:11 He answered her: “You know that my brother Esau is a hairy man, and I am smooth.
27:12 If my father should lay hands on me and perceive it, I am afraid lest he think me willing to mock him, and I will bring a curse upon myself, instead of a blessing.”
27:13 Kaj lia patrino diris al li: “Let this curse be upon me, mia filo. Yet listen to my voice, and go directly to bring what I said.”
27:14 He went out, and he brought, and he gave to his mother. She prepared the meats, just as she knew his father liked.
27:15 And she clothed him with the very fine garments of Esau, which she had at home with her.
27:16 And she encircled his hands with little pelts from the young goats, and she covered his bare neck.
27:17 And she gave him the small meal, and she handed him the bread that she had baked.
27:18 When he had carried these in, li diris, “My father?"Kaj li respondis, “I’m listening. Who are you, mia filo?«
27:19 And Jacob said: “I am Esau, your firstborn. I have done as you instructed me. Leviĝu; sit and eat from my hunting, so that your soul may bless me.”
27:20 And again Isaac said to his son, “How were you able to find it so quickly, mia filo?"Li respondis, “It was the will of God, so that what I sought met with me quickly.”
27:21 And Isaac said, “Come here, so that I may touch you, mia filo, and may prove whether you are my son Esau, or not.”
27:22 He approached his father, and when he had felt him, Isaac said: “The voice indeed is the voice of Jacob. But the hands are the hands of Esau.”
27:23 And he did not recognize him, because his hairy hands made him seem similar to the elder one. Tial, blessing him,
27:24 li diris, “Are you my son Esau?"Li respondis, “I am.”
27:25 Tiam li diris, “Bring me the foods from your hunting, mia filo, so that my soul may bless you.” And when he had eaten what was offered, he also brought forth wine for him. And after he finished it,
27:26 Li diris al li, “Come to me and give me a kiss, my son.”
27:27 He approached and kissed him. And immediately he perceived the fragrance of his garments. Kaj tiel, blessing him, li diris: "Jen, the smell of my son is like the smell of a plentiful field, which the Lord has blessed.
27:28 May God give to you, from the dew of heaven and from the fatness of the earth, an abundance of grain and wine.
27:29 And may the peoples serve you, and may the tribes reverence you. May you be the lord of your brothers, and may your mother’s sons bow down before you. Whoever curses you, may he be cursed, and whoever blesses you, may he be filled with blessings.”
27:30 Scarcely had Isaac completed his words, and Jacob departed, when Esau arrived.
27:31 And he brought his father foods cooked from his hunting, dirante, "Leviĝu, mia patro, and eat from your son’s hunting, so that your soul may bless me.”
27:32 And Isaac said to him, “But who are you?"Kaj li respondis, “I am your firstborn son, Esau.”
27:33 Isaac became frightened and very astonished. And wondering beyond what can be believed, li diris: “Then who is he that a while ago brought me the prey from his hunting, from which I ate, before you arrived? And I blessed him, and he will be blessed.”
27:34 Esau, having heard his father’s words, roared out with a great outcry. Kaj, being confounded, li diris, “But bless me also, my father.”
27:35 Kaj li diris, “Your twin came deceitfully, and he received your blessing.”
27:36 Sed li respondis: “Justly is his name called Jacob. For he has supplanted me yet another time. My birthright he took away before, kaj nun, this second time, he has stolen my blessing.” And again, Li diris al sia patro, “Have you not reserved a blessing for me also
27:37 Isaac answered: “I have appointed him as your lord, and I have subjugated all his brothers as his servants. I have reinforced him with grain and wine, kaj post tiu, mia filo, what more shall I do for you
27:38 And Esau said to him: “Have you only one blessing, patro? Mi petas vin, bless me also.” And when he wept with a loud wail,
27:39 Isaac was moved, kaj li diris al li: “In the fatness of the earth, and in the dew of heaven from above,
27:40 will your blessing be. You will live by the sword, and you will serve your brother. But the time will arrive when you will shake off and release his yoke from your neck.”
27:41 Tial, Esau always hated Jacob, for the blessing with which his father had blessed him. And he said in his heart, “The days will arrive for the mourning of my father, and I will kill my brother Jacob.”
27:42 These things were reported to Rebekah. And sending and calling for her son Jacob, ŝi diris al li, "Jen, your brother Esau is threatening to kill you.
27:43 Tial, now my son, listen to my voice. Rise up and flee to my brother Laban, in Haran.
27:44 And you will dwell with him for a few days, until the fury of your brother subsides,
27:45 and his indignation ceases, and he forgets the things that you have done to him. Post tiu, I will send for you and bring you from there to here. Why should I be bereaved of both my sons in one day
27:46 And Rebekah said to Isaac, “I am weary of my life because of the daughters of Heth. If Jacob accepts a wife from the stock of this land, I would not be willing to live.”

Genezo 28

28:1 And so Isaac called for Jacob, and he blessed him, and he instructed him, dirante: “Do not be willing to accept a mate from the family of Canaan.
28:2 But go, and journey to Mesopotamia of Syria, to the house of Bethuel, your mother’s father, and there accept for yourself a wife from the daughters of Laban, your maternal uncle.
28:3 And may God almighty bless you, and may he cause you to increase and also to multiply, so that you may be influential among the people.
28:4 And may he give the blessings of Abraham to you, and to your offspring after you, so that you may possess the land of your sojourning, which he promised to your grandfather.”
28:5 And when Isaac had dismissed him, elmontrante, he went to Mesopotamia of Syria, to Laban, the son of Bethuel, the Syrian, the brother to Rebekah, his mother.
28:6 But Esau, seeing that his father had blessed Jacob and had sent him into Mesopotamia of Syria, to take a wife from there, kaj ke, after the blessing, he had instructed him, dirante: ‘You shall not accept a wife from the daughters of Canaan,'
28:7 and that Jacob, obeying his parents, had gone into Syria,
28:8 having evidence also that his father did not look with favor upon the daughters of Canaan,
28:9 he went to Ishmael, and he took as a wife, beside those he had before, Mahalath, the daughter of Ishmael, Abraham’s son, the sister of Nebaioth.
28:10 Meanwhile Jacob, having departed from Beersheba, continued on to Haran.
28:11 And when he had arrived at a certain place, where he would rest after the setting of the sun, he took some of the stones that lay there, and placing them under his head, he slept in the same place.
28:12 And he saw in his sleep: a ladder standing upon the earth, with its top touching heaven, ankaŭ, the Angels of God ascending and descending by it,
28:13 kaj la Sinjoro, leaning upon the ladder, dirante al li: "Mi estas la Sinjoro, the God of Abraham your father, kaj la Dio de Isaak. The land, in which you sleep, I will give to you and to your offspring.
28:14 And your offspring will be like the dust of the earth. You will spread abroad to the West, and to the East, and to the North, and to the Meridian. And in you and in your offspring, all the tribes of the earth shall be blessed.
28:15 And I will be your guardian wherever you will journey, and I will bring you back into this land. Neither will I dismiss you, until I have accomplished all that I have said.”
28:16 And when Jacob had awakened from sleep, li diris, "Vere, the Lord is in this place, and I did not know it.”
28:17 And being terrified, li diris: “How terrible this place is! This is nothing other than the house of God and the gateway of heaven.”
28:18 Tial, Jacob, arising in the morning, took the stone which he had placed under his head, and he set it up as monument, pouring oil over it.
28:19 And he called the name of the city, ‘Bethel,’ which before was called Luz.
28:20 And then he made a vow, dirante: “If God will be with me, and will guard me along the way by which I walk, and will give me bread to eat and clothing to wear,
28:21 and if I will return prosperously to my father’s house, then the Lord will be my God,
28:22 and this stone, which I have set up as a monument, will be called ‘the House of God.’ And from all the things that you will give to me, I will offer tithes to you.”

Genezo 29

29:1 And so Jacob, elmontrante, arrived in the eastern land.
29:2 And he saw a well in a field, and also three flocks of sheep reclining near it. For the animals were watered from it, and its mouth was closed with a great stone.
29:3 And the custom was, when all the sheep were gathered together, to roll away the stone. And when the flocks had been refreshed, they placed it over the mouth of the well again.
29:4 And he said to the shepherds, “Brothers, where are you from?” And they answered. “From Haran.”
29:5 And questioning them, li diris, “Do you know Laban, the son of Nahor?” They said, “We know him.”
29:6 Li diris, “Is he well?” “He is very well,” they said. “And behold, his daughter Rachel approaches with his flock.”
29:7 And Jacob said, “There is still much daylight remaining, and it is not time to return the flocks to the sheepfold. Give the sheep to drink first, and then lead them back to pasture.”
29:8 Ili respondis, “We cannot, until all the animals are gathered together and we remove the stone from the mouth of the well, so that we may water the flocks.”
29:9 They were still speaking, kaj jen, Rachel arrived with her father’s sheep; for she pastured the flock.
29:10 When Jacob had seen her, and he realized that she was his maternal first cousin, and that these were the sheep of his uncle Laban, he removed the stone which closed the well.
29:11 And having watered the flock, he kissed her. And lifting up his voice, he wept.
29:12 And he revealed to her that he was a brother of her father, and the son of Rebekah. Kaj tiel, hurrying, she announced it to her father.
29:13 And when he had heard that Jacob, his sister’s son, had arrived, he ran to meet him. And embracing him, and kissing him heartily, he brought him into his house. But when he had heard the reasons for his journey,
29:14 he responded, “You are my bone and my flesh.” And after the days of one month were completed,
29:15 Li diris al li: “Though you are my brother, will you serve me for nothing? Tell me what wages you would accept.”
29:16 En vero, he had two daughters: the name of the elder was Leah; and truly the younger was called Rachel.
29:17 But while Leah was bleary-eyed, Rachel had an elegant appearance and was attractive to behold.
29:18 And Jacob, loving her, diris, “I will serve you for seven years, for your younger daughter Rachel.”
29:19 Laban responded, “It is better that I give her to you than to another man; remain with me.”
29:20 Tial, Jacob served for seven years for Rachel. And these seemed like only a few days, because of the greatness of love.
29:21 And he said to Laban, “Give my wife to me. For now the time has been fulfilled, so that I may go in to her.”
29:22 kaj li, having called a great crowd of his friends to the feast, agreed to the marriage.
29:23 And at night, he brought in his daughter Leah to him,
29:24 giving his daughter a handmaid named Zilpah. After Jacob had gone in to her, laŭ kutimo, when morning had arrived, he saw Leah.
29:25 And he said to his father-in-law, “What is it that you intended to do? Did I not serve you for Rachel? Why have you deceived me
29:26 Laban responded, “It is not the practice in this place to give the younger in marriage first.
29:27 Complete a week of days with this mating. And then I will give this one to you also, for the service that you will provide to me for another seven years.”
29:28 He agreed to his pleading. And after the week had passed, he took Rachel as a wife.
29:29 To her, the father had given Bilhah as her servant.
29:30 Kaj, having at last obtained the marriage he desired, he preferred the love of the latter before the former, and he served with him another seven years.
29:31 Sed la Sinjoro, seeing that he despised Leah, opened her womb, but her sister remained barren.
29:32 Having conceived, she gave birth to a son, and she called his name Reuben, dirante: “The Lord saw my humiliation; now my husband will love me.”
29:33 And again she conceived and bore a son, kaj ŝi diris, “Because the Lord heard that I was treated with contempt, he has also given this one to me.” And she called his name Simeon.
29:34 And she conceived a third time, and she gave birth to another son, kaj ŝi diris: “Now likewise my husband will unite with me, because I have borne him three sons.” And because of this, she called his name Levi.
29:35 A fourth time she conceived and bore a son, kaj ŝi diris, “Only now will I confess to the Lord.” And for this reason, she called him Judah. And she ceased from child-bearing.

Genezo 30

30:1 Then Rachel, discerning that she was infertile, envied her sister, and so she said to her husband, “Give me children, otherwise I will die.”
30:2 Jacob, koleris, responded to her, “Am I in the place of God, who has deprived you of the fruit of your womb
30:3 Sed ŝi diris: “I have a handmaid Bilhah. Go in to her, so that she may give birth upon my knees, and I may have sons by her.”
30:4 And she gave him Bilhah in marriage.
30:5 And when her husband had gone in to her, she conceived and bore a son.
30:6 And Rachel said, “The Lord has judged for me, and he has heeded my voice, giving me a son.” And because of this, she called his name Dan.
30:7 And conceiving again, Bilhah bore another,
30:8 about whom Rachel said, “God has compared me with my sister, and I have prevailed.” And she called him Naphtali.
30:9 Leah, perceiving that she had desisted from child-bearing, delivered Zilpah, sian sklavinon, to her husband.
30:10 And she, after having borne a son with difficulty,
30:11 diris: “Happiness!” And for this reason, she called his name Gad.
30:12 Same, Zilpah bore another.
30:13 And Leah said, “This one is for my happiness. Fakte, women will call me blessed.” Because of this, she called him Asher.
30:14 Then Reuben, going out into the field at the time of the wheat harvest, found mandrakes. These he brought to his mother Leah. And Rachel said, “Give me a portion of your son’s mandrakes.”
30:15 Ŝi respondis, “Does it seem like such a small matter to you, that you have usurped from me my husband, unless you will also take my son’s mandrakes?” Rachel said, “He will sleep with you this night because of your son’s mandrakes.”
30:16 And when Jacob returned from the field in the evening, Leah went out to meet him, kaj ŝi diris, “You will enter to me, because I have hired you for the reward of my son’s mandrakes.” And he slept with her that night.
30:17 And God heard her prayers. And she conceived and bore a fifth son.
30:18 Kaj ŝi diris, “God has given a reward to me, because I gave my handmaid to my husband.” And she called his name Issachar.
30:19 Conceiving again, Leah bore a sixth son.
30:20 Kaj ŝi diris: “God has endowed me with a good dowry. Kaj nun, at this turn, my husband will be with me, because I have conceived six sons for him.” And therefore she called his name Zebulun.
30:21 After him, she bore a daughter, named Dinah.
30:22 La Lordo, likewise remembering Rachel, heeded her and opened her womb.
30:23 Kaj sxi gravedigxis kaj naskis filon, dirante, “God has taken away my reproach.”
30:24 And she called his name Joseph, dirante, “The Lord has added to me another son.”
30:25 But when Joseph was born, Jacob said to his father-in-law: “Release me, so that I may return to my native country and to my land.
30:26 Give me my wives, and my children, for whom I have served you, so that I may depart. You know the servitude with which I have served you.”
30:27 Laban said to him: “May I find grace in your sight. I have learned by experience that God has blessed me because of you.
30:28 Choose your wages, which I will give you.”
30:29 Sed li respondis: “You know how I have served you, and how great your possession became in my hands.
30:30 You had little before I came to you, and now you have achieved riches. And the Lord has blessed you since my arrival. It is just, tial, that at sometime I also should provide for my own house.”
30:31 And Laban said, “What shall I give to you?"Sed li diris, “I want nothing. But if you will do what I ask, I will feed and guard your sheep again.
30:32 Go around through all your flocks and separate all the sheep of variegated or spotted fleece; and whatever will be darkened or blemished or variegated, as much among the sheep as among the goats, will be my wages.
30:33 And my justice will answer on my behalf tomorrow, when the time of settlement arrives before you. And all that is not variegated or blemished or darkened, as much among the sheep as among the goats, these will prove me to be a thief.”
30:34 And Laban said, “I hold favor for this request.”
30:35 And on that day he separated the she-goats, kaj la ŝafo, and the he-goats, and the rams with variegations or with blemishes. But every one of the flock which was of one color, tio estas, of white or of black fleece, he delivered into the hands of his sons.
30:36 And he established a distance of three days journey between himself and his son-in-law, who pastured the remainder of his flock.
30:37 Then Jacob, taking green branches of poplar, and almond, and sycamore trees, debarked them in part. And when the bark was pulled off, in the parts that were stripped, there appeared whiteness, yet the parts that were left whole, remained green. Kaj tiel, in this way the color was made variegated.
30:38 And he placed them in the troughs, where the water was poured out, so that when the flocks had arrived to drink, they would have the branches before their eyes, and in their sight they might conceive.
30:39 Kaj ĝi okazis ke, in the very heat of joining together, the sheep looked upon the branches, and they bore the blemished and the variegated, those speckled with diverse color.
30:40 And Jacob divided the flock, and he set the branches in the troughs before the eyes of the rams. Now whatever was white or black belonged to Laban, sed, vere, the others belonged to Jacob, for the flocks were dispersed among one another.
30:41 Tial, when the first to arrive were climbing on the ewes, Jacob placed the branches in the troughs of water before the eyes of the rams and the sheep, so that they might conceive while they were gazing upon them.
30:42 Yet when the late arrivals and the last to conceive were let in, he did not place these. And so those that arrived late became Laban’s, and those that arrived first became Jacob’s.
30:43 And the man was enriched beyond limit, and he had many flocks, women servants and men servants, camels and donkeys.

Genezo 31

31:1 Sed poste, he heard the words of the sons of Laban, dirante, “Jacob has taken all that was our father’s, and being enlarged by his ability, he has become famous.”
31:2 Same, he observed that Laban’s face was not the same toward him as it was yesterday and the day before.
31:3 Most importantly, the Lord was saying to him, “Return to the land of your fathers and to your generation, and I will be with you.”
31:4 He sent and called for Rachel and Leah, in the field where he pastured the flocks,
31:5 kaj li diris al ili: “I see that your father’s face is not the same toward me as it was yesterday and the day before. But the God of my father has been with me.
31:6 And you know that I have served your father with all my strength.
31:7 Eĉ tiel, your father has circumvented me, and he has changed my wages ten times. And yet God has not permitted him to harm me.
31:8 Whenever he said, ‘The speckled will be your wages,’ all the sheep gave birth to speckled newborns. Tamen vere, when he said the contrary, ‘You will take whatever is white for your wages,’ all the flocks gave birth to white ones.
31:9 And it is God who has taken your father’s substance and given it to me.
31:10 For after the time had arrived for the ewes to conceive, I lifted up my eyes, and I saw in my sleep that the males climbing on the females were of variegated, and spotted, and diverse colors.
31:11 And the Angel of God said to me in my sleep, ‘Jacob.’ And I responded, ‘Here I am.’
31:12 Kaj li diris: ‘Lift up your eyes, and see that all the males climbing on the females are variegated, spotted, and also speckled. For I have seen all that Laban has done to you.
31:13 I am the God of Bethel, where you anointed the stone and made a vow to me. Now therefore arise, and depart from this land, returning to the land of your nativity.’ ”
31:14 And Rachel and Leah responded: “Have we anything left behind among the resources and inheritance of our father’s house?
31:15 Has he not considered us as foreigners, and sold us, and consumed our price?
31:16 But God has taken our father’s riches and handed these to us and to our sons. Tial, do all that God has instructed you.”
31:17 And so Jacob rose up, and having placed the children and his wives upon camels, he went forth.
31:18 And he took all his substance and flocks, and whatever he had acquired in Mesopotamia, and he journeyed to his father Isaac, in the land of Canaan.
31:19 Tiutempe, Laban had gone to shear the sheep, and so Rachel stole her father’s idols.
31:20 And Jacob was not willing to confess to his father-in-law that he was fleeing.
31:21 And when he had gone away with all such things that were justly his, kaj, having crossed the river, was continuing on toward Mount Gilead,
31:22 it was reported to Laban on the third day that Jacob had fled.
31:23 And taking his brothers with him, he pursued him for seven days. And he overtook him at Mount Gilead.
31:24 And he saw in a dream, God saying to him, “Beware that you not speak anything harsh against Jacob.”
31:25 And now Jacob had pitched his tent at the mountain. And when he, with his brothers, had overtaken him, he set his tent at the same place at Mount Gilead.
31:26 And he said to Jacob: “Why have you acted this way, departing from me in secret, with my daughters like captives of the sword?
31:27 Why would you want to flee without my knowledge and without telling me, though I might have led you forward with gladness, and songs, and timbrels, kaj harpoj?
31:28 You have not permitted me to kiss my sons and daughters. You have acted foolishly. Kaj nun, fakte,
31:29 my hand has power to repay you with harm. But the God of your father said to me yesterday, ‘Beware that you not speak anything stern against Jacob.’
31:30 It may be that you desired to go to your own, and that you longed for the house of your father. But why have you stolen my gods
31:31 Jacob answered: “I set out, unknown to you, because I feared that you might take away your daughters by violence.
31:32 Sed, since you accuse me of theft, with whomever you will find your gods, let him be slain in the sight of our brothers. Serĉo; anything of yours that you will find with me, take it away.” Now when he said this, he did not know that Rachel had stolen the idols.
31:33 And so Laban, entering the tent of Jacob, and of Leah, and of both the handmaids, did not find them. And when he had entered the tent of Rachel,
31:34 she quickly hid the idols under the camel’s bedding, and she sat upon them. And when he had searched the entire tent and found nothing,
31:35 she said: “Do not be angry, mia sinjoro, that I am unable to rise up in your sight, because it has now happened to me according to the custom of women.” So his careful search was thwarted.
31:36 And Jacob, being inflated, said with contention: “For which fault of mine, or for what sin of mine, have you become so enraged against me
31:37 and searched all the items of my house? What have you found from all the substance of your house? Place it here before my brothers, and your brothers, and let them judge between me and you.
31:38 For what reason have I been with you for twenty years? Your ewes and she-goats were not barren; the rams of your flocks I did not consume.
31:39 Neither did I reveal to you what was seized by the wild beast. I replaced all that was damaged. Whatever was lost by theft, you collected it from me.
31:40 Tago kaj nokto, I was burned by heat and by frost, and sleep fled from my eyes.
31:41 Kaj tiamaniere, for twenty years, I have served you in your house: fourteen for your daughters, and six for your flocks. You have also changed my wages ten times.
31:42 If the God of my father Abraham and the fear of Isaac had not been close to me, perhaps by now you would have sent me away naked. But God looked kindly on my affliction and the labor of my hands, and he rebuked you yesterday.”
31:43 Laban answered him: “My daughters and sons, and your flocks, and all that you discern are mine. What can I do to my sons and grandchildren?
31:44 Venu, tial, let us enter into a pact, so that it may be a testimony between me and you.”
31:45 And so Jacob took a stone, and he set it up as a memorial.
31:46 And he said to his brothers, “Bring stones.” And they, gathering together stones, made a tomb, and they ate upon it.
31:47 And Laban called it, ‘Tomb of Witness,’ and Jacob, ‘Pile of Testimony;’ each of them according to the fitness of his own language.
31:48 And Laban said: “This tomb will be a witness between me and you this day.” (Kaj tial, its name has been called Gilead, tio estas, ‘Tomb of Witness.’)
31:49 “May the Lord consider and judge between us, when we will have withdrawn from one another.
31:50 If you afflict my daughters, and if you bring in other wives over them, no one is a witness of our words except God, who understands beforehand.”
31:51 And again he said to Jacob. "Kio, this tomb and the stone that I have set up between me and you,
31:52 will be a witness. This tomb,” I say, “and the stone, they are for testimony, in case either I cross beyond it going toward you, or you cross beyond it thinking to harm me.
31:53 May the God of Abraham, and the God of Nahor, the God of their father, judge between us.” Therefore, Jacob swore by the fear of his father Isaac.
31:54 And after he had immolated sacrifices on the mountain, he called his brothers to eat bread. And when they had eaten, they lodged there.
31:55 En vero, Laban rose up in the night, and he kissed his sons and daughters, kaj li benis ilin. And he returned to his place.

Genezo 32

32:1 Same, Jacob continued on the journey that he had begun. And the Angels of God met him.
32:2 When he had seen them, li diris, “These are the Encampments of God.” And he called the name of that place Mahanaim, tio estas, ‘Encampments.’
32:3 Then he also sent messengers before him to his brother Esau, in the land of Seir, in the region of Edom.
32:4 Kaj li instruis ilin, dirante: “You shall speak in this way to my lord Esau: ‘Your brother Jacob says these things: “I have sojourned with Laban, and I have been with him until the present day.
32:5 I have oxen, and donkeys, and sheep, kaj viroj sklavoj, kaj virinoj sklavoj. And now I send an ambassador to my lord, so that I may find favor in your sight.” ’ ”
32:6 And the messengers returned to Jacob, dirante, “We went to your brother Esau, kaj jen, he rushes to meet you with four hundred men.”
32:7 Jacob was very afraid. And in his terror, he divided the people who were with him, likewise the flocks, kaj la ŝafo, kaj la bovojn, kaj la kamelojn, into two companies,
32:8 dirante: “If Esau goes to one company, and strikes it, the other company, which is left behind, will be saved.”
32:9 And Jacob said: “God of my father Abraham, and God of my father Isaac, O Lord who said to me: ‘Return to your land, and to the place of your nativity, and I will do well for you.’
32:10 I am less than any of your compassions and your truth, which you have fulfilled to your servant. With my staff I crossed over this Jordan. And now I go back with two companies.
32:11 Rescue me from the hand of my brother Esau, for I am very afraid of him, lest perhaps he may come and strike down the mother with the sons.
32:12 You did say that you would do well by me, and that you would expand my offspring like the sand of the sea, kiu, because of its multitude, cannot be numbered.”
32:13 And when he had slept there that night, he separated, from the things that he had, gifts for his brother Esau:
32:14 two hundred she-goats, twenty he-goats, two hundred ewes, and twenty rams,
32:15 thirty milking camels with their young, forty cows, and twenty bulls, twenty she-donkeys, and ten of their young.
32:16 And he sent them by the hands of his servants, each flock separately, and he said to his servants: “Pass before me, and let there be a space between flock and flock.”
32:17 And he instructed the first, dirante: “If you happen to meet my brother Esau, and he questions you: “Whose are you?"aŭ, “Where are you going?"aŭ, “Whose are these which follow you
32:18 you shall respond: “Your servant Jacob’s. He has sent them as a gift to my lord Esau. And he is also coming after us.”
32:19 simile, he gave orders to the second, and the third, and to all who followed the flocks, dirante: “Speak these same words to Esau, when you find him.
32:20 And you will add: ‘Your servant Jacob himself also follows after us, cxar la patro diris: “I will appease him with the gifts that go ahead, kaj post tiu, I will see him; perhaps he will be gracious to me.” ’ ”
32:21 And so the gifts went before him, but he himself lodged that night in the camp.
32:22 And when he had arisen early, he took his two wives, and the same number of handmaids, with his eleven sons, and he crossed over the ford of Jabbok.
32:23 And having delivered over all the things that belonged to him,
32:24 he remained alone. Kaj jen, a man wrestled with him until morning.
32:25 And when he saw that he would not be able to overcome him, he touched the nerve of his thigh, and immediately it withered.
32:26 Kaj li diris al li, “Release me, for now the dawn ascends.” He responded, “I will not release you, unless you bless me.”
32:27 Therefore he said, “What is your name?"Li respondis, “Jacob.”
32:28 Sed li diris, “Your name will not be called Jacob, but Israel; for if you have been strong against God, how much more will you prevail against men
32:29 Jacob questioned him, "Diru al mi, by what name are you called?"Li respondis, “Why do you ask my name?” And he blessed him in the same place.
32:30 And Jacob called the name of the place Peniel, dirante, “I have seen God face to face, and my soul has been saved.”
32:31 And immediately the sun rose upon him, after he had crossed beyond Peniel. Tamen vere, he limped on his foot.
32:32 Tial, la filoj de Israelo, even to the present day, do not eat the nerve that withered in Jacob’s thigh, because he touched the nerve of his thigh and it was obstructed.

Genezo 33

33:1 Then Jacob, levinte siajn okulojn, saw Esau arriving, and with him four hundred men. And he divided the sons of Leah and Rachel, and of both the handmaids.
33:2 And he placed the two handmaids and their children at the beginning. Vere, Leah and her sons were in the second place. Then Rachel and Joseph were last.
33:3 And advancing, he reverenced prostrate on the ground seven times, until his brother approached.
33:4 And so Esau ran to meet his brother, and he embraced him. And drawing him by his neck and kissing him, he wept.
33:5 And lifting up his eyes, he saw the women and their little ones, kaj li diris: “What do these want for themselves?” and “Are they related to you?"Li respondis, “These are the little ones that God has given as a gift to me, your servant.”
33:6 Then the handmaids and their sons approached and bowed down.
33:7 Likewise Leah, kun siaj filoj, came near. And when they had reverenced similarly, last of all, Joseph and Rachel reverenced.
33:8 And Esau said, “What are these companies that I have been meeting?"Li respondis, “So may I find favor before my lord.”
33:9 Sed li diris, “I have plenty, my brother; let these be for yourself.”
33:10 And Jacob said: "Bonvolu, let it not be so. But if I have found favor in your eyes, receive a small present from my hands. For I have looked upon your face as I would look upon the countenance of God. Be gracious to me,
33:11 and take the blessing which I have brought to you, and which God, who bestows all things, has given as a gift to me.” Accepting it reluctantly, at the insistence of his brother,
33:12 li diris, “Let us go on together, and I will accompany you on your journey.”
33:13 And Jacob said: "Mia sinjoro, you know that I have with me tender little ones, and sheep, and cows with young. If I cause these to labor too much in walking, all the flocks will die in one day.
33:14 May it please my lord to go before his servant. And I will follow gradually in his steps, as much as I see my little ones to be able, until I arrive to my lord in Seir.”
33:15 Esau responded, "Bonvolu, that at least some of the people who are with me may remain to accompany you on the way.” But he said, “There is no need. I have need of one thing only: to find favor in your sight, my lord.”
33:16 And so Esau returned that day, by the way that he had arrived, to Seir.
33:17 And Jacob went to Succoth, where, having built a house and pitched tents, he called the name of that place Succoth, tio estas, ‘Tents.’
33:18 And he crossed over to Salem, a city of the Shechemites, which is in the land of Canaan, after he returned from Mesopotamia of Syria. And he lived near the town.
33:19 And he bought the part of the field in which he had pitched his tents from the sons of Hamor, the father of Shechem, for one hundred lambs.
33:20 And erecting an altar there, he invoked upon it the most strong God of Israel.

Genezo 34

34:1 Then Dinah, the daughter of Leah, went out to see the women of that region.
34:2 And when Shechem, the son of Hamor the Hivite, the leader of that land, had seen her, he fell in love with her. And so he seized her and slept with her, overwhelming the virgin by force.
34:3 And his soul was closely bound to her, kaj, since she was sorrowful, he soothed her with flattery.
34:4 And going on to Hamor, lia patro, li diris, “Obtain this girl for me as a mate.”
34:5 But when Jacob had heard this, since his sons were absent and he was occupied in pasturing the cattle, he remained silent until they came back.
34:6 Tiam, when Hamor, the father of Shechem, had gone out to speak to Jacob,
34:7 jen, his sons arrived from the field. And hearing what had happened, ili tre koleris, because he had done a filthy thing in Israel and, in violating a daughter of Jacob, had perpetrated an unlawful act.
34:8 And so Hamor spoke to them: “The soul of my son Shechem has become attached to your daughter. Give her to him as a wife.
34:9 And let us celebrate marriages with one with another. Give us your daughters, and receive our daughters.
34:10 And live with us. The land is in your power: cultivate, trade, and possess it.”
34:11 And Shechem even said to her father and to her brothers: “May I find favor in your sight, and whatever you will appoint, I will give.
34:12 Increase the dowry, and request gifts, and I will freely bestow what you will ask. Only give me this girl as a wife.”
34:13 The sons of Jacob answered Shechem and his father with deceit, being enraged at the rape of their sister:
34:14 “We are not able to do what you ask, nor to give our sister to an uncircumcised man. For us, this is unlawful and abominable.
34:15 But we may succeed in this, so as to be allied with you, if you are willing to become like us, and if all the male sex among you will be circumcised.
34:16 Then we will mutually give and receive your daughters as well as ours; and we will live with you, and we will become one people.
34:17 But if you will not be circumcised, we will take our daughter and withdraw.”
34:18 Their offer pleased Hamor and his son Shechem.
34:19 Neither did the young man cause any delay; in fact he immediately fulfilled what was requested. For he loved the girl very much, and he was well-known throughout his father’s house.
34:20 And entering at the gate of the city, they spoke to the people:
34:21 “These men are peaceful, and they want to live among us. Let them trade in the land and cultivate it, por, being spacious and broad, it is in need of cultivation. We will receive their daughters as wives, and we will give them ours.
34:22 There is one thing that prevents so great a good: whether we will circumcise our males, imitating the ritual of their nation.
34:23 And their substance, kaj brutoj, and all that they possess, will be ours, if only we will acquiesce to this, kaj tiel, in living together, will form one people.”
34:24 And they all agreed to circumcise every one of the males.
34:25 Kaj jen, En la tria tago, when the pain of the wound was greatest, two of the sons of Jacob, Simeon and Levi, the brothers of Dinah, boldly entered the city with swords. And they put to death all of the males.
34:26 They killed Hamor and Shechem together, taking their sister Dinah from the house of Shechem.
34:27 And when they had departed, the other sons of Jacob rushed over the slain, and they plundered the city in vengeance for the rape.
34:28 Taking their sheep, and herds, and donkeys, and laying waste to everything else that was in their houses and in their fields,
34:29 they also took their little ones and their wives captive.
34:30 When they had boldly completed these acts, Jacob said to Simeon and Levi: “You have troubled me, and you have made me hateful to the Canaanites and the Perizzites, the inhabitants of this land. We are few. They, gathering themselves together, may strike me down, and then both I and my house will be wiped away.”
34:31 Ili respondis, “Should they abuse our sister like a prostitute

Genezo 35

35:1 About this time, God said to Jacob, “Arise and go up to Bethel, and live there, and make an altar to God, who appeared to you when you fled from your brother Esau.”
35:2 En vero, Jacob, having called together all his house, diris: “Cast away the foreign gods that are in your midst and be cleansed, and also change your garments.
35:3 Leviĝu, and let us go up to Bethel, so that we may make an altar there to God, who heeded me in the day of my tribulation, and who accompanied me on my journey.”
35:4 Tial, they gave him all the foreign gods which they had, and the earrings which were in their ears. And then he buried them under the terebinth tree, which is beyond the city of Shechem.
35:5 And when they had set out, the terror of God invaded all the surrounding cities, and they dared not pursue them as they withdrew.
35:6 Kaj tiel, Jacob arrived at Luz, which is in the land of Canaan, also named Bethel: he and all the people with him.
35:7 And he built an altar there, and he called the name of that place, ‘House of God.’ For there God appeared to him when he fled from his brother.
35:8 About the same time, Deborah, the nurse of Rebekah, mortis, and she was buried at the base of Bethel, under an oak tree. And the name of that place was called, ‘Oak of Weeping.’
35:9 Then God appeared again to Jacob, after he returned from Mesopotamia of Syria, and he blessed him,
35:10 dirante: “You will no longer be called Jacob, for your name shall be Israel.” And he called him Israel,
35:11 kaj li diris al li: “I am Almighty God: pliigi kaj multiĝu. Tribes and peoples of nations will be from you, and kings will go forth from your loins.
35:12 And the land that I gave to Abraham and Isaac, Mi donos al vi, and to your offspring after you.”
35:13 And he withdrew from him.
35:14 En vero, he set up a monument of stone, in the place where God had spoken to him, pouring out libations over it, and pouring oil,
35:15 and he called the name of that place, ‘Bethel.’
35:16 Tiam, departing from there, he arrived in springtime at the land that leads to Ephrath. Kaj tie, when Rachel was giving birth,
35:17 because it was a difficult birth, she began to be in danger. And the midwife said to her, "Ne timu, for you will have this son also.”
35:18 Tiam, when her life was departing because of the pain, and death was now imminent, she called the name of her son Benoni, tio estas, the son of my pain. Tamen vere, his father called him Benjamin, tio estas, the son of the right hand.
35:19 And so Rachel died, and she was buried in the way that leads to Ephrath: this place is Bethlehem.
35:20 And Jacob erected a monument over her sepulcher. This is the monument to Rachel’s tomb, even to the present day.
35:21 Departing from there, he pitched his tent beyond the Tower of the Flock.
35:22 And when he was living in that region, Reuben went out, and he slept with Bilhah the concubine of his father, which was not such a small matter as to be hidden from him. Now the sons of Jacob were twelve.
35:23 The sons of Leah: Reuben the first born, and Simeon, and Levi, and Judah, and Issachar, and Zebulun.
35:24 The sons of Rachel: Joseph and Benjamin.
35:25 The sons of Bilhah, handmaid of Rachel: Dan kaj Naftali.
35:26 The sons of Zilpah, handmaid of Leah: Gad kaj Asxer. These are the sons of Jacob, who were born to him in Mesopotamia of Syria.
35:27 And then he went to his father Isaac in Mamre, the city of Arba: this place is Hebron, where Abraham and Isaac sojourned.
35:28 And the days of Isaac were completed: one hundred and eighty years.
35:29 And being consumed by old age, Li mortis. And he was placed with his people, being old and full of days. And his sons, Esau and Jacob, buried him.

Genezo 36

36:1 Now these are the generations of Esau, who is Edom.
36:2 Esau took wives from the daughters of Canaan: Adah the daughter of Elon the Hittite, and Oholibamah the daughter of Anah, the daughter of Zibeon the Hivite,
36:3 and Basemath, the daughter of Ishmael, sister of Nebaioth.
36:4 Then Adah bore Eliphaz. Basemath conceived Reuel.
36:5 Oholibamah conceived Jeush, and Jalam, and Korah. These are the sons of Esau, who were born to him in the land of Canaan.
36:6 Then Esau took his wives, kaj filoj, and daughters, and every soul of his house, and his substance, kaj brutoj, and whatever he was able to obtain in the land of Canaan, and he went into another region, withdrawing from his brother Jacob.
36:7 For they were very wealthy and were not able to live together. Neither was the land of their sojourn able to sustain them, because of the multitude of their flocks.
36:8 And Esau lived at mount Seir: he is Edom.
36:9 So these are the generations of Esau, the father of Edom, at mount Seir,
36:10 and these are the names of his sons: Eliphaz the son of Adah, the wife of Esau, likewise Reuel, the son of Basemath, lia edzino.
36:11 And Eliphaz had sons: Teman, Omar, Zepho, and Gatam, and Kenez.
36:12 Now Timna was the concubine of Eliphaz, the son of Esau. And she bore him Amalek. These are the sons of Adah, the wife of Esau.
36:13 And the sons of Reuel were Nahath and Zerah, Shammah and Mizzah. These are the sons of Basemath, the wife of Esau.
36:14 Same, these were the sons of Oholibamah, the daughter of Anah, the daughter of Zibeon, the wife of Esau, whom she bore to him: Jeush, and Jalam, and Korah.
36:15 These were leaders of the sons of Esau, the sons of Eliphaz, the firstborn of Esau: leader Teman, leader Omar, leader Zepho, leader Kenez,
36:16 leader Korah, leader Gatam, leader Amalek. These are the sons of Eliphaz, in the land of Edom, and these the sons of Adah.
36:17 Same, these are the sons of Reuel, the son of Esau: leader Nahath, leader Zerah, leader Shammah, leader Mizzah. And these were the leaders of Reuel, in the land of Edom. These are the sons of Basemath, the wife of Esau.
36:18 Now these are the sons of Oholibamah, the wife of Esau: leader Jeush, leader Jalam, leader Korah. These were the leaders of Oholibamah, the daughter of Anah and the wife of Esau.
36:19 These are the sons of Esau, and these were their leaders: this is Edom.
36:20 These are the sons of Seir, the Horite, la loĝantoj de la lando: Lotan, and Shobal, and Zibeon, and Anah,
36:21 and Dishon, and Ezer, and Dishan. These were the leaders of the Horites, the sons of Seir, in the land of Edom.
36:22 Now Lotan produced sons: Hori and Heman. But the sister of Lotan was Timna.
36:23 And these are the sons of Shobal: Alvan, and Manahath, and Ebal, and Shepho, and Onam.
36:24 And these are the sons of Zibeon: Aiah and Anah. This is the Anah who found the hot springs in the wilderness, when he was pasturing the donkeys of his father Zibeon.
36:25 And he had a son Dishon, and a daughter Oholibamah.
36:26 And these are the sons of Dishon: Hemdan, and Esheban, and Ithran, and Cheran.
36:27 Same, these are the sons of Ezer: Bilhan, and Zaavan, and Akan.
36:28 Then Dishan had sons: Uz and Aran.
36:29 These were the leaders of the Horites: leader Lotan, leader Shobal, leader Zibeon, leader Anah,
36:30 leader Dishon, leader Ezer, leader Disan. These were leaders of the Horites who ruled in the land of Seir.
36:31 Now before the sons of Israel had a king, the kings who ruled in the land of Edom were these:
36:32 Bela the son of Beor, and the name of his city was Dinhabah.
36:33 Then Bela died, and Jobab, the son of Zerah from Bozrah, reigned in his place.
36:34 And when Jobab was dead, Husham of the land of the Temanites reigned in his place.
36:35 Same, this one having died, Hadad the son of Bedad reigned in his place. He struck down Midian in the region of Moab. And the name of his city was Avith.
36:36 And when Adad was dead, Samlah of Masrekah reigned in his place.
36:37 Same, this one being dead, Shaul of the river Rehoboth, reigned in his place.
36:38 And when he also had passed away, Baal-hanan, the son of Achbor, succeeded to the kingdom.
36:39 Same, this one being dead, Hadar reigned in his place; and the name of his city was Pau. And his wife was called Mehetabel, the daughter of Matred, daughter of Mezahab.
36:40 Tial, these were the names of the leaders of Esau, by their families, and places, and in their vocabulary: leader Timna, leader Alvah, leader Jetheth,
36:41 leader Oholibamah, leader Elah, leader Pinon,
36:42 leader Kanez, leader Teman, leader Mibzar,
36:43 leader Magdiel, leader Iram. These were the leaders of Edom living in the land of their rule: this is Esau, the father of Idumea.

Genezo 37

37:1 Now Jacob lived in the land of Canaan, where his father sojourned.
37:2 And these are his generations. joseph, when he was sixteen years old, was pasturing the flock with his brothers, when he was still a boy. And he was with the sons of Bilhah and Zilpah, the wives of his father. And he accused his brothers to their father of a most sinful crime.
37:3 Now Israel loved Joseph above all his sons, because he had conceived him in his old age. And he made him a tunic, woven of many colors.
37:4 Then his brothers, seeing that he was loved by his father more than all his other sons, hated him, and they were not able to say anything peacefully to him.
37:5 Then it also happened that he recounted the vision of a dream to his brothers, for which reason a greater hatred began to be nurtured.
37:6 Kaj li diris al ili, “Listen to my dream that I saw.
37:7 I thought we were binding sheaves in the field. And my sheaf seemed to rise up and stand, and your sheaves, standing in a circle, reverenced my sheaf.”
37:8 His brothers responded: “Would you be our king? Or will we be subject to your dominion?” Therefore, this matter of his dreams and words provided kindling to their envy and hatred.
37:9 Same, he saw another dream, which he explained to his brothers, dirante, “I saw by a dream, as if the sun, kaj la luno, and eleven stars were reverencing me.”
37:10 And when he had related this to his father and brothers, his father rebuked him, kaj li diris: “What does it mean to you, this dream that you have seen? Should I, and your mother, and your brothers reverence you upon the earth
37:11 Tial, his brothers were envious of him. Tamen vere, his father considered the matter silently.
37:12 And while his brothers were lodging at Shechem, pasturing their father’s flocks,
37:13 Israel said to him: “Your brothers are pasturing the sheep at Shechem. Venu, I will send you to them.” And when he answered,
37:14 “I am ready,” he said to him, "Iru, and see if everything is prospering with your brothers and the cattle, and report to me what is happening.” So, having been sent from the valley of Hebron, he arrived at Shechem.
37:15 And a man found him wandering in a field, and he asked him what he was seeking.
37:16 So he responded: “I seek my brothers. Tell me where they pasture the flocks.”
37:17 And the man said to him: “They have withdrawn from this place. But I heard them saying, ‘Let us go to Dothan.’ ” Therefore, Joseph continued on after his brothers, and he found them at Dothan.
37:18 Kaj, when they had seen him from afar, before he approached them, they decided to kill him.
37:19 And they said one to another: "Jen, the dreamer approaches.
37:20 Venu, let us kill him and cast him into the old cistern. And let us say: ‘an evil wild beast has devoured him.’ And then it will become apparent what his dreams will do for him.”
37:21 But Reuben, on hearing this, strove to free him from their hands, kaj li diris:
37:22 “Do not take away his life, nor shed blood. But throw him into this cistern, which is in the wilderness, and so keep your hands harmless.” But he said this, wanting to rescue him from their hands, so as to return him to his father.
37:23 Kaj tiel, as soon as he came to his brothers, they very quickly stripped him of his tunic, which was ankle-length and woven of many colors,
37:24 and they cast him into an old cistern, which held no water.
37:25 And sitting down to eat bread, they saw some Ishmaelites, travelers coming from Gilead, with their camels, carrying spices, and resin, and oil of myrrh into Egypt.
37:26 Tial, Judah said to his brothers: “What will it profit us, if we kill our brother and conceal his blood?
37:27 It is better that he be sold to the Ishmaelites, and then our hands will not be defiled. For he is our brother and our flesh.” His brothers agreed to his words.
37:28 And when the Midianite merchants were passing by, they drew him from the cistern, and they sold him to the Ishmaelites for twenty pieces of silver. And these led him into Egypt.
37:29 And Reuben, returning to the cistern, did not find the boy.
37:30 And rending his garments, he went to his brothers and said, “The boy is not present, and so where shall I go
37:31 Then they took his tunic, and they dipped it in the blood of a young goat, which they had killed,
37:32 sending those who carried it to their father, kaj ili diris: “We found this. See whether it is the tunic of your son or not.”
37:33 And when the father acknowledged it, li diris: “It is the tunic of my son. An evil wild beast has eaten him; a beast has devoured Joseph.”
37:34 And tearing his garments, he was clothed in haircloth, mourning his son for a long time.
37:35 Tiam, when all of his sons gathered together to ease their father’s sorrow, he was not willing to accept consolation, but he said: “I will descend in mourning to my son in the underworld.” And while he persevered in weeping,
37:36 the Midianites in Egypt sold Joseph to Potiphar, a eunuch of Pharaoh, instructor of the soldiers.

Genezo 38

38:1 About the same time, Jehuda, descending from his brothers, turned toward an Adullamite man, named Hirah.
38:2 And he saw there the daughter of a man called Shua, of Canaan. And taking her as a wife, he entered to her.
38:3 Kaj sxi gravedigxis kaj naskis filon, and she called his name Er.
38:4 And conceiving offspring again, having given birth to a son, she called him Onan.
38:5 Same, she bore a third, whom she called Shelah, after whose birth, she ceased to bear any more.
38:6 Then Judah gave a wife to his first born Er, whose name was Tamar.
38:7 And it also happened that Er, the first born of Judah, was wicked in the sight of the Lord and was killed by him.
38:8 Tial, Judah said to his son Onan: “Enter to the wife of your brother, and associate with her, so that you may raise offspring to your brother.”
38:9 Li, knowing that the sons to be born would not be his, when he entered to the wife of his brother, he spilled his seed on the ground, lest children should be born in his brother’s name.
38:10 Kaj tial, the Lord struck him down, because he did a detestable thing.
38:11 Because of this matter, Judah said to his daughter-in-law Tamar, “Be a widow in your father’s house, until my son Shelah grows up.” For he was afraid, lest he also might die, just as his brothers did. She went away, and she lived in her father’s house.
38:12 Tiam, after many days had passed, the daughter of Shua, the wife of Judah, mortis. And when he accepted consolation after his mourning, he went up to the shearers of his sheep at Timnah, he and Hirah, the herdsman of the Adullamite flock.
38:13 And it was reported to Tamar that her father-in-law had gone up to Timnah to shear the sheep.
38:14 And storing away the garments of her widowhood, she took up a veil. And changing her clothing, she sat at the crossroad that leads to Timnah, because Shelah had grown up, and she had not received him as a husband.
38:15 And when Judah saw her, he thought her to be a harlot. For she had covered her face, lest she be recognized.
38:16 And entering to her, li diris, “Permit me to join with you.” For he did not know her to be his daughter-in-law. Kaj ŝi respondis, “What will you give to me, to enjoy me as a concubine
38:17 Li diris, “I will send you a young goat from the flock.” And again, she said, “I will allow what you want, if you give me a pledge, until you may send what you promise.”
38:18 Judah said, “What do you want to be given for a pledge?” She responded, “Your ring and bracelet, and the staff that you hold in your hand.” Thereupon, the woman, from one sexual encounter, conceived.
38:19 And she arose and went away. And storing away the garments that she had taken up, she was clothed in the garments of her widowhood.
38:20 Then Judah sent a young goat by his shepherd, the Adullamite, so that he might receive the pledge that he had given to the woman. Sed, when he had not found her,
38:21 he questioned the men of that place: “Where is the woman who sat at the crossroad?” And they all responded, “There has been no harlot in this place.”
38:22 He returned to Judah, kaj li diris al li: “I did not find her. Plie, the men of that place told me that a prostitute had never sat there.”
38:23 Judah said: “Let her hold herself to blame. certe, she is not able to accuse us of a lie. I sent the young goat that I had promised, and you did not find her.”
38:24 Kaj jen, after three months, they reported to Judah, dirante, “Tamar, your daughter-in-law, has committed fornication and her abdomen appears to be enlarged.” And Judah said, “Produce her, so that she may be burned.”
38:25 But when she was led out to the punishment, she sent to her father-in-law, dirante: “I conceived by the man to whom these things belong. Recognize whose ring, and bracelet, and staff this is.”
38:26 sed li, acknowledging the gifts, diris: “She is more just than I am. For I did not deliver her to my son Shelah.” However, he knew her no more.
38:27 Tiam, at the moment of birth, there appeared twins in the womb. Kaj tiel, in the very delivery of the infants, one put forth a hand, on which the midwife tied a scarlet thread, dirante,
38:28 “This one will go out first.”
38:29 But in truth, drawing back his hand, the other came out. And the woman said, “Why is the partition divided for you?” And for this reason, she called his name Perez.
38:30 Post tiu, his brother came out, on whose hand was the scarlet thread. And she called him Zerah.

Genezo 39

39:1 Dume, Joseph was led into Egypt. And Putiphar, a eunuch of Pharaoh, a leader of the army, an Egyptian man, purchased him from the hand of the Ishmaelites, by whom he was brought.
39:2 And the Lord was with him, and he was a man who prospered in everything that he did. And he lived in the house of his lord,
39:3 who knew very well that the Lord was with him, and that all the things that were done by him were directed by his hand.
39:4 And Joseph found favor in the sight of his lord, and he ministered to him. Kaj, having been placed in charge of everything by him, he governed the house that was entrusted to him and all the things that had been delivered to him.
39:5 And the Lord blessed the house of the Egyptian, because of Joseph, and he multiplied all his substance, as much in the buildings, as in the fields.
39:6 Neither did he know anything other than the bread that he ate. Now Joseph was beautiful in form, and stately in appearance.
39:7 Kaj tiel, Post multe da tempo, his mistress cast her eyes on Joseph, kaj ŝi diris, “Sleep with me.”
39:8 And without consenting at all to the wicked act, li diris al ŝi: "Jen, my lord has delivered all things to me, and he does not know what he has in his own house.
39:9 Neither is there anything which is not in my power, or that he has not delivered to me, except you, for you are his wife. How then can I do this evil act and sin against my God
39:10 With such words as these, throughout each day, the woman was pestering the young man, and he was refusing the adultery.
39:11 Tiam okazis, unu tagon, that Joseph entered the house, and he was doing something, without any witnesses.
39:12 And she, grasping the hem of his garment, diris, “Sleep with me.” But he, leaving behind the cloak in her hand, fled and went outside.
39:13 And when the woman saw the garment in her hands and herself being treated with disrespect,
39:14 she called to herself the men of her house, kaj ŝi diris al ili: "Kio, he has brought in a Hebrew man to abuse us. He entered toward me, in order to join with me; and when I had shouted out,
39:15 and he had heard my voice, he left behind the cloak that I held, and he fled outside.”
39:16 As a proof, tial, of her fidelity, she retained the cloak, and she showed it to her husband, when he returned home.
39:17 Kaj ŝi diris: “The Hebrew servant, whom you have brought in to me, approached me to abuse me.
39:18 And when he had heard me cry out, he left behind the cloak that I held, and he fled outside.”
39:19 His lord, sur auxdante tion, and having excessive trust in the words of his mate, estis tre kolera.
39:20 And he delivered Joseph into prison, where the prisoners of the king were kept, and he was enclosed in that place.
39:21 But the Lord was with Joseph, kaj, having mercy on him, he gave him favor in the sight of the leader of the prison,
39:22 who delivered into his hand all the prisoners who were held in custody. And whatever was done, was under him.
39:23 Neither did he himself know anything, having entrusted all things to him. For the Lord was with him, and he directed everything that he did.

Genezo 40

40:1 While these things were going on, it happened that two eunuchs, the cupbearer of the king of Egypt, and the miller of grain, offended their lord.
40:2 kaj Faraono, being angry with them, (now the one was in charge of the cupbearers, the other of the millers of grain)
40:3 sent them to the prison of the leader of the military, in which Joseph also was a prisoner.
40:4 But the keeper of the prison delivered them to Joseph, who ministered to them also. Some little time passed by, while they were held in custody.
40:5 And they both saw a similar dream on one night, whose interpretations should be related to one another.
40:6 And when Joseph had entered to them in the morning, and had seen them sad,
40:7 he consulted them, dirante, “Why is your expression sadder today than usual
40:8 Ili respondis, “We have seen a dream, and there is no one to interpret it for us.” And Joseph said to them, “Doesn’t interpretation belong to God? Recount for me what you have seen.”
40:9 The chief cupbearer explained his dream first. “I saw before me a vine,
40:10 on which were three shoots, which grew little by little into buds, kaj, after the flowers, it matured into grapes.
40:11 And the cup of Pharaoh was in my hand. Tial, I took the grapes, and I pressed them into the cup that I held, and I handed the cup to Pharaoh.”
40:12 Joseph responded: “This is the interpretation of the dream. The three shoots are the next three days,
40:13 after which Pharaoh will remember your service, and he will restore you to your former position. And you will give him the cup according to your office, as you were accustomed to do before.
40:14 Only remember me, when it will be well with you, and do me this mercy, to suggest to Pharaoh to lead me out of this prison.
40:15 For I have been stolen from the land of the Hebrews, and here, innocently, I was cast into the pit.”
40:16 The chief miller of grain, seeing that he had wisely unraveled the dream, diris: “I also saw a dream: that I had three baskets of meal above my head,
40:17 and in one basket, which was the highest, I carried all foods that are made by the art of baking, and the birds ate from it.”
40:18 Joseph responded: “This is the interpretation of the dream. The three baskets are the next three days,
40:19 after which Pharaoh will carry away your head, and also suspend you from a cross, and the birds will tear your flesh.”
40:20 The third day thereafter was the birthday of Pharaoh. And making a great feast for his servants, he remembered, during the banquet, the chief cupbearer and the chief miller of grain.
40:21 And he restored the one to his place, to present him the cup;
40:22 the other he hanged on a gallows, and thus the truth of the interpreter of dreams was proven.
40:23 And although he advanced with so much prosperity, the chief cupbearer forgot his interpreter of dreams.

Genezo 41

41:1 After two years, Pharaoh saw a dream. He thought himself to be standing above a river,
41:2 from which ascended seven cows, exceedingly beautiful and stout. And they pastured in marshy places.
41:3 Same, another seven emerged from the river, filthy and thoroughly emaciated. And they pastured on the same bank of the river, in green places.
41:4 And they devoured those whose appearance and condition of body was so wonderful. Faraono, having been awakened,
41:5 slept again, and he saw another dream. Seven ears of grain sprung up on one stalk, full and well-formed.
41:6 Same, other ears of grain, of the same number, leviĝis, thin and struck with blight,
41:7 devouring all the beauty of the first. Faraono, when he awakened after his rest,
41:8 and when morning arrived, being terrified with fear, sent to all the interpreters of Egypt and to all of the wise men. And when they were summoned, he explained to them his dream; but there was no one who could interpret it.
41:9 Then at last the chief cupbearer, memorante, diris, “I confess my sin.
41:10 The king, being angry with his servants, ordered me and the chief miller of grain to be forced into the prison of the leader of the military.
41:11 Tie, in one night, both of us saw a dream presaging the future.
41:12 En tiu loko, there was a Hebrew, a servant of the same commander of the military, to whom we explained our dreams.
41:13 Whatever we heard was proven afterwards by the event of the matter. For I was restored to my office, and he was suspended on a cross.”
41:14 Immediately, by the king’s authority, Joseph was led out of prison, and they shaved him. And changing his apparel, they presented him to him.
41:15 Kaj li diris al li, “I have seen dreams, and there is no one who can unfold them. I have heard that you are very wise at interpreting these.”
41:16 Joseph responded, “Apart from me, God will respond favorably to Pharaoh.”
41:17 Tial, Pharaoh explained what he had seen: “I thought myself to be standing on the bank of a river,
41:18 and seven cows climbed up from the river, exceedingly beautiful and full of flesh. And they grazed in a pasture of a marshy greenery.
41:19 Kaj jen, there followed after these, another seven cows, with such deformity and emaciation as I had never seen in the land of Egypt.
41:20 These devoured and consumed the first,
41:21 giving no indication of being full. But they remained in the same state of emaciation and squalor. Awakening, but being weighed down into sleep again,
41:22 I saw a dream. Seven ears of grain sprang up on one stalk, full and very beautiful.
41:23 Same, another seven, thin and struck with blight, rose up from the stalk.
41:24 And they devoured the beauty of the first. I explained this dream to the interpreters, and there is no one who can unfold it.”
41:25 Joseph responded: “The dream of the king is one. What God will do, he has revealed to Pharaoh.
41:26 The seven beautiful cows, and the seven full ears of grain, are seven years of abundance. And so the force of the dreams is understood to be the same.
41:27 Same, the seven thin and emaciated cows, which ascended after them, and the seven thin ears of grain, which were struck with the burning wind, are seven approaching years of famine.
41:28 These will be fulfilled in this order.
41:29 Jen, there will arrive seven years of great fertility throughout the entire land of Egypt.
41:30 Post tiu, there will follow another seven years, of such great barrenness that all the former abundance will be delivered into oblivion. For the famine will consume all the land,
41:31 and the greatness of this destitution will cause the greatness of the abundance to be lost.
41:32 Nun, as to what you saw the second time, it is a dream pertaining to the same thing. It is an indication of its firmness, because the word of God shall be done, and it shall be completed swiftly.
41:33 nun, let the king provide a wise and industrious man, and place him over the land of Egypt,
41:34 so that he may appoint overseers throughout all the regions. And let a fifth part of the fruits, throughout the seven fertile years
41:35 that now have already begun to occur, be gathered into storehouses. And let all the grain be stored away, under the power of Pharaoh, and let it be kept in the cities.
41:36 And let it be prepared for the future famine of seven years, which will oppress Egypt, and then the land will not be consumed by destitution.”
41:37 The counsel pleased Pharaoh and all his ministers.
41:38 Kaj li diris al ili, “Would we be able to find another such man, who is full of the Spirit of God
41:39 Tial, he said to Joseph: “Because God has revealed to you all that you have said, would I be able to find anyone wiser and as much like you?
41:40 You will be over my house, and to the authority of your mouth, all the people will show obedience. Only in one way, in the throne of the kingdom, will I go before you.”
41:41 kaj denove, Pharaoh said to Joseph, "Jen, I have appointed you over the entire land of Egypt.”
41:42 And he took the ring from his own hand, and he gave it into his hand. And he clothed him with a robe of fine linen, and he placed a necklace of gold around his neck.
41:43 And he caused him to ascend upon his second swift chariot, with the herald proclaiming that everyone should bend their knee before him, and that they should know that he was governor over the entire land of Egypt.
41:44 Same, the king said to Joseph: “I am Pharaoh: apart from your authority, no one will move hand or foot in all the land of Egypt.”
41:45 And he changed his name and called him, in the Egyptian tongue: ‘Savior of the world.’ And he gave him as a wife, Asenath, the daughter of Potiphera, priest of Heliopolis. And so Joseph went out into the land of Egypt.
41:46 (Now he was thirty years old when he stood in the sight of king Pharaoh.) And he traveled throughout the regions of Egypt.
41:47 And the fertility of the seven years arrived. And when the grain fields were reduced to sheaves, these were gathered into the storehouses of Egypt.
41:48 And now all the abundance of grain was stored away in every city.
41:49 And there was such a great abundance of wheat that it was comparable to the sands of the sea, and its bounty exceeded all measure.
41:50 Tiam, before the famine arrived, Joseph had two sons born, whom Asenath, the daughter of Potiphera, priest of Heliopolis, bore for him.
41:51 And he called the name of the firstborn Manasseh, dirante, “God has caused me to forget all my labors and the house of my father.”
41:52 Same, he named the second Ephraim, dirante, “God has caused me to increase in the land of my poverty.”
41:53 Kaj tiel, when the seven years of fertility that occurred in Egypt had passed,
41:54 the seven years of destitution, which Joseph had predicted, began to arrive. And the famine prevailed throughout the whole world, but there was bread in all the land of Egypt.
41:55 And being hungry, the people cried out to Pharaoh, asking for provisions. Kaj li diris al ili: “Go to Joseph. And do whatever he will tell you.”
41:56 Then the famine increased daily in all the land. And Joseph opened all of the storehouses and sold to the Egyptians. For the famine had oppressed them also.
41:57 And all the provinces came to Egypt, to buy food and to temper the misfortune of their destitution.

Genezo 42

42:1 Then Jacob, hearing that food was being sold in Egypt, said to his sons: “Why are you negligent?
42:2 I have heard that wheat is being sold in Egypt. Go down and buy necessities for us, so that we may be able to live, and not be consumed by destitution.”
42:3 Kaj tiel, when ten brothers of Joseph went down to buy grain in Egypt,
42:4 Benjamin was kept at home by Jacob, who said to his brothers, “Lest perhaps he may suffer harm on the journey.”
42:5 And they entered into the land of Egypt with the others who traveled to buy. For the famine was in the land of Canaan.
42:6 And Joseph was governor in the land of Egypt, and grain was sold under his direction to the people. And when his brothers had reverenced him
42:7 and he had recognized them, he spoke harshly, as if to foreigners, questioning them: “Where did you come from?"Kaj ili respondis, “From the land of Canaan, to buy necessary provisions.”
42:8 And although he knew his brothers, he was not known by them.
42:9 And remembering the dreams, which he had seen in another time, li diris al ili: “You are scouts. You have come in order to see which parts of the land are weaker.”
42:10 Kaj ili diris: “It is not so, mia sinjoro. But your servants have arrived in order to buy food.
42:11 We are all sons of one man. We have come in peace, nor do any of your subjects devise evil.”
42:12 And he answered them: “It is otherwise. You have come to examine the unguarded parts of this land.”
42:13 Sed ili diris: “We, viaj sklavoj, are twelve brothers, the sons of one man in the land of Canaan. The youngest is with our father; the other is not living.”
42:14 Li diris: “This is just as I have said. You are scouts.
42:15 I will now continue to put you to the test. By the health of Pharaoh, you will not depart from here, until your youngest brother arrives.
42:16 Send one of you and bring him. But you will be in chains, until what you have said is proven to be either true or false. alie, by the health of Pharaoh, you are scouts.”
42:17 Tial, he delivered them into custody for three days.
42:18 Tiam, En la tria tago, he brought them out of prison, kaj li diris: “Do as I have said, and you will live. For I fear God.
42:19 If you are peaceful, let one of your brothers be bound in prison. Then you may go away and carry the grain that you have bought to your houses.
42:20 And bring your youngest brother to me, so that I may be able to test your words, and you may not die.” They did as he had said,
42:21 and they spoke to one another: “We deserve to suffer these things, because we have sinned against our brother, seeing the anguish of his soul, when he begged us and we would not listen. For that reason, this tribulation has come upon us.”
42:22 And Reuben, one of them, diris: “Did not I say to you, ‘Do not sin against the boy,’ and you would not listen to me? Vidu, his blood is exacted.”
42:23 But they did not know that Joseph understood, because he was speaking to them through an interpreter.
42:24 And he turned himself away briefly and wept. kaj reveninte, he spoke to them.
42:25 And taking Simeon, and binding him in their presence, he ordered his ministers to fill their sacks with wheat, and to replace each one’s money in their sacks, and to give them, aldone, provisions for the way. Ili faris tiel.
42:26 Tiam, having loaded their donkeys with the grain, they set out.
42:27 Kaj unu el ili, opening a sack to give his beast of burden fodder at the inn, looked upon the money at the sack’s mouth,
42:28 and he said to his brothers: “My money has returned to me. Vidu, it is held in the sack.” And they were astonished and troubled, and they said to one another, “What is this that God has done to us
42:29 And they went to their father Jacob in the land of Canaan, and they explained to him all the things that had befallen them, dirante:
42:30 “The lord of the land spoke harshly to us, and he considered us to be scouts of the province.
42:31 And we answered him: ‘We are peaceful, and we do not intend any treachery.
42:32 We are twelve brothers conceived of one father. One is not living; the youngest is with our father in the land of Canaan.’
42:33 And he said to us: ‘Thus will I prove that you are peaceful. Release one of your brothers to me, and take necessary provisions for your houses, and go away,
42:34 and bring your youngest brother to me, so that I may know that you are not scouts. Kaj ĉi tiu, who is held in chains, you may be able to receive again. And thereafter, you shall have permission to buy what you want.’ ”
42:35 Having said this, when they poured out their grain, each found his money tied to the mouth of his sack. And all were terrified together.
42:36 Their father Jacob said, “You have caused me to be without children. Joseph is not living, Simeon is held in chains, and Benjamin you would carry away. All these evils have fallen back upon me.”
42:37 And Reuben answered him, “Put my two sons to death, if I do not lead him back to you. Deliver him into my hand, and I will restore him to you.”
42:38 Sed li diris: “My son will not go down with you. His brother is dead, and he is left alone. If any adversity will befall him in the land to which you travel, you would lead my grey hairs down with sorrow to the grave.”

Genezo 43

43:1 Dume, the famine pressed heavily on all the land.
43:2 And having consumed the provisions that they had brought out of Egypt, Jacob said to his sons, “Return and buy us a little food.”
43:3 Judah answered: “The man himself declared to us, under the attestation of an oath, dirante: ‘You will not see my face, unless you bring your youngest brother with you.’
43:4 If therefore you are willing to send him with us, we will travel together, and we will buy necessities for you.
43:5 But if you are not willing, we will not go. Se al iu, as we have often said, declared to us, dirante: ‘You will not see my face without your youngest brother.’ ”
43:6 Israel said to them, “You have done this for my misery, in that you revealed to him that you also had another brother.”
43:7 But they responded: “The man questioned us in order, concerning our family: whether our father lived, if we had a brother. And we answered him respectively, according to what he demanded. How could we know that he would say, ‘Bring your brother with you?'"
43:8 Same, Judah said to his father: “Send the boy with me, so that we may set out and be able to live, lest we and our little ones should die.
43:9 I accept the boy; require him at my hand. Unless I lead him back and restore him to you, I will be guilty of a sin against you for all time.
43:10 If a delay had not intervened, by now we would have returned here a second time.”
43:11 Tial, their father Israel said to them: “If it is necessary to do so, then do what you will. Take, in your vessels, from the best fruits of the land, and carry down gifts to the man: a little resin, kaj mielo, and storax ointment, oil of myrrh, turpentine, and almonds.
43:12 Ankaŭ, take with you double the money, and carry back what you found in your sacks, lest perhaps it was done in error.
43:13 But also take your brother, and go to the man.
43:14 Then may my Almighty God cause him to be pleased by you. And send your brother, whom he holds, back with you, along with this one, Benjamin. Sed mi, without my children, I will be like one who is bereaved.”
43:15 Tial, the men took the gifts, and double the money, kaj Benjamin. And they went down into Egypt, and they stood in the presence of Joseph.
43:16 And when he had seen them and Benjamin together, he instructed the steward of his house, dirante: “Lead the men into the house, and kill victims, and prepare a feast, because they will be eating with me at midday.”
43:17 He did what he had been ordered to do, and he brought the men into the house.
43:18 Kaj tie, esti teruris, ili diris unu al alia: “Because of the money, which we carried back the first time in our sacks, we have been brought in, so that he may unleash a false accusation against us, and by violence subjugate both us and our donkeys into servitude.”
43:19 Tial, approaching the steward of the house at his door,
43:20 ili diris: “We beg you, sinjoro, to hear us. We came down once before to buy food.
43:21 And having bought it, when we arrived at the inn, we opened our sacks and found the money in the mouths of the sacks, which we now have carried back in the same amount.
43:22 But we have also brought other silver, so that we may buy those things that are necessary for us. It is not on our conscience who had placed it in our bags.”
43:23 Sed li respondis: "Estu paco kun vi. Ne timu. Your God, and the God of your father, has given you the treasure in your sacks. As for the money that you gave to me, I held it as a test.” And he led Simeon out to them.
43:24 And having led them into the house, he brought water, and they washed their feet, and he gave fodder to their donkeys.
43:25 But they also prepared the gifts, until Joseph entered at midday. For they had heard that they would eat bread there.
43:26 And so Joseph entered his house, and they offered him the gifts, holding them in their hands. And they reverenced prone on the ground.
43:27 sed li, gently greeting them again, questioned them, dirante: “Is your father, the old man about whom you spoke to me, in good health? Is he still alive
43:28 And they answered: “Your servant, our father, is safe; he is still alive.” And bowing, ili respektis lin.
43:29 Tiam Jozef, levinte siajn okulojn, saw Benjamin, his brother of the same womb, kaj li diris, “Is this your little brother, about whom you spoke to me?” And again, li diris, “May God be compassionate to you, my son.”
43:30 And he hurried out, because his heart had been moved over his brother, and tears gushed out. And going into his chamber, he wept.
43:31 And when he had washed his face, coming out again, he composed himself, kaj li diris, “Set out bread.”
43:32 And when it was set out, separately for Joseph, and separately for his brothers, likewise separately for the Egyptians, who ate at the same time, (for it is unlawful for Egyptians to eat with Hebrews, and they consider feasting in this way to be profane)
43:33 they sat before him, the firstborn according to his birthright, and the youngest according to his state of life. And they wondered exceedingly,
43:34 taking the portions that they received from him. And the greater portion went to Benjamin, so much so that it exceeded five parts. And they drank and became inebriated along with him.

Genezo 44

44:1 Then Joseph instructed the steward of his house, dirante: “Fill their sacks with grain, as much as they are able to hold. And place each one’s money at the top of the sack.
44:2 But place my silver bowl, and the price that he gave for the wheat, in the mouth of the sack of the youngest.” And so it was done.
44:3 And when morning arose, they were sent away with their donkeys.
44:4 And now they had departed from the city and had set out a short distance. Tiam Jozef, sending for the steward of his house, diris: “Rise up and pursue the men. And when you have overtaken them, diru: ‘Why have you returned evil for good?
44:5 The cup that you have stolen, it is that from which my lord drinks, and in which he is accustomed to discern signs. You have done a very sinful thing.’ ”
44:6 He did as he had been ordered. And having overtaken them, he spoke to them according to the order.
44:7 And they responded: “Why does our lord speak in this way, as though your servants had committed such a shameful act?
44:8 The money, which we found at the top of our sacks, we carried back to you from the land of Canaan. So in what way does it follow that we would steal, from the house of your lord, gold or silver?
44:9 Whichever of your servants will be found to have what you seek, may he die, and we shall be the servants of my lord.”
44:10 Kaj li diris al ili: “Let it be according to your verdict. With whomever it will be found, let him be my servant, but you will be unharmed.”
44:11 Kaj tiel, they quickly placed their sacks down to the ground, and each one was opened.
44:12 And when he had searched, beginning with the oldest, all the way to the youngest, he found the cup in Benjamin’s sack.
44:13 sed ili, tearing their garments and burdening their donkeys again, returned to the town.
44:14 And Judah, first among his brothers, entered to Joseph (for he had not yet departed from the place) and together they all fell down before him to the ground.
44:15 Kaj li diris al ili: “Why would you choose to act in this way? Could you be ignorant that there is no one like me in the knowledge of discerning signs
44:16 And Judah said to him, “What could we answer to my lord? And what would we be able to say, or to justly claim? God has discovered the iniquity of your servants. Vidu, we have all become servants to my lord, both we, and he with whom the cup was found.”
44:17 Joseph responded: “Far be it from me that I should act in this way. He who stole the cup, he will be my servant. But you may go away free to your father.”
44:18 Then Judah, approaching closer, said confidently: "Bonvolu, mia sinjoro, let your servant speak a word in your ears, and do not be angry with your servant. For you are next to Pharaoh.
44:19 My lord, you questioned your servants before: ‘Do you have a father or a brother?'
44:20 And we answered you, mia sinjoro: ‘There is our father, an old man, and a young boy, who was born in his old age. His brother of the same womb has died, and he alone is left to his mother and father, who truly love him tenderly.’
44:21 And you said to your servants, ‘Bring him to me, and I will set my eyes on him.’
44:22 We suggested to my lord: ‘The boy is not able to leave his father. For if he sends him away, he will die.’
44:23 And you said to your servants: ‘Unless your youngest brother arrives with you, you will not see my face any more.’
44:24 Tial, when we had gone up to your servant our father, we explained to him all that my lord had spoken.
44:25 And our father said: ‘Return and buy us a little wheat.’
44:26 And we said to him: ‘We cannot go. If our youngest brother descends with us, we will set out together. alie, in his absence, we do not dare to see the face of the man.’
44:27 To which he responded: ‘You know that my wife conceived twice by me.
44:28 One went out, kaj vi diris, “A beast devoured him.” And since then, he has not appeared.
44:29 If you take this one also, and anything happens to him on the way, you will lead my grey hairs down with grief to the grave.’
44:30 Tial, if I would have gone to your servant, our father, with the boy not present, (though his life depends upon the life of him)
44:31 and if he were to see that he is not with us, he would die, and your servants will lead his grey hairs down with sorrow to the grave.
44:32 Let me be your very own servant, for I accepted this one into my trust, and I promised, dirante: ‘Unless I lead him back, I will be guilty of a sin against my father for all time.’
44:33 And so I, vian sklavon, will remain in place of the boy, in ministry to my lord, and then let the boy go up with his brothers.
44:34 For I cannot return to my father without the boy, lest I appear as a witness to the calamity that will oppress my father.”

Genezo 45

45:1 Joseph was unable to restrain himself any longer, standing before so many. Tial, he instructed that all should go outside, and that no stranger should be among them as they recognized one another.
45:2 And he lifted up his voice with weeping, which the Egyptians heard, along with the entire house of Pharaoh.
45:3 And he said to his brothers: “I am Joseph. Is my father still alive?” His brothers were unable to respond, being terrified by a very great fear.
45:4 And he said to them mildly, “Approach toward me.” And when they had approached close by, li diris: “I am Joseph, via frato, whom you sold into Egypt.
45:5 Ne timu, and let it not seem to you to be a hardship that you sold me into these regions. For God sent me before you into Egypt for your salvation.
45:6 For it is two years since the famine began to be upon the land, and five years more remain, in which there can be neither plowing, nor reaping.
45:7 And God sent me ahead, so that you may be preserved upon the earth, and so that you would be able to have food in order to live.
45:8 I was sent here, not by your counsel, but by the will of God. He has caused me to be like a father to Pharaoh, and to be the lord of his entire house, as well as governor throughout all the land of Egypt.
45:9 Rapidu, and go up to my father, kaj diru al li: ‘Your son Joseph commands this: God has caused me to be lord of the entire land of Egypt. Come down to me, ne prokrastu,
45:10 and you will live in the land of Goshen. And you will be next to me, you and your sons and the sons of your sons, your sheep and your herds, and all that you possess.
45:11 And there I will pasture you, (for there are still five years of famine remaining) lest both you and your house perish, along with all that you possess.’
45:12 Jen, your eyes and the eyes of my brother Benjamin can see that it is my mouth speaking to you.
45:13 You will report to my father about all my glory, and about all that you have seen in Egypt. Rapidu, kaj venigu lin al mi. "
45:14 And then falling upon the neck of his brother Benjamin, he embraced him and wept. And likewise, Benjamin wept at the same time on his neck.
45:15 And Joseph kissed all his brothers, and he cried over each one. Post tiu, they were emboldened to speak to him.
45:16 And it was overheard, and the news spread by word throughout the king’s court. The brothers of Joseph had arrived, and Pharaoh was gladdened along with all his family.
45:17 And he told Joseph that he should command his brothers, dirante: “ ‘Burden your beasts, and go into the land of Canaan,
45:18 and take from there your father and kindred, and come to me. And I will give you all the good things of Egypt, so that you may eat from the marrow of the land.’ ”
45:19 “And you may even instruct that they take wagons from the land of Egypt, in order to transport their little ones as well as their wives. And say: ‘Take your father, and come quickly, as soon as possible.
45:20 You need not give up anything from your household, for all the riches of Egypt will be yours.’ ”
45:21 And the sons of Israel did just as they were commanded. And Joseph gave them wagons, according to the command of Pharaoh, and provisions for the journey.
45:22 Same, he ordered two robes for each of them to be brought. Tamen vere, to Benjamin he gave three hundred pieces of silver along with five of the best robes.
45:23 And he sent just as much money and clothing to his father, adding also ten male donkeys, with which to transport all the riches of Egypt, and as many female donkeys, carrying wheat and bread for the journey.
45:24 Thus he sent away his brothers, and as they set out he said, “Do not become angry on the way.”
45:25 And they ascended out of Egypt, and they arrived in the land of Canaan, to their father Jacob.
45:26 And they reported to him, dirante: “Your son Joseph is alive, and he is ruler throughout all the land of Egypt. When Jacob heard this, he was stirred up, as if from a deep sleep, yet he did not believe them.
45:27 To the contrary, they explained the entire matter in order. And when he had seen the wagons, and all that he had sent, his spirit revived,
45:28 kaj li diris: "Sufiĉas por mi, if my son Joseph is still alive. I will go and see him before I die.”

Genezo 46

46:1 And Israel, setting out with all that he had, arrived at the Well of the Oath. And sacrificing victims there to the God of his father Isaac,
46:2 he heard him, by a vision in the night, calling him, and saying to him: “Jacob, Jacob.” And he answered him, "Jen, here I am.”
46:3 God said to him: “I am the most strong God of your father. Ne timu. Descend into Egypt, for there I will make of you a great nation.
46:4 I will descend with you to that place, and I will lead you back from there, revenanta. Ankaŭ, Joseph will place his hands over your eyes.
46:5 Then Jacob rose up from the Well of the Oath. And his sons took him, with their little ones and wives, in the wagons that Pharaoh had sent to carry the old man,
46:6 along with all that he possessed in the land of Canaan. And he arrived in Egypt with all his offspring:
46:7 his sons and his grandsons, his daughters and all his progeny together.
46:8 Now these are the names of the sons of Israel, who entered into Egypt, he with his children. The firstborn is Reuben.
46:9 La idoj de Ruben: HXanohx kaj Palu, and Hezron and Carmi.
46:10 La filoj de Simeon: Jemuel and Jamin and Ohad, and Jachin and Zohar, Ŝaul, the son of a Canaanite woman.
46:11 The sons of Levi: Gershon and Kohath, kaj Merari.
46:12 The sons of Judah: Er and Onan, and Shelah, and Perez and Zerah. Now Er and Onan died in the land of Canaan. And sons were born to Perez: Hezron and Hamul.
46:13 The sons of Issachar: Tola and Puvah, and Job and Shimron.
46:14 The sons of Zebulun: Sered and Elon and Jahleel.
46:15 These are the sons of Leah, whom she bore, along with his daughter Dinah, in Mesopotamia of Syria. All the souls of her sons and daughters are thirty-three.
46:16 The sons of Gad: Ziphion and Haggi, and Shuni and Ezbon, and Eri and Arodi, and Areli.
46:17 The sons of Asher: Imnah and Jesua, and Jessui and Beriah, and also their sister Sarah. The sons of Beria: Heber and Malchiel.
46:18 These are the sons of Zilpah, whom Laban gave to his daughter Leah. And these she bore to Jacob: sixteen souls.
46:19 The sons of Rachel, the wife of Jacob: Joseph and Benjamin.
46:20 And sons were born to Joseph in the land of Egypt, whom Asenath, the daughter of Potiphera, priest of Heliopolis, bore for him: Manasseh and Ephraim.
46:21 The sons of Benjamin: Bela and Becher, and Ashbel and Gera, and Naaman and Ehi, and Rosh and Moppim, and Huppim and Ard.
46:22 These are the sons of Rachel, whom she bore to Jacob: all these souls are fourteen.
46:23 The sons of Dan: Hushim.
46:24 The sons of Naphtali: Jahzeel and Guni, and Jezer and Shillem.
46:25 These are the sons of Bilhah, whom Laban gave to his daughter Rachel, and these she bore to Jacob: all these souls are seven.
46:26 All the souls who went into Egypt with Jacob and who went out from his thigh, besides the wives of his sons, were sixty-six.
46:27 Now the sons of Joseph, who were born to him in the land of Egypt, were two souls. All the souls of the house of Jacob, who went into Egypt, were seventy.
46:28 Then he sent Judah ahead of himself, to Joseph, in order to report to him, and so that he would meet him in Goshen.
46:29 And when he had arrived there, Joseph harnessed his chariot, and he went up to meet his father at the same place. Kaj vidinte lin,, he fell upon his neck, kaj, amid embraces, he wept.
46:30 And the father said to Joseph, “Now I will die happy, because I have seen your face, and I am leaving you behind alive.”
46:31 And he said to his brothers and to all his father’s house: “I will go up and report to Pharaoh, kaj mi diros al li: ‘My brothers, kaj mia patrodomo, who were in the land of Canaan, have come to me.
46:32 And these honorable men are pastors of sheep, and they have the task of feeding the flock. Their cattle, and herds, and all that they were able to hold, they have brought with them.’
46:33 And when he will call you and will say, ‘What is your work?'
46:34 You will respond, ‘Your servants are pastors of honor, from our infancy even to the present time, both we and our fathers.’ Now you will say this so that you may be able to live in the land of Goshen, because the Egyptians detest all pastors of sheep.”

Genezo 47

47:1 And so Joseph entered and reported to Pharaoh, dirante: “My father and brothers, their sheep and herds, and everything that they possess, have arrived from the land of Canaan. Kaj jen, they stand together in the land of Goshen.”
47:2 Same, he stood in the sight of the king five men, the last of his brothers.
47:3 Kaj li demandis ilin, “What do you have for work?” They responded: “Your servants are pastors of sheep, both we and our fathers.
47:4 We came to sojourn in your land, because there is no grass for the flocks of your servants, the famine being very grievous in the land of Canaan. And we petition you that you may order us, viaj sklavoj, to be in the land of Goshen.”
47:5 And so the king said to Joseph: “Your father and brothers have come to you.
47:6 The land of Egypt is in your sight. Cause them to live in the best place, and deliver to them the land of Goshen. And if you know there to be industrious men among them, appoint these as foremen over my cattle.”
47:7 Post tiu, Joseph brought in his father to the king, and he stood him in his sight. He blessed him,
47:8 and he questioned him: “How many are the days of the years of your life
47:9 li respondis, “The days of my sojourn are one hundred and thirty years, few and unworthy, and they do not reach even to the days of the sojourning of my fathers.”
47:10 And blessing the king, he went outside.
47:11 Vere, Joseph gave his father and brothers a possession in Egypt, in the best place of the land, in Rameses, as Pharaoh had instructed.
47:12 And he fed them, along with all his father’s house, providing portions of food to each one.
47:13 For in the whole world there was a lack of bread, and a famine had oppressed the land, most of all Egypt and Canaan,
47:14 from which he gathered together all the money for the grain that they bought, and he took it into the treasury of the king.
47:15 And when the buyers had run out of money, all Egypt came to Joseph, dirante: “Give us bread. Why should we die in your sight, lacking money
47:16 And he responded to them: “Bring me your cattle, and I will give food to you in exchange for them, if you do not have money.”
47:17 Kaj oni alkondukis ilin, he gave them food for their horses, and sheep, kaj bovojn, and donkeys. And he sustained them in that year in exchange for their cattle.
47:18 Same, they came the second year, kaj ili diris al li: “We will not conceal from our lord that our money is gone; likewise our cattle are gone. Neither are you unaware that we have nothing left but our bodies and our land.
47:19 Tial, why should you watch us die? Both we and our land will be yours. Buy us into royal servitude, but provide seed, lest by the dying off of cultivators the land be reduced to a wilderness.”
47:20 Tial, Joseph bought all the land of Egypt, each one selling his possessions because of the magnitude of the famine. And he subjected it to Pharaoh,
47:21 along with all of its people, from the newest borders of Egypt, even to its furthest limits,
47:22 except the land of the priests, which had been delivered to them by the king. To these also a portion of food was supplied out of the public storehouses, kaj, tial, they were not compelled to sell their possessions.
47:23 Tial, Joseph said to the people: "Tiel, as you discern, both you and your lands are possessed by Pharaoh; take seed and sow the fields,
47:24 so that you may be able to have grain. One fifth part you will give to the king; the remaining four I permit to you, as seed and as food for your families and children.
47:25 And they responded: “Our health is in your hand; only let our lord look kindly upon us, and we will serve the king with gladness.”
47:26 De tiu tempo, even to the present day, in the entire land of Egypt, the fifth part is turned over to the kings, and it has become like a law, except in the land of the priests, which was free from this condition.
47:27 Kaj tiel, Israel lived in Egypt, tio estas, in the land of Goshen, and he possessed it. And he increased and was multiplied exceedingly.
47:28 And he lived in it seventeen years. And all the days of his life that passed were one hundred and forty-seven years.
47:29 And when he discerned that the day of his death was approaching, he called his son Joseph, kaj li diris al li: “If I have found favor in your sight, place your hand under my thigh. And you shall show me mercy and truth, not to bury me in Egypt.
47:30 But I shall sleep with my fathers, and you will carry me from this land and bury me in the sepulcher of my ancestors.” And Joseph answered him, “I will do what you have ordered.”
47:31 Kaj li diris, “Then swear it to me.” And as he was swearing, Israel adored God, turning to the head of his resting place.

Genezo 48

48:1 After these things were done, it was reported to Joseph that his father was sick. And taking his two sons Manasseh and Ephraim, he went directly to him.
48:2 And it was told to the old man, "Jen, your son Joseph is coming to you.” And being strengthened, he sat up in bed.
48:3 And when he had entered to him, li diris: “Almighty God appeared to me at Luz, which is in the land of Canaan, and he blessed me.
48:4 Kaj li diris: ‘I will increase and multiply you, and I will make you influential among the people. And I will give this land to you, and to your offspring after you, as an everlasting possession.’
48:5 Tial, viaj du filoj, who were born to you in the land of Egypt before I came here to you, will be mine. Ephraim and Manasseh will be treated by me just like Reuben and Simeon.
48:6 But the remainder, whom you will conceive after them, will be yours, and they will be called by the name of their brothers among their possessions.
48:7 As for me, when I came from Mesopotamia, Rachel died in the land of Canaan on the very journey, and it was springtime. And I entered Ephrath and buried her next to the way of Ephrath, which by another name is called Bethlehem.”
48:8 Tiam, seeing his sons, Li diris al li: “Who are these
48:9 li respondis, “They are my sons, whom God gave to me as a gift in this place.” “Bring them to me," li diris, “so that I may bless them.”
48:10 For Israel’s eyes were clouded by reason of his great age, and he was unable to see clearly. And when they were placed up against him, he kissed and embraced them.
48:11 And he said to his son: “I have not been cheated out of seeing you. Plie, God has shown me your offspring.”
48:12 And when Joseph had taken them from his father’s lap, he reverenced prone on the ground.
48:13 And he placed Ephraim on his right, tio estas, towards the left hand of Israel. Yet truly Manasseh was on his left, nome, towards his father’s right hand. And he placed them both up against him.
48:14 kaj li, extending his right hand, placed it over the head of Ephraim, the younger brother, but the left hand was on the head of Manasseh, who was the elder, so that his hands were crossed.
48:15 And Jacob blessed the sons of Joseph, kaj li diris: “God, in whose sight my fathers Abraham and Isaac walked, God who pastured me from my youth until the present day,
48:16 the Angel, who rescues me from all evils: bless these boys. And let my name be invoked over them, and also the names of my fathers, Abraham and Isaac. And may they increase into a multitude across the earth.”
48:17 But Joseph, seeing that his father had placed his right hand over the head of Ephraim, took it gravely. And grasping his father’s hand, he tried to lift it from Ephraim’s head and transfer it onto the head of Manasseh.
48:18 And he said to his father: “It should not have come to pass this way, patro. For this one is the firstborn. Place your right hand over his head.”
48:19 But refusing, li diris: “I know, mia filo, Mi scias. Kaj ĉi tiu, fakte, will be among the people and will be multiplied. But his younger brother will be greater than he. And his offspring will increase among the nations.”
48:20 And he blessed them at that time, dirante: “In you, Israel will be blessed, and it will be said: ‘May God treat you like Ephraim, and like Manasseh.’ ” And he established Ephraim before Manasseh.
48:21 And he said to his son Joseph: “See, I am dying, and God will be with you, and he will lead you back to the land of your fathers.
48:22 I give you one part beyond that of your brothers, which I took from the hand of the Amorite with my sword and my bow.”

Genezo 49

49:1 Then Jacob called his sons, kaj li diris al ili: “Gather together, so that I may announce what will happen to you in the last days.
49:2 Kolektu kaj aŭskulti, Ho filoj de Jakob. Aŭskultu Israelo, via patro.
49:3 Ruben, my firstborn, you are my strength and the beginning of my sorrow: first in gifts, greater in authority.
49:4 You are being poured out like water, may you not increase. For you climbed onto your father’s bed, and you defiled his resting place.
49:5 The brothers Simeon and Levi: vessels of iniquity waging war.
49:6 Let not my soul go by their counsel, nor my glory be within their meeting. For in their fury they killed a man, and in their self-will they undermined a wall.
49:7 Cursed be their fury, because it was obstinate, and their indignation, because it was harsh. I will divide them in Jacob, and I will scatter them in Israel.
49:8 Jehuda, viaj fratoj laŭdos vin. Via mano estos ĉe la koloj de viaj malamikoj; la filoj de via patro respektos vin.
49:9 Jehuda leono estas juna. Vi iris en la predon, mia filo. Ripozante, vi jam kusxigxis kiel leono. Kaj ĝuste kiel leonino, Kiu volus veki lin?
49:10 La sceptro de Jehuda kaj la ĉefo de lia femuro ne estos prenita for, ĝis li kiu sendiĝos alvenas, kaj li estos la atendo de nacianoj.
49:11 Tying his young colt to the vineyard, and his donkey, O my son, to the vine, he will wash his robe in wine, and his cloak in the blood of the grape.
49:12 His eyes are more beautiful than wine, and his teeth whiter than milk.
49:13 Zebulun will live at the seashore and by the outpost of ships, reaching as far as Sidon.
49:14 Issachar will be a strong donkey, reclining between the borders.
49:15 He saw that rest would be good, and that the land was excellent. And so he bent his shoulder to carry, and he became a servant under tribute.
49:16 Dan will judge his people just like any other tribe in Israel.
49:17 Let Dan be a snake in the way, a viper in the path, biting the hooves of horses, so that his rider may fall backward.
49:18 I will wait for your salvation, ho Sinjoro.
49:19 Gad, being girded, will fight before him. And he himself will be girded backward.
49:20 Asher: his bread will be fat, and he will provide delicacies to the kings.
49:21 Naphtali is a stag sent forth, offering words of eloquent beauty.
49:22 Joseph is a growing son, a growing son and stately to behold; the daughters run back and forth on the wall.
49:23 But those who held darts, provoked him, and they contend with him, and they envied him.
49:24 His bow sits in strength, and the bands of his arms and hands have been let loose by the hands of the mighty one of Jacob. From there he went forth as a pastor, the stone of Israel.
49:25 The God of your father will be your helper, and the Almighty will bless you with the blessings of heaven above, with the blessings of the abyss that lies beneath, with the blessings of the breasts and of the womb.
49:26 The blessings of your father are strengthened by the blessings of his fathers, until the desire of the hills of eternity shall arrive. May they be at the head of Joseph, and at the summit of the Nazarite, among his brothers.
49:27 Benjamin is a ravenous wolf, in the morning he will eat the prey, and in the evening he will divide the spoil.”
49:28 All these are the twelve tribes of Israel. These things their father spoke to them, and he blessed each one with their proper blessings.
49:29 Kaj li instruis ilin, dirante: “I am being gathered to my people. Bury me with my fathers in the double cave, which is in the field of Ephron the Hittite,
49:30 opposite Mamre, in the land of Canaan, which Abraham bought, along with its field, from Ephron the Hittite, as a possession for burial.
49:31 There they buried him, with his wife Sarah.” And there Isaac was buried with his wife Rebekah. There also Leah lies preserved.
49:32 And having finished these commands by which he instructed his sons, he drew his feet onto the bed, and he passed away. And he was gathered to his people.

Genezo 50

50:1 joseph, realizing this, fell upon his father’s face, weeping and kissing him.
50:2 And he instructed his servant physicians to embalm his father with aromatics.
50:3 And while they were fulfilling his orders, forty days passed. For this was the method of embalming dead bodies. And Egypt wept for him for seventy days.
50:4 And when the time for mourning was fulfilled, Joseph spoke to the family of Pharaoh: “If I have found favor in your sight, speak to the ears of Pharaoh.
50:5 For my father made me swear, dirante: ‘See, I am dying. You shall bury me in my sepulcher which I dug for myself in the land of Canaan.’ Therefore, I shall go up and bury my father, and then return.”
50:6 And Pharaoh said to him, “Go up and bury your father, just as he made you swear.”
50:7 So as he went up, all the elders of the house of Pharaoh went with him, along with every patriarch in the land of Egypt,
50:8 and the house of Joseph with his brothers, except their little ones and flocks and also the herds, which they left behind in the land of Goshen.
50:9 Same, he had in his company chariots and horsemen. And it became a crowd without restraint.
50:10 And they arrived at the threshing place of Atad, which is situated beyond the Jordan. There they spent seven full days celebrating the funeral rites with a great and vehement lamentation.
50:11 And when the inhabitants of the land of Canaan had seen this, ili diris, “This is a great Lamentation for the Egyptians.” And for this reason, the name of that place was called, “The Lamentation of Egypt.”
50:12 Kaj tiel, the sons of Jacob did just as he had instructed them.
50:13 And carrying him into the land of Canaan, they buried him in the double cave, which Abraham had bought along with its field, from Ephron the Hittite, as a possession for burial, opposite Mamre.
50:14 And Joseph returned into Egypt with his brothers and all those of his company, having buried his father.
50:15 Now that he was dead, his brothers were afraid, and they said to one another: “Perhaps now he may remember the injury that he suffered and requite us for all the evil that we did to him.”
50:16 So they sent a message to him, dirante: “Your father instructed us before he died,
50:17 that we should say these words to you from him: ‘I beg you to forget the wickedness of your brothers, and the sin and malice that they practiced against you.’ Likewise, we petition you to release the servants of the God of your father from this iniquity.” Hearing this, Joseph wept.
50:18 And his brothers went to him. And reverencing prostrate on the ground, ili diris, “We are your servants.”
50:19 And he answered them: "Ne timu. Are we able to resist the will of God?
50:20 You devised evil against me. But God turned it into good, so that he might exalt me, just as you presently discern, and so that he might bring about the salvation of many peoples.
50:21 Ne timu. I will pasture you and your little ones.” And he consoled them, and he spoke mildly and leniently.
50:22 And he lived in Egypt with all his father’s house; and he survived for one hundred and ten years. And he saw the sons of Ephraim to the third generation. Same, the sons of Machir, the son of Manasseh, were born onto Joseph’s knees.
50:23 After these things happened, he said to his brothers: “God will visit you after my death, and he will make you ascend from this land into the land which he swore to Abraham, isaac, and Jacob.”
50:24 And when he had made them swear and had said, "Dio rememoros vin; carry my bones with you from this place
50:25 Li mortis, having completed one hundred and ten years of his life. And having been embalmed with aromatics, he was laid to rest in a coffin in Egypt.