Joel 1

1:1 Vorto de la Eternulo, kiu aperis al Joel, filo de Petuel.
1:2 Aŭskultu ĉi, maljunuloj, kaj pagas proksiman atenton, ĉiuj loĝantoj de la lando. Ĉu tio iam okazos en via tempo aŭ en la tempo de viaj patroj?
1:3 Diskutu la aferon per viaj filoj, kaj viaj filoj kune kun iliaj filoj, kaj iliaj filoj kun alia generacio.
1:4 La akrido manĝis kion la raŭpo lasis, la fiinsektoj manĝis kion la akrido lasis, kaj la velkado manĝis kion fiinsektoj lasis.
1:5 Levigxu, ho ebriuloj, kaj ploros kaj gxemos, ĉiuj vi, kiuj deziras trinki vinon; ĉar ĝi estas prenita for de via buŝo.
1:6 Por nacio supreniris super mia lando: forta kaj nekalkulebla. Liaj dentoj estas kiel la dentoj de leono, kaj lia molares estas kiel tiu de leono estas juna.
1:7 Miajn vinberejo dezertigos, kaj li tiris for la ŝelo de mia figarbo. Li detiris gxin nuda kaj forjxetu ilin; ĝiaj branĉoj fariĝis blanka.
1:8 GXemu, kiel fianĉigita virgulino, volvis per sakaĵo en la perdo de la sia fiancxo.
1:9 Oferojn kaj versxoferon pereis el la domo de la Sinjoro; la pastroj, kiuj servas en la Sinjoro lamentis.
1:10 La regiono estis senhoma, la grundo estas funebris. Por la tritiko estis devastada, la vino estis malbeligita, la oleo languidecía.
1:11 La farmistoj estis konfuzis, la vinberejo laboristoj lamentis super la kropo kaj la hordeo, ĉar la rikolto sur la kampo pereis.
1:12 La viñedo estas en ruino, la figarbo jam languidecía. La granatarbo,, kaj la palmo, kaj la frukto arbo, kaj cxiuj arboj de la kampo jam velkis. Por ĝojo estis ĵetita en malordo antaŭ la homidoj.
1:13 pastroj, zonu vin kaj ploru. Ministroj de la altaroj, gxemu. Enigu, servistoj de mia Dio, kuŝas en sakajxo. Por ofero kaj versxoferoj pasis for de la domo de via Dio.
1:14 Sanktigu faston, nomas asembleo, kunvoku la maljunulojn kaj cxiujn logxantojn de la lando en la domon de via Dio. Kaj kriu al la Sinjoro:
1:15 "Ah, Ah, Ah, la tago!"Por la tago de la Sinjoro alproksimigxas, kaj ĝi alvenos, kiel ruiniĝo, antaŭ la potenca.
1:16 Ĉu ne estas via nutraĵon Pereis antaŭ viaj okuloj, gxojo kaj gajeco de la domo de nia Dio?
1:17 La mulojn putrigxis en sia propra sterko, la garbejoj estis malkonstruitaj, la keloj estis detruitaj, ĉar la greno estis ruinigita.
1:18 Kial la bestoj ĝemis, la brutoj estas muĝis? cxar ne ekzistas pasxtajxo por ili. jes, kaj eĉ de sxafaroj perdiĝis.
1:19 Al vi, ho Sinjoro, Mi krias, ĉar fajro ekstermis la beleco de la dezerto, kaj la flamo bruldifektis cxiujn arbojn de la kamparo.
1:20 jes, kaj eĉ la bestojn de la kampo jam rigardadis supren al vi, kiel la seka tero soifanta pluvo, ĉar la fontoj akvaj jam sekiĝis, kaj fajro ekstermis la beleco de la dezerto.

Joel 2

2:1 Blovu per korno en Cion, ploregas sur Mia sankta monto, ektremu cxiuj logxantoj de la lando armos. CXar la tago de la Sinjoro estas survoje; ĉar ĝi estas proksime:
2:2 tago de mallumo kaj senlumeco, tago de nuboj kaj tromboj. Kiel matene atingi super la montoj, ili estas multnombraj kaj fortaj personoj. Nenio kiel ili ekzistas de la komenco, nek ekzistos post ili, eĉ en la jaroj de generacio al generacio.
2:3 Antaŭ ilia vizaĝo estas fajro konsumanta, kaj malantaŭ ili estas brulumo flamo. La lando antaŭ ili similas al densa ĝardeno, kaj malantaŭ ili estas dezerta dezerto, kaj estas neniu, kiu eskapas ilin.
2:4 Ilia apero estas kiel la apero de ĉevaloj, kaj ili rapidi antaŭen kiel sinjoroj.
2:5 Kiel la sono de kvar-ĉevalo cxaro, ili transsalti la suproj de la montoj. Kiel la sono de brulanta flamo ekstermas pajlon, ili estas kiel popolo potenca, preparis por la batalo.
2:6 Antaŭ ilia vizaĝo, la popolo estos turmentis; cxies apero estos retiriĝi, kvazaŭ en poto.
2:7 Ili rapidi antaŭen, kvazaŭ forta. Kiel brava soldatoj, ili supreniros la muron. La viroj antaŭos, ĉiu iras sian propran vojon, kaj ili ne malaperos el ilia pado.
2:8 Kaj ĉiu ne Bastilla en lia frato; ĉiu iras en sia malglata pado. Plie, ili faligi tra la rompo kaj ne malutilis.
2:9 Ili avancis en la urbo; ili bruas tra la muro. Ili grimpi la domoj; ili iros tra la fenestroj, kiel ŝtelisto.
2:10 Antaŭ ilia vizaĝo, la tero tremis, la ĉielo estis movitaj. La suno kaj luno estis obskurita, kaj la steloj jam revokis lian splendon.
2:11 La Eternulo donis lian voĉon antaŭ la vizaĝo de lia armeo. Por lia militaj tendaroj estas tre multnombraj; ĉar ili estas fortaj kaj ili plenumi sian vorton. Por la tago de la Eternulo estas granda kaj tiom terura, kaj kiu povas elteni lin?
2:12 Nun, tial, la Sinjoro diras: "Estu konvertiĝis al mi kun via tuta koro, en fastado, plorado kaj funebrado. "
2:13 Dissxiru vian koron, ne viajn vestojn, kaj konverti al la Eternulo, via Dio. Cxar Li estas favorkora kaj kompatema, pacienca kaj favorkora, kaj firma malgraŭ malsana volo.
2:14 Kiu scias se li povus transformi kaj pardoni, kaj legar beno post li, ofero kaj versxofero al la Sinjoro via Dio?
2:15 Blovu per korno en Cion, sanktigu faston, nomas asembleo.
2:16 Kunvenigu la popolon, sanktigi la preĝejon, unuigi la plejaĝuloj, kunvenigi la infanojn, kaj la infanoj ĉe la brusto. Fiancxo foriri de la lito, kaj fiancxino el sub sia nupta ĉambro.
2:17 Inter la portiko kaj la altaro, la pastroj, la ministroj de la Sinjoro, ploros, kiuj diros: "Spare, ho Sinjoro, indulgu la personoj. Kaj ne legar vian heredaĵon en malhonoro, tiel ke la nacioj regus super ili. Por kio oni diru inter la popoloj, Kie estas ilia Dio?'"
2:18 La Sinjoro ekfervoris pri sia lando, Li domagxis Sian popolon,.
2:19 Kaj la Sinjoro respondis, kaj li diris al sia popolo: "Jen, Mi sendas al vi grenon kaj moston kaj oleon, kaj vi denove farigxos plena de ili. Kaj Mi ne plu donos al vi malhonoro de nacianoj.
2:20 Kaj tiu, kiu estas de la Nordo, Mi veturos malproksime de vi. Mi forpelis lin en nepenetreblan lando, kaj en la dezerto, kun la vizaĝo kontraŭ la Orienta maro, kaj lia plej malproksima parto al la plej malproksima maro. Kaj lia fetoro supreniros, kaj lia putro supreniros, cxar li agis fiere.
2:21 Tero, ne timu. Triumfos kaj ĝojas. Cxar la Eternulo havas granda estimas por liaj faroj.
2:22 Bestoj el la kamparo, ne timu. Por la beleco de la dezerto devenis antaŭen. Por la arbo naskis sian frukton. La figarbo kaj vinberujo esti donita sian virton.
2:23 Kaj vi, filoj de Cion, triumfos kaj ĝojas pri la Eternulo, via Dio. Ĉar li donis vi estas instruisto de justeco, kaj li pekliberigos la plej fruaj kaj la malfruaj pluvoj descienden al vi, kiel ĝi estis en la komenco.
2:24 Kaj la grenejoj plenigxos de greno, kaj la gazetaroj estos superplenigxos de mosto kaj de oleo.
2:25 Kaj Mi rekompencos vin pro tiuj jaroj, la akrido, la fiinsektoj, kaj la velkado, kaj la raŭpo konsumis: Mia granda forto, kiun Mi sendis sur vin.
2:26 Kaj vi manĝos kun ĝuo, kaj vi estos kontenta, kaj vi gloros la nomon de la Eternulo, via Dio, kiu laboris miraklojn kun vi, kaj mia popolo ne estos hontigitaj por ĉiam.
2:27 Kaj vi scios, ke Mi estas meze de Izrael, kaj mi estas la Lordo via Dio, kaj ne ekzistas alia, kaj mia popolo ne estos hontigitaj por ĉiam.
2:28 Post tio, ĝi okazos ke Mi elversxos Mian spiriton sur cxiun karnon, kaj viaj filoj kaj viaj filinoj profetos,; viaj plejagxuloj sonĝos sonĝojn, kaj viaj junuloj havos viziojn.
2:29 Plie, en tiu tempo Mi elversxos Mian spiriton sur Miajn sklavojn kaj sklavinojn.
2:30 Kaj Mi donos miraklojn en la ĉielo kaj sur la tero: Sangon, fajron, kaj la vaporon de fumo.
2:31 La suno farigxos malluma, kaj la luno farigxos sanga, antaŭ la granda kaj timinda tago de la Eternulo, alveni.
2:32 Kaj okazos, ke kiu vokos la nomon de la Eternulo, savigxos. Por sur la monto Cion, kaj en Jerusalemo, ankaux por la restintoj, kiujn la Eternulo alvokos, estos savo, kiel diris la Eternulo:.

Joel 3

3:1 Por, jen, en tiuj tagoj kaj en tiu tempo, kiam mi konvertis la forkaptitojn de Judujo kaj de Jerusalem,
3:2 Mi kolektos cxiujn naciojn, kaj kondukos ilin en la valon de Jehosxafat. Kaj tie mi disputus kun ili super Mia popolo, kaj Izrael, mia heredajxo, cxar ili disjxetis inter la naciojn, dividinte Mian landon;.
3:3 Kaj ke ili lotis pri Mia popolo; kaj la knabo ili metis en la bordelo, kaj la knabino ili vendis pro vino, por ke ili povu trinki.
3:4 Vere, kio estas inter mi kaj vi, Tiro kaj Cidon kaj ĉiuj foraj lokoj de la Filiŝtoj? Kiel volas vin puni min? Kaj se vi estus al venĝo vin kontraŭ mi, Mi transdonos repago al vi, rapide kaj baldaŭ, sur via kapo.
3:5 Cxar vi forporti mian arĝenton kaj oron. Kaj mia dezirinda kaj plej belaj, vi prenis en vian sanktejoj.
3:6 Kaj vi, filoj de Judujo kaj la filojn de Jerusalem, vi vendis la filoj de la Grekoj, por ke vi povu veturi ilin for de ilia propra teritorio.
3:7 Jen, Mi vekos ilin el tiu loko, en kiun vi vendis ilin, kaj Mi revenigos viajn puno sur via kapo.
3:8 Kaj Mi vendos viajn filojn kaj viajn filinojn en la manojn de la Judoj, kaj cxi tiuj vendos ilin al la SXebaanoj, malproksima nacio, cxar la Eternulo tion diris.
3:9 Proklamu tion inter la nacioj: "Sanktigu milito, restarigi la forta. alproksimiĝo, supreniri, cxiaspecaj militistoj.
3:10 Tranĉu via plugilojn glavojn kaj via hojoj lancojn. La malfortulo diru, 'Ĉar mi estas forta. "
3:11 Frakasu kaj antaŭeniri, ĉiuj nacioj de la mondo, kaj kunvenigu. Tie la Sinjoro kaŭzos ĉiuj viaj fortuloj renkonti la morton. "
3:12 Ili levigxu kaj supreniri al la valon de Jehosxafat. Cxar tie Mi sidigxos,, tiel kiel por jugxi cxiujn naciojn de la mondo.
3:13 Ekbriligu la hoces, ĉar la rikolto maturigis. Antaŭeniri kaj malsupreniri, cxar la premejoj estas plenaj, incitado ĉambro estas superfluanta. Por ilia malico havas pliiĝis.
3:14 nacioj, nacioj en la valo de esti tranĉita al pecoj: por la tago de la Sinjoro taŭge okazas en la valo de esti tranĉita al pecoj.
3:15 La suno kaj la luno estis mallumigita, kaj la steloj forlogis lian splendon.
3:16 Kaj la Eternulo ektondros el Cion kaj auxdigos Sian vocxon el Jerusalem. Kaj la ĉielo kaj la tero estos movita. Kaj la Eternulo estos rifuĝejo por Sia popolo, kaj fortikajxo por la idoj de Izrael.
3:17 Kaj vi scios, ke Mi estas la Eternulo, via Dio, loĝejo sur Cion, Mia sankta monto. Kaj Jerusalem estos sanktejo, kaj fremduloj ne transiros tra ĝi plu.
3:18 Kaj okazos, en tiu tago, la montoj guti dolĉeco, kaj la montetoj fluos lakto. Kaj la akvo pasos tra ĉiuj torentoj de Judujo. Kaj fonto eliros el la domo de la Sinjoro, kaj tio irigacii la dezerton dornojn.
3:19 Egiptujo estos ruino, kaj Edom estos dezerto detruitaj, pro kio oni maljuste agis al la Judoj, kaj ĉar ili versxis senkulpan sangon en sia lando.
3:20 Kaj Judujo estos logxata eterne, kaj Jerusalem generacio sur generacio.
3:21 Kaj Mi vengxos pro ilia sango, kiun mi ne purigis. Kaj la Sinjoro restos en Zion.