1a libro de Samuel

1 samuel 1

1:1 Estis unu viro el Rama de cxirkauxrigardantoj, sur la monto de Efraim, lia nomo estis Elkana, filo de Jerohxam, filo de Elihu, filo de Tohxu, filo de Cuf, Efratano.
1:2 Li havis du edzinojn: la nomo de unu estis HXana, kaj la nomo de la dua estis Penina. Penina havis filojn. Sed HXana ne havis infanojn.
1:3 Tiu viro foriris de lia urbo, sur la establita tagoj, por ke li adoras alportu oferon al la Eternulo Cebaot en SXilo. La du filoj de Eli, HXofni kaj Pinehxas, pastroj de la Eternulo, estis en tiu loko.
1:4 Tiam la tago alvenis, kaj Elkanan buĉita. Kaj li donis parcelojn lia edzino Penina, kaj al ĉiuj ŝiaj filoj kaj filinoj.
1:5 Sed al HXana li kun malgxojo donis unu parton kun malĝojo. Cxar HXanan li amis, sed la Eternulo estis sxlosinta ŝia utero.
1:6 Kaj sxia konkurantino afliktis ŝin, forte premis ŝian, en granda mezuro, ĉar ŝi admonis al ŝi, ke la Eternulo estis sxlosinta ŝia utero.
1:7 Kaj ŝi faris tion ĉiujare, kiam la tempo revenis por ili por supreniri al la templo de la Sinjoro. Kaj ŝi provokis ŝin tiamaniere. Kaj tiel, ŝi ploris kaj ne nutraĵo.
1:8 Tial, ŝia edzo Elkana diris al sxi: "Hannah, kial vi ploras? Kaj kial vi ne manĝas? Kaj por kio vi premu viajn koron? Ĉu mi ne pli bone vin ol dek filoj?«
1:9 Kaj tiel, post kiam ili manĝis kaj trinkis en SXilo, HXana levigxis. kaj Eli, la pastro, sidis sur la benko antaŭ la pordo de la templo de la Sinjoro.
1:10 Kaj ĉar HXanan li maldolcxan animon, ŝi preĝis al la Sinjoro, ploras multe.
1:11 Kaj ŝi faris sanktan promeson, dirante, "Ho Eternulo Cebaot, se, atendante kun favoro, Vi vidis la mizeron de via sklavo kaj rememoros min, kaj ne forgesos Vian sklavinon, kaj se vi donos al via sklavo knabeton, tiam mi fordonos lin al la Eternulo, dum la tempo de lia vivo, kaj razilo ne devas pasi super la kapo. "
1:12 Tiam okazis ke, dum ŝi multiplikita preĝoj antaŭ la Sinjoro, Eli atente rigardis ŝian buŝon.
1:13 Por HXana parolis en sia koro, kaj nur la lipoj moviĝis, kaj ŝia voĉo estis apenaŭ aŭdis. Tial, Eli konsiderita ŝin esti ebria,
1:14 kaj tiel li diris al ŝi: "Kiom da tagoj vi ebriaj? Vi devus preni nur iom da vino, sed anstataŭ vi malsekigis. "
1:15 Respondante, Ĥana diris: "Neniel, mia sinjoro. Ĉar mi estas treege malfeliĉa virino, kaj mi trinkis vinon, nek ion, kio povas inebriate. Anstataŭ, Mi elversxas mian animon antaux la okuloj de la Sinjoro.
1:16 Vi ne famas via sklavino, kiel unu el la filinoj de Belial. Ĉar mi estis parolanta de mia granda malĝojo kaj sufero, eĉ ĝis nun. "
1:17 Kaj Eli diris al ŝi: "Iru pace. Kaj la Dio de Izrael plenumos al vi vian peton, kiun vi petis de Li. "
1:18 Kaj ŝi diris, "Mi deziras, ke via sklavino akiru vian favoron." Kaj la virino iris sian vojon, kaj ŝi manĝis, kaj ŝia vizaĝo ne plu ŝanĝiĝis por la pli malbona.
1:19 Kaj ili levigxis matene, kaj ili adorklinigxis al la Eternulo. Kaj ili reiris kaj alvenis al sia domo en Rama. Kaj Elkana ekkonis sian edzinon HXana. Kaj la Sinjoro memoras sian.
1:20 Kaj ĝi okazis ke, en la daŭro de tempo, Ĥana gravediĝis kaj naskis filon. Kaj ŝi donis al li la nomon Samuel, ĉar ŝi petis lin de la Sinjoro.
1:21 Nun ŝia edzo Elkana supreniris kun sia tuta domo, por ke li buĉas al la Sinjoro solenan oferon, kun lia promeso.
1:22 Sed HXana ne iris supren. Sed sxi diris al sia edzo, "Mi ne iros, ĝis la infano estis demamigita, kaj ĝis mi povos konduki lin, por ke li aperu antaux la okuloj de la Sinjoro, kaj eble restos ĉiam. "
1:23 Kaj ŝia edzo Elkana diris al sxi: "Ĉu, kiel plaĉas al vi, kaj resti ĝis vi wean lin. Kaj mi preĝas, ke la Sinjoro povas plenumi sian vorton. "Tial, la virino restis hejme, kaj ŝi breastfed ŝia filo, ĝis ŝi retiriĝis lin de lakto.
1:24 Kaj post kiam sxi demamigis lin, ŝi kondukis lin kun ŝi, kune kun tri bovoj, kaj tri mezuroj da faruno, kaj malgranda botelo de vino, kaj ŝi kondukis lin al la domo de la Eternulo en SXilo. Sed la knabo estis ankoraŭ juna knabo.
1:25 Ili buĉis bovidon, kaj ili prezentis la knabon al Eli.
1:26 Kaj HXana diris: "Bonvolu, mia sinjoro, kiel vivas via animo, mia sinjoro: Mi estas tiu virino, kiu staris antaux vi tie, preĝante al la Sinjoro.
1:27 Mi preĝis por tiu infano, kaj la Eternulo cedis al mi mian peton,, kiu mi petis Lin.
1:28 Pro ĉi tio, Mi ankaŭ pruntis lin al la Eternulo, por la tuta vivo, kiam li estu fordonita al la Eternulo. "Kaj ili adoris la Sinjoron en tiu loko. Kaj HXana pregxis, kaj ŝi diris:

1 samuel 2

2:1 "Mia koro ekstazas la Sinjoro, kaj mia korno altigxis pro mia Dio. Largxe malfermigxis mia busxo kontraux miaj malamikoj. Por mi gxojas pro Via savo.
2:2 Nenio estas tiel sankta, kiel la Eternulo estas sankta. Por ne ekzistas alia apud vi. Kaj nenio estas forta kiel nia Dio estas forta.
2:3 Ne daŭrigi parolante pri grandaj aferoj, fanfaronado. Lasu malnovajn foriri el via buŝo. CXar la Eternulo estas la Dio de scio, kaj pensoj estas preparitaj por li.
2:4 La pafarko de la potenca estis superŝutita, kaj la malforta estis zonita per potenco.
2:5 Tiuj kiuj antaŭe estis plenaj, ili dungis sin dungigas pro pano. Kaj la malsatuloj estis plenigitaj, tiel ke la senfrukta naskis multajn. Sed ŝi, kiu naskis multajn filojn fariĝis nekapabla.
2:6 La Sinjoro alportas morton, kaj li donas vivon. Li kondukas for al morto, kaj li alportas reen.
2:7 La Sinjoro malriĉigas, kaj li riĉigas. Li humiligas, Li dissxutas.
2:8 Li levas la malriĉaj el polvo, Li dissxutas la malriĉuloj de malpuraĵo, por ke ili sidu kun eminentuloj, kaj tenas sin je trono de honoro. Por la ĉarniroj de la tero apartenas al la Sinjoro, kaj li metis la terglobo sur ili.
2:9 Li konservos la piedoj de Liaj sanktuloj, kaj malpiulo estos pereas en mallumo. Cxar oni venkos per sia forto.
2:10 La kontraŭuloj de la Sinjoro estos timas lin. Kaj super ili, Li tondras en la ĉielo. La Eternulo jugxos la subteran, Kaj Li plenumos regado al sia reĝo, kaj li levi la kornon de sia Kristo. "
2:11 Kaj Elkana iris en Raman, al lia domo. Sed la knabo estis ministro en la okuloj de la Sinjoro, antaŭ la vizaĝo de Eli, la pastro.
2:12 Sed la filoj de Eli estis malmoralaj, ne sciante la Sinjoro,
2:13 nek la pastra oficejo por la popolo. Kaj tiel, negrave kiu buĉis viktimo, la servanto de la pastro alvenus, Kiam la viando estis ankoraux kuiri, kaj li prenus triobla hoko en la mano,
2:14 kaj jxetos en la vazo, aŭ en la kaldronon, aŭ en la kuirpoton, aŭ en la kaserolon, kaj ĉio, kion la hoko levis, la pastro prenis por li mem. Do ili agis kun cxiuj Izraelidoj, kiuj alvenis al Shiloh.
2:15 Krome, antaŭ la oferbruligo de la sebo, la servanto de la pastro alvenus, kaj li diros al tiu, kiu estis buĉante: "Donu al mi la karnon, kaj Mi kuiri ĝin por la pastro. Ĉar mi ne akceptos kuirita viando de vi, sed nur krudan. "
2:16 Kaj tiu, kiu estis buĉante dirus al li, «Unua, permesas la graso por forbrulo hodiaŭ, laŭ kutimo, kaj poste prenu al vi, kion via animo deziros. "Sed en respondo, Li dirus al li: "Neniel. Por vi donos ĝin al mi nun, alie mi prenos per forto. "
2:17 Tial, La peko de la servistoj estis tre granda antaux la Sinjoro. Ĉar ili tiris homojn for de la ofero de la Sinjoro.
2:18 Sed Samuel estis servisto antaux la vizagxo de la Sinjoro; li estis junulo estis zonita per lina efodo.
2:19 Kaj lia patrino formis malgrandan tunikon por li, kion ŝi alportis al li en la difinita tempo, suprenirante kun sia edzo, por ke li buĉas la solena ofero.
2:20 Kaj Eli benadis Elkanan kaj lian edzinon. Kaj li diris al li, "Ke la Sinjoro redonos al vi idojn de ĉi tiu virino, en la nomo de la prunto ke vi proponis al la Sinjoro. "Kaj ili foriris sur sian lokon.
2:21 Tiam la Sinjoro atentis HXanan, kaj sxi gravedigxis kaj naskis tri filojn kaj du filinojn. Kaj la junulo Samuel grandigxis kun la Sinjoro.
2:22 Eli estis tre maljuna, li auxdis cxion, kiel agas liaj filoj kun cxiuj Izraelidoj, kaj kiel ili dormis kun la virinoj, kiuj staris antaŭ la pordo de la tabernaklo.
2:23 Kaj li diris al ili: "Kial vi faras tiajn aferojn, Vere malbonaj aferoj, kion mi aŭdis de la tuta popolo,?
2:24 Miaj filoj, ne volos. Por ne bona estas tio, kion mi aŭdis, por ke vi kaŭzus la popolo de la Sinjoro pekante.
2:25 Se viro pekis kontraux homo, Dio eble povos esti pacigita super li. Sed se iu pekis kontraŭ la Sinjoro, kiu preĝas por li?"Sed ili ne obeis la voĉon de sia patro, ke la Sinjoro deziris mortigi ilin.
2:26 Sed la junulo Samuel antaŭeniris, kaj plenkreskis, kaj li placxas al la Sinjoro, kaj ankaŭ al viroj.
2:27 Kaj jen homo de Dio venis al Eli, kaj li diris al li: "Tiele diras la Sinjoro: Ĉu mi ne malkaŝis malkaŝe al la domo de via patro, kiam ili estis en Egiptujo, en la domo de Faraono?
2:28 Mi elektis lin el cxiuj triboj de Izrael por mi mem kiel pastro, por ke li supreniras al mia altaro, incensas al mi, kaj li portu efodon antaŭ Mi. Kaj Mi donis al la domo de via patro ĉiujn oferojn de la Izraelidoj.
2:29 Kial vi piedbatis for miaj viktimoj kaj miajn donacojn, kiun mi instruis al esti proponita en la templo? Kaj kial vi donis pli honoron al viaj filoj, ol al mi, por ke vi manĝu la unuaj produktoj de ĉiu ofero de mia popolo Izrael?
2:30 Pro ĉi tio, la Eternulo, Dio de Izrael diras: Mi parolis klare, por ke via domo, kaj la domo de via patro, Majo ministro antaux miaj okuloj, eĉ por ĉiam. Sed nun tiele diras la Eternulo: Eble ĉi tiu malproksimigxas de mi. Anstataŭ, kiu ajn faros gloris min, Mi gloros lin. Sed kiu malestimas min, ili estos malestimata.
2:31 Vidu la tagoj estas alveni, kiam Mi rompos vian brakon, kaj la brako de la domo de via patro, tiel, ke ne estos maljunulo en via domo.
2:32 Kaj vi vidos vian rivalon en la templo, inter ĉiuj la prospero de Israelo. Kaj ne estos maljunulo en via domo por ĉiuj tagoj.
2:33 Tamen vere, Mi ne tute forpreni viron el vi de antaux Mia altaro, sed tia, ke viaj okuloj ne sukcesos, kaj via animo vin timon, kaj granda parto de via domo povas formorti, kiel ĝi rilatas al la stato de la homoj,.
2:34 Sed tio estos por vi la pruvosigno, kio okazos al viaj du filoj, HXofni kaj Pinehxas: sur unu tago ili ambaŭ mortos.
2:35 Kaj Mi starigos por Mi pastron fidelan, kiu agos konforme al mia koro kaj mia animo. Kaj Mi rekonstruos fidela domon por li. Kaj li irados antaux miaj Kristo por ĉiuj tagoj.
2:36 Tiam tiu estos en la estonteco, se iu homo restis de via domo, Li alproksimigxos tiel ke li povas preĝi anstataux si. Kaj li alportos monero de arĝento, kaj tordaĵo de pano. Kaj tiu diros: 'Permesu, Mi petas vin, unu parto de la pastra oficejo, por ke mi povu mangxi buŝplenon da pano. ' "

1 samuel 3

3:1 La knabo Samuel servadis al la Eternulo antaux Eli;, kaj la vorto de la Sinjoro estis grandpreza en tiu tempo; ne ekzistis evidenta vizio.
3:2 Tiam okazis ke, unu tagon, Eli kuŝis sur sia loko. Kaj liaj okuloj malheligis, tiel ke li ne povis vidi.
3:3 Kaj tiel, malhelpi la lampon de Dio de eliranta, Samuel estis dormanta en la templo de la Sinjoro, kie la kesto de Dio;.
3:4 Kaj la Sinjoro vokis Samuelon. Kaj respondado, li diris, "Tie ĉi mi estas."
3:5 Kaj li kuris al Eli, kaj li diris, "Tie ĉi mi estas. Por vi vokis min. "Kaj li diris: "Mi ne vokis. Reiru kaj dormo. "Kaj li foriris, kaj li dormis.
3:6 kaj denove, la Sinjoro daŭrigis voki al Samuel. Kaj levigxinte, Samuel iris al Eli, kaj li diris: "Tie ĉi mi estas. Por vi vokis min. "Kaj li respondis: "Mi ne vokis vin, mia filo. Reiru kaj dormi. "
3:7 Samuel ankoraux ne konis la Eternulon, kaj la vorto de la Eternulo ne estis revelaciita al li.
3:8 Kaj la Sinjoro daŭre, kaj li donis al Samuel ankoraŭ tria tempo. Kaj levigxinte, Li iris al Eli.
3:9 Kaj li diris: "Tie ĉi mi estas. Por vi vokis min. "Tiam Eli komprenis, ke la Eternulo vokis la knabon. Kaj tiu diris al Samuel: "Iri kaj dormo. Kaj se li vokas al vi de nun, vi diros, 'Paroli, Sinjoro, por via sklavo auxskultas. ' "Tial, Samuel foriris, kaj li dormis en lia loko.
3:10 Kaj la Eternulo aperis, kaj staris, kaj li donis al, kiel li nomis la aliajn fojojn, "Samuel, Samuel. "Kaj Samuel diris, "Paroli, Sinjoro, cxar Via sklavo aŭskultas. "
3:11 Kaj la Eternulo diris al Samuel: "Jen, Mi plenumi vorton en Israelo. Kiu aŭdos pri ĝi, ambaŭ liaj oreloj estos sonorigi.
3:12 En tiu tago, Mi restarigos super Eli cxion, kion Mi diris pri lia domo. Mi komencos, Mi finos.
3:13 Ĉar mi antaŭdiris al li, ke Mi jugxos lian domon por la eterneco, pro maljusteco. Ĉar li sciis, ke liaj filoj agis hontinde, kaj li ne punos ilin.
3:14 Tial, Mi jxuris al la domo de Eli, ke la peko de lia domo ne pekliberigxos, kun viktimoj aŭ kun donacoj, eĉ por ĉiam. "
3:15 Kaj Samuel dormis ĝis la mateno, kaj li malfermis la pordojn de la domo de la Sinjoro. Sed Samuel timis raporti pri la vizio al Eli.
3:16 Kaj Eli vokis Samuelon, kaj li diris, "Samuel, mia filo?"Kaj respondas, li diris, "Mi estas tie ĉi."
3:17 Kaj li demandis lin: "Kio estas la vorto, kiun la Eternulo diris al vi? Mi petegas vin, ke vi ne kaŝis ĝin de mi,. Dio faros tion por vi, kaj Li aldonas ĉi tiuj aliaj aferoj, se vi kasxos antaux mi unu vorton el nenio, kion oni rakontis al vi. "
3:18 Kaj tiel, Samuel rivelis al li ĉiujn vortojn, kaj li ne kasxos antaux li. Kaj li respondis: "Li estas la Sinjoro. Ke li faru bonon en siaj propraj okuloj. "
3:19 Kaj Samuel kreskis, kaj la Eternulo estis kun li, kaj ne unu el liaj vortoj falis tute.
3:20 Kaj ĉiuj Israelo, de Dan gxis Beer-SXeba, sciis Samuel esti fidela profeto de la Sinjoro.
3:21 Kaj la Sinjoro daŭre aperis en Shiloh. La Sinjoro revelaciis Sin al Samuel en SXilo, laŭ la vorto de la Sinjoro. Kaj la vorto pri Samuel iris, por ĉiuj Israelo.

1 samuel 4

4:1 Kaj ĝi okazis ke, en tiu tempo, la Filisxtoj kunvenis, por batali. Kaj Izrael eliris milite kontraux la Filisxtojn en batalo, kaj li faris tendaron apud la Ŝtono de Helpo. Kaj la Filisxtoj iris gxis Afek,
4:2 kaj ili poziciigis iliajn trupojn kontraŭ Israelo. Tiam, kiam la konflikto komencis, Israelo turnis sian dorson al la Filisxtoj. Ili estis kaptitaj antauxtempe en tiu konflikto, en diversaj lokoj en la kampoj, malpli kvar mil homojn.
4:3 Kaj la popolo respondis al la tendaro. Kaj tiuj pli grandaj de naskiĝo de Israelo diris: "Kial havas la Sinjoro frapis nin hodiaux antaux la Filisxtoj? Ni prenu al ni al ni la keston de la interligo de la Eternulo el Ŝilo. Kaj ĝi eniras en nian mezon, tiel ke ĝi povas savi nin el la manoj de niaj malamikoj. "
4:4 Tial, la popolo sendis en SXilon, kaj oni alportis de tie la keston de interligo de la Eternulo Cebaot, sidanta sur la keruboj. Kaj la du filoj de Eli, HXofni kaj Pinehxas, estis kun la kesto de interligo de Dio.
4:5 Kaj kiam la kesto de interligo de la Eternulo venis en la tendaron, ĉiuj de Izrael faris tian grandan bruego, kaj la lando aŭdiĝis.
4:6 Kiam la Filisxtoj auxdis la vocxon de la bruego, kaj ili diris, "Kio estas tio vocxon de granda bruego en la tendaro de la Hebreoj?"Ili komprenis, ke la kesto de la Eternulo venis en la tendaron.
4:7 Kaj la Filisxtoj ektimis, dirante, "Dio eniris en la tendaron." Kaj ili ĝemis, dirante:
4:8 "Ve al ni! Cxar ne estis tiel granda ekzaltiĝo hieraŭ, aŭ la antaŭa tago. Ve al ni! Kiu savu nin el la manoj de tiuj sublimaj dioj? Tio estas tiuj dioj, kiuj frapis Egiptujon per cxiaj frapoj, en la dezerto. "
4:9 "Estu fortigitaj, kaj estu vira, ho Filisxtoj! alie, vi servu la Hebreoj, kiel ili ankaŭ servis vin. Fortikigxu kaj salajro milito!«
4:10 Tial, la Filisxtoj batalis, kaj Izrael estis tranĉita malsupren, kaj cxiu el ili fuĝis al sia tendo. Kaj tre granda venkobato okazis. Tridek mil piedirantoj de Israelo falis.
4:11 Kaj la kesto de Dio estis kaptita. Ankaŭ, la du filoj de Eli, HXofni kaj Pinehxas, mortis.
4:12 Nun Unu Benjamenido, kurante el la soldatoj, alvenis al Shiloh sur la sama tago, per sia vestaĵo disŝirita, kaj kun la kapo, trempita en polvo.
4:13 Kaj kiam li alvenis, Eli sidis sur seĝo fronte al la vojo, rigardante eksteren. Por koroj terura en la nomo de la kesto de Dio. Tiam, post tiu viro eniris la urbon, li anoncis ĝin al la urbo. Kaj la tuta urbo lamentis.
4:14 Kaj Eli auxdis la sonon de la kriado, kaj li diris, "Kio estas tiu sono, tiu tumulto?"Kaj la viro rapide, kaj li iris kaj sciigis gxin al Eli.
4:15 Eli tiam havis la agxon de nauxdek ok jaroj, kaj liaj okuloj estis nubaj, tiel ke li ne povis vidi.
4:16 Kaj tiu diris al Eli: "Mi estas tiu, kiu venis el la milito. Kaj estas mi, kiu forkuris de la trupoj hodiaŭ. "Kaj li diris al li, "Kio okazis, mia filo?«
4:17 Kaj respondado, la viro raportis kaj diris: "Izrael forkuris antaux la Filisxtoj. Kaj granda ruino okazis al la popolo. Plie, viaj du filoj, HXofni kaj Pinehxas, ankaŭ mortis. Kaj la kesto de Dio estas forprenita. "
4:18 Kaj denove nomita la keston de Dio, Eli falis de la seĝo malantaŭen, al la pordo, kaj, li rompis sian kolon, Li mortis. Ĉar li estis maljuna viro de granda aĝo. Kaj li estis jugxisto de Izrael dum kvardek jaroj.
4:19 Nun lia filino bofiloj, la edzino de Pinehxas, estis graveda, kaj ŝia livero estis proksima. Kaj kiam li aŭdis la novaĵojn ke la kesto de Dio estas forprenita, kaj ke ŝia patro bofilon kaj ŝia edzo mortis, ŝi klinis sin kaj iris en laboro. Pro ŝiaj penoj kuregis sur gxin subite.
4:20 Tiam, kiam ŝi estis proksima morto, kiuj staris ĉirkaŭ ŝi diris al ŝi, "Vi ne timu, ĉar vi naskis filon. "Sed ŝi ne respondis al ili, kaj ŝi ne rimarkis ilin.
4:21 Kaj sxi donis al la knabo la nomon Ikabod, dirante, "La gloro de Izrael estis forprenita,"Ĉar la kesto de Dio estis kaptita, kaj pereis sxia bopatro leĝo kaj ŝia edzo.
4:22 Kaj ŝi diris, "La gloro estis forprenita de Israelo,"Ĉar la kesto de Dio estas forprenita.

1 samuel 5

5:1 Kaj la Filisxtoj prenis la keston de Dio, kaj ili transportis ĝin de la Ŝtono de Helpo en Asxdod.
5:2 La Filisxtoj prenis la keston de Dio, kaj alportis gxin en la templon de Dagon. Ili starigis gxin apude de Dagon.
5:3 Kaj kiam la Asxdodanoj jam leviĝis ĉe unua lumo en la sekvanta tago, jen, Dagon kuŝas inklina surgrunde antaux la keston de la Sinjoro. Kaj ili prenis Dagonon, kaj oni starigis lin denove en lia loko.
5:4 kaj denove, En la sekvanta tago, leviĝanta matene, ili trovis, ke Dagon kuŝas sur la vizaĝo de la tero, antaux la keston de la Sinjoro. Sed la kapo de Dagon, kaj ambaŭ palmoj de liaj manoj fortondo sur la sojlo.
5:5 Plie, nur la trunko de Dagon restis en sia loko. Tial, la pastroj de Dagon, kaj ĉiuj, kiuj eniras sian templon, ne pasxas sur la sojlon de Dagon en Asxdod, gxis nun.
5:6 Sed la mano de la Sinjoro pezis peze sur la Asxdodanoj, kaj li ekstermis ilin. Kaj tiu frapis en Asxdod kaj en gxiaj cxirkauxajxoj ĉe la interna parto de la gluteoj. Kaj en la vilaĝoj kaj kampoj, meze de tiu regiono, musoj leviĝis kaj eksplodis. Kaj tion kaŭzis grandan tumulton al morto en la urbo.
5:7 Tiam la Asxdodanoj, vidante tian pesto, diris: "La kesto de la Dio de Izrael ne devas resti kun ni. Por lia mano estas akra, super ni kaj super Dagon, nia dio. "
5:8 kaj sendas, ili kunvenigis cxiujn estrojn de la Filisxtoj al ili, kaj ili diris, "Kion ni faru pri la kesto de la Dio de Izrael?"Kaj la Gathites respondis, "Lasu la keston de la Dio de Izrael en kondukita." Kaj ili kondukis la keston de la Dio de Izrael ĉirkaŭ.
5:9 Kaj dum ili portis ŝin ĉirkaŭ, la mano de la Sinjoro falis sur ĉiu ununura urbo per tre granda venkobato. Kaj mortigis la homoj de ĉiu kaj ĉiu urbo, de la malgrandaj gxis la grandaj. Kaj kistoj estis festering ĉe la lumboj. Kaj la Gathites interkonsiligxe, kaj ili faris al si sidlokon kovras el feloj dume.
5:10 Tial, ili forsendis la keston de Dio en Ekronon. Kaj kiam la kesto de Dio estis alvenis al Ekron, la Ekronanoj ekkriis, dirante, "Oni alportis la keston de la Dio de Izrael al ni, tiel ke ĝi povas mortigi nin kaj nian popolon!«
5:11 Kaj tiel ili sendis kaj kunvenigis cxiujn estrojn de la Filisxtoj, kaj ili diris: "Bonvolu liberigi la keston de la Dio de Izrael, kaj redoni ĝin al sia propra loko. Kaj ĝi ne mortigis nin, kun nia popolo. "
5:12 Por la timo de morto falis sur ĉiu ununura urbo, kaj la mano de Dio, tre peza. Ankaŭ, la homoj, kiuj ne mortis, estis esti senhavulon cxe la interna parto de la gluteoj. Kaj plorado de ĉiu urbo estis suprenirante al la ĉielo.

1 samuel 6

6:1 La kesto de la Eternulo estis en la regiono de la Filisxtoj dum sep monatoj.
6:2 Kaj la Filisxtoj vokis la pastrojn kaj la auxguristojn, dirante: "Kion ni faru kun la kesto de la Eternulo? Malkaŝi al ni en kia maniero ni devus sendi ĝin reen al sia loko. "Kaj ili diris:
6:3 "Se vi sendas redonis la keston de la Dio de Izrael, ne elektas liberigi ĝin malplena. Anstataŭ, repagi al li, kion vi ŝuldas pro peko. Kaj tiam vi estos resanigita. Kaj vi scias kial la mano ne deturnigxu de vi. "
6:4 Kaj ili diris, "Kio estas tio, kion ni devus repagi al li pro malobeo?"Kaj ili respondis:
6:5 "En akordo kun la nombro de la provincoj de la Filiŝtoj, vi modo kvin orajn kistoj kaj kvin orajn musojn. Por la sama pesto estis sur vi ĉiuj kaj viaj princoj. Kaj vi ellabori bildo de via kistoj kaj simileco de la musoj, kiu detruis la landon. Kaj tiel vi donadu honoron al la Dio de Izrael, tiel ke eble li povus levi for la manon de vi, kaj de viaj dioj, kaj de via lando.
6:6 Kial vi hardis viajn korojn, kiel Egiptio kaj obstinigis sian koron Faraono? Post li estis frapita, li ne tiam liberigas ilin, kaj ili foriris?
6:7 nun, modo kaj prenos nova veturilo, kun du bovinoj kiuj donis naskiĝon, sed sur kiun ne estis metita jugo estis trudita. Kaj jugo ilin al cxaro, sed reteni iliajn idojn hejme.
6:8 Kaj prenu la keston de la Sinjoro, kaj vi donos gxin sur la cxaron, kun la artikoloj el oro, kiujn vi pagis al li en la nomo de malobeo. Vi meti tiujn en malgranda skatolo ĉe lia flanko. Kaj liberigi ĝin, tiel ke estu.
6:9 Kaj vi spekti. kaj se, fakte, ĝi supreniras por la vojo al sia partoj, al Bet-SXemesx, tiam li faris tiun grandan malbonon al ni. Sed se ne, tiam ni scios, ke ĝi estas neniel la mano kiu tuŝis nin, sed anstataŭe ĝi okazis hazarde. "
6:10 Tial, Ili faris ĝin tiamaniere. Kaj preninte du bovinoj, kiuj nutras idojn, ili jungis ilin al cxaro, kaj ili enfermis iliajn idojn hejme.
6:11 Kaj ili metis la keston de Dio sur la cxaron, kun la malgranda skatolo kiu tenis la oron musoj kaj la formoj de la kistoj.
6:12 Sed la bovinoj eliris rekte laŭ la vojo kondukanta al Bet-SXemesx. Ili antaŭeniris nur en unu direkto, vocxo dum ili. Ili ne deturnigxis, nek dekstren, nek maldekstren. Plie, la estroj de la Filisxtoj iris post ili, ĝis la limoj de Bet-SXemesx.
6:13 La Bet- shemeshites estis rikoltanta tritikon en la valo. Kaj levinte siajn okulojn, ili vidis la arkeon, kaj tiuj gxojis vidinte ŝin.
6:14 La cxaro venis sur la kampon de Josuo,, al Bet-SXemesxano, kaj ĝi staris ankoraŭ tie. Nun en tiu loko estis granda ŝtono, kaj tiel ili distranĉis la lignon de la cxaro, kaj oni metis la bovinoj sur ĝin kiel bruloferon al la Eternulo.
6:15 La Levidoj malsuprenprenis la keston de Dio, kaj la malgranda skatolo kiu estis ĉe ĝia flanko, en kiu estis la artikolojn el oro, kaj ili metis tion sur la grandan sxtonon. Tiam la logxantoj de Bet-SXemesx faris bruloferojn kaj buĉis viktimojn, en tiu tago, al la Sinjoro.
6:16 Kaj la kvin estroj de la Filisxtoj vidis,, kaj ili reiris en Ekronon en la sama tago.
6:17 Kaj jen estas la oraj kistoj, kiujn la Filisxtoj repagis al la Eternulo por malobeo: pro Asxdod, pro Gaza, unu, pro Asxkelon, unu, pro Gat, unu, pro Ekron.
6:18 Sed estis oraj musoj, laŭ la nombro de la urboj Filisxtaj, de la kvin provincoj, el la fortikajxo por la vilaĝo kiu estis sen muro, kaj ankaux la granda sxtono, sur kiu oni metis la keston de la Sinjoro, kio, Finfine en tiu tago, sur la kampo de Josuo, la Bet-SXemesxano.
6:19 Poste li mortigis iun el la logxantoj de Bet-SXemesx, ĉar ili vidis la keston de la Eternulo. Kaj li mortigis iun el la popolo: sepdek virojn, kvindek mil la popolo. Kaj ekfunebris la popolo, cxar la Eternulo frapis la popolon per granda frapo.
6:20 Kaj la logxantoj de Bet-SXemesx diris: "Kiu povas stari antaux la okuloj de la Sinjoro, tiu sankta Dio? Kiu supreniros al li de ni?«
6:21 Kaj ili sendis senditojn al la logxantoj de Kirjat-Jearim, dirante: "La Filisxtoj redonis la keston de la Eternulo. Malsupreniri kaj konduki ĝin al vi. "

1 samuel 7

7:1 Tiam la logxantoj de Kirjat-Jearim alvenis, kaj ili kondukis la keston de la Sinjoro. Kaj oni prenis gxin en la domon de Abinadab, en Gibea. Poste ili Eleazar ili konsekris,, lia filo, tiel ke li povus prizorgi la keston de la Eternulo.
7:2 Kaj ĝi okazis ke, De tiu tago, la keston de la Eternulo restis en Kirjat-Jearim. La tempo, havis multe (cxar estis jam la dudeka jaro) kaj la tuta domo de Izrael ripozis, sekvante la Sinjoro.
7:3 Kaj Samuel parolis al la tuta domo de Izrael, dirante: "Se vi revenos al la Eternulo per via tuta koro, forprenas fremdaj dioj el inter vi, al la Baaloj kaj al la Asxtaroj, kaj turnu vian koron al la Sinjoro, kaj servu al Li sola. Kaj li savos vin el la manoj de la Filisxtoj. "
7:4 Tial, la Izraelidoj forigis la Baalojn kaj la Asxtarojn, kaj ili servis al la Eternulo sola.
7:5 Kaj Samuel diris, "Kolektu ĉiujn Israelo en Micpa, kaj Mi preĝas por vi por la Eternulo. "
7:6 Ili kunvenigis en Micpa. Ili tiris akvo, kaj ili versxis antaux la okuloj de la Sinjoro. Kaj en tiu tago ili fastis, kaj en tiu loko oni diris, "Ni pekis antaŭ la Sinjoro." Kaj Samuel jugxis la Izraelidojn en Micpa.
7:7 Kaj la Filisxtoj auxdis, ke la Izraelidoj kolektigxis en Micpa. Kaj la estroj de la Filisxtoj supreniris kontraŭ Israelo. Kaj kiam la Izraelidoj aŭdis tiun, ili timis antaŭ la vizaĝo de la Filiŝtoj.
7:8 Kaj ili diris al Samuel, "Ĉu vi ne ĉesos plori al la Eternulo, nia Dio, pri ni, por ke li savu nin el la manoj de la Filisxtoj. "
7:9 Kaj Samuel prenis unu sucxinfanojn ŝafido, kaj li faris el gxi tuta, kiel bruloferon al la Eternulo. Kaj Samuel ekvokis al la Eternulo en la nomo de Izrael, kaj la Sinjoro atentis lin.
7:10 Tiam okazis ke, dum Samuel estis oferanta la bruloferon, Filisxta komencis la batalon kontraŭ Israelo. Sed la Eternulo ektondris per granda kraŝo, en tiu tago, super la Filisxtoj, kaj li teruris ilin, kaj ili dehakos antaŭ la vizaĝo de Israelo.
7:11 Kaj la viroj de Izrael, foriranta el Micpa, persekutis la Filisxtojn, kaj ili batis ilin ĝis la loko kiu estis sub Bet-Kar.
7:12 Kaj Samuel prenis unu sxtonon, kaj li metis ĝin inter Micpa kaj SXen. Kaj li donis al tiu loko: La Ŝtono de Helpo. Kaj li diris, "Ĉar en ĉi tiu loko la Sinjoro donis helpon al ni."
7:13 Kiam la Filisxtoj humiligita, kaj oni ne plu alproksimiĝis, por ke ili povu eniri en la limojn de Israelo. Kaj tiel, la mano de la Eternulo estis super la Filisxtoj dum la tuta vivo de Samuel.
7:14 Kaj la urboj, kiujn la Filisxtoj prenis de Izrael estis redonitaj al Izrael, De Ekron ĝis Gat, kun iliaj landlimoj. Kaj li liberigis Izraelon el la manoj de la Filiŝtoj. Kaj estis paco inter Izrael kaj la Amoridoj.
7:15 Kaj Samuel estis jugxisto de Izrael dum sia tuta vivo.
7:16 Kaj li iris ĉiujare, vojaĝante ĉirkaŭ al Bet, kaj en Gilgalon, kaj Micpan, kaj li estis jugxisto de Izrael en la supre deklaris lokoj.
7:17 Kaj li reiris en Raman. Por lia domo estis tie, kaj li estis jugxisto de Izrael tie. Kaj li konstruis la altaron de la Eternulo tie.

1 samuel 8

8:1 Kaj ĝi okazis ke, Kiam Samuel maljunigxis, li nomumis siajn filojn kiel jugxistoj de Izrael.
8:2 La nomo de lia unuenaskita filo estis Joel, kaj la nomo de la dua estis Abija: juĝistoj en Beer-SXeba.
8:3 Sed liaj filoj ne iris laux lia vojo. Anstataŭ, ili iras,, persekutas avaricia. Ili akceptis sobornos, kaj ili malvirtigis juĝo.
8:4 Tial, ĉiuj tiuj pli grandaj de naskiĝo de Israelo, kunveniginte kune, iris al Samuel en Raman.
8:5 Kaj ili diris al li: "Jen, vi estas maljunuloj, kaj viaj filoj ne iras laux via vojo. Elektu al ni regxon,, por ke li jugxadu nin, kiel ĉiuj nacioj havas. "
8:6 Kaj la vorto estis malplacxi en la okuloj de Samuel, ĉar ili diris, "Donu al ni regxon, por ke li jugxadu nin." Kaj Samuel ekpregxis al la Eternulo,.
8:7 Tiam la Eternulo diris al Samuel: "Aŭskultu la voĉon de la popolo en cxio, kion ili diras al vi. Por ili forpusxis vin, sed mi, por ke mi regxu super ili.
8:8 En akordo kun ĉiuj iliaj verkoj, kiujn ili faris de la tago, kiam Mi elkondukis ilin el Egiptujo, gxis nun: kiel ili forlasis Min, kaj servas al fremdaj dioj, tial nun ili ankaŭ faros al vi.
8:9 nun, aŭdi sian voĉon. Tamen vere, atestas al ili kaj Hades al ili la rajtojn de la regxo, kiu regxos super ili. "
8:10 Kaj tiel, Kaj Samuel raportis cxiujn vortojn de la Eternulo al la popolo, kiu petis al la reĝo de li.
8:11 Kaj li diris: "Tio estos la rajto de la reĝo, kiuj potencas inter vi: Li prenos viajn filojn, kaj meti ilin en la cxaroj. Kaj li faros el ili liaj rajdantoj kaj lia kuristoj antaŭ liaj kvar-ĉevalo ĉaroj.
8:12 Kaj li faros ilin sia milestroj kaj centestroj, kaj la plugistoj liajn kampojn, kaj la rikoltistojn de la greno, kaj la farantoj de liaj armiloj kaj ĉaroj.
8:13 Same, viajn filinojn li prenos por li mem kiel la farantoj de ungventoj, kaj kiel kuiristoj kaj bakistoj.
8:14 Ankaŭ, Li prenos viajn kampojn, kaj vinbergxardenojn, kaj viaj plej bonaj olivgxardenojn, kaj li donos al siaj servantoj.
8:15 Plie, li prenos dekonon de via greno kaj el la rezultoj de vinbergxardenojn, por ke li donu al tiuj al siaj korteganoj kaj servistoj.
8:16 Tiam, tro, Li prenos viajn servistojn, kaj sklavinojn, kaj viajn plej bonajn junulojn, kaj viajn azenojn, kaj li starigos por siaj laboroj.
8:17 Ankaŭ, li prenos dekonajxon de viaj malgrandaj brutoj. Kaj vi por li sklavoj.
8:18 Kaj vi ekkrios, en tiu tago, de sur la reĝo, kiun vi elektis al vi. Kaj la Eternulo ne atentis vin, en tiu tago. Por vi petis por vi regxon. "
8:19 Sed la popolo ne volis obei la vocxon de Samuel. Anstataŭ, ili diris: "Neniel! CXar venos reĝo super ni,
8:20 kaj ni estos same kiel ĉiuj popoloj. Kaj nia regxo jugxadu nin, kaj li iradu antaux ni, kaj li batalos niaj militoj por ni. "
8:21 Kaj Samuel auxskultis cxiujn vortojn de la popolo, kaj li parolis al ili la orelojn de la Eternulo.
8:22 Tiam la Eternulo diris al Samuel, "Obeu ilian vocxon, kaj nomumi reĝon super ili. "Kaj Samuel diris al la viroj de Izrael, "Ĉiu el iri al lia urbo."

1 samuel 9

9:1 Nun estis viro de Benjamin, havis la nomon Kisx, filo de Abiel, filo de Ceror, filo de Ceror, filo de Afiahx, filo de viro de Benjamin, forta kaj fortika.
9:2 Li havis filon nomatan Sauxlo, elektita kaj bonulo. Kaj estis neniu el la Izraelidoj bonaj ol li. Ĉar li staris kapo kaj ŝultroj antaŭ ĉio la homoj.
9:3 Nun la azeninoj de Kisx, naskigis Saulon, fariĝis perdita. Kaj Kisx diris al sia filo Saul, "Prenu kun vi unu el la junuloj, kaj konstante, eliri kaj serĉi la azeninojn. "Kiam ili iris sur la monton de Efraim,
9:4 kaj tra la landon SXalisxa, kaj ne trovis ilin, Ili transiris ankaŭ tra la landon SXaalim, kaj ili ne estis tie, kaj tra la lando en Benjamen, kaj ili trovis nenion.
9:5 Kaj kiam ili alvenis en la landon Cuf, Saul diris al la junulo, kiu estis kun li, "Venu, kaj ni reveno, alie eble mia patro eble forgesis la azeninoj, kaj estos maltrankvila super ni. "
9:6 Kaj li diris al li: "Jen, estas viro de Dio en ĉi tiu urbo, nobla viro. Ĉio, kion li diras, okazas sen malsukcesos. nun, ni iru tien. CXar eble li povos diri al ni pri nia vojo, pro kiu ni alvenis. "
9:7 Kaj Saul diris al la junulo: "Jen, ni iru. Sed kion ni alportos al la homo de Dio? La pano en niajn sakojn kuris ekstere. Kaj ni ne havas malgrandan donacon, ke ni povus doni al la homo de Dio, nek io ajn. "
9:8 La servisto denove respondis al Saul, kaj li diris: "Jen, tie troviĝas en mia mano monero de la kvara parto de unu siklo. Ni donos ĝin al la Dia homo,, tiel ke li povas malkaŝi al ni la vojon. "
9:9 (En pasintaj tempoj, en Israelo, iu tuj konsultu Dio ekparolus tiamaniere, "Venu, Ni iru al la antauxvidisto. "Por tiu, kiu estas nomata profeto hodiaŭ, en pasintaj tempoj oni nomis antauxvidisto.)
9:10 Kaj Saul diris al la junulo: "Via vorto estas tre bona. Venu, ni iru. "Kaj ili iris en la urbon, kie la homo de Dio.
9:11 Kaj dum ili supreniris la deklivon al la urbo, ili trovis iuj junulinoj eliris, por cxerpi akvon. Kaj ili diris al ili, "Ĉu la antaŭvidisto estas ĉi tie?«
9:12 Kaj respondado, ili diris al ili: "Li estas. Jen, li estas antaŭ vi. rapidu nun. Ĉar li venis en la urbon hodiaŭ, ĉar ne estas ofero por la popolo hodiaŭ, sur la altaĵo.
9:13 Kaj enirinte en la urbo, vi trovos lin tuj, antaŭ ol li supreniras la altaĵon, por la manĝo. Kaj la popolo ne mangxas antaux lia alvenis. Ĉar li benas la viktimo, kaj poste tiuj, kiuj estas vokitaj manĝos. nun, iri supren. Por vi trovos lin hodiaŭ. "
9:14 Kaj ili iris en la urbon. Kaj dum ili iras meze de la urbo, Samuel aperis, por renkonti ilin, tiel ke li povus supreniri al la altaĵo.
9:15 La Sinjoro revelaciis al la orelo de Samuel, unu tagon antaux Saul alvenis, dirante:
9:16 "Morgaŭ, je la sama horo, ke estas nun, Mi sendos al vi homon el la lando de Benjamen. Kaj vi sanktoleos lin kiel la ĉefo de Mia popolo Izrael. Kaj li savos Mian popolon el la manoj de la Filisxtoj. Ĉar mi rigardis kun favoro sur mian popolon, ĉar ilia kriado atingis min. "
9:17 Kaj Samuel alvenigis ekvidis Saulon, la Sinjoro diris al li: "Jen, homon, pri kiu mi parolis al vi. Ĉi tiu regos super Mia popolo. "
9:18 Saul alproksimigxis al Samuel, en la mezo de la pordego, kaj li diris, "Diru al mi, Mi petas vin: kie estas la domo de la antauxvidisto?«
9:19 Kaj Samuel respondis al Saul, dirante: "Mi estas la antauxvidisto. Supreniru antaŭ mi sur la altaĵon, por ke vi manĝu kun mi hodiaŭ. Kaj Mi sendos sur vin matene. Mi malkovros al vi ĉion, kio estas en via koro.
9:20 Kaj pri la azeninoj, kiuj perdiĝis antaŭhieraŭ, Vi devus ne esti maltrankvila, ĉar ili estas trovitaj. Kaj ĉiuj bonaj aferoj de Israelo, por kiu devus ilin esti? Ĉu ili ne estu por vi kaj por ĉiuj via patrodomo?«
9:21 Kaj respondado, Saul diris: "Mi estas ja filo de Benjamin, la malplej tribo de Izrael, kaj ne mia parencaro la lasta, en cxiuj familioj de la tribo de Benjamen? Tial, kial vi parolas tiajn vortojn por mi?«
9:22 Kaj do Samuel, prenante Saulon kaj lian junulon, forportis en la manĝoĉambro, kaj li donis al ili lokon supraloke de la invititoj. CXar cxeestis proksimume tridek homojn.
9:23 Sed Samuel diris al la kuiristo, "Prezentu la parto, kiun mi donis al vi, kaj kiun mi instruis al vi distingos apud vi. "
9:24 Tiam la kuiristino levis la ŝultron, kaj lokis tion antaux Saulon. Kaj Samuel diris: "Jen, kio restaĵoj, metu gxin antaux vin kaj mangxu. Cxar estas konservita por vi intence, mi kriis al la homoj. "Kaj Saul mangxis kun Samuel en tiu tago.
9:25 Kaj ili malsupreniris de la altajxo en la urbon, kaj li parolis kun Saul en la supra ĉambro. Kaj li ekiris lito pro Saul en la supra ĉambro, kaj li dormis.
9:26 Kaj kiam ili jam leviĝis matene, kaj ĝi nun komencis esti lumo, Samuel vokis Saulon sur la supra ĉambro, dirante, "Leviĝi, por ke mi sendu vin plu. "Tiam Saul leviĝis. Ili ambaŭ foriris, Alivorte, li kaj Samuel.
9:27 Kaj dum ili malsupreniris ĝis la limo de la urbo, Samuel diris al Saul: "Diru al la junulo iri antaŭ ni, kaj daŭrigi sur. Sed vi, resti ĉi tie iomete da tempo, por ke mi klarigu la vorton de la Sinjoro al vi. "

1 samuel 10

10:1 Kaj Samuel prenis malgrandan vazon kun oleo, kaj versxis sur lian kapon. Kaj li kisis lin, kaj diris: "Jen, la Eternulo sanktoleis vin kiel unua reganto super lia heredaĵo. Kaj vi liberigos liajn homojn de la manoj de iliaj malamikoj, kiuj estas ĉiuj ĉirkaŭ ili. Kaj jen la signo por vi ke Dio sanktoleis vin kiel reganto:
10:2 Kiam vi foriris de mi ĉi tiun tagon, vi trovos cxe la flanko de la tombo de Rahxel,, en la partoj de Benjamin sude. Kaj ili diros al vi: La azeninoj estas trovitaj, kiu vi estis serĉanta, kiel vi vojaĝis. Sed via patro, forgesante pri la azeninoj, estis maltrankvila pri vi, kaj li diras, "Kion mi faru koncerne mian filon?" '
10:3 Kaj kiam vi estos foriris de tie, kaj estos vojaĝis pli malproksime, kaj ili alvenis al la kverko de Tabor, en tiu loko tri viroj, kiuj, irantaj al Dio en Bet-El, trovos vin. Unu estos alportante tri kapridojn, kaj alia tri panojn, kaj alia estos portas felsakon da vino.
10:4 Kaj kiam ili jam salutis vin, Ili donos al vi du panojn. Kaj vi prenu tiujn de siaj manoj.
10:5 Post tio, vi alveni al la monteto de Dio, kie estas garnizono de la Filisxtoj. Kaj kiam vi estos enirintaj en la urbon tie, vi renkontos grupon da profetoj,, malsupreniranta de la altaĵo, psalteron, kaj tamburinon, fluton, kaj harpon antaŭ ili, kaj ili profetas.
10:6 La spirito de la Sinjoro kresku en vi. Kaj profetu kun ili, kaj vi farigxos alia homo,.
10:7 Tial, Kiam plenumigxos super estos okazis al vi, ja kio ajn via mano trovos, cxar la Eternulo estas kun vi.
10:8 Kaj malsupreniros antaŭ mi en Gilgalon, (ĉar mi malsupreniros al vi), por ke vi apartigu oferdonon, kaj povas buĉas viktimoj de paco. Dum sep tagoj, vi atendos, gxis mi venos al vi, kaj riveli al vi kion vi faru. "
10:9 Kaj tiel, kiam li turnis la ŝultron, tiel ke li povus foriri de Samuel, Dio ŝanĝis lin al alia koro. Kaj ĉiuj ĉi tiuj signoj okazis en tiu tago.
10:10 Ili alvenis al la supre deklaris monteto, kaj jen, grupo de profetoj iras al li renkonte. La spirito de la Sinjoro saltis supren en li, kaj li furiozis en sia mezo.
10:11 Tiam ĉiuj, kiuj konis lin hieraŭ kaj la tago antaŭ, vidante, ke li estis kun la profetoj, kaj ke li estis profetantaj, diris unu al alia: "Kio estas tio, kion okazis al la filo de Kisx? Ĉu ankaŭ Saul estas inter la profetoj?«
10:12 Kaj oni respondos al la alia, dirante, "Kaj kiu estas ilia patro?" Pro ĉi tio, ĝi fariĝis proverbo, "Ĉu ankaŭ Saul estas inter la profetoj?«
10:13 Poste li ĉesis profeti, kaj li iris al la altaĵo.
10:14 Kaj la onklo de Saul diris al li, kaj al lia junulo, "Kien vi iris?"Kaj ili respondis: "Por sercxi la azeninojn. Sed ni ne trovis ilin, ni iris al Samuel. "
10:15 Kaj lia onklo diris al li, "Diru al mi kion diris al vi Samuel."
10:16 Kaj Saul diris al sia onklo, "Li diris al ni, ke la azeninoj estus trovita." Sed la vorto pri la regno, kion Samuel diris al li, Li ne malkaŝis al li.
10:17 Dume Samuel kunvenigis la popolon, al la Eternulo en Micpan.
10:18 Kaj li diris al la Izraelidoj: "Tiele diras la Eternulo, Dio de Izrael: Mi gvidis la Izraelidojn el Egiptujo, kaj Mi savis vin el la manoj de la Egiptoj, kaj el la manoj de cxiuj regxoj, kiuj afliktas vin.
10:19 Sed vi nun forrifuzis vian Dion, kiu sola savis vin de cxiuj viaj malfelicxoj kaj suferoj. Kaj Vi diras: Ho ne! Anstataŭ, nomumi reĝon super ni. Kaj nun, staru antaux la okuloj de la Sinjoro, de viaj triboj kaj per viaj familioj. "
10:20 Kaj Samuel alvenigis proksime cxiuj triboj de Izrael, kaj la loto trafis la tribon de Benjamen.
10:21 Kaj li alirigis la tribon de Benjamen, kun liaj familioj, kaj la loto trafis la familion de Matri. Kaj tiam ĝi iris al Saul, filo de Kisx. Tial, ili sercxis tiun, sed li ne estis trovita.
10:22 Kaj post tio, Ili demandis la Eternulon, ĉu li baldaŭ alvenos tie. Kaj la Sinjoro respondis, "Jen, li estas kaŝita en la hejmo. "
10:23 Kaj do ili kuris kaj venigis lin tien. Kaj li starigxis meze de la popolo, kaj li estis pli alta ol la tuta popolo, de la ŝultroj supren.
10:24 Sed Samuel diris al la tuta popolo: "Certe, vi vidas la homon, kiun la Eternulo elektis, ke ekzistas ne iu ajn kiel li en la tuta popolo. "Kaj la tuta popolo ekkriis, kaj diris, "Vivu la reĝo!«
10:25 Kaj Samuel parolis al la popolo la instruon de la regno, kaj li skribis tion en libron, li deponis ĝin en la okuloj de la Sinjoro. Sed Samuel forsendis ĉiujn homojn, ĉiu iris sian domon.
10:26 Kaj tiam Saul foriris al sia domo en Gibean. Kaj porcio de la armeo, kies koroj estis tuŝitaj de Dio, foriris kun li.
10:27 Tamen La malbonaguloj diris, "Kiel ĉi tiu povas savi nin?"Kaj ili malestimis lin, kaj ili alportis al li donacojn. Sed li ŝajnigis ne aŭdi ilin.

1 samuel 11

11:1 Kaj, proksimume antaŭ poste, okazis, ke Nahxasx la Amonido supreniris kaj komencis batali kontraŭ Jabesx en Gilead. Kaj ĉiuj loĝantoj de Jabeŝ diris al Naĥaŝ, "Konsideru interkonsenton kun ni, kaj ni servos al vi. "
11:2 Sed Nahxasx la Amonido respondis al ili, "Kun tio mi frapos interkonsenton kun vi: se mi povas desxiri ĉiujn elpikos la dekstran okulon, kaj starigis vin kiel malhonoro kontraŭ ĉiuj de Israelo. "
11:3 Kaj la plejagxuloj de Jabesx diris al li: "Donu al ni tempon de sep tagoj, por ke ni sendu senditojn en cxiujn regionojn de Izrael. Kaj se estas neniu, kiu povus defendi nin, ni eliros al vi. "
11:4 Tial, La senditoj venis en Gibean de Saul. Kaj ili parolis tiujn vortojn al la oreloj de la popolo. Kaj la tuta popolo levis sian vocxon kaj ploris.
11:5 Kaj jen, Saul alvenis, sekvante bovoj de kampo. Kaj li diris, "Kio okazis al la popolo, ke ili ploras?"Ili rakontis al li la vortojn de la logxantoj de Jabesx.
11:6 La spirito de la Sinjoro leviĝis ene Saulon, kiam li aŭdis tiujn vortojn, kaj lia furiozo furiozigxis treege.
11:7 Kaj prenante ambaŭ la bovojn, Li tranĉis ilin en pecoj, kaj li sendis ilin en cxiuj regionoj de Izrael, per la manoj de mesaĝistoj, dirante, "Kiu ajn ne eliros kaj sekvu Saul kaj post Samuel, tiel oni agos kun liaj bovoj. "Tial, la timo de la Sinjoro venis en la homoj, kaj ili eliris kiel unu homo.
11:8 Kaj li prenis la kapojn de ili en Bezek. Kaj tie estis tri cent mil de la filoj de Izrael. Estis tridek mil el Jehudaanojn.
11:9 Kaj ili diris al la senditoj, kiuj venis: "Do diru al la homoj, kiuj estas de Jabesx en Gilead: 'Morgaŭ, Kiam la suno estos varma, vi havos savo. ' "Tial, la senditoj iris kaj sciigis ĝin al la loĝantoj de Jabeŝ, kiuj iĝis ĝojiga.
11:10 Kaj ili diris, "Matene, ni eliros al vi. Kaj vi povas fari kion vi deziras kun ni. "
11:11 Kaj ĝi okazis ke, Kiam la sekvan tagon alvenis, Saul aranĝis la popolon en tri partoj. Kaj li eniris en la mezon de la tendaro en la frua matena gardotempo, kaj li venkobatis la Amonidojn, antaux ol la tago fariĝis varma. Tiam la cetero dispelitoj, tiel estas tuj kiam eĉ ne du el ili restis kune.
11:12 Kaj la popolo diris al Samuel: "Kiu estas tiu, kiu diras, 'Se Saul regxos super ni?'Prezenti la viroj, kaj ni mortigos ilin. "
11:13 Kaj Saul diris: "Neniu estu mortigita sur ĉi tiu tago. Cxar hodiaux la Eternulo plenumis savon al Izrael. "
11:14 Kaj Samuel diris al la popolo, "Venu, kaj ni iru en Gilgalon, kaj ni novofestos tie la regxecon. "
11:15 Kaj la tuta popolo vojaĝis en Gilgalon. Kaj ili faris Saulon regxo, en la okuloj de la Sinjoro, en Gilgalon. Kaj ili buĉis viktimojn de paco, antaŭ la Sinjoro. Kaj Saul kaj la tuta domo de Izrael gajis.

1 samuel 12

12:1 Tiam Samuel diris al cxiuj Izraelidoj: "Jen, Mi aŭskultis vian voĉon, laux cxio, kion vi diris al mi, kaj Mi destinis por vi regxon.
12:2 Kaj nun la reĝo antaŭas al vi. Sed mi estas maljuna kaj havas grizan hararon. Plie, miaj filoj estas vi. Kaj tiel, li parolis antaux vi de mia juneco, eĉ ĝis hodiaŭ, jen, Mi estas tie ĉi.
12:3 Parolu pri mi antaux la Eternulo, kaj antaŭ Lia Kristo, ĉu mi prenis ies bovo aŭ azeno, aŭ ĉu mi false akuzita iu, aŭ ĉu mi premis al iu ajn, aŭ ĉu mi akceptis subaĉeto el la manoj de iu ajn, Mi malakcepti la saman, ĉi-tage, kaj mi repagos al vi. "
12:4 Kaj ili diris, "Vi ne false akuzis nin, nek maljustajxon, nek vi nenion prenis el la manoj de iu ajn. "
12:5 Kaj li diris al ili, "La Eternulo estas atestanto pri vi, kaj lia Kristo estas atestanto hodiaŭ, ke vi nenion trovis en mia mano. "Kaj ili diris, "Li estas la atestanto."
12:6 Tiam Samuel diris al la popolo: "Ĝi estas la Sinjoro, kiu starigis Moseon kaj Aaronon, kaj kiu gvidis niajn patrojn el la lando Egipta.
12:7 nun, staru, kaj Mi malpacas bonordo kontraŭ vi antaŭ la Sinjoro, pri ĉiuj favorajxojn de la Eternulo, kiun Li donis al vi kaj al viaj patroj:
12:8 Kiel Jakob venis en Egiptujon, kaj viaj patroj ekkriis al la Eternulo. Kaj la Eternulo sendis Moseon kaj Aaronon, kaj li kondukis viaj patroj for de Egiptio, kaj li trapasis ilin al ĉi tiu loko.
12:9 Sed ili forgesis la Eternulon, sian Dion, do li transdonis en la manojn de Sisera, mastro de la armeo de HXacor, kaj en la manojn de la Filisxtoj, kaj en la manon de la regxo de Moab. Ili batalis kontraŭ ili.
12:10 sed poste, ili vokis al la Sinjoro, kaj ili diris: Ni pekis, cxar ni forlasis la Eternulon, kaj ni servis al la Baaloj kaj al la Asxtaroj. nun, savu nin el la manoj de niaj malamikoj, kaj ni servos al vi. "
12:11 Kaj la Eternulo sendis Jerubaalon, kaj Bedanon, kaj Jiftahx, kaj Samuel, Li savis vin el la manoj de viaj malamikoj ĉirkaŭe, kaj vi restis konfido.
12:12 Tiam, vidante, ke Nahxasx, la reĝo de la Amonidoj, alvenis kontraŭ vi, vi diris al mi, Ho ne! Anstataŭ, regxo regu super ni,'Kvankam la Eternulo, via Dio reĝis super vi.
12:13 nun, via reĝo ĉeestas, kiujn vi elektis kaj petis. Jen, la Eternulo transdonis al vi regxon.
12:14 Se vi timos la Eternulon, kaj servu al Li, kaj aŭskultu lian voĉon, kaj ne malobeis la vortojn de la Sinjoro, tiam vi, kaj la reĝo regas vin, estos sekvante la Eternulon.
12:15 Sed se vi ne aŭskultos la voĉon de la Sinjoro, sed anstataŭ vi kolerigu liaj vortoj, tiam la mano de la Eternulo estos sur vi kaj sur viaj patroj.
12:16 Tial, staras nun, kaj vidu tiun grandan faron, kiun la Sinjoro plenumos vian favoron.
12:17 Ĉu ne estas la rikolto de la tritiko hodiaŭ? Mi vokas al la Eternulo,, kaj Li donos tondrojn kaj pluvon. Kaj vi scios, kaj vidu, ke vi faris grandan malbonon antaux la okuloj de la Sinjoro, per peticioj por vi regxon. "
12:18 Kaj Samuel ekvokis al la Eternulo,, kaj la Eternulo donis tondrojn kaj pluvon en tiu tago.
12:19 Kaj la tuta popolo ektimis la Eternulon kaj Samuelon treege. Kaj la tuta popolo diris al Samuel: "Preĝi, en la nomo de viaj servantoj, al la Sinjoro via Dio, por ke ni ne mortu. Por ni aldonis al ĉiuj niaj pekoj tiu malbona, ke ni peti por la reĝo. "
12:20 Kaj Samuel diris al la popolo: "Ne timu. Vi faris ja tiun tutan malbonon. Tamen vere, ne elektas por retiriĝi de la malantaŭo de la Sinjoro. Anstataŭ, servi la Eternulo per via tuta koro.
12:21 Kaj ne elektas forklinigxu al vantaĵoj, kiu neniam profitigi vin, nek savi vin, de kiam ili estas malplenaj.
12:22 Kaj la Eternulo ne forlasos Sian popolon,, pro lia granda nomo. Por la Eternulo jxuris al fari vin Lia popolo.
12:23 Tial, gardu min, tiu peko kontraŭ la Sinjoro, ke mi cxesas pregxi por vi. Kaj tiel, Mi instruos al vi la bona kaj honesta maniero.
12:24 Tial, timu la Eternulon,, kaj servu al Li fidele kaj el via tuta koro. Por vi vidis la grandajn verkojn, kion li faris inter vi.
12:25 Sed se vi estas persista malpiajxon, ambaŭ vi kaj via reĝo pereos kune. "

1 samuel 13

13:1 Kiam li farigxis regxo, Saul, filo de unu jaro, kaj li regxis super Izrael du jarojn.
13:2 Kaj Saul elektis al si tri mil virojn el Izrael. Du mil estis kun Saul en Mihxmasx kaj sur la monto Bet-El. Tiam unu mil estis kun Jonatan en Gibea de Benjamen. Kaj kio restis el la popolo, Li resendis, ĉiu iris sian tendon.
13:3 Kaj Jonatan venkobatis la garnizonon de la Filisxtoj, kiu estis en Gibea. Kiam la Filiŝtoj aŭdis pri ĝi, Saul disblovigis per trumpeto tra la tuta lando, dirante, "Lasu la Hebreoj aŭskulti."
13:4 Kaj ĉiuj Izraelidoj aŭdis tiun raporton, Saul venkobatis la garnizonon de la Filiŝtoj. Kaj Izrael levis sin kontraux la Filisxtojn. Tiam la popolo ekkriis al Saul en Gilgalon.
13:5 La Filisxtoj kolektis fari batalon kontraŭ Israelo, tridek mil ĉaroj, kaj ses mil rajdantoj, kaj la reston de la popolo, kiuj estis tre multaj, kiel la sablo sur la bordo de la maro. kaj ascendente, starigis tendaron en Mihxmasx, orienten de Bet- Aven.
13:6 Kaj la Izraelidoj vidis sin esti en mallarĝigis pozicio, ili kaŝis sin en kavernoj, kaj en de la vojo lokoj, en rokoj, kaj en truoj, kaj en putoj (por la homoj estis lacaj).
13:7 Tiam Hebreoj transiris ankaux trans Jordanon, en la landon de Gad kaj en Gileadon. Kaj dum Saul estis ankoraŭ en Gilgal, the entire people who followed him were terrified.
13:8 But he waited for seven days, in accord with what was agreed with Samuel. But Samuel did not arrive at Gilgal, for the people were scattering away from him.
13:9 Tial, Saul diris, “Bring me the holocaust and the peace offerings.” And he offered the holocaust.
13:10 And when he had completed the offering of the holocaust, jen, Samuel arrived. And Saul went out to meet him, so that he might greet him.
13:11 And Samuel said to him, "Kion vi faris?” Saul responded: “Since I saw that the people were scattering away from me, and you had not arrived after the agreed upon days, and yet the Philistines had gathered together at Michmash,
13:12 mi diris: ‘Now the Philistines will descend to me at Gilgal. And I have not appeased the face of the Lord.’ Compelled by necessity, I offered the holocaust.
13:13 And Samuel said to Saul: “You have acted foolishly. You have not kept the commandments of the Lord your God, which he instructed to you. And if you had not acted in this way, the Lord would, here and now, have prepared your kingdom over Israel forever.
13:14 But by no means shall your kingdom rise up any more. The Lord has sought for himself a man according to his own heart. And him the Lord has instructed to be the leader over his people, because you have not kept what the Lord has instructed.”
13:15 Then Samuel rose up and ascended from Gilgal to Gibeah of Benjamin. And the remainder of the people ascended after Saul, to meet the people who were fighting against them, going from Gilgal into Gibeah, to the hill of Benjamin. And Saul took a census of the people, who had been found to be with him, about six hundred men.
13:16 And Saul, and his son Jonathan, and the people who had been found to be with them, were at Gibeah of Benjamin. But the Philistines had settled in at Michmash.
13:17 And three companies went out from the camp of the Philistines, in order to plunder. One company was traveling toward the way of Ophrah, to the land of Shual.
13:18 Then another entered along the way of Beth-horon. But the third turned itself to the way of the border, overhanging the valley of Zeboim, opposite the desert.
13:19 Now there was no worker of iron to be found in all the land of Israel. For the Philistines had been cautious, lest perhaps the Hebrews might make swords or spears.
13:20 Tial, all of Israel descended to the Philistines, so that each man could sharpen his plowshare, or pick axe, or hatchet, or hoe.
13:21 For their plow blades, and pick axes, and pitch forks, and axes had become blunt, and even the handles needed to be repaired.
13:22 And when the day of battle had arrived, there was found neither sword nor spear in the hand of the entire people who were with Saul and Jonathan, except for Saul and his son Jonathan.
13:23 Then the army of the Philistines went out in order to go across Michmash.

1 samuel 14

14:1 Kaj ĝi okazis ke, unu tagon, Jonathan, filon de Saul, said to the youth who bore his armor, "Venu, and let us go over to the garrison of the Philistines, which is across from that place.” But he did not reveal this to his father.
14:2 Plie, Saul was staying in the furthermost part of Gibeah, below the pomegranate tree that was at Migron. And the people with him were about six hundred men.
14:3 And Ahijah, filo de Ahxitub, the brother of Ichabod, filo de Pinehxas, who had been born of Eli, the priest of the Lord at Shiloh, wore the ephod. But the people did not know where Jonathan had gone.
14:4 Now there were, between the ascents along which Jonathan strove to cross to the garrison of the Philistines, rocks projecting from both sides, kaj, in the manner of teeth, boulders breaking out from one side and the other. The name of one was Shining, and the name of the other was Thorny.
14:5 One boulder projected toward the north, opposite Michmash, and the other toward the south, opposite Gibeah.
14:6 Then Jonathan said to the youth who bore his armor: "Venu, let us go across to the garrison of these uncircumcised. And perhaps the Lord may act on our behalf. For it is not difficult for the Lord to save, either by many, or by few.”
14:7 And his armor bearer said to him: “Do all that is pleasing to your soul. Go wherever you wish, and I will be with you, wherever you will choose.”
14:8 And Jonathan said: "Jen, we will cross over to these men. And when we will be seen by them,
14:9 if they have spoken to us in this way, ‘Stay until we come to you,’ let us stand still in our place, and not ascend to them.
14:10 But if they will say, ‘Ascend to us,’ let us ascend. For the Lord has delivered them into our hands. This will be the sign to us.”
14:11 Kaj tiel, both of them appeared before the garrison of the Philistines. And the Philistines said, “See, the Hebrews have come out from the holes in which they had been hiding.”
14:12 Kaj la homoj el la garnizono ekparolis al Jonatan kaj al lia armilportisto, kaj ili diris, "Supreniru por ni, kaj ni klarigos al vi aferon. "Kaj Jonatan diris al sia armilportisto: "Ni supreniros. Sekvu min. CXar la Eternulo transdonis ilin en la manojn de Izrael. "
14:13 Kaj Jonatan supreniris, rampanta sur la manoj kaj piedoj, kaj lia armilportisto post li. Kaj tiam, iuj ekfalis antaux Jonatan, aliaj liajn batalilojn mortigita dum li sekvis lin.
14:14 Kaj la unua mortigo estis farita kiam Jonatan kaj lia armilportisto mortigis ĉirkaŭ dudek de la viroj, meze de areo de tero kiun bovoparoj estus kutime plugi en tago.
14:15 Kaj miraklo okazis en la tendaro, ekstere en la kampoj. Kaj ĉiu el la popolo de la garnizono, kiu eliris por prirabi, estis estupefactos. Kaj la tero tremis. Kaj okazis, kiel miraklo de Dio.
14:16 La gardostarantoj de Saul, kiuj estis en Gibea de Benjamen, elrigardis, kaj jen, multe detruitan kaj dissemita, tien kaj.
14:17 Kaj Saul diris al la homoj, kiuj estis kun li, "Demandu kaj rigardu, kiu foriris de antaux ni." Kaj tion demandus, oni trovis, ke forestas Jonatan kaj lia armilportisto nuna.
14:18 Kaj Saul diris al Ahxija, "Venigu la keston de la Dio." (Cxar la kesto de Dio estis, en tiu tago, kun la Izraelidoj en tiu loko.)
14:19 Kaj dum Saul parolis ankoraux kun la pastro, okazis granda tumulto en la tendaro de la Filisxtoj. Kiam oni kreskanta, iom post iom, kaj estis aŭdita pli klare. Kaj Saul diris al la pastro, «Retiru vian manon."
14:20 Kaj Saul, kaj la tuta popolo, kiu estis kun li, ekkriis kune, kaj ili iris al la loko de la konflikto. Kaj jen, cxies glavo estis turnita kontraŭ lia najbaro, kaj estis tre granda venkobato.
14:21 Plie, la Hebreoj, kiuj estis kun la Filisxtoj hieraŭ kaj la tago antaŭ, kaj kiu estis suprenirinta kun ili en tendaro, returnis sin por ke ili estu kun tiuj de Izrael, kiuj estis kun Saul kaj Jonatan.
14:22 Same, cxiuj Izraelidoj, kiuj sin kasxis sur la monto de Efraim, Aŭdinte, ke la Filisxtoj forkuras, aliĝis en sian en la batalo. Kaj tie estis kun Saul ĉirkaŭ dek mil viroj.
14:23 Kaj la Sinjoro savis Israelo en tiu tago. Sed la batalo daŭrigis ĝis Bet-Aven.
14:24 Kaj la viroj de Izrael tiuj kunvenis en tiu tago. Tiam Saul faris la homoj ĵuras, dirante, "Malbenita estu tiu, kiu manĝos panon, ĝis la vespero, ĝis mi vengxos al miaj malamikoj. "Kaj la tuta popolo ne konsumas pano.
14:25 Kaj la tuta popolo iris en arbaron, en kiu estis mielo sur la surfaco de la kampo.
14:26 Kaj tiel la popolo venis en la arbaron, kaj tie aperis fluas mielo, sed neniu tiris la manon apud la buŝon. Por la personoj timis la ĵuron.
14:27 Sed Jonatan ne auxdis, ke lia patro ligis la homojn al ĵuro. Kaj tiel li etendis la pinton de la bastono, kiun li tenis en la mano, kaj li trempis ĝin en mielĉelaro. Kaj li turnis sian manon al la busxo, kaj liaj okuloj revigligxis.
14:28 Kaj en respondo, unu el la popolo diris, "Via patro ligis la popolo jxuron, dirante: Malbenita estu la homo, kiu manĝos panon hodiaŭ. ' " (Por la popolo lacigxis.)
14:29 And Jonathan said: "Mia patro malgajigis la landon. Vi vidis, kiel vi mem, ke miaj okuloj heliĝis, kiam mi gustumis iom el cxi tiu mielo.
14:30 Ecx tiel, Se la popolo mangxis de la rabado, ke ili trovas kun la malamikoj? Ĉu ne estas pli granda venkobato estis plenumita en Filisxtujo?«
14:31 Tial, en tiu tago, ili venkobatis la Filisxtojn, de Mihxmasx ĝis Ajalon. Sed la homoj estis treege lacaj.
14:32 Kaj sin turninte al la lerteco, ili prenis ŝafojn, kaj bovojn, kaj bovidojn, kaj oni bucxis ilin sur la tero. Kaj la popolo manĝis kun sango.
14:33 Poste ili raportis al Saul, dirante, ke la popolo pekis kontraŭ la Sinjoro, manĝas kun sango. Kaj li diris: "Vi malobeis. Rulu nun al mi grandan sxtonon, tie kaj nun. "
14:34 Kaj Saul diris: "Disiru en la komuna homo, kaj diru al ĉiu el ili por alporti al mi sian bovon kaj sian sxafon, kaj mortigi ilin sur ĉi tiu ŝtono, kaj manĝi, por ke vi ne faros peko kontraŭ la Sinjoro, , mangxante kun la sango. "Kaj tiel, ĉiu, el ĉiuj homoj, alportis lian bovon, per sia mano, tra la nokto. Kaj oni bucxis ilin tie.
14:35 Kaj Saul konstruis altaron al la Sinjoro. Kaj tiel, Ĝi estis tiam ke li unue komencis konstrui altaron al la Eternulo.
14:36 Kaj Saul diris: "Ni frapu la Filisxtojn en la nokto, kaj kuŝis rubo al ili eĉ ĝis la mateno. Kaj ni ne forlasos malantaŭ viro inter ili. "Kaj la popolo diris, "Ĉion, kio ŝajnas bona en viaj okuloj." Kaj la pastro diris, "Ni estas proksima al Dio en ĉi tiu loko."
14:37 Kaj Saul demandis la Eternulon: "CXu mi postkuru la Filisxtojn? Cxu Vi transdonos ilin en la manojn de Izrael?"Kaj li ne respondis al li en tiu tago.
14:38 Kaj Saul diris: "Alkonduku ĉiu sola ĉefo de la popolo. Kaj ni sciu kaj vidu, per kiu ĉi tiu peko estis farita hodiaŭ.
14:39 Ĉar la Sinjoro vivoj, kiu estas la Savanto de Izrael, eĉ se ĝi estis farita de mia filo Jonatan, sen retroigo, li mortos. "En tiu, neniu el la tuta popolo kontraŭdiris lin.
14:40 Kaj li diris al ĉiuj Izraelidoj, "Apartigxu flanken, kaj mi, kun mia filo Jonatan, estos sur la alia flanko. "Kaj la popolo respondis al Saul, "Faru kion vi trovas bona en viaj okuloj."
14:41 Kaj Saul diris al la Sinjoro, la Dio de Izrael: "Ho Sinjoro, Dio de Izrael, doni signo: Kial vi ne respondos al via servanto hodiaux? Se tiu kulpo estas en mi, aŭ en mia filo Jonatan, doni indiko. Aŭ se tiu kulpo estas en via popolo, koncedi sanktigo. "Kaj Jonatan kaj Saul estis malkovrita, sed la homoj estis liberigitaj.
14:42 Kaj Saul diris, "Lotu inter mi kaj Jonathan, mia filo. "Kaj Jonatan estis kaptita.
14:43 Tiam Saul diris al Jonatan, "Diru al mi, kion vi faris." Kaj Jonatan malkaŝis al li, kaj diris: "Vere, Mi gustumis iom mielo kun la pinto de la bastono, kiu estas en mia mano. Kaj jen, Mi mortos. "
14:44 Kaj Saul diris, "Dio farita al mi, kaj Li aldonas ĉi tiuj aliaj aferoj, por vi, mortos, Jonathan!«
14:45 Kaj la popolo diris al Saul: "Kial Jonathan devas morti, kiu plenumis tiun grandan helpon al Izrael? Tio estas malĝusta. Ĉar la Sinjoro vivoj, ecx haro de lia kapo ne devus fali al la tero. Ĉar li agis kun Dio hodiaŭ. "Tial, la popolo liberigis Jonatanon, por ke li ne mortu.
14:46 Kaj Saul retiris, kaj li ne persekuti la Filisxtoj. Kaj la Filisxtoj direktis sin al siaj propraj lokoj.
14:47 And Saul, lia regno esti konfirmita super Izrael, batalis kontraŭ ĉiuj liaj malamikoj ĉiuflanke: super Moab, kaj la Amonidoj, Edomon, kaj la reĝoj de Coba, kaj la Filisxtoj. Kaj kien ajn li sin direktis, Li sukcesis.
14:48 Kaj kunveniginte armeon, li frapis Amalekon. Kaj li liberigis Izraelon el la manoj de tiuj, kiuj kuŝis rubo al ili.
14:49 La filoj de Saul estis: Jonatan, Jisxvi, Malki. Kaj pri la nomoj de liaj du filinoj: la nomo de la unuenaskita filino estis Merab, kaj la nomo de la pli juna estis Mihxal.
14:50 Kaj la nomo de la edzino de Saul estis Ahxinoam,, filino de Ahximaac. Kaj la nomo de la unua estro de sia milita Abner, filo de Ner, la unua kuzo de Saul.
14:51 Por Kisx estis la patro de Saul, kaj Ner, patro de Abner, kaj filo de Abiel.
14:52 Kaj estis potenca milito kontraux la Filisxtoj dum la tuta vivo de Saul. Kaj tiel, ajn Saul vidis esti forta viro, kaj taŭgas por batalo, Li aliĝis al li por si mem.

1 samuel 15

15:1 And Samuel said to Saul: "La Sinjoro sendis min, por ke mi sanktolei vin kiel regxon super Lia popolo Izrael. nun, aŭskultu la voĉon de la Sinjoro.
15:2 Tiel diris la Eternulo Cebaot: Mi prenis pro ĉio, kion Amalek faris al Izrael, kiel li staris kontraŭ li en la vojo, kiam supreniris el Egiptujo.
15:3 nun, iru kaj frapu Amalekon, kaj malkonstrui cxiujn siajn. Vi ne indulgos lin, kaj ne deziru la ion el la proprajxon lia. Anstataŭ, mortigas de la homo eĉ por virino, kaj la infanojn kaj ankaŭ infanoj, bovojn kaj sxafojn, kamelojn kaj azenojn. ' "
15:4 Kaj tiel, Saul instrukciis la popolo, kaj li kalkulis ilin, kiel ŝafidoj: ducent mil piedirantoj, kaj dek mil viroj el Jehuda.
15:5 Kaj kiam li alvenis ĝis la urbo de Amalek, Li metis embuskon ĉe la torento.
15:6 Kaj Saul diris al la Kenidoj: "Foriru, retiri, kaj descendas de Amalek. alie, Mi inkluzivas vin kun li. Vi faris ja favorkorajxon por ĉiuj Izraelidoj, kiam ili iris el Egiptujo. "Kaj tiel la Kenido retiriĝis el inter la Amalekidoj.
15:7 Kaj Saul venkobatis Amalekon, de HXavila gxis vi alvenos al SXur, kiu estas kontraux la regiono de Egiptio.
15:8 Kaj li ekkaptita Agagon, regxon de Amalek, vivas. Sed ĉiuj la popolo li mortigis per glavo.
15:9 Kaj Saul kaj la popolo indulgis Agagon, kaj la plej bonajn de sxafaroj, kaj de la bovojn, kaj la vestojn, la virsxafojn, kaj ĉion, kio estis bela, kaj ili ne volis ekstermi ilin. Tamen vere, kio ajn senvaloran aŭ senvalora, tiuj malkonstruis.
15:10 Tiam la vorto de la Eternulo al Samuel, dirante
15:11 "Tio ne placxas al mi, ke mi nomumita Saul kiel reĝo. Ĉar li min forlasis, kaj li ne plenumis la laboron de miaj vortoj. "Kaj Samuel estis ege afliktita, kaj li vokis al la Sinjoro, tutnokte
15:12 Kaj Samuel leviĝis dum estis ankoraux mallume, por ke li iru al Saul matene, ĝi raportis al Samuel, ke Saul venis en Karmel, kaj ke li starigis por si triumfa arkaĵo. Kaj, revenante, li daŭrigis sur kaj malsupreniris en Gilgalon. Tial, Samuel iris al Saul. Kaj Sauxlo proponante bruloferon al la Sinjoro, de la plej bona el la militakirajxo, kiun li kunportis de Amalek.
15:13 Kaj Samuel iris al Saul, Saul diris al li: "Vi estas la benata de la Eternulo,. Mi plenumis la diron de la Eternulo. "
15:14 Kaj Samuel diris, "Do kio estas tiu voĉo de ŝafoj, kiu retumba en miaj oreloj, kaj de la bovojn, kiun mi aŭdis?«
15:15 Kaj Saul diris: "Oni alportis tiujn de Amalek. Cxar la popolo indulgis la plej bonajn sxafojn kaj bovojn, por ke ili povu esti buĉita por la Eternulo, via Dio. Tamen vere, la reston ni mortigos. "
15:16 Tiam Samuel diris al Saul, "Permesu ke mi, Mi malkasxos al vi, kion la Eternulo diris al mi hodiaŭ vespere. "Kaj li diris al li, "Paroli."
15:17 Kaj Samuel diris: "Ĉu ne, kiam vi estis malgranda en viaj okuloj, ke vi farigxis estro de la triboj de Izrael? Kaj la Eternulo sanktoleis vin regxo super Izrael.
15:18 La Eternulo sendis al vi survoje, kaj li diris: 'Iru kaj mortigu pekuloj de Amalek. Kaj vi batalos kontraŭ ili, gxis plena ekstermo.
15:19 Kial do, vi ne aŭskultas la voĉon de la Sinjoro? Anstataŭ, vi turnis al la lerteco, kaj vi faris malbonon antaux la okuloj de la Sinjoro. "
15:20 Kaj Saul diris al Samuel: "Male, Mi aŭskultas la voĉon de la Sinjoro, kaj mi iris laŭ la vojo, laŭ kiu la Eternulo, sendis min, kaj mi gvidis reen Agagon, regxon de Amalek, kaj mi mortu Amalekon.
15:21 Kaj la popolo prenis iom el la militakiro, ŝafoj kaj bovoj, kiel la unuaj produktoj de tiuj aferoj, kiuj falis, buĉos al la Eternulo, ilia Dio, en Gilgalon. "
15:22 Kaj Samuel diris: "Ĉu la Sinjoro volas bruloferojn kaj viktimoj, kaj ne anstataŭe ke la voĉo de la Sinjoro estu obeis? Por obeo estas pli bona ol bucxofero. Kaj atenti estas pli granda ol proponi la sebo de sxafoj.
15:23 Tial, Ĝi estas kiel la peko de paganismo ribeli. Kaj estas kiel la krimo de idolservado rifuzi obei. Tial, tial, ĉar vi malsxatis la vorton de la Sinjoro, la Sinjoro malsxatis vin plu regxo. "
15:24 Kaj Saul diris al Samuel: "Mi pekis, cxar mi malobeis la diron de la Eternulo, kaj viaj vortoj, per timante la popolo kaj obeante la vocxon.
15:25 sed nun, Mi petas vin, por porti mian peko, kaj reveni kun mi, kaj Mi adoras la Sinjoro. "
15:26 And Samuel said to Saul: "Mi ne revenos al vi. Cxar vi malsxatis la vorton de la Sinjoro, kaj la Eternulo malsxatis vin, estu plu regxo super Izrael. "
15:27 Kaj Samuel iris flanke, por ke li foriru. Sed Sauxlo kaptis la randon de lia mantelo, kaj gxi dissxirigxis.
15:28 And Samuel said to him: "La Sinjoro elsxiros la regnon de Izrael for de vi hodiaŭ. Kaj li transdonis ĝin al via proksimulo,, kiu estas pli bona ol vi.
15:29 Plie, Tiu kiu triumfas ene Israelo ne indulgas, kaj li ne estos movita al pento. Ĉar li ne estas homo, ke Li pentu. "
15:30 Tiam li diris: "Mi pekis. sed nun, al mi honoron antaux la plejagxuloj de mia popolo, kaj antaŭ Izrael, reiru kun mi, kaj Mi adoras la Eternulon, vian Dion. "
15:31 Tial, Samuel reiris post Saul. Kaj Saul adoris la Sinjoron.
15:32 Kaj Samuel diris, "Alporti al mi Agagon, regxon de Amalek. "Kaj Agagon, tre dika kaj tremanta, estis prezentita al li. Kaj Agagon diris, "Ĉu amara morto apartigi tiamaniere?«
15:33 Kaj Samuel diris, "Kiel via glavo kaŭzis virinoj esti sen siaj infanoj, tiel via patrino sen siaj infanoj inter virinoj. "Kaj Samuel tranĉi lin en pecojn, antaŭ la Eternulo en Gilgal.
15:34 Kaj Samuel foriris en Rama. Kaj Sauxlo levigxis al sia domo en Gibean.
15:35 Kaj Samuel ne vidis Saulon plu, ĝis la tago de sia morto. Tamen vere, Samuel funebris pri Saul, ĉar la Sinjoro pentis, ke Li nomumis lin reĝo super Izrael.

1 samuel 16

16:1 Kaj la Eternulo diris al Samuel: "Kiel longe vi funebros pri Saul, kvankam Mi malsxatas lin, por ke li ne regxu super Izrael? Plenigu vian kornon per oleo, kaj alproksimiĝo, por ke mi sendu vin al Jisxaj la Bet-Leĥem. Ĉar mi havigis reĝo el liaj filoj por mi mem. "
16:2 Kaj Samuel diris: "Kiel mi iru? CXar Saul aŭdos pri ĝi, kaj li mortigos min. "Kaj la Sinjoro diris: "Kaj prenu, de via mano, al vi junan bovidon. Kaj diru, Mi alvenis, por buĉas al la Sinjoro. "
16:3 Kaj vi donos al Jisxajon al la ofero, Mi malkasxos al vi, kion vi devas fari. Kaj sanktoleu tiun, kiun mi indikos al vi. "
16:4 Tial, Samuel faris tion, kion la Sinjoro diris al li,. Kaj tiu iris al Bethlehem, kaj la plejagxuloj de la urbo miris. Kaj renkonti lin, ili diris, "Ĉu via alveno pacaj?«
16:5 Kaj li diris: "Estas pacaj. Mi alvenis, por buĉas al la Sinjoro. sanktigxos, kaj venu kun mi por la bucxofero. "Poste li sanktigis Jisxajon kaj liajn filojn, kaj li donis ilin al la ofero.
16:6 Kaj kiam ili eniris, li vidis Eliabon, kaj li diris, "Ĉu li povus esti la Kristo en la okuloj de la Sinjoro?«
16:7 Kaj la Eternulo diris al Samuel: "Vi devus ne rigardi kun favoro sur la vizaĝo, nek sur la lian altan kreskon. Cxar Mi malsxatas lin. Kaj mi ne juĝi per la aspekto de viro. Por la homo vidas tion, kio ŝajna, sed la Sinjoro vidas la koron. "
16:8 Tiam Jisxaj vokis Abinadabon, kaj li kondukis lin antaux Samuel. Kaj li diris, "Ankaux cxi tiun la Eternulo ne elektis."
16:9 Kaj Jisxaj alportis SXama. Kaj li diris pri li, "Kaj la Eternulo ne elektis."
16:10 Kaj do Jisxaj alportis siajn sep filojn antaux Samuel. Kaj Samuel diris al Jisxaj, "La Eternulo ne elektis cxi tiujn."
16:11 Kaj Samuel diris al Jisxaj, "Ĉu la filoj nun kompletigita?"Sed li respondis, "Tamen plu restas malgranda;, kaj li pastizales la ŝafoj. "Kaj Samuel diris al Jisxaj: "Sendu, kaj venigu lin. Ĉar ni ne ripozu manĝi, ĝis li alvenas ĉi tie. "
16:12 Tial, li sendis, kaj venigis lin. Kaj li estis rugxa, kaj belaspekta, kaj per luksa vizaĝo. Kaj la Sinjoro diris, "Leviĝi, sanktoleu! Cxar Li estas Tiu. "
16:13 Tial, Samuel prenis la kornon kun la oleo, Li sanktoleis lin inter liaj fratoj. La spirito de la Sinjoro estis gvidante Davidon de post tiu tago kaj poste. Kaj Samuel leviĝis, kaj li foriris al Rama.
16:14 Kaj la spirito de la Sinjoro retiriĝis de Saul, kun malica spirito de la Sinjoro ĝenis lin.
16:15 Kaj la servantoj de Saul diris al li: "Jen, malbona spirito, sendita de Dio, perturbas vin.
16:16 Majo nia sinjoro ordon, kaj viaj sklavoj, kiuj estas antaŭ vi, serĉos viron povoscias ludi korda instrumento, por ke kiam la spirito, sendita de la Sinjoro assails vin, li ekludos per sia mano, kaj vi povas porti ĝin pli facile. "
16:17 Kaj Saul diris al siaj servantoj, "Tiam provizi por mi iu, kiu bone ludas, kaj venigu lin al mi. "
16:18 Kaj unu el la servistoj, respondado, diris: "Jen, Mi vidis la filon de Jisxaj, la Bet-Leĥem, povoscias ludi, kaj tre forta kaj fortika, viro taŭgas por milito, kaj prudenta en vortoj, bela viro. Kaj la Eternulo estas kun li. "
16:19 Tial, Saul sendis senditojn al Jisxaj, dirante, "Sendu al mi vian filon David,, kiu estas en la paŝtejoj. "
16:20 Kaj tiel, Tiam Jisxaj prenis azenon, sxargxitan per pano, kaj botelon da vino, kaj infano de unu el la kaproj, kaj li sendis ilin, per sia filo David, al Saul.
16:21 Tiam David iris, al Saul, kaj staris antaŭ li. Kaj li amis lin treege, kaj li faris al li liajn batalilojn.
16:22 Kaj Saul sendis al Jisxaj, dirante: "Mi petas, David restu antaŭ mia vido. Ĉar li trovis favoron en miaj okuloj. "
16:23 Kaj tiel, kiam la spirito, sendita de la Sinjoro atakis Saulon, David prenis sian instrumenton de ŝnuro, kaj li ekstermis gxin per sia mano, kaj Saul refresxigita kaj levita. Por la malbona spirito fortiris de li.

1 samuel 17

17:1 La Filisxtoj, kolektante liaj trupoj por la batalo, kolektigxis en Sohxo de Jehuda. Kaj ili faris tendaron inter Sohxo kaj Azeka, interne de la limoj de Damim.
17:2 Kaj Saul kaj la filoj de Izrael, kunveniginte kune, iris al la Valo de Ela. Ili poziciigis la armeo tiel kiel por batali kontraux la Filisxtojn.
17:3 La Filisxtoj staris sur la monto unuflanke, kaj Izrael staris sur la monto, trans. Kaj estis valo estis inter ili.
17:4 Kaj eliris el la tendaro de la Filisxtoj, viro de nelegitima naskiĝo, lia nomo estis Goljat, el Gat, lia alteco estis ses ulnoj kaj unu palmo.
17:5 Li havis kaskon sur la kapo, kaj li estas vestita per surbrustajxon pesilo. Plie, la pezo de sia kirason estis kvin mil sikloj da kupro.
17:6 Li havis telerojn kupran kaskon sur lian suba kruroj, kaj malgranda ŝildo de kupro kovris la ŝultrojn.
17:7 La tenilo de lia lanco estis kiel la trabo uzata de teksisto. Kaj la fero de lia lanco havis sescent sikloj da fero. Kaj lia armilportisto iris antaŭ li.
17:8 Kaj starante ankoraŭ, li kriis al la batalo linioj de Israelo, kaj li diris al ili: "Kial vi venis, preta por la batalo? Ĉu mi ne estas Filisxto, kaj vi estas ne la servantoj de Saul? Elektu unu homo el inter vi, kaj li descendas fari batalon sole.
17:9 Se li povos batali kun mi kaj bati min, ni estos viaj sklavoj. Sed se mi venkos lin, kaj mortigu lin, vi servos, kaj vi servos al ni. "
17:10 La Filisxto diris: "Mi riproĉis la trupoj de Israelo hodiaŭ. Prezenti al mi alian homon, kaj li entrepreni batalon kontraŭ min sola. "
17:11 Kaj Saul kaj la tuta Izrael, Aŭdinte tiujn vortojn de tiu Filisxto tiamaniere, estis estupefactos kaj forte ektimis.
17:12 Estis David, filo de tiu Efratano viro, la menciita pli supre, el Bet-Lehxem de Judujo, kies nomo estis Jisxaj. Li havis ok filojn, kaj dum la tempo de Saul, li estis maljuna viro, kaj de granda aĝo inter homoj.
17:13 Nun liaj tri plej maljunaj filoj post Saul en batalo. Kaj la nomoj de liaj tri filoj, kiuj iris en la militon, estis: Eliab,, la unuenaskiton, kaj la dua, Abinadabon, kaj la tria SXama.
17:14 Sed David estis la plej juna. Tial, kiam la tri plej maljunaj iris post Saul,
17:15 David foriris de Saul, kaj li revenis, por ke li pasxtos la ŝafoj de sia patro en Bet-Lehxem.
17:16 Vere, la Filisxto eliris matene kaj vespere, kaj li staris antaŭen, dum kvardek tagoj.
17:17 Nun Jisxaj diris al sia filo David: "Prenu, pro viaj fratoj, efo da kuirita greno, kaj cxi tiujn dek panojn, kaj kuru en la tendaron, al viaj fratoj.
17:18 Kaj vi cxi tiujn dek iom fromagxojn alportu al la tribuno. Kaj viziti viajn fratojn, por vidi se ili faras bone. Kaj lerni kun kiu ili estis postenigitaj. "
17:19 Sed ili estas en la valo de Ela, kun Saul kaj ĉiuj Izraelidoj, militante kontraux la Filisxtoj.
17:20 Kaj tiel, David levigxis matene, Li laŭdis la sxafojn en domzorgisto. Kaj li iris for ŝarĝite, kiel Jisxaj instrukciis lin. Kaj li iris al la loko de la batalo linio, kaj al la armeo, kiu, en kiuj eliris, por batali, estis bruo en la konflikto.
17:21 Por Israelo estis posicionado siaj trupoj, kaj la Filisxtoj ankaŭ pretigis sin kontraŭ ili.
17:22 Tiam, lasante la aĵoj kiujn li kunportis sub la mano de la gardisto de bagaĝo, David alkuris la loko de la konflikto. Kaj li demandis se ĉiuj tuj bone kun liaj fratoj.
17:23 Dum li ankoraux parolis kun ili, aperis la homo de falsa deveno, kies nomo estis Goljat,, La Filisxto de Gat, ascendente de la tendaro de la Filisxtoj. Kaj li parolis en ĉi tiuj samaj vortoj, kiun David aŭdis.
17:24 Tiam cxiuj Izraelidoj, kiam ili vidis la viron, forkuris de li, timante lin treege.
17:25 Kaj iu de Izrael diris: "Ĉu vi vidis tiun viron, kiuj ribelis. Ĉar li supreniris por riproĉo Israelo. Tial, la viro kiu frapos lin, la regxo ricxigos per granda riĉaĵo, kaj donos al li sian filinon, kaj tie mi patrodomo esti libera de impostoj en Israelo. "
17:26 Kaj David diris al la homoj, kiuj staris kun li, dirante: "Kio estos donita al la viro kiu estos frapita tiun Filisxton, kaj kiu forprenis la malhonoron de Israelo? Cxar kiu estas tiu necirkumcidita Filisxto, ke li devus insulti la soldatojn de la vivanta Dio?«
17:27 La popolo ripetis al li la samajn vortojn, dirante, "Tio estos donita al la viro kiu estos mortigis lin."
17:28 Kiam Eliab, lia plej maljuna frato, aŭdis tiun, Kiam li parolis kun la aliaj, li fariĝis kolera kontraŭ Davido, kaj li diris: "Kial vi venis ĉi tien? Kaj kial vi lasas malantaŭ tiun malgrandan sxafaron en la dezerto? Mi konas vian arogantecon kaj malboneco de via koro, ke vi venis nur por ke vi povu vidi la batalon. "
17:29 Tiam David diris: "Kion mi faris? Estas ia vorto kontraŭ mi?«
17:30 Kaj li deturnis sin de li certan, al alia. Kaj li demandis la saman demandon. Kaj la popolo respondis al li kiel antaŭe.
17:31 La vortoj, ke David parolata aŭdiĝis kaj raportis antaux Saulon.
17:32 Kiam li estis kondukis al Saul, Li diris al li: "Neniu perdu koron super li. Mi, vian sklavon, iros kaj batalos kontraux la Filisxton. "
17:33 Kaj Saul diris al David: "Vi ne povos rezisti tiun Filisxton, nek batali kontraŭ li. Ĉar vi estas knabo, sed li estis batalanto de sia junaĝo. "
17:34 Kaj David diris al Saul: "Via servisto pasxtis la sxafojn de sia patro. Kaj aliris leono aux urso, kaj ĝi prenis virsxafon el la mezo de la grego.
17:35 Mi postkuris ilin, kaj mi frapis ilin, kaj mi savis al ilia buŝo. Ili leviĝis kontraŭ mi,. Mi kaptis ilin per la gorĝo, kaj mi strangolis kaj mortigis ilin.
17:36 por mi, vian sklavon, mortigis ambaŭ leono kaj urso. Kaj do tiu necirkumcidita Filisxto, tro, estos kiel unu el ili. Nun mi iros kaj forigu la malhonoron de la popolo. Cxar kiu estas tiu necirkumcidita Filisxto, kiu kuraĝis malbenos la armeo de la vivanta Dio?«
17:37 Tiam David diris, "La Eternulo, kiu savis min de la mano de la leono, kaj el la manoj de la urso, li mem liberigos min de la mano de tiu Filisxto. "Tiam Saul diris al David, "Iru, kaj la Eternulo estu kun vi. "
17:38 Kaj Saul vestis Davidon per siaj vestoj. Kaj li metis kupran kaskon sur lian kapon, kaj li vestis lin per kirason.
17:39 tiam David, li zonis lian glavon super lia kiraso, komencis vidi, ĉu li povus piediri en la kiraso. Sed li ne kutimiĝis al ĝi. Kaj David diris al Saul: "Mi ne povas movi proksimume tiamaniere. Ĉar mi ne estas uzita al ĝi. "Kaj li metis ilin flanken.
17:40 Kaj li prenis sian bastonon, kiun li tenis ĉiam en la manojn. Kaj li elektis al si kvin tre glatajn sxtonojn el la torento. Kaj li metis ilin en la pasxtistan vazon, kiun li havis kun si. Kaj li ekparolis al jxetilo en la mano. Kaj li eliris milite kontraux la Filisxton.
17:41 La Filisxto, antaŭi, iris kaj alproksimiĝis kontraŭ Davido. Kaj lia armilportisto estis antaŭ li.
17:42 Kiam la Filisxto vidis kaj konsiderita Davido, li malestimis lin. Por li estis knabo, ruĝa kaj bonaspekta aspekto.
17:43 Kaj la Filisxto diris al David, "Ĉu mi estas hundo, ke vi alproksimigas vin grandaj antaux Mi per bastono?"Kaj la Filisxto malbenis Davidon per siaj dioj.
17:44 Kaj li diris al David, "Venu al mi, kaj mi donu vian karnon al la birdoj de la ĉielo, and to the beasts of the earth.”
17:45 But David said to the Philistine: “You approach me with sword, and spear, and shield. But I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, which you have reproached.
17:46 hodiaŭ, the Lord will deliver you into my hand, and I will strike you down. And I will take your head from you. And today, I will give the carcasses of the camp of the Philistines to the birds of the air, kaj al la bestoj de la tero, so that all the earth may know that God is with Israel.
17:47 And this entire assembly will know that the Lord does not save by sword, nor by spear. For this is his war, and he will deliver you into our hands.”
17:48 Tiam, when the Philistine had risen up, and was approaching, and was drawing near against David, David rapidis kaj kuris al la lukto kontraŭ la Filiŝton.
17:49 Kaj li metis sian manon en sian sakon, kaj elprenis unu ŝtono. Kaj svingante ĝin ĉirkaŭ, li ĵetis ĝin per la jxetilo kaj trafis la Filisxton en frunto. Kaj la ŝtonon iĝis imbedded en la frunto. Kaj li jxetis sin vizagxaltere, sur la tero.
17:50 Kaj David, venkis la Filisxton per la jxetilo kaj per la sxtono. Kaj tiu frapis lin kaj mortigis la Filisxton. Sed ĉar Davido tenis neniun glavo en la mano,
17:51 li kuris kaj staris super la Filiŝto, kaj Li prenis sian glavon, kaj fortiris ĝin el la ingo. Kaj li mortigis lin kaj dehakis lian kapon. Tiam la Filisxtoj, vidante, ke ilia plej forta viro mortis, forkuris.
17:52 Kaj la viroj de Izrael kaj Jehuda, konstante, kriis kaj kuris post la Filisxtoj, eĉ ĝis ili alvenis al la valon kaj gxis la pordego de Ekron. Kaj multaj vunditoj en Filisxtujo falis sur la vojo al SXaaraim, kaj gxis Gat, kaj gxis Ekron.
17:53 Kaj la filoj de Izrael, Reveninte post kiam ili postkuris la Filisxtojn, invadis ilian tendaron.
17:54 tiam David, tenante la kapon de la Filisxto, alportis gxin en Jerusalemon. Tamen vere, Li metis liajn armilojn en propra tendo.
17:55 Nun tiutempe Saul vidis Davidon, elirantan kontraux la Filisxtojn, li diris al Abner, la ĉefo de la armea, "De kio stoko estas cxi tiu junulo malsupreniris, Abner?"Kaj Abner diris, "Kiel via animo, Ho reĝo, Mi ne scias."
17:56 Kaj la reĝo diris, "Vi devas demandi kiel al kies filo ĉi knabo estas."
17:57 Kiam David revenis, post la Filisxto estis frapita malsupren, Abner prenis lin, kaj venigis lin antaux Saulon,, having the head of the Philistine in his hand.
17:58 And Saul said to him, "Junulo, from what ancestry are you?” And David said, “I am the son of your servant Jesse of Bethlehem.”

1 samuel 18

18:1 Kaj ĝi okazis ke, when he had completed speaking to Saul, the soul of Jonathan adhered to the soul of David, and Jonathan loved him like his own soul.
18:2 And Saul took him that day, and would not permit him to return to his father’s house.
18:3 Then David and Jonathan formed a pact. For he loved him like his own soul.
18:4 And Jonathan took off the coat that he was wearing, and he gave it to David, with the rest of his garments, even to his sword and bow, and even his belt.
18:5 Ankaŭ, David went out to do everything whatsoever that Saul sent him to do, and he conducted himself prudently. And Saul set him over men of war. And he was acceptable in the eyes of the entire people, and most of all in the sight of the servants of Saul.
18:6 Kiam David revenis, post kiam li mortigis la Filisxton, virinoj eliris, el cxiuj urboj de Izrael, kondukante la kanto kaj danco, ĝojante tamburinoj kaj sonoriloj, tiel kiel por renkonti la regxo Saul.
18:7 Kaj la ludantaj virinoj kantis, kiel ili ludis, dirante, "Saul frapis mil, kaj David dek mil. "
18:8 Tiam Saul farigxis tre kolera, kaj ĉi vorto malplaĉi en la okulojn. Kaj li diris: "Ili donis al David dek mil, kaj al mi ili donis nur unu mil. Kio restas por li, krom la regno mem?«
18:9 Tial, Saul ne rigardas David kun bona okulo, de tiu tempo kaj poste.
18:10 Tiam, En la sekvanta tago, the evil spirit from God assailed Saul, and he prophesied in the midst of his house. And David played with his hand, just as at every other time. And Saul held a lance in his hand.
18:11 And he threw it, thinking that he would be able to fix David to the wall. And David stepped aside twice, from before his face.
18:12 And Saul feared David, because the Lord was with him, but he had withdrawn from Saul.
18:13 Tial, Saul sent him away from himself, and he made him tribune over one thousand men. And he entered and departed in the sight of the people.
18:14 Ankaŭ, David acted prudently in all his ways, kaj la Eternulo estis kun li.
18:15 Kaj tiel, Saul saw that he was exceedingly prudent, and he began to be wary of him.
18:16 But all of Israel and Judah loved David. For he entered and departed before them.
18:17 Kaj Saul diris al David: "Jen, my elder daughter, Merab. I will give her to you as wife. Only be a valiant man, and fight the wars of the Lord.” Now Saul was considering within himself, dirante, “Let not my hand be upon him, but let the hands of the Philistines be upon him.”
18:18 Then David said to Saul, “Who am I, and what is my life, and what is my father’s kinship within Israel, that I should be the son-in-law of the king
18:19 Tiam okazis ke, at the time when Merab, the daughter of Saul, was to be given to David, she was given to Adriel, the Meholathite, as wife.
18:20 Now Michal, the other daughter of Saul, loved David. And this was reported to Saul, and it pleased him.
18:21 Kaj Saul diris, “I will give her to him, so that she may be a stumbling block to him, and so that the hand of the Philistines may be upon him.” And Saul said to David, “In two things, you shall be my son-in-law today.”
18:22 And Saul commanded his servants to speak to David privately, dirante: "Jen, you are pleasing to the king, and all his servants love you. nun, be the son-in-law of the king.”
18:23 And the servants of Saul spoke all these words to the ears of David. Tiam David diris: “Does it seem a small matter to you, to be the son-in-law of the king? I am but a poor and unimportant man.”
18:24 And the servants reported to Saul, dirante, “David has spoken words in this manner.”
18:25 Then Saul said, “Speak in this way to David: The king does not have need of any dowry, but only one hundred foreskins from the Philistine men, so that he may be vindicated from the enemies of the king.” So did Saul think to deliver David into the hands of the Philistines.
18:26 And when his servants had repeated to David the words that Saul had spoken, the word was pleasing in the eyes of David, so that he would become son-in-law of the king.
18:27 And after a few days, david, konstante, went with the men who were under him, and he struck down two hundred men of the Philistines. And he brought their foreskins, and he counted them out for the king, so that he might be his son-in-law. Kaj tiel, Saul gave to him his daughter Michal as wife.
18:28 And Saul saw and understood that the Lord was with David. And Michal, the daughter of Saul, amis.
18:29 And Saul began to fear David all the more. And Saul became the enemy of David, every day.
18:30 And the leaders of the Philistines departed. And from the beginning of their departure, David conducted himself more prudently than all the servants of Saul, and his name became exceedingly celebrated.

1 samuel 19

19:1 Kaj Saul diris al sia filo Jonatan, kaj al cxiuj siaj servantoj, por ke ili mortigu Davidon. sed Jonatan, filon de Saul, amis David multe.
19:2 Kaj Jonatan rivelis ĝin al David, dirante: "Saul, mia patro, intencas mortigi vin. Pro ĉi tio, mi demandas al vi, prizorgi por vi mem en la mateno. Kaj vi devus kaŝi vin mem kaj restu kaŝita.
19:3 tiam mi, eliranta, staros apud mia patro sur tiu kampo, kie vi estos. Kaj mi parolos pri vi al mia patro. Kaj kion ajn mi vidas, Mi raportos al vi. "
19:4 Kaj Jonatan parolis bonaĵojn pri Davido al lia patro Saul. Kaj li diris al li: "Vi ne pekos, Ho reĝo, kontraŭ via sklavo David. Por li ne pekis kontraŭ vi, kaj liaj verkoj al vi tre bonan.
19:5 Kaj li prenis sian vivon en sia mano, kaj mortigis la Filisxton. Kaj la Eternulo faris grandan savon al la tuta Izrael. Vi vidis ĝin, kaj vi ĝojis. Kial do devus volas peki kontraux senkulpa sango kaj mortigi Davidon, kiu estas sen kulpo?«
19:6 Kaj kiam li aŭdis tiun, esti plaĉis per la voĉo de Jonathan, li ĵuris, "Kiel la Sinjoro vivoj, tiam oni ne devas mortigita. "
19:7 Kaj do Jonatan alvokis Davidon, Li malkaŝis al li ĉiujn tiujn vortojn. Kaj Jonatan kaŭzis en Davidon al Saul, kaj li estis antaŭ li, ĝuste kiam li estis hieraŭ kaj la tago antaŭ.
19:8 Then the war was stirred up again. And David went out and fought against the Philistines. And he struck them down with a great slaughter. And they fled from his face.
19:9 And the evil spirit from the Lord came to Saul, who was sitting in his house and holding a lance. And David was playing music with his hand.
19:10 And Saul attempted to fix David to the wall with the lance. But David turned aside from the face of Saul. And the lance failed to wound him, and it became fixed in the wall. And David fled, and so he was saved that night.
19:11 Tial, Saul sent his guards to David’s house, so that they might watch for him, and so that he might be killed in the morning. And after Michal, lia edzino, had reported this to David, dirante, “Unless you save yourself this night, tomorrow you will die
19:12 she lowered him down through a window. Then he fled and went away, and he was saved.
19:13 Then Michal took a statue, and placed it on the bed. And she placed the pelt of a goat for the hair at its head. And she covered it with clothes.
19:14 And Saul sent attendants to seize David. And it was answered that he was sick.
19:15 kaj denove, Saul sent messengers to see David, dirante, “Bring him to me on the bed, so that he may be killed.”
19:16 And when the messengers had arrived, they found a likeness on the bed, with a goat pelt at its head.
19:17 And Saul said to Michal, “Why have you deceived me in this way, and released my enemy, so that he may flee?” And Michal responded to Saul, “Because he said to me, ‘Release me, otherwise I will kill you.’ ”
19:18 Now David was saved by fleeing, and he went to Samuel in Ramah. And he reported to him all that Saul had done to him. And he and Samuel went away and stayed at Naioth.
19:19 Then it was reported to Saul by some, dirante, "Jen, David is at Naioth, in Ramah.”
19:20 Tial, Saul sent officers to seize David. And when they had seen a company of prophets prophesying, with Samuel presiding over them, the Spirit of the Lord also came to them, and they also began to prophesy.
19:21 And when this was reported to Saul, he sent other messengers. But they also prophesied. kaj denove, Saul sent messengers a third time. And they also prophesied. And Saul, being exceedingly angry,
19:22 also went to Ramah himself. And he went as far as the great cistern, which is in Socoh. And he inquired and said, “In which place are Samuel and David?” And it was told to him, "Jen, they are at Naioth, in Ramah.”
19:23 And he went to Naioth, in Ramah, and the Spirit of the Lord came to him also. Kaj li daŭrigis sur, walking and prophesying, until he arrived at Naioth, in Ramah.
19:24 And he also took off his garments, and he prophesied with the others before Samuel. And he fell down naked, throughout that day and night. el tiu, tro, is derived the proverb, "Ĉu ankaŭ Saul estas inter la profetoj?«

1 samuel 20

20:1 Then David fled from Naioth, which is in Ramah, and he went and said before Jonathan: "Kion mi faris? What is my iniquity, or what is my sin, against your father, so that he would seek my life
20:2 Kaj li diris al li: “May this not be! Vi ne mortos. For my father will not do anything, great or small, without first revealing it to me. Tial, has my father concealed this word solely from me? By no means shall this be
20:3 And he swore again to David. Tiam David diris: “Your father certainly knows that I have found favor in your sight, and so he will say, ‘Let Jonathan not know this, lest he be saddened.’ So truly, as the Lord lives, and as your soul lives, there is only one step (if I may say it) separating me from death.”
20:4 And Jonathan said to David, “Whatever your soul will tell me, I will do for you.”
20:5 Then David said to Jonathan: "Jen, tomorrow is the new moon, and I am accustomed to sit in a seat beside the king to eat. Tial, permit me that I may be hidden in the field, until the evening of the third day.
20:6 If your father, cxirkauxrigardante, will seek me, you shall respond to him: ‘David asked me if he may hurry to Bethlehem, his own city. For there are solemn sacrifices in that place for all of his tribe together.’
20:7 If he will say, 'Estas bone,’ then your servant will have peace. But if he will be angry, know that his malice has reached its height.
20:8 Tial, show mercy to your servant. For you have brought me, vian sklavon, into a covenant of the Lord with you. But if there is any iniquity in me, you may kill me, and you shall not lead me in to your father.”
20:9 And Jonathan said: “May this be far from you. Por certe, if I ever realized that any wickedness was determined by my father against you, I would not be able to do anything other than report it to you.”
20:10 And David responded to Jonathan, “Who will repeat it to me, if your father may perhaps answer you harshly about me
20:11 And Jonathan said to David, "Venu, and let us go out into the field.” And when they both had gone out into the field,
20:12 Jonathan said before David: "Ho Sinjoro, Dio de Izrael, if I will discover a decision by my father, morgaŭ, or the day after, and if there will be anything good concerning David, and yet I do not immediately send to you and make it known to you,
20:13 may the Lord do these things to Jonathan, kaj Li aldonas ĉi tiuj aliaj aferoj. But if my father will have persevered in malice against you, I will reveal it to your ear, and I will send you away, so that you may go in peace, and so that the Lord may be with you, just as he was with my father.
20:14 And if I live, you shall show the mercy of the Lord to me. Tamen vere, if I die,
20:15 you shall not take away your mercy from my house, eĉ por ĉiam, when the Lord will have rooted out the enemies of David, each and every one of them, from the earth. May he take Jonathan from his house, and may the Lord require it from the hands of the enemies of David.”
20:16 Tial, Jonathan formed a covenant with the house of David. And the Lord required it from the hands of the enemies of David.
20:17 And Jonathan continued to swear to David, because he loved him. For he loved him like his own soul.
20:18 And Jonathan said to him: “Tomorrow is the new moon, and you will be sought.
20:19 For your seat will be empty until the day after tomorrow. Tial, you shall descend quickly, and you shall go to the place where you are to be hidden, on a day when it is lawful to work, and you shall remain beside the stone that is called Ezel.
20:20 And I will shoot three arrows near it, and I will cast them as if I were practicing for myself toward a mark.
20:21 Ankaŭ, I will send a boy, dirante al li, ‘Go and bring the arrows to me.’
20:22 If I will say to the boy, Jen, the arrows are before you, take them up,’ you shall approach before me, because there is peace for you, and there is nothing evil, as the Lord lives. But if I will have spoken to the boy in this way, Jen, the arrows are away from you,’ then you shall go away in peace, for the Lord has released you.
20:23 Now about the word that you and I have spoken, may the Lord be between you and me, eĉ por ĉiam. "
20:24 Tial, David was hidden in the field. And the new moon came, and the king sat down to eat bread.
20:25 And when the king had sat down on his chair, (laŭ kutimo) which was beside the wall, Jonathan rose up, and Abner sat beside Saul, and David’s place appeared empty.
20:26 And Saul did not say anything on that day. For he was thinking that perhaps something happened to him, so that he was not clean, or not purified.
20:27 And when the second day after the new moon had begun to dawn, David’s place again appeared empty. And Saul said to Jonathan, lia filo, “Why has the son of Jesse not arrived to eat, nek hieraŭ, nek hodiaŭ?«
20:28 And Jonathan responded to Saul, “He petitioned me earnestly that he might go to Bethlehem,
20:29 kaj li diris: 'Permesu. For there is a solemn sacrifice in the city. One of my brothers has summoned me. nun, if I have found favor in your eyes, I will go quickly, and I will see my brothers.’ For this reason, he has not come to the table of the king.”
20:30 Kaj Saul, becoming angry against Jonathan, diris al li: “You son of a woman wantonly seizing a man! Could I be ignorant that you love the son of Jesse, to your own shame, and to the shame of your disgraceful mother?
20:31 For all the days that the son of Jesse moves upon earth, neither you, nor your kingdom, will be secure. Kaj tiel, send and bring him to me, here and now. For he is a son of death.”
20:32 Then Jonathan, answering his father Saul, diris: “Why should he die? What has he done
20:33 And Saul picked up a lance, so that he might strike him. And Jonathan understood that it had been decided by his father that David be put to death.
20:34 Tial, Jonathan rose up from the table in a rage of anger. And he did not eat bread on the second day after the new moon. For he was saddened over David, because his father had confounded him.
20:35 And when the morning had begun to dawn, Jonathan went into the field according to the agreement with David, and a young boy was with him.
20:36 And he said to his boy, "Iru, and bring to me the arrows that I shoot.” And when the boy had run, he shot another arrow away from the boy.
20:37 Kaj tiel, the boy went to the place of the arrow which Jonathan had shot. And Jonathan cried out, from behind the back of boy, kaj diris: "Jen, the arrow is there, farther away from you.”
20:38 And Jonathan cried out again, from behind the back of the boy, dirante, “Go quickly! Do not stand still!” Then Jonathan’s boy collected the arrows, and he brought them to his lord.
20:39 And he did not understand at all what was happening. For only Jonathan and David knew the matter.
20:40 Then Jonathan gave his weapons to the boy, kaj li diris al li, "Iru, and carry them into the city.”
20:41 And when the boy had gone away, David rose up from his place, which turned toward the south, and falling prone on the ground, he reverenced three times. And kissing one another, they wept together, but David more so.
20:42 Then Jonathan said to David: "Iru pace. And let us both keep all that we have ever sworn in the name of the Lord, dirante, ‘May the Lord be between me and you, and between my offspring and your offspring, even forever.’ ”
20:43 And David rose up and went away. But Jonathan entered into the city.

1 samuel 21

21:1 Then David went into Nob, to the priest Ahimelech. And Ahimelech was astonished that David had arrived. Kaj li diris al li, “Why are you alone, and no one is with you
21:2 And David said to the priest Ahimelech: “The king has instructed to me a word, kaj li diris: ‘Let no one know the matter about which you have been sent by me, and what type of instructions I have given to you. For I have also summoned servants to one and another place.’
21:3 nun, if you have anything at hand, even five loaves of bread, or whatever you may find, give it to me.”
21:4 And the priest, responding to David, diris al li: “I have no common bread at hand, but only holy bread. Are the young men clean, especially from women
21:5 And David responded to the priest, kaj diris al li: "Fakte, as concerns being with women, we have abstained since yesterday and the day before, when we departed, and so the vessels of the young men have been holy. kaj kvankam, this journey has been defiled, it will also be sanctified today as concerns the vessels.”
21:6 Tial, the priest gave to him sanctified bread. For there was no bread there, but only the bread of the Presence, which had been taken away from before the face of the Lord, so that fresh loaves might be set up.
21:7 Now a certain man among the servants of Saul was there on that day, inside the tabernacle of the Lord. And his name was Doeg, an Edomite, the most powerful among the shepherds of Saul.
21:8 Then David said to Ahimelech: “Do you have, here at hand, a spear or a sword? For I did not take my own sword, or my own weapons with me. For the word of the king was urgent.”
21:9 And the priest said: "Jen, here is the sword of Goliath, the Philistine, whom you struck down in the Valley of Terebinth. It is wrapped up in a cloak behind the ephod. If you wish to take this, take it. For there is nothing else here except this.” And David said, “There is nothing else like this, so give it to me.”
21:10 Kaj tiel, David rose up, and he fled on that day from the face of Saul. And he went to Achish, the king of Gath.
21:11 And the servants of Achish, when they had seen David, diris al li: “Is this not David, the king of the land? Were they not singing about him, while dancing, dirante, ‘Saul has struck down a thousand, and David ten thousand?'"
21:12 Then David took these words to his heart, and he became exceedingly afraid before the face of Achish, the king of Gath.
21:13 And he altered his mouth before them, and he slipped down between their hands. And he stumbled against the doors of the gate. And his spit flowed down his beard.
21:14 And Achish said to his servants: “You saw that the man is insane. Why did you bring him to me?
21:15 Or do we have need of those who are mad, so that you would bring in this one, to behave madly in my presence? How did this man get into my house

1 samuel 22

22:1 Then David went away from there, and he fled to the cave of Adullam. And when his brothers and all of his father’s house had heard of it, they descended to him there.
22:2 And all those left in distress, or oppressed by debt to strangers, or bitter in soul, gathered themselves to him. And he became their leader, and about four hundred men were with him.
22:3 And David set out from there to Mizpah, which is of Moab. And he said to the king of Moab, "Bonvolu, let my father and my mother remain with you, until I know what God will do for me.”
22:4 And he left them before the face of the king of Moab. And they stayed with him for all the days that David was in the stronghold.
22:5 And the prophet Gad said to David: “Do not choose to stay in the stronghold. Set out and go into the land of Judah.” And so, David set out, and he went into the forest of Hereth.
22:6 And Saul heard that David, and the men who were with him, had been seen. Now while Saul was staying in Gibeah, and while he was in the forest that is in Ramah, holding a spear in his hand, with all his servants standing around him,
22:7 he said to his servants who were assisting him: “Listen now, you sons of Benjamin! Will the son of Jesse give to all of you fields and vineyards, and will he make all of you tribunes or centurions,
22:8 so that you would all conspire against me, and so that there is no one to inform me, especially when even my son has formed a pact with the son of Jesse? There is no one among you who grieves for my situation, or who would report to me. For my son has raised up my servant against me, seeking to betray me, even to this day.”
22:9 Then Doeg, the Edomite, who was standing near, and who was first among the servants of Saul, respondado, diris: “I saw the son of Jesse, in Nob, with Ahimelech, filo de Ahxitub, la pastro.
22:10 And he consulted the Lord for him, and he gave him food. Plie, he gave him the sword of Goliath, the Philistine.”
22:11 Then the king sent to summon Ahimelech, la pastro, filo de Ahxitub, and all of his father’s house, the priests who were in Nob, and they all came before the king.
22:12 And Saul said to Ahimelech, "Aŭskultu, son of Ahitub.” He responded, "Tie ĉi mi estas, lord.”
22:13 And Saul said to him: “Why have you conspired against me, you and the son of Jesse? For you gave him bread and a sword, and you consulted the Lord for him, so that he might rise up against me, continuing as a traitor even to this day.”
22:14 And responding to the king, Ahimelech said: “But who among all your servants is as faithful as David? And he is the son-in-law of the king, and he goes forth at your order, and he is a glory within your house.
22:15 Did I begin to consult the Lord for him today? Eble ĉi tiu malproksimigxas de mi! Let not the king suspect this kind of thing against his servant, nor against anyone in all my father’s house. For your servant did not know anything about this matter, either small or great.”
22:16 Kaj la reĝo diris, “You shall die a death, Ahimelech, you and all your father’s house
22:17 And the king said to the emissaries who were standing around him: “You shall turn, and put to death the priests of the Lord. For their hand is with David. They knew that he had fled, and they did not reveal it to me.” But the servants of the king were not willing to extend their hands against the priests of the Lord.
22:18 And the king said to Doeg, “You shall turn and rush against the priests.” And Doeg, the Edomite, turned and rushed against the priests. And he massacred, en tiu tago, eighty-five men, vested with the linen ephod.
22:19 Then he struck Nob, the city of the priests, with the edge of the sword; he struck down men and women, little ones and infants, as well as ox and donkey and sheep, with the edge of the sword.
22:20 But one of the sons of Ahimelech, filo de Ahxitub, whose name was Abiathar, escaping, fled to David.
22:21 And he reported to him that Saul had slain the priests of the Lord.
22:22 And David said to Abiathar: “I knew, on that day when Doeg, the Edomite was there, that without doubt he would report it to Saul. I am guilty of all the souls of your father’s house.
22:23 You should remain with me. Ne timu. For he who seeks my life, seeks your life also, but with me you shall be saved.”

1 samuel 23

23:1 And they reported to David, dirante, "Jen, the Philistines are fighting against Keilah, and they are plundering the grain stores.”
23:2 Tial, David consulted the Lord, dirante, “Shall I go and strike down these Philistines?” And the Lord said to David, "Iru, and you shall strike down the Philistines, and you shall save Keilah.”
23:3 And the men who were with David said to him, "Jen, we continue in fear here in Judea; how much more so, if we go into Keilah against the troops of the Philistines
23:4 Tial, David consulted the Lord again. Kaj respondado, Li diris al li: "Leviĝi, and go into Keilah. For I will deliver the Philistines into your hand.”
23:5 Tial, David and his men went into Keilah. And they fought against the Philistines, and they took away their cattle, and they struck them with a great slaughter. And David saved the inhabitants of Keilah.
23:6 And in that time, when Abiathar, the son of Ahimelech, was in exile with David, he had descended to Keilah, having an ephod with him.
23:7 Then it was reported to Saul that David had gone to Keilah. Kaj Saul diris: “The Lord has delivered him into my hands. For he is enclosed, having entered into a city which has gates and bars.”
23:8 And Saul instructed all the people to descend in order to fight against Keilah, and to besiege David and his men.
23:9 And when David had realized that Saul had secretly prepared evil against him, he said to Abiathar, la pastro, “Bring the ephod.”
23:10 Tiam David diris: “O Lord God of Israel, your servant has heard a report that Saul is planning to go to Keilah, so that he may overturn the city because of me.
23:11 Will the men of Keilah deliver me into his hands? And will Saul descend, just as your servant has heard? O Lord God of Israel, reveal to your servant.” And the Lord said, “He will descend.”
23:12 Tiam David diris, “Will the men of Keilah deliver me, and the men who are with me, into the hands of Saul?” And the Lord said, “They will deliver you.”
23:13 Tial, david, and his men of about six hundred, leviĝis, kaj, departing from Keilah, they wandered here and there, aimlessly. And it was reported to Saul that David had fled from Keilah, and was saved. Tial, he chose not to go out.
23:14 Then David stayed in the desert, in very strong places. And he stayed on a mount in the wilderness of Ziph, on a shady mount. Tamen, Saul was seeking him every day. But the Lord did not deliver him into his hands.
23:15 And David saw that Saul had gone out, so that he might seek his life. Now David was in the desert of Ziph, in the woods.
23:16 kaj Jonatan, filon de Saul, rose up and went to David in the woods, and he strengthened his hands in God. Kaj li diris al li:
23:17 "Ne timu. For the hand of my father, Saul, will not find you. And you shall reign over Israel. And I will be second to you. And even my father knows this.”
23:18 Tial, they both struck a pact before the Lord. And David stayed in the woods. But Jonathan returned to his house.
23:19 Then the Ziphites ascended to Saul at Gibeah, dirante: "Jen, is not David hidden with us in very secure places in the woods on the hill of Hachilah, which is to the right of the desert?
23:20 nun, if your soul has desired to descend, then descend. Then it will be for us to deliver him into the hands of the king.”
23:21 Kaj Saul diris: “You have been blessed by the Lord. For you have grieved for my situation.
23:22 Tial, Mi petas vin, eliru, and prepare diligently, and act carefully. And consider the place where his foot may be, and who may have seen him there. For he thinks, concerning me, that I craftily plan treachery against him.
23:23 Consider and seek out all his hiding places, in which he may be concealed. And return to me with certainty about the matter, so that I may go with you. But if he would even press himself into the earth, I will search him out, amid all the thousands of Judah.”
23:24 Kaj levigxinte, they went to Ziph before Saul. But David and his men were in the desert of Maon, in the plain to the right of Jeshimon.
23:25 Then Saul and his allies went to seek him. And this was reported to David. Kaj tuj, he descended to the rock, and he moved about in the desert of Maon. And when Saul had heard of it, he pursued David in the desert of Maon.
23:26 And Saul went to one side of the mountain. But David and his men were on the other side of the mountain. Then David was despairing that he would be able to escape from the face of Saul. And Saul and his men enclosed David and his men in the manner of a crown, so that they might capture them.
23:27 And a messenger came to Saul, dirante, “Hurry and come, because the Philistines have poured themselves out upon the land.”
23:28 Tial, Saul turned back, ceasing in the pursuit of David, and he traveled to meet the Philistines. Tial, they called that place, the Rock of Division.

1 samuel 24

24:1 Then David ascended from there, and he lived in very secure places in Engedi.
24:2 And when Saul had returned after pursuing the Philistines, they reported to him, dirante, "Jen, David is in the desert of Engedi.”
24:3 Tial, Saul, taking three thousand elect men from all of Israel, traveled in order to search for David and his men, even upon the most broken rocks, which are passable only to mountain goats.
24:4 And he arrived at the sheepfolds, which presented themselves along the way. And a cave was in that place, which Saul entered, so that he might ease his bowels. But David and his men were hiding in the interior part of the cave.
24:5 And the servants of David said to him: “Behold the day, about which the Lord said to you, ‘I will deliver your enemy to you, so that you may do to him as it will be pleasing in your eyes.’ ” Then David rose up, and he quietly cut off the edge of Saul’s cloak.
24:6 Post tiu, his own heart struck David, because he had cut off the edge of Saul’s cloak.
24:7 And he said to his men: “May the Lord be gracious to me, lest I do this thing to my lord, the Christ of the Lord, so that I lay my hand upon him. For he is the Christ of the Lord.”
24:8 And David restrained his men with his words, and he would not permit them to rise up against Saul. And so Saul, going out of the cave, continued to undertake his journey.
24:9 Then David also rose up after him. And departing from the cave, he cried out behind the back of Saul, dirante: "Mia sinjoro, la reĝo!” And Saul looked behind him. kaj David, bowing himself face down to the ground, reverenced.
24:10 And he said to Saul: “Why do you listen to the words of men who say: ‘David seeks evil against you?'
24:11 Jen, this day your eyes have seen that the Lord has delivered you into my hand, in the cave. And I thought that I might kill you. But my eye has spared you. Ĉar mi diris: I will not extend my hand against my lord, for he is the Christ of the Lord.
24:12 Plie, see and know, O my father, the edge of your cloak in my hand. For though I cut off the top of your cloak, I was not willing to extend my hand against you. Turn your soul and see that there is no evil in my hand, nor any iniquity or sin against you. Yet you lie in wait for my life, so that you may take it away.
24:13 May the Lord judge between me and you. And may the Lord vindicate me from you. But my hand will not be against you.
24:14 tial tro, it is said in the ancient proverb, ‘From the impious, impiety will go forth.’ Therefore, my hand will not be upon you.
24:15 Whom are you pursuing, O king of Israel? Whom are you pursuing? You are pursuing a dead dog, a single flea.
24:16 May the Lord be the judge, and may he judge between me and you. And may he see and judge my case, and rescue me from your hand.”
24:17 And when David had completed speaking words in this way to Saul, Saul diris, “Could this be your voice, my son David?” And Saul lifted up his voice, and he wept.
24:18 Kaj li diris al David: “You are more just than I am. For you have distributed good to me, but I have repaid evil to you.
24:19 And you have revealed this day the good that you have done for me: how the Lord delivered me into your hand, but you did not kill me.
24:20 For who, when he will have found his enemy, will release him along a good path? So may the Lord repay you for this good turn, because you have acted on my behalf this day.
24:21 And now I know certainly that you shall be king, and you shall have the kingdom of Israel in your hand.
24:22 Swear to me in the Lord that you will not take away my offspring after me, nor take away my name from the house of my father.”
24:23 And David swore to Saul. Tial, Saul went away to his own house. And David and his men ascended to places that were more secure.

1 samuel 25

25:1 Then Samuel died, and all of Israel gathered together, and they mourned him. And they buried him at his house in Ramah. kaj David, konstante, descended to the desert of Paran.
25:2 Now there was a certain man in the wilderness of Maon, and his possessions were at Carmel. And this man was exceedingly great. And three thousand sheep, and one thousand goats were his. And it happened that he was shearing his sheep at Carmel.
25:3 Now the name of this man was Nabal. And the name of his wife was Abigail. And she was a very prudent and beautiful woman. But her husband was hard-hearted, and very wicked, and malicious. And he was of the stock of Caleb.
25:4 Tial, when David, en la dezerto, had heard that Nabal was shearing his sheep,
25:5 he sent ten young men, kaj li diris al ili: “Ascend to Carmel, and go to Nabal, and greet him in my name peacefully.
25:6 Kaj diru: ‘Peace be to my brothers and to you, and peace to your house, and peace to whatever you have.
25:7 I have heard that your shepherds, who were with us in the desert, were shearing. We have never troubled them, nor was anything from the flock missing to them at any time, during the entire time that they have been with us in Carmel.
25:8 Question your servants, and they will tell you. nun, may your servants find favor in your eyes. For we have arrived on a good day. Whatever your hand will find, give it to your servants and to your son David.’ ”
25:9 And when the servants of David had arrived, they spoke to Nabal all these words in the name of David. And then they were silent.
25:10 But Nabal, responding to the servants of David, diris: “Who is David? And who is the son of Jesse? hodiaŭ, servants who are fleeing from their lords are increasing.
25:11 Tial, shall I take my bread, and my water, and the meat of the cattle that I have slain for my shearers, and give it to men, when I do not know where they are from
25:12 And so the servants of David traveled back along their way. kaj reveninte, they went and reported to him all the words that he had said.
25:13 Then David said to his servants, “Let each one gird his sword.” And each one girded his sword. And David also girded his sword. And about four hundred men followed David. But two hundred remained behind with the supplies.
25:14 Then it was reported to Abigail, the wife of Nabal, by one of his servants, dirante: "Jen, David has sent messengers from the desert, so that they might speak kindly to our lord. But he turned them away.
25:15 These men were good enough to us, and were not troublesome. Neither did we ever lose anything, during the entire time that we conversed with them in the desert.
25:16 They were a wall to us, as much in the night as in the day, during all the days that we were with them, pasturing the sheep.
25:17 Tial, consider and realize what you should do. For evil has been decided against your husband and against your house. And he is a son of Belial, so that no one is able to speak to him.”
25:18 And so Abigail hurried, and she took two hundred loaves, and two vessels of wine, and five cooked sheep, and five measures of cooked grain, and one hundred clusters of dried grapes, and two hundred masses of dried figs, and she set them upon donkeys.
25:19 And she said to her servants: “Go before me. Jen, I will follow after your back.” But she did not reveal it to her husband, Nabal.
25:20 And when she had climbed on a donkey, and was descending to the base of the mountain, David and his men were descending to meet her. And she met them.
25:21 Tiam David diris: "Vere, in vain have I preserved all that was his in the wilderness, so that nothing perished out of all that belonged to him. And he has repaid evil to me for good.
25:22 May God do these things, by the enemies of David, kaj Li aldonas ĉi tiuj aliaj aferoj, if I leave behind until morning, out of all that belongs to him, anything that urinates against a wall.”
25:23 Tiam, when Abigail had seen David, she hurried and descended from the donkey. And she fell upon her face before David, and she reverenced on the ground.
25:24 And she fell at his feet, kaj ŝi diris: “May this iniquity be upon me, mia sinjoro. Mi petas vin, let your handmaid speak to your ears, and listen to the words of your servant.
25:25 Let not my lord, la reĝo, Mi petegas vin, set his heart upon this iniquitous man, Nabal. For in accord with his name, he is senseless, and foolishness is with him. sed mi, your handmaid, did not see your servants, mia sinjoro, whom you had sent.
25:26 nun, mia sinjoro, kiel vivas via animo, and as the Lord lives, who has kept your hand to yourself, and has prevented you from coming to blood: nun, let your enemies be like Nabal, and like all those who are seeking evil for my lord.
25:27 Pro ĉi tio, accept this blessing, which your handmaid has brought to you, mia sinjoro. And give it to the young men who follow you, mia sinjoro.
25:28 Forgive the iniquity of your handmaid. For the Lord will surely make for you, mia sinjoro, a faithful house, because you, mia sinjoro, fight the battles of the Lord. Tial, let no evil be found in you all the days of your life.
25:29 For if a man, kiam ajn, will rise up, pursuing you and seeking your life, the life of my lord will be preserved, as if in the sheave of the living, with the Lord your God. But the lives of your enemies will be spun around, as if with the force of a whirling sling.
25:30 Tial, when the Lord will have done for you, mia sinjoro, all the good that he has spoken about you, and when he will have appointed you as leader over Israel,
25:31 this will not be for you a regret or a scruple of the heart, mia sinjoro, that you had shed innocent blood, or had taken revenge for yourself. And when the Lord will have done well for my lord, you shall remember your handmaid.”
25:32 And David said to Abigail: "Benita estas la Sinjoro, la Dio de Izrael, who sent you this day to meet me. And blessed is your eloquence.
25:33 And blessed are you, who prevented me today from going to blood, and from taking revenge for myself with my own hand.
25:34 sed anstataŭ, as the Lord God of Israel lives, he has prevented me from doing evil to you. But if you had not come quickly to meet me, there would not have been left to Nabal by the morning light, anything that urinates against a wall.”
25:35 Then David received from her hand all that she had brought to him. Kaj li diris al ŝi: “Go in peace to your own house. Jen, I have heeded your voice, and I have honored your face.”
25:36 Then Abigail went to Nabal. Kaj jen, he was holding a feast for himself in his house, like the feast of a king. And the heart of Nabal was cheerful. For he was greatly inebriated. And she did not reveal a word to him, small or great, ĝis la mateno.
25:37 Tiam, unue lumo, when Nabal had digested his wine, his wife revealed to him these words, and his heart died within himself, and he became like a stone.
25:38 And after ten days had passed, the Lord struck Nabal, kaj li mortis.
25:39 And when David had heard that Nabal was dead, li diris: "Benita estas la Sinjoro, who has judged the case of my reproach at the hand of Nabal, and who has preserved his servant from evil. And the Lord has repaid the malice of Nabal upon his own head.” Then David sent and he spoke with Abigail, so that he might take her to himself as wife.
25:40 And David’s servants went to Abigail at Carmel, and they spoke to her, dirante, “David has sent us to you, so that he might take you to himself as wife.”
25:41 Kaj levigxinte, she reverenced prone on the ground, kaj ŝi diris, "Jen, let your servant be a handmaid, to wash the feet of the servants of my lord.”
25:42 And Abigail rose up and hurried, and she climbed upon a donkey, and five girls went with her, her attendants. And she followed the messengers of David, and she became his wife.
25:43 Plie, David also took Ahinoam of Jezreel. And both of them were his wives.
25:44 Then Saul gave his daughter Michal, the wife of David, to Palti, the son of Laish, who was from Gallim.

1 samuel 26

26:1 And the Ziphites went to Saul at Gibeah, dirante: "Jen, David is hidden on the hill of Hachilah, which is opposite the wilderness.”
26:2 And Saul rose up, and he descended into the desert of Ziph, and with him three thousand elect men of Israel, so that he might seek David in the desert of Ziph.
26:3 And Saul encamped at Gibeah on Hachilah, which was opposite the wilderness on the way. But David was living in the desert. Tiam, seeing that Saul had arrived after him in the wilderness,
26:4 he sent explorers, and he learned that he certainly had arrived in that place.
26:5 And David rose up secretly, and he went to the place where Saul was. And when he had seen the place where Saul was sleeping, and Abner, filo de Ner, the leader of his military, and Saul sleeping in a tent, and the remainder of the common people all around him,
26:6 David spoke to Ahimelech, la HXetido, and to Abishai, the son of Zeruiah, the brother of Joab, dirante, “Who will descend with me to Saul in the camp?” And Abishai said, “I will descend with you.”
26:7 Tial, David and Abishai went to the people by night, and they found Saul lying down and sleeping in the tent, with his spear fixed in the ground at his head. And Abner and the people were sleeping all around him.
26:8 And Abishai said to David: “God has enclosed your enemy this day in your hands. nun, I will pierce him with my lance, through to the ground, iam, and there will not need to be a second.”
26:9 And David said to Abishai: “You shall not kill him. For who may extend his hand against the Christ of the Lord, and yet be innocent
26:10 Tiam David diris: "Kiel la Sinjoro vivoj, unless the Lord himself will strike him, or unless his day to die will have arrived, or unless, descending into battle, he will perish,
26:11 may the Lord be gracious to me, so that I may not extend my hand against the Christ of the Lord. nun, take the spear that is at his head, and the cup of water, and let us go.”
26:12 Kaj tiel, David took the spear, and the cup of water that was at Saul’s head, kaj ili foriris. And there was no one who saw it, or realized it, or awakened, but they were all sleeping. For a deep sleep from the Lord had fallen over them.
26:13 And when David had crossed over to the opposite side, and had stood upon the top of the hill far away, so that there was a great interval between them,
26:14 David cried out to the people, and to Abner, filo de Ner, dirante, “Will you not respond, Abner?"Kaj respondas, Abner said, "Kiu vi estas, that you would cry out and disquiet the king
26:15 And David said to Abner: “Are you not a man? And who else is like you in Israel? Then why have you not guarded your lord the king? For one of the people entered, so that he might kill the king, your lord.
26:16 This is not good, what you have done. Ĉar la Sinjoro vivoj, you are sons of death, because you have not guarded your lord, the Christ of the Lord. nun, where is the king’s spear, and where is the cup of water that was at his head
26:17 Then Saul recognized the voice of David, kaj li diris, “Is this not your voice, my son David?” And David said, “It is my voice, my lord the king.”
26:18 Kaj li diris: “For what reason has my lord pursued his servant? What have I done? Or what evil is there in my hand?
26:19 nun, aŭskulti, Mi petas vin, my lord the king, to the words of your servant. If the Lord has stirred you up against me, let him make the sacrifice fragrant. But if the sons of men have done so, they are accursed in the sight of the Lord, who has cast me out this day, so that I would not live within the inheritance of the Lord, dirante, Iru, serve strange gods.’
26:20 Kaj nun, let not my blood be poured out upon the earth before the Lord. For the king of Israel has gone out, so that he might seek a flea, just as the partridge is pursued amid the mountains.”
26:21 Kaj Saul diris: "Mi pekis. reveni, my son David. For I will never again do evil to you, because my life has been precious in your eyes this day. For it is apparent that I have acted senselessly, and have been ignorant of very many things.”
26:22 Kaj respondado, David said: "Jen, the king’s spear. Let one of the servants of the king cross over and take it.
26:23 And the Lord will repay each one according to his justice and faith. For the Lord has delivered you this day into my hand, but I was not willing to extend my hand against the Christ of the Lord.
26:24 And just as your soul has been magnified this day in my eyes, so let my soul be magnified in the eyes of the Lord, and may he free me from all distress.”
26:25 Then Saul said to David: “You are blessed, my son David. And whatever you may do, it shall certainly succeed.” And David departed on his way. And Saul returned to his place.

1 samuel 27

27:1 And David said in his heart: “At some time, I will one day fall into the hands of Saul. Is it not better if I flee, and be saved in the land of the Philistines, so that Saul may despair and cease to seek me in all the parts of Israel? Tial, I will flee away from his hands.”
27:2 And David rose up and went away, he and the six hundred men who were with him, to Achish, the son of Maoch, the king of Gath.
27:3 And David lived with Achish at Gath, he and his men: each man with his household, and David with his two wives, Ahinoam, the Jezreelite, and Abigail, the wife of Nabal of Carmel.
27:4 And it was reported to Saul that David had fled to Gath. Kaj tiel, he did not continue to seek him.
27:5 And David said to Achish: “If I have found favor in your eyes, let a place be given to me in one of the cities of this region, so that I may live there. For why should your servant stay in the city of the king with you
27:6 Kaj tiel, Achish gave Ziklag to him on that day. Kaj tial, Ziklag belongs to the kings of Judah, gxis nun.
27:7 Now the number of days that David lived in the region of the Philistines was four months.
27:8 And David and his men went up and took plunder from Geshuri, and from Girzi, and from the Amalekites. For in the land long ago, these were the inhabitants of the area, going from Shur as far as the land of Egypt.
27:9 And David struck the entire land. Neither did he leave alive man or woman. And he took away the sheep, kaj la bovojn, kaj azenoj, kaj la kamelojn, kaj la vestojn. And he returned and went to Achish.
27:10 Then Achish said to him, “Whom did you go out against today?” And David responded, “Against the south of Judah, and against the south of Jerahmeel, and against the south of Keni.”
27:11 Neither man nor woman was left alive by David. Neither did he lead back any of them to Gath, dirante, “Lest perhaps they may speak against us.” David did these things. And this was his decision during all the days that he lived in the region of the Philistines.
27:12 Tial, Achish trusted David, dirante: “He has worked much harm against his people Israel. Kaj tiel, he will be a servant to me forever.”

1 samuel 28

28:1 Jen okazis ke, en tiu tempo, the Philistines gathered together their troops, so that they might be prepared for war against Israel. And Achish said to David, “I know now, certe, that you will go out with me to war, you and your men.”
28:2 And David said to Achish, “You know now what your servant will do.” And Achish said to David, "Kaj tiel, I will appoint you to guard my head for all days.”
28:3 Now Samuel was dead, and all of Israel mourned for him, and they buried him in Ramah, lia urbo. And Saul took away the magi and soothsayers from the land.
28:4 And the Philistines gathered together, and they arrived and made camp at Shunem. Then Saul also gathered all of Israel, and he arrived at Gilboa.
28:5 And Saul saw the camp of the Philistines, and he was afraid, and his heart was exceedingly terrified.
28:6 And he consulted the Lord. But he did not respond to him, neither by dreams, nor by priests, nor by prophets.
28:7 Kaj Saul diris al siaj servantoj, “Seek for me a woman having a divining spirit, and I will go to her, and consult through her.” And his servants said to him, “There is a woman having a divining spirit at Endor.”
28:8 Tial, he changed his usual appearance, and he put on other clothes. And he went, and two men with him, and they came to the woman by night. Kaj li diris al ŝi, “Divine for me, by your divining spirit, and raise up for me whomever I will tell you.”
28:9 And the woman said to him: "Jen, you know how much Saul has done, and how he has wiped away the magi and soothsayers from the land. Why then do you set a trap for my life, so that it will be put to death
28:10 And Saul swore to her by the Lord, dirante, "Kiel la Sinjoro vivoj, nothing evil will befall you because of this matter.”
28:11 And the woman said to him, “Whom shall I raise up for you?"Kaj li diris, “Raise up for me Samuel.”
28:12 And when the woman had seen Samuel, she cried out with a loud voice, and she said to Saul: “Why have you afflicted me? For you are Saul
28:13 And the king said to her: "Ne timu. What have you seen?” And the woman said to Saul, “I saw gods ascending from the earth.”
28:14 Kaj li diris al ŝi, “What appearance does he have?” And she said, “An old man ascends, and he is clothed in a cloak.” And Saul understood that it was Samuel. And he bowed himself upon his face on the ground, kaj li respektis.
28:15 Tiam Samuel diris al Saul, “Why have you disquieted me, so that I would be raised up?” And Saul said: “I am greatly distressed. For the Philistines fight against me, and God has withdrawn from me, and he is not willing to heed me, neither by the hand of prophets, nor by dreams. Tial, I have summoned you, so that you would reveal to me what I should do.”
28:16 Kaj Samuel diris, “Why do you question me, though the Lord has withdrawn from you, and has crossed over to your rival?
28:17 For the Lord will do to you just as he spoke by my hand. And he will tear your kingdom from your hand. And he will give it to your neighbor David.
28:18 For you did not obey the voice of the Lord, and you did not carry out the wrath of his fury upon Amalek. Tial, the Lord has done to you what you are enduring this day.
28:19 And the Lord also will give Israel into the hands of the Philistines, along with you. Then tomorrow you and your sons will be with me. But the Lord will also deliver the camp of Israel into the hands of the Philistines.”
28:20 Kaj tuj, Saul fell stretched out on the ground. For he was terrified by the words of Samuel. And there was no strength in him. For he had not eaten bread all that day.
28:21 Kaj tiel, the woman entered to Saul, (for he was very troubled) kaj ŝi diris al li: "Jen, your handmaid has obeyed your voice, and I have placed my life in my hand. And I have heeded the words which you spoke to me.
28:22 Kaj tiel nun, I ask you to heed the voice of your handmaid, and let me place before you a morsel of bread, tiel ke, by eating, you may recover strength, and you may be able to undertake the journey.”
28:23 But he refused, kaj li diris, “I will not eat.” But his servants and the woman urged him, and after some time, heeding their voice, he rose up from the ground, and he sat upon the bed.
28:24 Now the woman had a fatted calf in the house, and she hurried and killed it. And taking meal, she kneaded it, and she baked unleavened bread.
28:25 And she set it before Saul and before his servants. And when they had eaten, they rose up, and they walked all through that night.

1 samuel 29

29:1 Then all the troops of the Philistines were gathered together at Aphek. But Israel also made camp, above the spring which is in Jezreel.
29:2 kaj efektive, the princes of the Philistines advanced by hundreds and by thousands; but David and his men were in the rear with Achish.
29:3 And the leaders of the Philistines said to Achish, “What do these Hebrews intend to do?” And Achish said to the leaders of the Philistines: “Could you be ignorant about David, who was the servant of Saul, la reĝo de Izrael, and who has been with me for many days, even years, and I have not found within him anything, from the day that he fled to me, gxis nun?«
29:4 Then the leaders of the Philistines became angry against him, kaj ili diris al li: “Let this man return, and let him settle in his place, which you appointed for him. But let him not descend with us to battle, lest he become an adversary to us when we begin to fight. For in what other way will he be able to please his lord, except with our heads?
29:5 Is not this the David, about whom they were singing, while dancing, dirante: ‘Saul struck down his thousands, but David his ten thousands?'"
29:6 Tial, Achish called David, kaj li diris al li: "Kiel la Sinjoro vivoj, you are good and righteous in my sight, even in your departure and your return with me in the military camp. And I have not found anything evil in you, from the day that you came to me, gxis nun. But you are not pleasing to the princes.
29:7 Tial, reveno, and go in peace, so that you do not offend the eyes of the princes of the Philistines.”
29:8 And David said to Achish, “But what have I done, or what have you found in me, vian sklavon, from the day that I was in your sight to this day, so that I may not go out and fight against the enemies of my lord, la reĝo?«
29:9 Kaj en respondo, Achish said to David: “I know that you are good in my sight, like an angel of God. But the leaders of the Philistines have said: ‘He shall not go up with us to the battle.’
29:10 Kaj tiel, rise up in the morning, you and the servants of your lord who came with you. And when you have risen up in the night, as it begins to be light, go forth.”
29:11 And so David rose up in the night, he and his men, so that they might set out in the morning. And they returned to the land of the Philistines. But the Philistines ascended to Jezreel.

1 samuel 30

30:1 And when David and his men had arrived at Ziklag on the third day, the Amalekites had made an attack on the south side against Ziklag. And they had struck Ziklag, kaj oni forbruligis gxin per fajro.
30:2 And they had led the women in it away as captives, from the small to the great. And they had not killed anyone, but they led them away with them. And then they traveled on their journey.
30:3 Tial, when David and his men had arrived at the city, and had found it burned with fire, and that their wives and their sons and daughters had been led away as captives,
30:4 David and the people who were with him lifted up their voices. And they mourned until the tears in them failed.
30:5 cXar, the two wives of David also had been led away as captives: Ahinoam, the Jezreelite, and Abigail, the wife of Nabal of Carmel.
30:6 And David was greatly saddened. And the people were willing to stone him, because the soul of every man was bitter over his sons and daughters. But David was strengthened by the Lord his God.
30:7 And he said to the priest Abiathar, the son of Ahimelech, “Bring the ephod to me.” And Abiathar brought the ephod to David.
30:8 And David consulted the Lord, dirante, “Shall I pursue these robbers, and will I overtake them, aŭ ne?” And the Lord said to him: “Pursue. For without doubt, you will overtake them and find the prey.”
30:9 Tial, David went away, he and the six hundred men who were with him, and they arrived as far as the torrent Besor. Kaj iuj tiuj, being weary, stayed there.
30:10 But David pursued, he and four hundred men. For two hundred stayed, kiuj, being weary, were not able to cross the torrent Besor.
30:11 And they found an Egyptian man in the field, and they led him to David. And they gave him bread, so that he might eat, and water, so that he might drink,
30:12 and also a section of a mass of dried figs, and two clusters of dried grapes. And when he had eaten, his spirit returned, and he was refreshed. For he had not eaten bread, nor drank water, for three days and three nights.
30:13 And so David said to him: “To whom do you belong? Or where are you from? And where are you going?"Kaj li diris: “I am a young man of Egypt, the servant of an Amalekite man. But my lord abandoned me, because I began to be sick the day before yesterday.
30:14 cXar, we broke forth to the southern side of Cherethi, and against Judah, and to the south of Caleb, and we burned Ziklag with fire.”
30:15 Kaj David diris al li, “Are you able to lead me to this battle line?"Kaj li diris, “Swear to me by God that you will not kill me, and that you will not deliver me into the hands of my lord, and I will lead you to this battle line.” And David swore to him.
30:16 And when he had led him, jen, they were stretched out on the face of the land everywhere, eating and drinking and celebrating, as if it were a feast day, because of all the prey and spoils that they had taken from the land of the Philistines, and from the land of Judah.
30:17 And David struck them down from evening until the evening of the next day. And no one among them escaped, except four hundred youths, who had climbed on camels and fled.
30:18 Tial, David rescued all that the Amalekites had taken, and he rescued his two wives.
30:19 And nothing was missing, from small even to great, among the sons and daughters, and among the spoils, and among everything whatsoever that they had seized. David returned it all.
30:20 And he took all the flocks and the herds, and he drove them before his face. Kaj ili diris, “This is the prey of David.”
30:21 Then David arrived at the two hundred men, kiuj, being weary, had stayed, for they had not been able to follow David, and he had ordered them to remain at the torrent Besor. And they went out to meet David, and the people who were with him. tiam David, drawing near to the people, greeted them peacefully.
30:22 And all the wicked and iniquitous men, out of the men who had gone with David, respondado, diris: “Since they did not go with us, we will not give to them anything from the prey that we have rescued. But let his wife and children be enough for each of them; when they have accepted this, they may go back.”
30:23 But David said: “You shall not do this, miaj fratoj, with these things that the Lord has delivered to us, for he has preserved us, and he has given into our hands the robbers who broke out among us.
30:24 Kaj tiel, let no one heed you over these words. But equal shall be the portion of him who descended to the battle, and of him who remained with the supplies, and they will divide it alike.”
30:25 And this has been done from that day and thereafter. And it was established as a statute, and as if a law, in Israel even to this day.
30:26 Then David went to Ziklag, and he sent gifts from the prey to the elders of Judah, his neighbors, dirante, “Receive a blessing from the prey of the enemies of the Lord
30:27 to those who were in Bethel, and who were in Ramoth toward the south, and who were in Jattir,
30:28 and who were in Aroer, and who were in Siphmoth, and who were in Eshtemoa,
30:29 and who were in Racal, and who were in the cities of Jerahmeel, and who were in the cities of Keni,
30:30 and who were in Hormah, and who were at the lake of Ashan, and who were in Athach,
30:31 and who were in Hebron, and to the remainder who were in those places where David had stayed, he and his men.

1 samuel 31

31:1 Now the Philistines were fighting against Israel. And the men of Israel fled before the face of the Philistines, and they fell down slain on mount Gilboa.
31:2 And the Philistines rushed upon Saul, and upon his sons, and they struck down Jonathan, and Abinadab, Malki, the sons of Saul.
31:3 And the entire weight of the battle was turned against Saul. And the men who were archers pursued him. And he was severely wounded by the archers.
31:4 Then Saul said to his armor bearer, “Draw your sword and strike me, otherwise these uncircumcised may come and kill me, mocking me.” And his armor bearer was not willing. For he had been struck with an exceedingly great fear. Kaj tiel, Saul took his own sword, and he fell upon it.
31:5 And when his armor bearer had seen this, nome, that Saul had died, he too fell upon his sword, and he died with him.
31:6 Tial, Saul died, and his three sons, kaj lia armilportisto, and all his men, on the same day together.
31:7 Tiam, seeing that the men of the Israelites had fled, and that Saul had died with his sons, the men of Israel who were across the valley or beyond the Jordan abandoned their cities, sed ili forkuris. And the Philistines went and lived there.
31:8 Tiam, Kiam la sekvan tagon alvenis, the Philistines came, so that they might despoil the slain. And they found Saul and his three sons lying on mount Gilboa.
31:9 And they cut off the head of Saul. And they despoiled him of the armor, and they sent it into the land of the Philistines all around, so that it might be announced in the temples of the idols and among their people.
31:10 And they placed his armor in the temple of Ashtaroth. But his body they suspended on the wall of Bethshan.
31:11 And when the inhabitants of Jabesh Gilead had heard all that the Philistines had done to Saul,
31:12 all the most valiant men rose up, and they walked all night, and they took the body of Saul and the bodies of his sons from the wall of Bethshan. And they went to Jabesh Gilead, and they burned them there.
31:13 And they took their bones, and they buried them in the forest of Jabesh. And they fasted for seven days.