Pauli kirjas roomlastele

Roomlased 1

1:1 Paul, sulane Jeesuse Kristuse, kutsutud apostel, eraldi välja kuulutama Jumala,
1:2 mis ta oli lubanud varem, Oma prohvetite kaudu, Pühakirjas,
1:3 tema poeg, kes tegi tema järglaste Taaveti liha,
1:4 Jumala Poeg, kes oli ette määratud Alusel vastavalt Vaimu pühitsemise alates surnute ülestõusmisest, Meie Issanda Jeesuse Kristuse,
1:5 kelle kaudu me oleme saanud armu ja apostliametisse, huvides oma nime, et äratada usu sõnakuulelikkust kõik rahvad,
1:6 kellelt sa ka ei kutsutud Jeesus Kristus:
1:7 Et kõik, kes on Roomas, armastatud Jumala, kutsutud pühadele. Armu teile, ja rahu, Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt.
1:8 Kindlasti, I give thanks to my God, Jeesuse Kristuse kaudu, first for all of you, because your faith is being announced throughout the entire world.
1:9 For God is my witness, whom I serve in my spirit by the Gospel of his Son, that without ceasing I have kept a remembrance of you
1:10 always in my prayers, pleading that in some way, at some time, I may have a prosperous journey, within the will of God, to come to you.
1:11 For I long to see you, so that I may impart to you a certain spiritual grace to strengthen you,
1:12 eriti, to be consoled together with you through that which is mutual: your faith and mine.
1:13 But I want you to know, vennad, that I have often intended to come to you, (though I have been hindered even to the present time) so that I might obtain some fruit among you also, just as also among the other Gentiles.
1:14 To the Greeks and to the uncivilized, to the wise and to the foolish, I am in debt.
1:15 So within me there is a prompting to evangelize to you also who are at Rome.
1:16 Sest ma ei häbene evangeeliumi. Sest see on Jumala vägi päästeks kõigile usklikele, juudile esiti, ja Kreeka.
1:17 Sest õiglus saab ilmsiks Jumala sees, usu juurde usku, nagu see oli kirjutatud: "Sest ainult üks elu usus."
1:18 Sest Jumala viha saab ilmsiks taevast üle iga vagadusetus ja ebaõigluse hulgast need mehed, kes tõrjuma välja tõde Jumala ebaõiglus.
1:19 Sest mida teatakse Jumalast, on avalik nende. Sest Jumal on avaldunud see neile.
1:20 Nägemata asju temast on tehtud silmatorkav, alates maailma loomisest, olemist, asjad, mis olid tehtud; Samuti tema igavene alusel ja jumalikkuse, nii palju, et nad ei ole vabandus.
1:21 Sest kuigi nad olid tuntud jumal, nad ei ülista Jumalat, ega täname. Selle asemel, nad said nõrgenes oma mõtteid, ja nende mõistmatu süda on läinud varju.
1:22 Eest, samas kuulutavad endid targaks, nad said rumal.
1:23 Ja nad vahetasid auks kadumatu Jumala sarnaseks pildi äraostetav mees, ja lendavad asjad, ja neljajalgsed loomad, ja madudest.
1:24 Sel põhjusel, Jumal andis need üle soove oma südames lisandi, nii, et nad tabanud oma organite indignities omavahel.
1:25 Ja nad vahetasid Jumala tõe vale vastu. Ja nad kummardasid ning teeninud loodut, Looja asemel, Kes on ülistatud igaveseks. Aamen.
1:26 Selle pärast, God handed them over to shameful passions. Näiteks, their females have exchanged the natural use of the body for a use which is against nature.
1:27 Ja sarnaselt, the males also, abandoning the natural use of females, have burned in their desires for one another: males doing with males what is disgraceful, and receiving within themselves the recompense that necessarily results from their error.
1:28 And since they did not prove to have God by knowledge, God handed them over to a morally depraved way of thinking, so that they might do those things which are not fitting:
1:29 having been completely filled with all iniquity, tigedust, hoorus, avarice, wickedness; full of envy, mõrv, Väide, deceit, spite, gossiping;
1:30 slanderous, hateful toward God, abusive, ülbe, füüsilisest isikust ülendavad, devisers of evil, sõnakuulmatud vanemaile,
1:31 foolish, disorderly; afektsioonivabana, without fidelity, without mercy.
1:32 ja need, though they had known the justice of God, did not understand that those who act in such a manner are deserving of death, and not only those who do these things, but also those who consent to what is done.

Roomlased 2

2:1 Sel põhjusel, O mees, iga üks teist, kes mõistab kohut on andestamatu. Sest see, mis sa kohut teise, sa hukka ennast. Sest sa teha samu asju, et sa mõistad kohut.
2:2 Sest me teame, et Jumala kohus on vastavuses tõe vastu, kes teevad selliseid asju.
2:3 Kuid, O mees, kui kohtunik, kes teevad selliseid asju nagu sa ise ka teha, Mis sa arvad, et sa põgeneda Jumala kohtu?
2:4 Või sa põlgavad tema helduse ja kannatlikkuse ja kannatlikkus? Kas sa ei tea, mis lahkust Jumal kutsub sind meeleparandusele?
2:5 Aga vastavuses oma kõva ja Paatunut süda, salvestada kuni viha ise, juurde päeval viha ja ilmutuse poolt lihtsalt Jumala kohtu.
2:6 Sest Ta tasub igaühele tema tegude järgi:
2:7 Neile, kes, vastavuses patsiendi häid tegusid, otsima au ja austusega ja kõdunematus, kindlasti, Ta tasub igavese elu.
2:8 Aga neile, kes on vaieldav ja kes ei ole päri tõde, vaid usaldada süü, Ta tasub viha ja pahameelt.
2:9 Viletsus ning ahastus on peal igale inimese hingele, mis töötab kurja: juudile esiti, ja ka Kreeka.
2:10 Aga au ja austusega ja rahu on kõigile, kes teevad, mis on hea: juudile esiti, ja ka Kreeka.
2:11 Sest ei ole soosimine Jumalaga.
2:12 For whoever had sinned without the law, will perish without the law. And whoever had sinned in the law, will be judged by the law.
2:13 For it is not the hearers of the law who are just before God, but rather it is the doers of the law who shall be justified.
2:14 For when the Gentiles, who do not have the law, do by nature those things which are of the law, such persons, not having the law, are a law unto themselves.
2:15 For they reveal the work of the law written in their hearts, while their conscience renders testimony about them, and their thoughts within themselves also accuse or even defend them,
2:16 unto the day when God shall judge the hidden things of men, Jeesuse Kristuse kaudu, minu Evangeeliumi järgi.
2:17 But if you are called by name a Jew, and you rest upon the law, and you find glory in God,
2:18 and you have known his will, and you demonstrate the more useful things, having been instructed by the law:
2:19 you become confident within yourself that you are a guide to the blind, a light to those who are in darkness,
2:20 an instructor to the foolish, a teacher to children, because you have a type of knowledge and truth in the law.
2:21 Tulemusena, you teach others, but you do not teach yourself. You preach that men should not steal, but you yourself steal.
2:22 You speak against adultery, but you commit adultery. You abominate idols, but you commit sacrilege.
2:23 You would glory in the law, but through a betrayal of the law you dishonor God.
2:24 (For because of you the name of God is being blasphemed among the Gentiles, just as it was written.)
2:25 Kindlasti, circumcision is beneficial, if you observe the law. But if you are a betrayer of the law, your circumcision becomes uncircumcision.
2:26 Ja nii, if the uncircumcised keep the justices of the law, shall not this lack of circumcision be counted as circumcision?
2:27 And that which is by nature uncircumcised, if it fulfills the law, should it not judge you, who by the letter and by circumcision are a betrayer of the law?
2:28 For a Jew is not he who seems so outwardly. Neither is circumcision that which seems so outwardly, in the flesh.
2:29 But a Jew is he who is so inwardly. And circumcision of the heart is in the spirit, not in the letter. For its praise is not of men, aga Jumala.

Roomlased 3

3:1 Nii siis, what more is the Jew, or what is the usefulness of circumcision?
3:2 Much in every way: Esiteks, kindlasti, because the eloquence of God was entrusted to them.
3:3 But what if some of them have not believed? Shall their unbelief nullify the faith of God? Olgu see ei ole nii!
3:4 For God is truthful, but every man is deceitful; nagu see oli kirjutatud: "Seega, you are justified in your words, and you will prevail when you give judgment.”
3:5 But if even our injustice points to the justice of God, what shall we say? Could God be unfair for inflicting wrath?
3:6 (I am speaking in human terms.) Olgu see ei ole nii! Muidu, how would God judge this world?
3:7 For if the truth of God has abounded, through my falseness, unto his glory, why should I still be judged as such a sinner?
3:8 And should we not do evil, so that good may result? For so we have been slandered, and so some have claimed we said; their condemnation is just.
3:9 Mis on järgmine? Should we try to excel ahead of them? By no means! For we have accused all Jews and Greeks to be under sin,
3:10 nagu see oli kirjutatud: “There is no one who is just.
3:11 There is no one who understands. There is no one who seeks God.
3:12 All have gone astray; together they have become useless. There is no one who does good; there is not even one.
3:13 Their throat is an open sepulcher. With their tongues, they have been acting deceitfully. The venom of asps is under their lips.
3:14 Their mouth is full of curses and bitterness.
3:15 Their feet are swift to shed blood.
3:16 Grief and unhappiness are in their ways.
3:17 And the way of peace they have not known.
3:18 There is no fear of God before their eyes.”
3:19 But we know that whatever the law speaks, it speaks to those who are in the law, so that every mouth may be silenced and the entire world may be subject to God.
3:20 For in his presence no flesh shall be justified by the works of the law. For knowledge of sin is through the law.
3:21 Aga nüüd, ilma õigusest, Jumala Õiglus, millele käsuõpetus ja prohvetid on tunnistanud, on saanud avalikuks.
3:22 Ja Jumala Õiglus, kuigi usku Jeesuse Kristuse, on kõik need ja üle kõik need, kes temasse usuvad. Sest vahet ei tehta.
3:23 Sest kõik on pattu teinud ja kõik on vaja Jumala auks.
3:24 Meil on õigeks täiesti muidu, Tema armust, lunastuse läbi, mis on Kristuses Jeesuses,,
3:25 kellele Jumal on pakkunud nii lepitus, usu kaudu Tema veres, paljastada tema õiglust nimesse endise kuritegude,
3:26 ja kannatlikkus Jumala, paljastada tema õiglust seekord, nii, et ta ise võib olla nii Just One ja teeb õigeks selle, kes on Jeesuse usku Kristusesse.
3:27 Nii siis, kus on teie enda ülendamise? See on välistatud. Läbi mida seadus? See tööde? Ei ole, vaid läbi usu seaduse.
3:28 Sest me otsustame, et mees õigeks usust, ilma tegudest.
3:29 Kas Jumal juutide ainult ja mitte ka paganate? Vastupidi, ka paganate.
3:30 Üks on Jumal, kes õigustab ümberlõikamine usu ja eesnahk usust.
3:31 Are we then destroying the law through faith? Olgu see ei ole nii! Selle asemel, we are making the law stand.

Roomlased 4

4:1 Nii siis, mis peame siis ütlema, et Abraham oli saavutatud, kes on meie isa liha järgi,?
4:2 Sest kui Aabraham on õigeks mõistetud tegudest, ta oleks hiilguses, kuid mitte Jumala ees.
4:3 Sest mis Pühakirja öelda? "Aabram uskus Jumalat, ja see oli tuntud tema juurde õiglust. "
4:4 Aga see, kes töötab, palka ei arvestatud vastavalt armu, kuid vastavalt võla.
4:5 Kuid tõeliselt, Sest kes ei tööta, aga kes temasse usub, kes õigustab õel, Tema usk on tuntud juurde õiglust, vastavalt eesmärgile Jumala armu.
4:6 Samuti, David ka kuulutab õndsaks mees, kellele Jumal toob õigluse ilma tegudeta:
4:7 "Õndsad need, kelle ülekohus on andeks antud ja kelle patud on kaetud.
4:8 Õnnis on mees, keda Issand ei ole arvestuslikud patt. "
4:9 Does this blessedness, siis, remain only in the circumcised, or is it even in the uncircumcised? For we say that faith was reputed to Abraham unto justice.
4:10 But then how was it reputed? In circumcision or in uncircumcision? Not in circumcision, but in uncircumcision.
4:11 For he received the sign of circumcision as a symbol of the justice of that faith which exists apart from circumcision, so that he might be the father of all those who believe while uncircumcised, so that it might also be reputed to them unto justice,
4:12 and he might be the father of circumcision, not only for those who are of circumcision, but even for those who follow the footsteps of that faith which is in the uncircumcision of our father Abraham.
4:13 For the Promise to Abraham, and to his posterity, that he would inherit the world, was not through the law, but through the justice of faith.
4:14 For if those who are of the law are the heirs, then faith becomes empty and the Promise is abolished.
4:15 For the law works unto wrath. And where there is no law, there is no law-breaking.
4:16 Selle pärast, it is from faith according to grace that the Promise is ensured for all posterity, not only for those who are of the law, but also for those who are of the faith of Abraham, who is the father of us all before God,
4:17 in whom he believed, who revives the dead and who calls those things that do not exist into existence. Sest on kirjutatud:: “I have established you as the father of many nations.”
4:18 And he believed, with a hope beyond hope, so that he might become the father of many nations, according to what was said to him: “Thus shall your posterity shall be.”
4:19 And he was not weakened in faith, nor did he consider his own body to be dead (though he was then almost one hundred years old), nor the womb of Sarah to be dead.
4:20 Ja siis, on Jumala tõotus, ta ei karda välja usaldamatus, kuid ta sai vägevaks usus, andes Jumalale austust,
4:21 teades, kõige täielikult, et mis iganes Jumal on lubanud, Ta on ka võimalik täita.
4:22 Ja sel põhjusel, see oli tuntud tema juurde õiglust.
4:23 Nüüd see on kirjutatud, et ta oli tuntud tema juurde õiglust, mitte ainult tema pärast,
4:24 vaid ka meie pärast. Samal antakse mainekas meile, Kui me usume Temasse, Kes surnuist üles meie Issanda Jeesuse Kristuse surnuist,
4:25 kes anti üle meie üleastumiste, ja kes äratati meie õigustust.

Roomlased 5

5:1 Seega, having been justified by faith, let us be at peace with God, through our Lord Jesus Christ.
5:2 For through him we also have access by faith to this grace, in which we stand firm, and to glory, in the hope of the glory of the sons of God.
5:3 Ja mitte ainult seda, but we also find glory in tribulation, knowing that tribulation exercises patience,
5:4 and patience leads to proving, yet truly proving leads to hope,
5:5 aga lootus ei ole põhjendamatu, sest Jumala armastus on välja valatud meie südamesse Püha Vaimu läbi,, kes on andnud meile.
5:6 Aga miks tegi Kristuse, kui me alles põdurad, õigel ajal, kannatavad surma õel?
5:7 Nüüd võiks keegi vaevalt olla valmis surema huvides õiglus, näiteks, ehk keegi võiks julge surevad hea mees.
5:8 Ent Jumal osutab Oma armastust meie vastu, et, kui me olime alles patused, õigel ajal,
5:9 Kristus suri meie eest. Seega, põhjendatuna nüüd tema verd, seda enam, et me pääseme tema kaudu viha eest.
5:10 Sest kui me olime lepitada Jumalaga läbi Tema Poja surma, kui me olime ikka vaenlased, seda enam, et, olles lepitada, me päästetakse tema elu.
5:11 Ja mitte ainult seda, kuid me ka kiitleme Jumalast meie Issanda Jeesuse Kristuse, kelle kaudu me nüüd oleme saanud lepituse.
5:12 Seega, just nagu ühe inimese kaudu patt tuli siia maailma, ja patu läbi, surm; nii ka surma viidi kõik mehed, kõigile, kes on pattu teinud.
5:13 Sest isegi seaduse ees, Sest patt oli maailmas, kuid pattu ei arvestuslikud samas, et seadusega ei ole olemas.
5:14 Ometi valitses surm Aadamast kuni Moses, isegi need, kes pole pattu teinud, sarnaseks üleastumine Adam, kes on eeltähendus kes pidi tulema.
5:15 Aga kingitus ei ole päris nagu kuritegu. Sest kuigi süüteoga ühe, paljud surid, veel palju rohkem, armust üks mees, Jeesuse Kristuse, on arm ja Jumala kingitus abounded paljudele.
5:16 Ja sin läbi ühe ei ole päris nagu kingitus. Sest kindlasti, otsuse üks oli nuhtluseks, kuid halastus paljud rikkumised on juurde õigustust.
5:17 Sest kuigi, poolt üks kuritegu, surma valitses läbi ühe, veel nii palju, et peab need, kes saavad armu, mõlemad kingitus ja õigusemõistmise, valitsema elus selle ühe Jeesuse Kristuse.
5:18 Seega, nagu pattulangemise läbi ühe, kõik mehed langes hukkamõistu, nii ka läbi õigluse ühe, kõik mehed kuulu põhjendus eluks.
5:19 Eest, niisama läbi sõnakuulmatus üks mees, palju loodi patused, nii ka läbi sõnakuulelikkuse üks mees, palju tehakse kindlaks lihtsalt.
5:20 Now the law entered in such a way that offenses would abound. But where offenses were abundant, grace was superabundant.
5:21 Nii siis, just as sin has reigned unto death, so also may grace reign through justice unto eternal life, Jeesuse Kristuse, meie Issanda.

Roomlased 6

6:1 So what shall we say? Should we remain in sin, so that grace may abound?
6:2 Olgu see ei ole nii! For how can we who have died to sin still live in sin?
6:3 Do you not know that those of us who have been baptized in Christ Jesus have been baptized into his death?
6:4 For through baptism we have been buried with him into death, nii et, in the manner that Christ rose from the dead, by the glory of the Father, so may we also walk in the newness of life.
6:5 For if we have been planted together, in the likeness of his death, so shall we also be, in the likeness of his resurrection.
6:6 For we know this: that our former selves have been crucified together with him, so that the body which is of sin may be destroyed, ja pealegi, so that we may no longer serve sin.
6:7 For he who has died has been justified from sin.
6:8 Now if we have died with Christ, we believe that we shall also live together with Christ.
6:9 For we know that Christ, in rising up from the dead, can no longer die: death no longer has dominion over him.
6:10 For in as much as he died for sin, he died once. But in as much as he lives, he lives for God.
6:11 Ja nii, you should consider yourselves to be certainly dead to sin, and to be living for God in Christ Jesus our Lord.
6:12 Seega, let not sin reign in your mortal body, such that you would obey its desires.
6:13 Nor should you offer the parts of your body as instruments of iniquity for sin. Selle asemel, offer yourselves to God, as if you were living after death, and offer the parts of your body as instruments of justice for God.
6:14 For sin should not have dominion over you. For you are not under the law, but under grace.
6:15 Mis on järgmine? Should we sin because we are not under the law, but under grace? Olgu see ei ole nii!
6:16 Do you not know to whom you are offering yourselves as servants under obedience? You are the servants of whomever you obey: whether of sin, unto death, or of obedience, unto justice.
6:17 But thanks be to God that, though you used to be the servants of sin, now you have been obedient from the heart to the very form of the doctrine into which you have been received.
6:18 And having been freed from sin, we have become servants of justice.
6:19 Ma räägin inimese eluea tõttu puude teie liha. Sest nagu sa pakkusid kehaosades teenima lisandite ja ülekohut, huvides süü, nii on ka nüüd andis kehaosades teenima õigluse, huvides pühitsus.
6:20 Sest kuigi sa olid kunagi patu orjad, olete saanud lapsed õiglus.
6:21 Aga mis vilja ei hoiate sel ajal, neis asju, mida sa nüüd on häbi? Sest lõpuks on surm.
6:22 Kuid tõeliselt, on vabastatud, nüüd patust, ja olles tehtud Jumala teenrite, sa hoiad oma vilja pühaduses, ja tõesti selle lõpp on igavene elu.
6:23 Sest patu palk on surm. Aga Jumala armuand on igavene elu Kristuses Jeesuses, meie Issandas.

Roomlased 7

7:1 Or do you not know, vennad, (now I am speaking to those who know the law) that the law has dominion over a man only so long as he lives?
7:2 Näiteks, a woman who is subject to a husband is obligated by the law while her husband lives. But when her husband has died, she is released from the law of her husband.
7:3 Seega, while her husband lives, if she has been with another man, she should be called an adulteress. But when her husband has died, she is freed from the law of her husband, such that, if she has been with another man, she is not an adulteress.
7:4 Ja nii, mu vennad, you also have become dead to the law, through the body of Christ, so that you may be another one who has risen from the dead, in order that we may bear fruit for God.
7:5 For when we were in the flesh, the passions of sins, which were under the law, operated within our bodies, so as to bear fruit unto death.
7:6 But now we have been released from the law of death, by which we were being held, so that now we may serve with a renewed spirit, and not in the old way, by the letter.
7:7 What should we say next? Is the law sin? Olgu see ei ole nii! But I do not know sin, except through the law. Näiteks, I would not have known about coveting, unless the law said: “You shall not covet.”
7:8 But sin, receiving an opportunity through the commandment, wrought in me all manner of coveting. For apart from the law, sin was dead.
7:9 Now I lived for some time apart from the law. But when the commandment had arrived, sin was revived,
7:10 and I died. And the commandment, which was unto life, was itself found to be unto death for me.
7:11 For sin, receiving an opportunity through the commandment, seduced me, ja, through the law, sin killed me.
7:12 Ja nii, the law itself is indeed holy, and the commandment is holy and just and good.
7:13 Then was what is good made into death for me? Olgu see ei ole nii! But rather sin, in order that it might be known as sin by what is good, wrought death in me; so that sin, through the commandment, might become sinful beyond measure.
7:14 For we know that the law is spiritual. But I am carnal, having been sold under sin.
7:15 For I do things that I do not understand. Ma ei saa teha head, mida ma tahan teha. But the evil that I hate is what I do.
7:16 Nii, when I do what I do not want to do, I am in agreement with the law, that the law is good.
7:17 But I am then acting not according to the law, but according to the sin which lives within me.
7:18 Sest ma tean, et see, mis on hea ei ela me, see on, jooksul minu liha. Sest tahet teha head asub lähedal mulle, aga läbiviimist, et hea, Ma ei jõua.
7:19 Ma ei saa teha head, mida ma tahan teha. Kuid selle asemel,, Ma teen kurja, mida ma ei taha teha.
7:20 Nüüd, kui ma seda, mida ma ei ole nõus tegema, see ei ole enam mina, kes ma teen seda, aga patt, mis elab minus.
7:21 Ja nii, Ma avastan seadus, soovides teha head iseendas, kuigi paha asub lähedal minu kõrval.
7:22 Ma olen väga rahul, Jumala seadus, vastavalt sisemist inimest.
7:23 Aga ma näen teise seaduse sees minu keha, võitluses minu mõistuse seadusele, ja lummav mind patu seadusega, mis on mu keha.
7:24 Õnnetu mees, et ma olen, kes vabastab mind sellest surma ihust?
7:25 Jumala arm, Jeesuse Kristuse, meie Issanda! Seega, Ma teenida Jumala seadus on minu meelest; aga lihaga, patu seadusega.

Roomlased 8

8:1 Seega, seal on nüüd mingisugust hukkamõistmist neile, kes on Kristuses Jeesuses, kes ei käi liha järgi,.
8:2 Seadus Vaimu elu Kristuses Jeesuses on vabastanud mind patu seadusega ja surm.
8:3 Sest kuigi see oli võimatu seaduse alusel, sest see nõrgestas liha, Jumal saatis oma Poja patuse liha sarnasuses ja patu, et hukka patu lihas,
8:4 nii et põhjendus õigus täide viidaks meie sees. Sest me ei käi liha järgi,, aga Vaimu järgi.
8:5 Neile, kes on nõus liha on teadlik asjadest liha. Aga need, kes on nõus mõttega on teadlik asjadest vaimus.
8:6 Sest konservatiivsuse liha on surma. Aga konservatiivsuse vaim on elu ja rahu.
8:7 Ja tarkust liha on kahjulikud Jumal. Sest see ei kuulu Jumala seadus, Samuti ei saa.
8:8 Nii et need, kes elavad oma loomuse ei saa olla Jumalale meelepärane.
8:9 Ja sa ei ole liha, kuid vaimus, Kui see on tõsi, et Jumala Vaim elab teie sees. Aga kui keegi ei ole Kristuse Vaimu, ta ei kuulu temale.
8:10 Aga kui Kristus on teie sees, siis keha on tõepoolest surnud, patu kohta, aga vaim tõesti elab, sest õigustust.
8:11 Aga kui selle Vaim, kes kes on üles äratanud Jeesuse surnuist elu jooksul olete, siis see, kes on üles äratanud Jeesuse Kristuse surnuist ka elavdada teie surelikud ihud, abil oma Vaimu elab sinus.
8:12 Seega, vennad, me ei ole võlgnikud liha, et elada liha järgi,.
8:13 Sest kui sa elad vastavalt lihale, sa sured. Aga kui, Vaim, sa suretada tegusid liha, sa elad.
8:14 Kõigile neile, kes juhib Jumala Vaim on Jumala pojad.
8:15 Ja sa ei ole saanud, jälle, vaimus servituut hirm, kuid olete saanud Vaimu vastuvõtmist poega, kelles me hüüame: "Abba, Isa!"
8:16 Sest Vaim Ise muudab tunnistust meie vaimu, et me oleme Jumala lapsed.
8:17 Aga kui me poega, siis oleme ka pärijad: Kindlasti pärijad, nii Jumala, vaid ka kaaspärijateks Kristuse, veel nii, et, kui me kannatame koos temaga, me ka austatakse temaga.
8:18 Sest ma arvan, et kannatused seekord ei ole väärt, et võrreldes tulevase kirkuse mida meile ilmutatakse.
8:19 Sest ootuses olend prognoosib ilmutus Jumala pojad.
8:20 Sest olend oli allutatud tühjus, ei meelsasti, kuid huvides on see, kes tegi teema, juurde lootuses.
8:21 Sest kogu loodu ise ka toimetada servituudi korruptsiooni, arvesse vabaduse auks Jumala pojad.
8:22 Sest me teame, et iga olend oigeid sisimas, justkui sünnitust, siitsaadik;
8:23 ja mitte ainult need, kuid ka ise, sest me hoiame esimese Vaimu viljad. Sest ka meie ägama iseendas, ennetades meie vastuvõtmist kui Jumala pojad, ja oma ihu lunastust.
8:24 Sest me oleme päästetud lootuses. Aga lootus, mida nähakse ei ole lootust. Sest kui inimene näeb midagi, Miks ta lootust?
8:25 Aga kuna me loodame, mida me ei näe, me ootame kannatlikult.
8:26 Ja sarnaselt, Vaim aitab ka meie nõrkus. Sest me ei tea, kuidas palvetada, kui me peaksime, aga vaim ise küsib meie nimel kirjeldamatu sighing.
8:27 Ja see, kes uurib südamed teab, mida Vaim taotleb, sest ta küsib nimel pühade vastavalt Jumala.
8:28 And we know that, for those who love God, all things work together unto good, for those who, in accordance with his purpose, are called to be saints.
8:29 For those whom he foreknew, he also predestinated, in conformity with the image of his Son, so that he might be the Firstborn among many brothers.
8:30 And those whom he predestinated, he also called. And those whom he called, he also justified. And those whom he justified, he also glorified.
8:31 Nii, mida me peaksime öelda need asjad? Kui Jumal on meie poolt, kes on meie vastu?
8:32 Kes ei säästnud isegi oma Poega, kuid andis talle üle huvides meid kõiki, Kuidas ta ei ka, koos temaga, on andnud meile kõike?
8:33 Kes teeb võib süüdistada Jumala valituid? Jumal on see, kes õigustab;
8:34 Kes on see, kes mõistab? Jeesus Kristus, kes on surnud, ja kes on tõepoolest tõusnud taas, on õigus Jumala käsi, ja isegi nüüd ta kostab meie eest.
8:35 Siis kes meid lahutada Kristuse armastusest? Viletsus? Või ahastus? Või nälg? Või alastiolek? Või julgete? Või tagakiusamise? Või mõõk?
8:36 Suhe on nagu ta on kirjutatud: "Sest sinu pärast, meil on küll surmati terve päeva. Meid koheldakse nagu lambad tapmise. "
8:37 Aga selles kõiges me ületame, kuna teda, kes meid on armastanud.
8:38 Ma olen kindel, et ei surm, ega elu, ega Angels, ei vürstid, ega Powers, ega käesoleva asja, ega tulevikus asju, ega tugevus,
8:39 ega kõrgustesse, ega sügavamal, ega muid loodu, suudab meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses, meie Issandas.

Roomlased 9

9:1 Ma räägin tõtt Kristuses; Ma ei valeta. Minu südametunnistus pakub ütlusi mulle Püha Vaimu,
9:2 sest kurbus minus on suur, ja seal on pidev kurbus mu südames.
9:3 Sest ma olin soovides, et ma ise võiks anathemized Kristuse, huvides vennad, kes on minu sugulased liha poolest,.
9:4 Need on iisraellased, kellele kuulub vastuvõtmist kui pojad, ja au ja testament, ja andes ja pärast seaduse, ja lubadused.
9:5 Nende päralt on esiisad, ja neilt, liha järgi,, on Kristus, kes on kõikide asjade üle, õnnistatud Jumal, igaveseks. Aamen.
9:6 But it is not that the Word of God has perished. For not all those who are Israelites are of Israel.
9:7 And not all sons are the offspring of Abraham: “For your offspring will be invoked in Isaac.”
9:8 Teisisõnu, those who are the sons of God are not those who are sons of the flesh, but those who are sons of the Promise; these are considered to be the offspring.
9:9 For the word of promise is this: “I will return at the proper time. And there shall be a son for Sarah.”
9:10 And she was not alone. For Rebecca also, having conceived by Isaac our father, from one act,
9:11 when the children had not yet been born, and had not yet done anything good or bad (such that the purpose of God might be based on their choice),
9:12 and not because of deeds, but because of a calling, it was said to her: “The elder shall serve the younger.”
9:13 So also it was written: “I have loved Jacob, but I have hated Esau.”
9:14 What should we say next? Is there unfairness with God? Olgu see ei ole nii!
9:15 For to Moses he says: “I will pity whomever I pity. And I will offer mercy to whomever I will pity.”
9:16 Seega, it is not based on those who choose, nor on those who excel, but on God who takes pity.
9:17 For Scripture says to the Pharaoh: “I have raised you up for this purpose, so that I may reveal my power by you, and so that my name may be announced to all the earth.”
9:18 Seega, he takes pity on whomever he wills, and he hardens whomever he wills.
9:19 Ja nii, you would say to me: “Then why does he still find fault? For who can resist his will?"
9:20 O mees, who are you to question God? How can the thing that has been formed say to the One who formed him: “Why have you made me this way?"
9:21 And does not the potter have the authority over the clay to make, from the same material, tõepoolest, one vessel unto honor, yet truly another unto disgrace?
9:22 What if God, wanting to reveal his wrath and to make his power known, endured, with much patience, vessels deserving wrath, fit to be destroyed,
9:23 so that he might reveal the wealth of his glory, within these vessels of mercy, which he has prepared unto glory?
9:24 And so it is with those of us whom he has also called, not only from among the Jews, but even from among the Gentiles,
9:25 just as he says in Hosea: “I will call those who were not my people, ‘my people,’ and she who was not beloved, ‘beloved,’ and she who had not obtained mercy, ‘one who has obtained mercy.’
9:26 Ja see peab olema: in the place where it was said to them, ‘You are not my people,’ there they shall be called the sons of the living God.”
9:27 And Isaiah cried out on behalf of Israel: “When the number of the sons of Israel is like the sand of the sea, a remnant shall be saved.
9:28 For he shall complete his word, while abbreviating it out of equity. For the Lord shall accomplish a brief word upon the earth.”
9:29 And it is just as Isaiah predicted: “Unless the Lord of hosts had bequeathed offspring, we would have become like Sodom, and we would have been made similar to Gomorrah.”
9:30 What should we say next? That the Gentiles who did not follow justice have attained justice, even the justice that is of faith.
9:31 Kuid tõeliselt, Iisrael, though following the law of justice, has not arrived at the law of justice.
9:32 Why is this? Because they did not seek it from faith, but as if it were from works. For they stumbled over a stumbling block,
9:33 nagu see oli kirjutatud: "Ennäe, I am placing a stumbling block in Zion, and a rock of scandal. But whoever believes in him shall not be confounded.”

Roomlased 10

10:1 vennad, certainly the will of my heart, and my prayer to God, is for them unto salvation.
10:2 For I offer testimony to them, that they have a zeal for God, but not according to knowledge.
10:3 Eest, being ignorant of the justice of God, and seeking to establish their own justice, they have not subjected themselves to the justice of God.
10:4 For the end of the law, Kristus, is unto justice for all who believe.
10:5 And Moses wrote, about the justice that is of the law, that the man who will have done justice shall live by justice.
10:6 But the justice that is of faith speaks in this way: Do not say in your heart: “Who shall ascend into heaven?" (see on, to bring Christ down);
10:7 “Or who shall descend into the abyss?" (see on, to call back Christ from the dead).
10:8 But what does Scripture say? “The word is near, in your mouth and in your heart.” This is the word of faith, which we are preaching.
10:9 Sest kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on Issand, ja kui te oma südames usud, et Jumal on tema üles äratanud surnuist, sa ei salvestata.
10:10 Sest südamega, Usume juurde õiglust; kuid suuga, ülestunnistus on õndsuseks.
10:11 Sest Pühakiri ütleb: "Kõik need, kes temasse usuvad, ei piinlikkust."
10:12 Sest seal on mingit vahet juudi ja kreeklase. Samal Issand on üle kõikide, Rikkalikult kõik, kes teda hüüame.
10:13 Kõigile neile, kes on kutsunud Issanda nime saab õndsaks.
10:14 Siis kuidas on need, kes ei uskunud teda kutsuvad teda? Või kuidas on need, kes ei ole kuulnud teda uskuda? Ja kuidas nad kuulevad temast ilma jutlustades?
10:15 Ja tõesti, millisel viisil nad jutlustavad, kui nad on saadetud, nagu see on kirjutatud: "Kui kaunid on nende jalad, kes evangeliseerime rahu, kes evangeliseerime mis on hea!"
10:16 Aga kõik ei ole kuulekad Gospel. Sest Jesaja ütleb: "Issand, kes usub meie?"
10:17 Seega, usk on kuulmine, ja kuulmine on läbi Kristuse sõna.
10:18 Aga ma ütlen: Kas nad ei ole kuulnud? Sest kindlasti: "Nende heli on läinud edasi kogu maailmas!, ja nende sõna! piire kogu maailmas. "
10:19 Aga ma ütlen: Has Israel not known? Esimene, Moses says: “I will lead you into a rivalry with those who are not a nation; in the midst of a foolish nation, I will send you into wrath.”
10:20 And Isaiah dares to say: “I was discovered by those who were not seeking me. I appeared openly to those who were not asking about me.”
10:21 Then to Israel he says: “All day long I have stretched out my hands to a people who do not believe and who contradict me.”

Roomlased 11

11:1 Seega, ma ütlen: Has God driven away his people? Olgu see ei ole nii! ma, liiga, am an Israelite of the offspring of Abraham, alates Benjamini suguharust.
11:2 God has not driven away his people, whom he foreknew. And do you not know what Scripture says in Elijah, how he calls upon God against Israel?
11:3 "Issand, they have slain your Prophets. They have overturned your altars. And I alone remain, and they are seeking my life.”
11:4 But what is the Divine response to him? “I have retained for myself seven thousand men, who have not bent their knees before Baal.”
11:5 Seega, samamoodi, again in this time, there is a remnant that has been saved in accord with the choice of grace.
11:6 And if it is by grace, then it is not now by works; otherwise grace is no longer free.
11:7 Mis on järgmine? What Israel was seeking, he has not obtained. But the elect have obtained it. Ja tõesti, these others have been blinded,
11:8 nagu see oli kirjutatud: “God has given them a spirit of reluctance: eyes that do not perceive, and ears that do not hear, even until this very day.”
11:9 And David says: “Let their table become like a snare, and a deception, and a scandal, and a retribution for them.
11:10 Let their eyes be obscured, so that they may not see, and so that they may bow down their backs always.”
11:11 Seega, ma ütlen: Have they stumbled in such a way that they should fall? Olgu see ei ole nii! Selle asemel, by their offense, salvation is with the Gentiles, so that they may be a rival to them.
11:12 Now if their offense is the riches of the world, and if their diminution is the riches of the Gentiles, how much more is their fullness?
11:13 Sest ma ütlen teile, paganaile: Kindlasti, nii kaua kui ma olen paganate apostli, Ma austan oma ministeeriumi,
11:14 nii et ma võiks õhutada vastasseis, kes on oma liha, ja et ma saaksin mõned nende seast päästa.
11:15 Sest kui nende kaotus on leppimise maailma, mida võiks nende tagasipöördumist olla, va elu surmast?
11:16 For if the first-fruit has been sanctified, so also has the whole. And if the root is holy, so also are the branches.
11:17 And if some of the branches are broken, and if you, being a wild olive branch, are grafted on to them, and you become a partaker of the root and of the fatness of the olive tree,
11:18 do not glorify yourself above the branches. For though you glory, you do not support the root, but the root supports you.
11:19 Seega, you would say: The branches were broken off, so that I might be grafted on.
11:20 Well enough. They were broken off because of unbelief. But you stand on faith. So do not choose to savor what is exalted, but instead be afraid.
11:21 For if God has not spared the natural branches, perhaps also he might not spare you.
11:22 Nii siis, notice the goodness and the severity of God. Kindlasti, toward those who have fallen, there is severity; but toward you, there is the goodness of God, if you remain in goodness. Muidu, you also will be cut off.
11:23 Pealegi, if they do not remain in unbelief, they will be grafted on. For God is able to graft them on again.
11:24 So if you have been cut off from the wild olive tree, which is natural to you, ja, contrary to nature, you are grafted on to the good olive tree, how much more shall those who are the natural branches be grafted on to their own olive tree?
11:25 Sest ma ei taha, et sa oleks teadmata, vennad, of this mystery (lest you seem wise only to yourselves) that a certain blindness has occurred in Israel, until the fullness of the Gentiles has arrived.
11:26 Ja niimoodi, all of Israel may be saved, nagu see oli kirjutatud: “From Zion shall arrive he who delivers, and he shall turn impiety away from Jacob.
11:27 And this will be my covenant for them, when I will take away their sins.”
11:28 Kindlasti, according to the Gospel, they are enemies for your sake. But according to the election, they are most beloved for the sake of the fathers.
11:29 Sest kingitusi ja kõne Jumal ei kahetsusega.
11:30 Ja nagu sa ka, muiste, ei uskunud Jumalasse, kuid nüüd olete armu saanud nende uskmatuse,
11:31 nii on ka need nüüd ei uskunud, Teie halastust, et nad võiksid saada armu ka.
11:32 Sest Jumal on suletud kõigile uskmatuse, nii et ta võib halasta kõigile.
11:33 oi, sügavamal rikkust ja tarkuse ja tunnetuse Jumala! Kuidas arusaamatu on tema otsused, ja suudeta uurida tema viise!
11:34 Sest kes on ära tundnud Issanda meele? Või kes on olnud Tema nõuandja?
11:35 Or who first gave to him, so that repayment would be owed?
11:36 For from him, and through him, and in him are all things. To him is glory, igaveseks. Aamen.

Roomlased 12

12:1 Ja nii, ma anun sind, vennad, by the mercy of God, that you offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God, with the subservience of your mind.
12:2 And do not choose to be conformed to this age, but instead choose to be reformed in the newness of your mind, so that you may demonstrate what is the will of God: mis on hea, and what is well-pleasing, and what is perfect.
12:3 For I say, through the grace that has been given to me, to all who are among you: Taste no more than it is necessary to taste, but taste unto sobriety and just as God has distributed a share of the faith to each one.
12:4 For just as, within one body, we have many parts, though all the parts do not have the same role,
12:5 nii ka meil, on palju, on üks ihu Kristuses, ja igaüks on osa, Ühest teise.
12:6 Ja meil on erinevad kingitused, armu mööda, mis on meile antud: kas ennustus, Kokkuleppel mõistlikkuse usu;
12:7 või ministeeriumi, aastal teenisid; või see, kes õpetab, õpetuses;
12:8 Kes manitseb, in manitsus; Kes annab, Lihtsuses; Kes reguleerib, kohaldamisel; Kes armu annab, in rõõmsameelsus.
12:9 Anna armastus ei silmakirjalikkus: vihkab kurja, klammerdumine, mis on hea,
12:10 armastav üksteist vennaliku heategevuseks, ületades üksteist au:
12:11 kohaldamisel, ei laisk; vaimus, kirglik; teenides Issandat;
12:12 lootuses, rõõmustamine; viletsuses, kestev; palves, Üha valmis;
12:13 on raskusi pühade, jagamine; külalislahkus, tähelepanelik.
12:14 Õnnista neid, kes kiusavad teid: õnnistama, ja ei nea.
12:15 Rõõmustage need, kes rõõmustavad. Nutma need, kes nutab.
12:16 Ole sama meelt üksteise poole: ei midagi maitsvat, mis on ülendatud, kuid nõustudes alandlikult. Ärge valige tunduda mõistlik ise.
12:17 Render to no one harm for harm. Provide good things, not only in the sight of God, but also in the sight of all men.
12:18 If it is possible, in so far as you are able, be at peace with all men.
12:19 Do not defend yourselves, dearest ones. Selle asemel, step aside from wrath. Sest on kirjutatud:: “Vengeance is mine. I shall give retribution, ütleb Issand. "
12:20 So if an enemy is hungry, feed him; if he is thirsty, give him a drink. Sest seda tehes, you will heap burning coals upon his head.
12:21 Do not allow evil to prevail, instead prevail over evil by means of goodness.

Roomlased 13

13:1 Let every soul be subject to higher authorities. For there is no authority except from God and those who have been ordained by God.
13:2 Ja nii, whoever resists authority, resists what has been ordained by God. And those who resist are acquiring damnation for themselves.
13:3 For leaders are not a source of fear to those who work good, but to those who work evil. And would you prefer not to be afraid of authority? Then do what is good, and you shall have praise from them.
13:4 For he is a minister of God for you unto good. But if you do what is evil, be afraid. For it is not without reason that he carries a sword. For he is a minister of God; an avenger to execute wrath upon whomever does evil.
13:5 Sel põhjusel, it is necessary to be subject, not solely because of wrath, but also because of conscience.
13:6 Seega, you must also offer tribute. For they are the ministers of God, serving him in this.
13:7 Seega, render to all whatever is owed. Taxes, to whom taxes is due; revenue, to whom revenue is due; fear, to whom fear is due; honor, to whom honor is due.
13:8 Sa peaksid võlgu kellelegi midagi, välja arvatud, et üksteist armastada. Sest kes armastab oma ligimest täitnud seadusega.
13:9 Näiteks: Sa ei tohi abielu rikkuda. Sa ei tapa. Sa ei tohi varastada. Sa ei räägi valetunnistust. Sa ei tohi himustada. Ja kas on olemas mingi muu käsk, see on kokku selle sõna: Armasta oma ligimest nagu iseennast!.
13:10 Armastus naaber ei kahjusta. Seega, armastus on küllus seadus.
13:11 Ja me teame praegu, et nüüd on tund meil tõusta uni. Sest juba meie pääste lähemal kui siis, kui me esimest usutakse.
13:12 Öö on möödas, ja päev ligineb. Seega, heitkem kõrvale pimeduse teod, ja riietatakse sõjavarustus valgust.
13:13 Elagem ausasti, kui päevavalguses, ei carousing ja purjusolek, ei promiskuiteet ja kõlvatuse, mitte väidet ja kadedus.
13:14 Selle asemel, riietatakse Issanda Jeesuse Kristuse, ja ei näe liha oma soove.

Roomlased 14

14:1 But accept those who are weak in faith, without disputing about ideas.
14:2 For one person believes that he may eat all things, but if another is weak, let him eat plants.
14:3 He who eats should not despise him who does not eat. And he who does not eat should not judge him who eats. For God has accepted him.
14:4 Who are you to judge the servant of another? He stands or falls by his own Lord. But he shall stand. For God is able to make him stand.
14:5 For one person discerns one age from the next. But another discerns unto every age. Let each one increase according to his own mind.
14:6 He who understands the age, understands for the Lord. And he who eats, eats for the Lord; for he gives thanks to God. And he who does not eat, does not eat for the Lord, and he gives thanks to God.
14:7 Sest keegi meist elab ise, ja keegi meist ei sure ise.
14:8 Sest kui me elame, me elame Issandale, ja kui me sureme, me sureme Issandale. Seega, kas me elame või sureme, me kuulume Issanda.
14:9 Sest Kristus suri selleks ja sai jälle selleks: et ta oleks valitseja nii surnute kui elavate.
14:10 Nii siis, miks sa mõistad kohut oma venna? Või miks sa põlgavad oma venna? Meid kõiki ju kohtujärje ees Kristuse.
14:11 Sest on kirjutatud:: “As I live, ütleb Issand, every knee shall bend to me, and every tongue shall confess to God.”
14:12 Ja nii, each one of us shall offer an explanation of himself to God.
14:13 Seega, we should no longer judge one another. Selle asemel, judge this to a greater extent: that you should not place an obstacle before your brother, nor lead him astray.
14:14 Ma tean, with confidence in the Lord Jesus, that nothing is unclean in and of itself. But to him who considers anything to be unclean, it is unclean to him.
14:15 For if your brother is grieved because of your food, you are not now walking according to love. Do not allow your food to destroy him for whom Christ died.
14:16 Seega, what is good for us should not be a cause of blasphemy.
14:17 For the kingdom of God is not food and drink, but rather justice and peace and joy, in the Holy Spirit.
14:18 For he who serves Christ in this, pleases God and is proven before men.
14:19 Ja nii, let us pursue the things that are of peace, and let us keep to the things that are for the edification of one another.
14:20 Do not be willing to destroy the work of God because of food. Kindlasti, all things are clean. But there is harm for a man who offends by eating.
14:21 It is good to refrain from eating meat and from drinking wine, and from anything by which your brother is offended, or led astray, or weakened.
14:22 Do you have faith? It belongs to you, so hold it before God. Blessed is he who does not judge himself in that by which he is tested.
14:23 But he who discerns, if he eats, is condemned, because it is not of faith. For all that is not of faith is sin.

Roomlased 15

15:1 But we who are stronger must bear with the feebleness of the weak, and not so as to please ourselves.
15:2 Each one of you should please his neighbor unto good, for edification.
15:3 For even Christ did not please himself, but as it was written: “The reproaches of those who reproached you fell upon me.”
15:4 For whatever was written, was written to teach us, nii et, through patience and the consolation of the Scriptures, we might have hope.
15:5 So may the God of patience and solace grant you to be of one mind toward one another, in accord with Jesus Christ,
15:6 nii et, together with one mouth, you may glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ.
15:7 Sel põhjusel, accept one another, just as Christ also has accepted you, in the honor of God.
15:8 For I declare that Christ Jesus was the minister of circumcision because of the truth of God, so as to confirm the promises to the fathers,
15:9 and that the Gentiles are to honor God because of his mercy, nagu see oli kirjutatud: "Selle pärast, I will confess you among the Gentiles, Issand, and I will sing to your name.”
15:10 Ja uuesti, ta ütleb: "Rõõmustage, O paganate, along with his people.”
15:11 Ja uuesti: “All Gentiles, praise the Lord; ja kõik rahvad, magnify him.”
15:12 Ja uuesti, Isaiah says: “There shall be a root of Jesse, and he shall rise up to rule the Gentiles, and in him the Gentiles shall hope.”
15:13 So may the God of hope fill you with every joy and with peace in believing, so that you may abound in hope and in the virtue of the Holy Spirit.
15:14 Aga ma olen ka kindel olete, mu vennad, et sa ka on täis armastust, lõpule kõik teadmised, nii et teil on võimalik juhatada üksteist.
15:15 Aga ma olen kirjutanud teile, vennad, julgemalt kui teised, sest kui helistatakse meelde jälle, selle armu, mis on antud mulle Jumala,
15:16 nii et ma võib olla minister Kristuse Jeesuse paganate seas, pühitseb Jumala Evangeeliumi, selleks et ohvriand paganate võib vastuvõetav ja võib pühitsetud Püha Vaimu.
15:17 Seega, Mul on au Kristus Jeesus Jumala ees.
15:18 Nii et ma ei julge kõnelda millestki muust kui sellest, mis Kristus ei mõjuta minu kaudu, sõnakuulelikkuse paganate, sõna ja teoga,
15:19 väega tunnustähti ja imetegusid, poolt võimu Püha Vaimu. Juba sel viisil, Jeruusalemmast, kogu selle ümbrus, niipalju kui Illyricum, Olen täiendatakse Kristuse evangeeliumi.
15:20 Ja nii ma olen kuulutanud evangeeliumi, kus Kristust juba tuntud nimi, muidu ma tugineb sihtasutus teise,
15:21 kuid nagu see oli kirjutatud: "Need, kellele ta ei ole teatanud peab tajuma, ja need, kes pole kuulnud, hakkavad mõistma. "
15:22 Selle tõttu ka, I was greatly hindered in coming to you, and I have been prevented until the present time.
15:23 Yet truly now, having no other destination in these regions, and having already had a great desire to come to you over the past many years,
15:24 when I begin to set out on my journey to Spain, I hope that, as I pass by, I may see you, and I may be guided from there by you, after first having borne some fruit among you.
15:25 But next I will set out for Jerusalem, to minister to the saints.
15:26 For those of Macedonia and Achaia have decided to make a collection for those of the poor among the saints who are at Jerusalem.
15:27 And this has pleased them, because they are in their debt. Eest, since the Gentiles have become partakers of their spiritual things, they also ought to minister to them in worldly things.
15:28 Seega, when I have completed this task, and have consigned to them this fruit, I shall set out, by way of you, to Spain.
15:29 And I know that when I come to you I shall arrive with an abundance of the blessings of the Gospel of Christ.
15:30 Seega, ma anun sind, vennad, through our Lord Jesus Christ and though the love of the Holy Spirit, that you assist me with your prayers to God on my behalf,
15:31 so that I may be freed from the unfaithful who are in Judea, and so that the oblation of my service may be acceptable to the saints in Jerusalem.
15:32 So may I come to you with joy, through the will of God, and so may I be refreshed with you.
15:33 And may the God of peace be with you all. Aamen.

Roomlased 16

16:1 Now I commend to you our sister Phoebe, who is in the ministry of the church, which is at Cenchreae,
16:2 so that you may receive her in the Lord with the worthiness of the saints, and so that you may be of assistance to her in whatever task she will have need of you. For she herself has also assisted many, and myself also.
16:3 Greet Prisca and Aquila, my helpers in Christ Jesus,
16:4 who have risked their own necks on behalf of my life, for whom I give thanks, not I alone, but also all the churches of the Gentiles;
16:5 and greet the church at their house. Greet Epaenetus, my beloved, who is among the first-fruits of Asia in Christ.
16:6 Greet Mary, who has labored much among you.
16:7 Greet Andronicus and Junias, my kinsmen and fellow captives, who are noble among the Apostles, and who were in Christ prior to me.
16:8 Greet Ampliatus, most beloved to me in the Lord.
16:9 Greet Urbanus, our helper in Christ Jesus, and Stachys, my beloved.
16:10 Greet Apelles, who has been tested in Christ.
16:11 Greet those who are from the household of Aristobulus. Greet Herodian, my kinsman. Greet those who are of the household of Narcissus, who are in the Lord.
16:12 Greet Tryphaena and Tryphosa, who labor in the Lord. Greet Persis, kõige armsam, who has labored much in the Lord.
16:13 Greet Rufus, elect in the Lord, and his mother and mine.
16:14 Greet Asyncritus, Phlegon, Hermas, Patrobas, Hermes, and the brothers who are with them.
16:15 Greet Philologus and Julia, Nereus and his sister, and Olympas, and all the saints who are with them.
16:16 Tervitage üksteist püha suudlusega. All the churches of Christ greet you.
16:17 But I beg you, vennad, to take note of those who cause dissensions and offenses contrary to the doctrine that you have learned, and to turn away from them.
16:18 For ones such as these do not serve Christ our Lord, but their inner selves, ja, through pleasing words and skillful speaking, they seduce the hearts of the innocent.
16:19 But your obedience has been made known in every place. Ja nii, I rejoice in you. But I want you to be wise in what is good, and simple in what is evil.
16:20 And may the God of peace quickly crush Satan under your feet. The grace of our Lord Jesus Christ be with you.
16:21 Timothy, my fellow laborer, tervitab sind, and Lucius and Jason and Sosipater, my kinsmen.
16:22 Mina, Tertius, who wrote this epistle, greet you in the Lord.
16:23 Gaius, my host, and the entire church, tervitab sind. Erastus, the treasurer of the city, tervitab sind, and Quartus, vend.
16:24 The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Aamen.
16:25 But to him who is able to confirm you according to my Gospel and the preaching of Jesus Christ, in accord with the revelation of the mystery which has been hidden from time immemorial,
16:26 (which now has been made clear through the Scriptures of the Prophets, in accord with the precept of the eternal God, unto the obedience of faith) which has been made known among all the Gentiles:
16:27 Jumalale, who alone is wise, Jeesuse Kristuse kaudu, to him be honor and glory forever and ever. Aamen.