Ch 24 Mateo

Mateo 24

24:1 And Jesus departed from the temple and went away. And his disciples approached him, so as to show him the buildings of the temple.
24:2 But he said to them in response: “Do you see all these things? Eguiaz erraiten duzu, there shall not remain here stone upon stone, which is not torn down.”
24:3 Ondoren, when he was seated at the Mount of Olives, the disciples drew near to him privately, esanez: “Tell us, denean izango gauza horiek izan? And what will be the sign of your advent and of the consummation of the age?"
24:4 Eta erantzutea, Jesus esan zien: "Arreta jarri, lest someone lead you astray.
24:5 For many will come in my name saying, ‘I am the Christ.’ And they will lead many astray.
24:6 For you will hear of battles and rumors of battles. Take care not to be disturbed. For these things must be, but the end is not so soon.
24:7 For nation will rise against nation, eta erreinua erreinuaren kontra. And there will be pestilences, eta goseteak, and earthquakes in places.
24:8 But all these things are just the beginning of the sorrows.
24:9 Then they will hand you over to tribulation, and they will kill you. And you will be hated by all nations for the sake of my name.
24:10 And then many will be led into sin, and will betray one another, and will have hatred for one another.
24:11 And many false prophets will arise, and they will lead many astray.
24:12 And because iniquity has abounded, the charity of many will grow cold.
24:13 But whoever will have persevered until the end, bera saluaturen.
24:14 And this Gospel of the kingdom shall be preached throughout the entire world, as a testimony to all nations. And then the consummation will occur.
24:15 Hori dela eta, when you will have seen the abomination of desolation, which was spoken of by the prophet Daniel, standing in the holy place, may he who reads understand,
24:16 then those who are in Judea, let them flee to the mountains.
24:17 And whoever is on the roof, let him not descend to take anything from his house.
24:18 And whoever is in the field, let him not turn back to take his tunic.
24:19 Beraz, ondoren,, woe to those who are pregnant or nursing in those days.
24:20 But pray that your flight may not be in winter, or on the Sabbath.
24:21 For then there will be a great tribulation, such as has not been from the beginning of the world until the present, and such as will not be.
24:22 And unless those days had been shortened, no flesh would be saved. But for the sake of the elect, those days shall be shortened.
24:23 Then if anyone will have said to you, 'Behold, here is the Christ,’ or ‘he is there,’ do not be willing to believe it.
24:24 For there will arise false Christs and false prophets. And they will produce great signs and wonders, so much so as to lead into error even the elect (if this could be).
24:25 Ona emen, I have warned you beforehand.
24:26 Hori dela eta, if they will have said to you, 'Behold, he is in the desert,’ do not choose to go out, edo, 'Behold, he is in the inner rooms,’ do not be willing to believe it.
24:27 For just as lightning goes out from the east, and appears even in the west, so shall it be also at the advent of the Son of man.
24:28 Wherever the body shall be, there also will the eagles be gathered together.
24:29 And immediately after the tribulation of those days, eguzkia ilunduko da, and the moon will not give its light, and the stars will fall from heaven, and the powers of the heavens will be shaken.
24:30 And then the sign of the Son of man shall appear in heaven. And then all tribes of the earth shall mourn. And they shall see the Son of man coming on the clouds of heaven, boterea eta handitasuna handiz.
24:31 And he shall send out his Angels with a trumpet and a great voice. And they shall gather together his elect from the four winds, from the heights of the heavens, even to their furthest limits.
24:32 Beraz,, from the fig tree learn a parable. When its branch has now become tender and the leaves have sprung forth, badakizue uda hurbil dela.
24:33 Beraz, era berean,, when you will have seen all these things, know that it is near, even at the threshold.
24:34 Eguiaz erraiten duzu, leinu honek ez dezala iraganen, until all these things have been done.
24:35 Ceruä eta lurra iraganen dirade, but my words shall not pass away.
24:36 But concerning that day and hour, inork ez daki, not even the Angels of the heavens, baina bakarrik Aita.
24:37 Eta besterik Noah egunetan bezala, beraz, guiçonaren Semea-ere etorrerak izango.
24:38 For besterik izango da zen bezala egunetan uholde aurretik: Jateko eta edateko, ezkondu eta ari ezkontza ematen, nahiz eta egun horretara arte Noah arkán sar denean.
24:39 Eta ez dira konturatzen da, uholdea iritsi zen arte, eta horiek guztiak hartu kanpoan. Beraz ere Semea etorrerak gizakiaren izan.
24:40 Orduan biga egingo eremu bat izan: bat hartu behar da, eta bat atzean utzi egingo.
24:41 Bi emakume ehotzeko egingo errotarri batean: bat hartu behar da, eta bat atzean utzi egingo.
24:42 Hori dela eta, adi egon. For, ez duzu zer ordu den jakin zure Lord itzuliko da.
24:43 Baina jakin honetan: familiako aita soilik zer ordutan balekite Sustrai iritsiko litzateke, jasoko luke, mehe eta baimenik ez bere etchea çulhatzera vtzi.
24:44 Hori dela-eta, halaber, prest egon behar duzu, ez duzu zer ordu den jakin guiçonaren Semea itzuliko da.
24:45 Demagun hau: duten zerbitzari leiala eta zuhurra da, nor izendatu bere familia baino gehiago bere jaunaren arabera, emateko bere denbora dela eta zati?
24:46 Zorionekoa morroi hori da, bada, denean bere jaunaren iritsi da, beraz, egiten zion arkituko zuen.
24:47 Eguiaz erraiten duzu, hura izendatuko du zuen bere ondasun guztien gaineko.
24:48 Baina bada cerbitzari gaichto bere bihotzean esan, 'Ene jauna izan da itzuli atzeratu,'
24:49 eta beraz, bere ikaskide funtzionario greba hasi zuen, eta jaten eta inebriated batera edariak zuen:
24:50 ondoren, Cerbitzari haren nabussia izango da egunean iristen ez duela espero, eta ordubete hori ez daki.
24:51 Eta hura bereciren ditu, eta haren partea hypocriten jarriko dio, eta han içanen da nigar eta hortz garrascots. "