Prìobhaideachd

Our privacy policy is simple: we’re won’t share any information that you reveal or send unless your communication is criminal (or particularly annoying). In those cases, we’ll share your information and visit data with the proper authorities.

Our mission is to serve and evangelize our faith and defend it through reason. Doing anything with your private information would be against that faith and our purpose.

Daily Readings Email Signup

Clàr fhaighinn an Eaglais Chaitligeach Daily Mass Readings. Seòladh puist-d a tha sàbhailte le dhuinn. Cha bhi sinn ga chleachdadh airson adhbhar sam bith eile, ni mò a bhios sinn a 'sgaoileadh e. Bidh sinn a chur a-mhàin an t-Soisgeil agus leughadh(s) gach latha. Gum beannaicheadh ​​Dia thu!
  • Tagh do chànan gu h-àrd. Tha sinn an dùil Cuir feart gu bheil eadar-theangachadh làitheil leughaidhean - via fèin-ghluasadach Ghoogle Translation - gus an cànan do roghainn.
  • Tha seo a 'mhachair airson adhbharan dearbhaidh agus chòir atharrachadh.