Ch 16 Luke

Luke 16

16:1 And he also said to his disciples: “A certain man was wealthy, and he had a steward of his estate. And this man was accused to him of having dissipated his goods.
16:2 And he called him and said to him: ‘What is this that I hear about you? Give an account of your stewardship. For you can no longer be my steward.’
16:3 And the steward said within himself: ‘What shall I do? For my lord is taking the stewardship away from me. I am not strong enough to dig. I am too ashamed to beg.
16:4 I know what I will do so that, when I have been removed from the stewardship, they may receive me into their houses.’
16:5 agus mar sin, calling together each one of his lord’s debtors, he said to the first, ‘How much do you owe my lord?'
16:6 Mar sin, thuirt e, ‘One hundred jars of oil.’ And he said to him, ‘Take your invoice, and quickly, sit down and write fifty.’
16:7 An ath-, he said to another, ‘In truth, how much do you owe?’ And he said, ‘One hundred measures of wheat.’ He said to him, ‘Take your record books, and write eighty.’
16:8 And the lord praised the iniquitous steward, in that he had acted prudently. For the sons of this age are more prudent with their generation than are the sons of light.
16:9 Agus mar sin tha mi ag radh ribh, make friends for yourself using iniquitous mammon, Gus am bi, when you will have passed away, they may receive you into the eternal tabernacles.
16:10 Whoever is faithful in what is least, is also faithful in what is greater. And whoever is unjust in what is small, is also unjust in what is greater.
16:11 Agus an uair sin, if you have not been faithful with iniquitous mammon, who will trust you with what is true?
16:12 And if you have not been faithful with what belongs to another, who will give you what is yours?
16:13 No servant is able to serve two lords. For either he will hate the one and love the other, or he will cling to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon.”
16:14 But the Pharisees, who were greedy, were listening to all these things. And they ridiculed him.
16:15 Agus thuirt e riutha: “You are the ones who justify yourselves in the sight of men. But God knows your hearts. For what is lifted up by men is an abomination in the sight of God.
16:16 The law and the prophets were until John. Since then, the kingdom of God is being evangelized, and everyone acts with violence toward it.
16:17 But it is easier for heaven and earth to pass away, than for one dot of the law to fall away.
16:18 Everyone who divorces his wife and marries another commits adultery. And whoever marries her who has been divorced by her husband commits adultery.
16:19 Bha fear a bha beairteach, agus bha e ann an aodach purpaidh agus ann an anart grinn. Agus feasted e cho breagha a h-uile latha.
16:20 Agus bha cuid de na dhèirceach, ainmeachadh Lazarus, a tha a 'laighe aig a' gheata aige, còmhdaichte le creuchdan,
16:21 ag iarraidh a bhith air a lìonadh leis an Criomagan a bha a 'tuiteam bho dhuine beartach bòrd. Ach chan eil aon thug e dha. Agus fiù 's na coin a thàinig a dh'imlich e creuchdan.
16:22 An uair sin thachair e sin na dhèirceach an bhàsaich, agus bha e air a dhèanamh leis an Angels a-steach an uchd Abrahaim. A-nis an duine beairteach cuideachd bhàsaich, agus bha e air a glacadh ann an Ifrinn.
16:23 An uair sin a 'togail suas a shùilean, fhad 'sa bha e ann an piantaibh, chunnaic e Abraham fada air falbh, agus Lazarus ann an uchd.
16:24 Agus a 'caoineadh a-mach, thuirt e: 'Athair Abraham, gabh i truas rium agus a chur Lazarus, mar sin feudaidh e tumaidh bharr a chorrag ann an uisge gus ùrachadh a dhèanamh mo theangaidh. Airson mi a chràdh ann an seo teine. '
16:25 Agus thubhairt Abraham ris: 'Mac, a chuimhneachadh gu bheil sibh a 'faighinn rudan math nad bheatha, agus ann an coimeas, Lazarus fhuair droch rudan. Ach a-nis tha e consoled, agus dha-rìribh a tha thu a 'fulang.
16:26 Agus a thuilleadh air so uile, eadar sinne agus sibhse mòr ùpraid air a stèidheachadh, gus am bi an fheadhainn a dh'fhaodadh a bhith ag iarraidh a dhol tarsainn bho so gu h-eil sibh comasach, no faodaidh cuideigin tarsainn bho sin gu so. '
16:27 Agus thubhairt esan,: 'An sin, athair, Tha mi guidhe sibh a chur thuige gu tigh m'athar, airson agam còignear bhràithrean,
16:28 mar sin feudaidh e fianuis dhoibh, air eagal iad cuideachd a 'tighinn dhan àite seo de piantaibh.'
16:29 Agus thubhairt Abraham ris: "Tha iad Maois agus na fàidhean. Leig iad ag èisteachd riutha. "
16:30 Mar sin, thuirt e: 'Chan eil, athair Abraham. Ach ma tha cuideigin a bha a 'dol thuca bho na mairbh, bhiodh iad aithreachas a dheanamh. '
16:31 Ach thubhairt e ris: "Ma tha iad nach bi ag èisteachd ri Maois agus na fàidhean, ni mò a bhios iad a 'creidsinn fiù' s ma tha cuideigin a 'aiseirigh o na mairbh. "