privacidade

Our privacy policy is simple: we’re won’t share any information that you reveal or send unless your communication is criminal (or particularly annoying). Nestes casos, we’ll share your information and visit data with the proper authorities.

Our mission is to serve and evangelize our faith and defend it through reason. Doing anything with your private information would be against that faith and our purpose.

Daily Readings Email Signup

Registre-se para recibir Misa diaria Lecturas da Igrexa Católica. Enderezo de correo electrónico é seguro con nós. Non imos usalo para calquera outra finalidade, nin imos distribuír-lo. Nós só enviar o Evanxeo e lectura(s) cada día. Deus te bendiga!
  • Escolla o idioma por riba. Pretendemos engadir un recurso que traduce as lecturas diarias - vía tradución automática de Google - para o idioma da súa elección.
  • Este campo é para fins de validación e deben ser deixadas inalteradas.