Ch 17 Matthew

Matthew 17

17:1 And after six days, Jesus took Peter and James and his brother John, and he led them onto a lofty mountain separately.
17:2 And he was transfigured before them. And his face shined brightly like the sun. And his garments were made white like snow.
17:3 a, aia hoi, there appeared to them Moses and Elijah, speaking with him.
17:4 And Peter responded by saying to Jesus: "ka Haku, ka mea, he mea maikai no kakou e noho maanei. If you are willing, let us make three tabernacles here, kekahi no oe, one for Moses, a me kekahi no ka Elia. "
17:5 And while he was still speaking, aia hoi, a shining cloud overshadowed them. a, aia hoi, there was a voice from the cloud, i ka i ana: "He mea kaʻu Keiki punahele keia, with whom I am well pleased. Listen ia ia. "
17:6 And the disciples, lohe keia, fell prone on their face, and they were very afraid.
17:7 And Jesus drew near and touched them. I mai la oia ia ia, “Rise up and do not be afraid.”
17:8 And lifting up their eyes, they saw no one, except Jesus alone.
17:9 A me ka mea i iho mai ana, mai ka mauna, Mai la o Iesu i aʻo mai ai ia, i ka i ana, "E hai mai oe i kekahi e pili ana i ka hihio, a ke Keiki a ke kanaka i waena, mai ka make mai. "
17:10 A me kana poe haumana i ninau aku ai, i ka i ana, "No ke aha la e hana ai ka poe kakauolelo, e olelo aku i ka mea i pono ai no Elia, e hiki mua?"
17:11 Akā, ma muli o, i mai la oia ia ia: "Elia, ka mea,, e hōʻea a me ka hooponopono i na mea a pau.
17:12 Akā, aʻu e olelo aku nei ia oe, ia Elia i mua hiki, a aole lakou i ike ia ia, akā, hana iho la lakou ka mea a lakou i makemake ia ia. Pela no hoi, e ke Keiki a ke kanaka e hana eha iaʻi mai ia lakou. "
17:13 Alaila ike iho la na haumana ia ia i olelo mai ia ia no o Ioane Bapetite.
17:14 And when he had arrived at the multitude, a man approached him, falling to his knees before him, i ka i ana: "ka Haku, take pity on my son, for he is an epileptic, and he suffers harm. For he frequently falls into fire, and often also into water.
17:15 And I brought him to your disciples, but they were not able to cure him.”
17:16 Then Jesus responded by saying: “What an unbelieving and perverse generation! How long shall I be with you? Pehea ka loihi o koʻu hoomanawanui oe? Bring him here to me.”
17:17 And Jesus rebuked him, and the demon went out of him, and the boy was cured from that hour.
17:18 Then the disciples approached Jesus privately and said, "No ke aha lā i hikiʻole mākou e mahiki aku ia ia?"
17:19 Mai la o Iesu ia lakou, i mai la: “Because of your unbelief. Amene au e olelo aku nei ia oe, oiaio, if you will have faith like a grain of mustard seed, you will say to this mountain, ‘Move from here to there,’ and it shall move. And nothing will be impossible for you.
17:20 But this kind is not cast out, except through prayer and fasting.”
17:21 And when they were conversing together in Galilee, Mai la o Iesu ia lakou, i mai la: “The Son of man shall be delivered into the hands of men.
17:22 And they will kill him, but he will rise again on the third day.” And they were extremely saddened.
17:23 And when they had arrived at Capernaum, those who collected the half shekel approached Peter, a me ka mea, i mai la ia ia ia, “Doesn’t your Teacher pay the half shekel?"
17:24 He said, “Yes.” And when he had entered into the house, Jesus went before him, i ka i ana: “How does it seem to you, Simon? The kings of the earth, from whom do they receive tribute or the census tax: from their own sons or from foreigners?"
17:25 I mai la ia, “From foreigners.” Jesus said to him: “Then the sons are free.
17:26 But so that we may not become an obstacle to them: go to the sea, and cast in a hook, and take the first fish that is brought up, and when you have opened its mouth, you will find a shekel. Take it and give it to them, for me and for you.”