Ch 9 Matthew

Matthew 9

9:1 And climbing into a boat, he crossed the sea, and he arrived at his own city.
9:2 a, aia hoi, they brought to him a paralytic, lying on a bed. mai la o Iesu, seeing their faith, said to the paralytic, “Be strengthened in faith, son; i kou hewa i ke kalaia. "
9:3 a, aia hoi, some of the scribes said within themselves, “He is blaspheming.”
9:4 And when Jesus had perceived their thoughts, I mai la ia: “Why do you think such evil in your hearts?
9:5 I ka pono o ka olelo, 'Kou hewa i ke kalaia,'Ole, e olelo, 'Ala, ae hele?'
9:6 akā,, so that you may know that the Son of man has authority on earth to forgive sins,” he then said to the paralytic, "E ku oukou iluna, lawe i kou wahi moe, a hele aku i loko o kou hale. "
9:7 And he arose and went into his house.
9:8 Then the crowd, ike aku i keia, was frightened, and they glorified God, who gave such power to men.
9:9 A i ka wā o Iesu hele ana mai laila, ua 'ike' o ia, e noho ana ma ka oihana auhau, kekahi kanaka Mataio kona inoa. I mai la kela ia ia,, "E hahai mai iaʻu." A ala ana i ka, ka mea, hahai aku la ia.
9:10 A me ka mea hiki ia, me ia i noho ia eʻai i loko o ka hale, aia hoi, he nui auhau Waihona Noʻeau a me na lawehala i hiki, a noho iho la lakou i ka ai ana me Iesu a me kana poe haumana.
9:11 A me ka poe Parisaio, ike aku i keia, mai la i kana poe haumana, "No ke aha kou Kumu e ai me ka auhau Waihona Noʻeau a me na lawehala?"
9:12 akā, o Iesu, lohe keia, mai la: "Ua mea i ka poe i ola ka poe i ma ka pono o ke kahuna lapaau e pono, akā, ka poe i maladies.
9:13 Nolaila laila, e hele mai a aʻo mea keia mea: 'Au makemake ke aloha, a aole ka mohai.' No ka mea,ʻaʻole au i hele mai nei e ao aku i ka pono, akā, i ka poe hewa. "
9:14 Then the disciples of John drew near to him, i ka i ana, “Why do we and the Pharisees fast frequently, but your disciples do not fast?"
9:15 Mai la o Iesu ia lakou, i mai la: “How can the sons of the groom mourn, ana i ka na kahu mea no me ia? But the days will arrive when the groom will be taken away from them. And then they shall fast.
9:16 For no one would sew a patch of new cloth onto an old garment. For it pulls its fullness away from the garment, and the tear is made worse.
9:17 Neither do they pour new wine into old wineskins. i ole ia, the wineskins rupture, and the wine pours out, and the wineskins are destroyed. kahi, they pour new wine into new wineskins. a no laila,, both are preserved.”
9:18 As he was speaking these things to them, aia hoi, a certain ruler approached and adored him, i ka i ana: "ka Haku, my daughter has recently passed away. But come and impose your hand upon her, and she will live.”
9:19 mai la o Iesu, e ala mai, followed him, with his disciples.
9:20 a, aia hoi, a woman, who had suffered from a flow of blood for twelve years, approached from behind and touched the hem of his garment.
9:21 For she said within herself, “If I will touch even his garment, I shall be saved.”
9:22 akā, o Iesu, turning and seeing her, mai la: “Be strengthened in faith, daughter; your faith has made you well.” And the woman was made well from that hour.
9:23 And when Jesus had arrived in the house of the ruler, and he had seen the musicians and the tumultuous crowd,
9:24 I mai la ia, “Depart. For the girl is not dead, but asleep.” And they derided him.
9:25 And when the crowd had been sent away, he entered. And he took her by the hand. And the girl rose up.
9:26 And the news of this went out to that entire land.
9:27 A i mai la o Iesu hele mai ia malaila, elua kanaka makapo i hahai ia ia, kahea ana a me ka i ana, "E aloha mai iā mākou, Keiki a Davida. "
9:28 A ia ia i hiki ai ma ka hale, ka mea makapo a kokoke ia ia. Mai la o Iesu ia lakou, i mai la, "Aole anei oe lana nei au e hiki no iaʻu ke hana i kēia no ka oe?"I aku la ia ia ia, "Oiaio,, Haku. "
9:29 Alaila, hoopa aku la ia i ko lakou mau maka, i ka i ana, "E like me kou manaoio, no laila, e ka mea, e hana no oe. "
9:30 Ua oaka ae la ko laua mau maka. Mai la o Iesu ia ia, i ka i ana, "E i ka mea i ole kekahi i ike i keia."
9:31 Akā, hele mai, ka mea, Hohola ae la oia i ka lono no ka mea, i nā mea a pau ia aina a.
9:32 A laila,, when they had departed, aia hoi, they brought him a man who was mute, having a demon.
9:33 And after the demon was cast out, the mute man spoke. And the crowds wondered, i ka i ana, “Never has anything like this been seen in Israel.”
9:34 But the Pharisees said, “By the prince of demons does he cast out demons.”
9:35 And Jesus traveled throughout all of the cities and towns, e ao ana i loko o ko lakou mau halehalawai, a hai mai ana i ka euanelio o ke aupuni, and healing every illness and every infirmity.
9:36 A laila,, seeing the multitudes, he had compassion on them, because they were distressed and were reclining, like sheep without a shepherd.
9:37 Then he said to his disciples: “The harvest indeed is great, but the laborers are few.
9:38 No ia mea,, petition the Lord of the harvest, so that he may sent out laborers to his harvest.”