Tsis pub twg paub

Our privacy policy is simple: we’re won’t share any information that you reveal or send unless your communication is criminal (or particularly annoying). Nyob rau hauv cov neeg mob, we’ll share your information and visit data with the proper authorities.

Our mission is to serve and evangelize our faith and defend it through reason. Doing anything with your private information would be against that faith and our purpose.

Daily Readings Email Signup

Sau npe kom tau txais kev lub Koom Txoos Catholic tus Txhua hnub huab hwm coj Readings. Koj email chaw nyob yog muaj kev ruaj ntseg nrog peb. Peb yuav tsis siv nws rau lwm yam hom phiaj, los yog yuav peb faib nws. Peb yuav tsuas xa lub Moo Zoo thiab nyeem ntawv(s) txhua hnub. Vajtswv Foom koob hmoov rau koj!
  • Thov xaiv koj cov lus saum toj no. Peb npaj yuav ntxiv ib feature uas translates txhua hnub readings - ntawm automatic Google Neeg txhais lus - cov lus uas koj xaiv.
  • Daim teb no yog rau cov validation hom phiaj thiab yuav tsum tau sab laug unchanged.