Phau Vajlugkub

Tag nrho cov phau ntawm ob lub New Testament thiab Phau Qub tshwm nyob rau hauv peb cov sub-nplooj ntawv. Cov version ntawm phau Vajlugkub yog lub Catholic pej xeem sau ntawv Version, uas yog ib tug tsis ntev los no, thawj tsab los ntawm Ronald L. Conte Jr., lub tshuab txhais lus thiab editor.

Tshiab Testament

Phau qub