Ch 17 Ivan

Ivan 17

17:1 Isus je rekao ove stvari, i onda, podigne oči prema nebu, On je rekao: "Otac, čas je stigao: slave Sina, tako da je vaš sin može vas slaviti,
17:2 baš kao što sam dao vlast nad svakim tijelom s njim, tako da on može dati vječni život svima onima koje si dao da mu.
17:3 A ovo je život vječni:: da te shvatim, jedini pravi Bog, i Isus Krist, koga si poslao.
17:4 Ja sam te proslavih na zemlji. Završio sam posao koji si mi dao da ostvari.
17:5 I sada otac, me slaviti u sebi, sa slavom koju sam imao kod tebe prije nego svijet ikada bio.
17:6 Ja sam očitovao tvoje ime ljudima koje si dao meni iz svijeta. Bili su tvoje, a ti mi ih dade. I oni su zadržali svoju riječ.
17:7 Sada su shvatili da sve što si mi dao su od vas.
17:8 Jer sam im riječi koje si dao meni. I oni su prihvatili ove riječi, i oni doista su shvatili da sam otišao dalje od tebe, i oni su vjerovali da si me ti poslao.
17:9 Molim za njih. Ja ne molim za svijet, nego za one koje si dao meni. Jer oni su tvoje.
17:10 I sve moje je tvoje, i sve što je tvoje moje, i ja se proslavih u ovom.
17:11 I iako ja nisam u svijetu, oni su u svijetu, a ja idem k tebi. Otac presveta, sačuvati ih u svoje ime, onih kojima si dao meni, tako da oni budu jedno, kao što smo mi jedna.
17:12 Dok sam ja bio s njima, ih sačuvao sam u svoje ime. Ja sam čuvao onih kojima si dao meni, i ni jedan od njih je izgubio, osim sina propasti, tako da neka se ispuni Pismo:.
17:13 I sad dolazim k vama. Ali ja govorim ove stvari na svijetu, tako da oni mogu imati puninu moje radosti u sebi.
17:14 Ja sam im predao tvoju riječ, te da ih je svijet mrzio. Jer nisu od svijeta, baš kao što sam, previše, nisam od svijeta.
17:15 Ne molim da ih uzmeš sa svijeta, ali da će ih sačuvati od zla.
17:16 Oni nisu od svijeta, baš kao što sam i nisam od svijeta.
17:17 Posveti ih u istini. Tvoja riječ je istina.
17:18 Baš kao što si me ti poslao na svijet, Također sam ih poslao u svijet.
17:19 I to je za njih da se ja posvećujem, tako da se, previše, budu posvećeni u istini.
17:20 Ali ja ne molim za njih samo, ali i za one koji su kroz njihova riječ mora vjerovati u mene.
17:21 Tako mogu svi biti jedno. Baš kao i vi, Otac, u meni, i ja sam u tebi, tako neka i oni u nama budu: da svijet uzvjeruje da si me ti poslao.
17:22 I slavu koju si dao meni, Ja sam dao za njih, tako da oni budu jedno, baš kao što su i jedna.
17:23 Ja sam u njima, a ti si u meni. Dakle, može se biti savršena kao jedan. I neka svijet zna da si me ti poslao i da si ih ljubio, baš kao i vi ste mene ljubili.
17:24 Otac, Hoću da tamo gdje sam ja, one koje ste dali meni također može biti sa mnom, tako da oni mogu vidjeti moju slavu, slavu koju si dao meni. Jer ti me voliš prije utemeljenja svijeta.
17:25 Otac najpravednije, svijet te nije poznato. Ali ja sam ti poznat. A ovi upoznaše da si me ti poslao.
17:26 I ja sam očitovao tvoje ime im, i ja ću očitovati, tako da je ljubav u kojoj si mene ljubio bude u njima, i tako da mogu biti u njima. "