Ch 3 Ivan

Ivan 3

3:1 Now there was a man among the Pharisees, named Nicodemus, a leader of the Jews.
3:2 He went to Jesus at night, i on je rekao da mu: "Rabin, we know that you have arrived as a teacher from God. For no one would be able to accomplish these signs, which you accomplish, unless God were with him.”
3:3 Isus je odgovorio i rekao mu:, "Amen, amen, Ja vam kažem, unless one has been reborn anew, he is not able to see the kingdom of God.”
3:4 Nicodemus said to him: “How could a man be born when he is old? Sigurno, he cannot enter a second time into his mother’s womb to be reborn?"
3:5 Isus odgovori: "Amen, amen, Ja vam kažem, unless one has been reborn by water and the Holy Spirit, he is not able to enter into the kingdom of God.
3:6 What is born of the flesh is flesh, and what is born of the Spirit is spirit.
3:7 You should not be amazed that I said to you: You must be born anew.
3:8 The Spirit inspires where he wills. And you hear his voice, but you do not know where he comes from, or where he is going. So it is with all who are born of the Spirit.”
3:9 Nicodemus responded and said to him, “How are these things able to be accomplished?"
3:10 Isus je odgovorio i rekao mu:: “You are a teacher in Israel, and you are ignorant of these things?
3:11 Amen, amen, Ja vam kažem, that we speak about what we know, and we testify about what we have seen. But you do not accept our testimony.
3:12 If I have spoken to you about earthly things, and you have not believed, then how will you believe, if I will speak to you about heavenly things?
3:13 I nitko nije uzašao na nebo, osim onoga koji je sišao s neba: Sin Čovječji, koji je na nebesima.
3:14 I kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako mora i Sin Čovječji biti podignut,
3:15 tako da tko god vjeruje u njega ne propadne, ali mogu imati vječni život.
3:16 Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca, tako da svi koji vjeruju u njega ne propadne, ali mogu imati vječni život.
3:17 Jer Bog nije poslao svoga Sina na svijet, kako bi se suditi svijetu, ali kako da se svijet može biti spašen po njemu.
3:18 Whoever believes in him is not judged. But whoever does not believe is already judged, because he does not believe in the name of the only-begotten Son of God.
3:19 And this is the judgment: that the Light has come into the world, and men loved darkness more than light. For their works were evil.
3:20 For everyone who does evil hates the Light and does not go toward the Light, so that his works may not be corrected.
3:21 But whoever acts in truth goes toward the Light, so that his works may be manifested, because they have been accomplished in God.”
3:22 Nakon toga, Isus i njegovi učenici otišli u zemlju Judeju. A on je živio s njima i krstio.
3:23 Sada Ivan je krštavao, na Aenon blizu Salima, jer ondje bijaše mnogo vode u tom mjestu. I oni su bili dolasku i krštenja.
3:24 Ivan još nije bio bačen u tamnicu.
3:25 Zatim spor dogodila između učenici Ivanovi i Židova, oko čišćenja.
3:26 I odoše Ivanu i rekoše mu:: "Rabin, onaj koji je bio s vama preko Jordana, zbog kojih ste ponudili svjedočenje: gle, on krsti i svi hrle k njemu.”
3:27 Ivan je odgovorio i rekao: „Čovjek ne može primiti ništa, osim ako je dao da mu s neba.
3:28 Sami pružati svjedočanstvo za mene da sam rekao, „Ja nisam Krist,”, Ali da sam poslan pred njim.
3:29 Onaj tko drži mladenka je mladoženja. A prijatelj mladoženje, koji stoji i sluša njega, raduje u radosti na glas mladoženje. I tako, ovaj, moja sreća, je ispunjen.
3:30 On treba da raste, a ja da se umanjujem.
3:31 Tko dolazi odozgo, je iznad svega. Tko je odozdo, od zemlje, i on govori o Zemlji. Tko dolazi s neba, on je iznad svega.
3:32 A ono što je vidio i čuo, o tome svjedoči. I nitko ne prihvaća njegov iskaz.
3:33 Tko je prihvatio njegov iskaz potvrđuje da je Bog istinit.
3:34 Uistinu, onaj koga Bog posla Božje riječi govori Bogu. Jer Bog ne daje Duha na mjeru.
3:35 Otac ljubi Sina, i on je dao sve što je u njegovoj ruci.
3:36 Tko vjeruje u Sina, ima vječni život. No, tko je nevjernik prema Sinu, neće vidjeti života; umjesto gnjev Božji ostaje na njemu.”