Ch 3 Luka

Luka 3

3:1 Zatim, Petnaeste godine vladanja cara Tiberija, Poncije Pilat bio upravitelj Judeje, Herod tetrarh Galileje, i njegov brat Filip tetrarh Ituraea i regije trahonitidske, i Lizanije tetrarh Abilene,
3:2 pod glavari svećenički Ane i Kajfe: Riječ Gospodnja dođe Ivanu, sin Zaharije, u pustinji.
3:3 I on je otišao u cijeloj regiji Jordana, propovijedao krst obraćenja na otpuštenje grijeha,
3:4 baš kao što je napisano u knjizi propovijedi proroka Izaije: "Glas viče u pustinji: Pripremite put Gospodinu. Ispraviti svoje staze.
3:5 Svaka dolina neka se ispuni, svaka gora i brežuljak neka se slegne. A što je krivo neka se izravna. A hrapavi putovi neka se u razini načine.
3:6 I svako će tijelo vidjeti spasenje Božje. "
3:7 Stoga, he said to the crowd that went out in order to be baptized by him: “You progeny of vipers! Who told you to flee from the approaching wrath?
3:8 Pa onda, produce fruits worthy of repentance. And do not begin to say, ‘We have Abraham as our father.’ For I tell you that God has the power to raise up sons to Abraham from these stones.
3:9 For even now the axe has been placed at the root of the trees. Stoga, every tree that does not produce good fruit shall be cut down and cast into the fire.”
3:10 A pijetao ga ispitivati, kazivanje, "Što onda da radimo?"
3:11 No, u odgovoru, On im reče:: "Tko ima dvije haljine, neka daju onima koji nemaju. A tko ima hrane, neka djeluju na sličan način. "
3:12 Sada carinici Dođoše krstiti, a oni mu rekoše:, "Učitelj, ono što smo trebali učiniti?"
3:13 Ali on im reče:, "Trebali bi napraviti ništa više od onoga što je imenovan za vas."
3:14 Tada su vojnici ga ispitivali, kazivanje, "I što nam je činiti?"A on im reče:: "Trebali štrajk nikoga, i da ne bi trebali napraviti lažne optužbe. A biti zadovoljan sa svojim plaćama. "
3:15 Sada su razmišljanja o Ivanu u njihovim srcima, a ljudi su se misleći da je možda mogao biti Krist.
3:16 Ivan odgovorio rekavši svima: "Doista, Ja vas krstim vodom. No, tu će stići jedan jači od mene, su vezice za cipele čiji ja nisam dostojan odriješiti. On će vas krstiti Duhom Svetim, i vatrom.
3:17 Njegov vijati ventilator u ruci. A on će pročistiti svoje gumno. A on će skupiti žito u žitnicu. A pljevu će spaliti ognjem neugasivim. "
3:18 Doista, On je također proglasio mnoge druge stvari, potičući ljude.
3:19 But Herod the tetrarch, when he was corrected by him concerning Herodias, his brother’s wife, and concerning all the evils that Herod had done,
3:20 added this also, above all else: that he confined John to prison.
3:21 Sada se dogodilo da, when all the people were being baptized, Jesus was baptized; and as he was praying, heaven was opened.
3:22 And the Holy Spirit, in a corporal appearance like a dove, descended upon him. And a voice came from heaven: „Ti si Sin moj, Ljubljeni. In you, I am well pleased.”
3:23 And Jesus himself was beginning to be about thirty years old, being (as it was supposed) sin Josipov, who was of Heli, who was of Matthat,
3:24 who was of Levi, who was of Melchi, who was of Jannai, who was of Joseph,
3:25 who was of Mattathias, who was of Amos, who was of Nahum, who was of Esli, who was of Naggai,
3:26 who was of Maath, who was of Mattathias, who was of Semein, who was of Josech, who was of Joda,
3:27 who was of Joanan, who was of Rhesa, who was of Zerubbabel, who was of Shealtiel, who was of Neri,
3:28 who was of Melchi, who was of Addi, who was of Cosam, who was of Elmadam, who was of Er,
3:29 who was of Joshua, who was of Eliezer, who was of Jorim, who was of Matthat, who was of Levi,
3:30 who was of Simeon, who was of Judah, who was of Joseph, who was of Jonam, who was of Eliakim,
3:31 who was of Melea, who was of Menna, who was of Mattatha, who was of Nathan, who was of David,
3:32 who was of Jesse, who was of Obed, who was of Boaz, who was of Salmon, who was of Nahshon,
3:33 who was of Amminadab, who was of Aram, who was of Hezron, who was of Perez, who was of Judah,
3:34 who was of Jacob, who was of Isaac, who was of Abraham, who was of Terah, who was of Nahor,
3:35 who was of Serug, who was of Reu, who was of Peleg, who was of Eber, who was of Shelah,
3:36 who was of Cainan, who was of Arphaxad, who was of Shem, who was of Noah, who was of Lamech,
3:37 who was of Methuselah, who was of Enoch, who was of Jared, who was of Mahalalel, who was of Cainan,
3:38 who was of Enos, who was of Seth, who was of Adam, who was of God.