Ch 3 Mark

Mark 3

3:1 I opet, on uđe u sinagogu. And there was a man there who had a withered hand.
3:2 And they observed him, to see if he would cure on the Sabbaths, tako da bi ga mogli optužiti.
3:3 And he said to the man who had the withered hand, “Stand up in the middle.”
3:4 A on im reče:: “Is it lawful to do good on the Sabbaths, ili činiti zlo, to give health to a life, or to destroy?” But they remained silent.
3:5 And looking around at them with anger, being very saddened over the blindness of their hearts, on reče čovjeku, "Ispružite ruku." I on je proširio, and his hand was restored to him.
3:6 Tada farizeji, izaći, immediately took counsel with the Herodians against him, kako da ga pogube.
3:7 No Isus se s učenicima povuče k moru. I da ga silno mnoštvo slijedi iz Galileje i Judeje,
3:8 i iz Jeruzalema, i od Edoma i preko Jordana. A oni okolice Tira i Sidona, čuvši što je radio, k njemu u velikom mnoštvu.
3:9 A on je rekao svojim učenicima da će mali brod bi bilo korisno s njim, zbog mnoštva, da ne pritisnete na njega.
3:10 Jer on ozdravi toliko, da kao mnogi od njih što su imali rane bi žuriti prema njemu kako bi ga se dotakne.
3:11 I nečisti duhovi, Kad ga ugledaše, pao ničice pred njim. I povikaše, kazivanje,
3:12 „Ti si Sin Božji.” A on ih snažno je upozorio, da ne bi ga poznavali.
3:13 I najnoviji na planini, he called to himself those whom he willed, and they came to him.
3:14 And he acted so that the twelve would be with him, and so that he might send them out to preach.
3:15 And he gave them authority to cure infirmities, and to cast out demons:
3:16 and he imposed on Simon the name Peter;
3:17 and also he imposed on James of Zebedee, and John the brother of James, the name ‘Boanerges,’ that is, ‘Sons of Thunder;'
3:18 and Andrew, and Philip, and Bartholomew, and Matthew, and Thomas, and James of Alphaeus, and Thaddeus, and Simon the Canaanite,
3:19 i Juda Iškariotski, who also betrayed him.
3:20 I otišli su u kuću, a publika ponovno okupili, i to toliko da nisu ni mogli jesti kruh.
3:21 A kad je čuo za njega njegova, zaputiše se uhvate ga. Za rekli: „Budući da je poludio.”
3:22 Pismoznanci koji su potekli od Jeruzalema, rekao je, „Zato što je Belzebub, i zato što je princ demona se on zloduhe izgonite.”
3:23 I nakon što ih je pozvao zajedno, reče im u prispodobama: „Kako može Sotona Sotonu izgoniti?
3:24 Jer ako se kraljevstvo u sebi razdijeli, da kraljevstvo ne može opstati.
3:25 A ako se kuća u sebi razdijeli, da kuća nije u stanju stajati.
3:26 Ako je dakle Sotona sam na sebe ustao, on će biti podijeljena, i on ne bi mogao stajati; umjesto toga dođe do kraja.
3:27 Nitko ne može pljačkati robu snažnog muškarca, nakon što je ušao u kuću, ako prije ne sveže jakoga, i tada će oplijeniti mu kuću.
3:28 Zaista, kažem vam, da su svi grijesi će biti oprošteni sinove ljudske, i hule kojim će se hulio.
3:29 Ali tko će huli protiv Duha Svetoga, neće imati oprost u vječnosti; Umjesto toga, on je kriv za vječni djela.”
3:30 Za rekli: „On ima nečistoga duha.”
3:31 And his mother and brothers arrived. And standing outside, they sent to him, nazivajući ga.
3:32 And the crowd was sitting around him. A oni mu rekoše:, "Evo, your mother and your brothers are outside, seeking you.”
3:33 I da odgovori na njih, On je rekao, “Who is my mother and my brothers?"
3:34 And looking around at those who were sitting all around him, On je rekao: "Evo, my mother and my brothers.
3:35 For whoever has done the will of God, the same is my brother, and my sister and mother.”